พรอมิส

แอพพรอมิส บริการแอพกู้เงินฉุกเฉินที่พร้อมให้เงินจริง
เงินเดือน
8,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุ
ระหว่าง 20-64 ปี
วงเงิน
ไม่เกิน 3 แสนบาท
สมัครสินเชื่อพรอมิสวันนี้มีระยะเวลาผ่อนนานหลายงวด
เงินเดือน
8,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุ
ระหว่าง 20-64 ปี
วงเงิน
ไม่เกิน 3 แสนบาท

ทำความรู้จักกับสินเชื่อพรอมิส


สินเชื่อพรอมิสเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อบุคคลประเภทหมุนเวียนที่สามารถรับเงินสดหรือรับโอนเงินผ่านทางธนาคารโดยผู้สมัครสินเชื่อพรอมิสสามารถที่จะชำระเงินคืนโดยเงินที่ผ่อนชำระสามารถที่จะหมุนเวียนกลับมาเป็นเงินกู้ได้อีกครั้งตลอดอายุสัญญาจนกว่าจะมีการยกเลิก ผู้สมัครพรอมิสสินเชื่อส่วนบุคคลสามารถที่จะกู้สินเชื่อได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน สินเชื่อพรอมิสสามารถที่จะกู้ได้แม้ยังไม่ปิดบัญชี และการสมัครสินเชื่อพรอมิสหากปิดบัญชีก่อนกำหนด จะไม่มีการเสียค่าปิดบัญชีหรือค่ายกเลิกสัญญาแต่อย่างไดซึ่งผู้ที่ต้องการจะกู้เงินกับสินเชื่อพรอมิสสามารถที่จะติดต่อพรอมิสสาขาที่เราสะดวกหรือจะติดต่อสมัครบัตรพรอมิสและสินเชื่อพรอมิสได้ผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ของสินเชื่อพรอมิสได้ตลอดเวลาโดยสินเชื่อพรอมิสจะสามารถอนุมัติวงเงินให้กับผู้กู้ที่มีรายได้ไม่ถึง 30,000 บาทที่ 1.5 เท่าของรายได้และอนุมัติวงเงินให้กับผู้ที่มีรายได้ 30,0000 บาทขึ้นไปที่ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้


สมัครสินเชื่อพรอมิสสามารถสมัครได้ที่ไหนบ้าง


การสมัครสินเชื่อพรอมิสโดยส่วนใหญ่แล้วจะนิยมสมัครสินเชื่อพรอมิสผ่านทางระบบออนไลน์ซึ่งสามารถสมัครได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่มีเวลาเปิด-ปิด ส่วนการสมัครสินเชื่อพรอมิสกับทาง promise สาขาเราสามารถที่จะค้นหาที่ตั้งจุดบริการของพร้อมมิตรสาขาที่ใกล้เราได้ผ่านทางระบบออนไลน์ได้เลย ซึ่งบริษัทพรอมิสมีสาขามากมายทั่วประเทศ เช่น สาขาพรอมิสกรุงเทพซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ส่วนทางภาคเหนือก็จะมีพรอมิสสาขาเชียงใหม่และจังหวัดอื่น ๆ ส่วนผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อพรอมิสที่อยู่ทางภาคใต้ก็จะมีพรอมิสสาขาหาดใหญ่และจังหวัดอื่น ๆ เช่นกัน ซึ่งผู้ที่ต้องการติดต่อสาขาพรอมิสเพื่อสมัครสินเชื่อจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้คือมีอายุ 20-64 ปี มีสัญชาติไทยและมีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำที่ 8,000 บาทโดยมีอายุงาน 1 เดือนขึ้นไปและมีที่พักอาศัยอยู่ในเขตบริการ ผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อพรอมิสจะต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้อย่างสะดวกทั้งหมายเลขส่วนตัวและที่ทำงานต้องการสมัครสินเชื่อพรอมิสต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง


การสมัครสินเชื่อพรอมิสผู้ที่ต้องการสมัครจะต้องมีการเช็คเอกสารต่าง ๆ ให้เรียบร้อยซึ่งเอกสารที่จะต้องใช้ในการสมัครสินเชื่อพรอมิสจะต้องใช้เอกสารแสดงตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านส่วนเอกสารในการแสดงรายได้ที่จะต้องใช้ในการสมัครสินเชื่อพรอมิสจะใช้สลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนก็ได้โดยถ้าเป็นใบรับรองเงินเดือนจะต้องมีอายุไม่เดิน 3 เดือนโดยผู้ที่สนใจสมัครสามารถติดต่อ promise สาขาที่เราสะดวกที่สุดหรือจะโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครสินเชื่อพรอมิสได้ที่เบอร์พรอมิสฝ่ายยบริการลูกค้า 1751 ได้เลย

Scroll to Top