ส่องวิธีสมัครบัตรอิออนให้ผ่าน หรือสมัครบัตรเครดิตอิออนดีอย่างไร?

วิธีสมัครบัตรอิออนให้ผ่านต้องทำอย่างไรและเกณฑ์พิจารณามีอะไรบ้าง


บัตรอิออนคืออะไรหลายคนอาจจะสงสัยมานานซึ่งบัตรอิออนคือสินเชื่อส่วนบุคคลอีกรูปแบบหนึ่งที่มอบวงเงินสินเชื่อผ่านบัตรให้กับผู้ที่ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินและการดำเนินชีวิต ซึ่งวิธีสมัครบัตรอิออนให้ผ่านนั้นจะมีเกณฑ์พิจารณาดังนี้คือ ผู้สมัครบัตรอิออนจะต้องมีคุณสมบัติครบตามที่ทาง Aeon กำหนดและเอกสารในการสมัครบัตรอิออนจะต้องครบถ้วนจึงจะสามารถที่จะสมัครบัตรอิออนให้ผ่านได้ ซึ่งผู้ที่สนใจสมัครบัตรอิออนอาจจะสงสัยว่าบัตรอิออนมีกี่แบบและจากข้อมูลในเว็บไซต์ของบัตรอิออนพบว่าบัตรอิออนมีด้วยกันทั้งหมด 2 แบบคือบัตรเครดิตอิออนและบัตรสินเชื่ออิออนซึ่งวิธีสมัครบัตรอิออนให้ผ่านทั้งสองแบบผู้สมัครบัตรอิออนผ่อน 0 จะต้องมีคุณสมบัติและเตรียมเอกสารการสมัครตามเกณฑ์พิจารณาจึงจะสามารถสมัครบัตรอิออนให้ผ่านได้


วิธีสมัครบัตรอิออนให้ผ่านเอกสารการสมัครมีอะไรบ้าง


วิธีสมัครบัตรอิออนให้ผ่านไม่ว่าจะเป็นการสมัครอิออนผ่านแอพหรือการวิธีสมัครบัตรอิออนกับทาง Aeon สาขาเอกสารที่จะต้องใช้ในการสมัครบัตรอิออนได้แก่เอกสารยืนยันตัวตนของผู้สมัครเช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและวิธีสมัครบัตรอิออนให้ผ่านผู้สมัครบัตรอิออนจะต้องเตรียมเอกสารในการแสดงรายได้ประกอบการสมัครด้วยซึ่งเอกสารแสดงรายได้ได้แก่สลิปเงินเดือนและถ้าหากสมัครบัตรอิออนไม่มีสลิปเงินเดือนก็สามารถที่จะใช้ใบรับรองเงินเดือนที่มีการประทับตราของบริษัทที่เราทำงานอยู่แทนก็ได้ ซึ่งวิธีสมัครบัตรอิออนให้ผ่านหลายคนอาจจะสงสัยว่าการสมัครบัตรอิออนอนุมัติกี่วันและสามารถตอบได้เลยว่าหากเราทำการสมัครด้วยวิธีสมัครให้ผ่านด้วยการส่งเอกสารทางไปรษณีย์จะใช้เวลาอนุมัติประมาณ 7-15 วันแต่ถ้าสมัครด้วยวิธีผ่านทางระบบ aeon ธนสินทรัพย์ออนไลน์ก็จะทราบผลเร็วกว่านั้นวิธีสมัครบัตรอิออนให้ผ่านมีขั้นตอนดังนี้


วิธีสมัครบัตรอิออนให้ผ่านมีขั้นตอนที่จะแนะนำดังนี้คือ ขั้นตอนแรกเราจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเราให้ดีก่อนทุกครั้งว่าตรงกับเกณฑ์พิจารณาของการสมัครบัตรอิออนหรือไม่และเครียร์ประวัติทางด้านการเงินของเราให้เรียบร้อย การสมัครบัตรอิออนผู้สมัครจะต้องมีพื้นที่อยู่ในเขตบริการและจะต้องมีการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร วิธีสมัครบัตรอิออนให้ผ่านจะต้องเตรียมรับโทรศัพท์หลังจากที่มีการสมัครบัตรอิออนไปแล้วและถ้าหากไม่รับโทรศัพท์การสมัครบัตรอิออนจะไม่ผ่านเนื่องจากติดต่อผู้สมัครไม่ได้ ซึ่งวิธีสมัครบัตรอิออนให้ผ่านหลายคนอาจจะสงสัยว่าสมัครอิออนออนไลน์กี่วันรู้ผลซึ่งจากข้อมูลของผู้ที่เคยสมัครบัตรอิออนพบว่าการสมัครบัตรอิออนโดยสมัครทางอิออนสินเชื่อเติมสุขออนไลน์สามารถทราบผลการสมัครภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 นาทีเท่านั้น

Scroll to Top