เงินฝากไทยพาณิชย์ 4% คืออะไร ต้องการเปิดบัญชีเงินฝากประจําดอกเบี้ยสูง

อัพเดทเงินฝากไทยพาณิชย์ 4% ปี 2023 มีรายละเอียดการฝากอย่างไรบ้าง


การฝากเงินกับธนาคารไทยพาณิชย์ในปี 2566 ถือเป็นการลงทุนทางด้านการเงินอีกรูปแบบหนึ่งและหลายคนนิยมที่จะลงทุนโดยการฝากเงินไทยพาณิชย์ดอกเบี้ยสูงด้วยวิธีการเปิดบัญชีเงินฝากแบบฝากประจำกับธนาคารไทยพาณิชย์ที่ปลอดภัยกว่าการยืมเงินด่วนออนไลน์ ซึ่งนอกจากจะเป็นเงินออมในอนาคตแล้วเงินฝากไทยพาณิชย์ 4% ยังถือว่าเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนได้ดีเช่นกัน เงินฝากไทยพาณิชย์ 4% เป็นเงินฝากประจําดอกเบี้ยสูงมีรายละเอียดการฝากดังนี้คือ เงินฝากไทยพาณิชย์ 4% ดอกเบี้ยสูงจะรับฝากเงินเฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นและไม่รับฝากในรูปแบบของห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งการเปิดบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูงของธนาคารไทยพาณิชย์จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากแน่นอนทุกรายการจนครบกำหนดแน่นอนเงินฝากไทยพาณิชย์ 4% ดอกเบี้ยสูงมีระยะเวลาการฝากเงินกี่เดือน


การฝากเงินเพื่อรับดอกเบี้ยเงินฝากไทยพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินฝากไทยพาณิชย์ 3% หรือเงินฝากไทยพาณิชย์ 4% ระยะเวลาการการฝากเงินจะมีการกำหนดไว้ดังนี้คือ เปิดบัญชีไทยพาณิชย์ด้วยการฝากประจําไทยพาณิชย์ 12 เดือนหรือฝากประจําไทยพาณิชย์ 24 เดือนก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารไทยพาณิชย์จะเป็นผู้กำหนด ซึ่งการเปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อฝากเงินฝากไทยพาณิชย์ 4% ดอกเบี้ยสูงเอกสารที่ต้องใช้ได้แก่เอกสารยืนยันตัวตนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจก็ได้และต้องเป็นเอกสารตัวจริงเท่านั้นถึงจะสามารถเปิดบัญชีเงินฝากไทยพาณิชย์ 4% ดอกเบี้ยสูงได้ ส่วนกรณีที่เป็นชาวต่างชาติและต้องการฝากเงินไทยพาณิชย์ดอกเบี้ยสูงจะต้องใช้หนังสือเดินทางและใบอนุญาติทำงานถึงจะสามารถที่จะสามารถเปิดบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูงของธนาคารไทยพาณิชย์ได้


เงินฝากไทยพาณิชย์ 4% ดอกเบี้ยสูงเปิดผ่านระบบออนไลน์ได้หรือไม่


ถ้าต้องการฝากเงินแบบฝากประจําไทยพาณิชย์ 36 เดือน pantip ได้มีการสอบถามว่าสามารถที่จะเปิดบัญชีเงินฝากไทยพาณิชย์ 4% ดอกเบี้ยสูง 36 เดือนผ่านทางระบบออนไลน์ได้หรือไม่ ซึ่งจากข้อมูลของธนาคารไทยพาณิชย์พบว่าเราสามารถที่จะเปิดบัญชีเงินฝากไทยพาณิชย์ 4% ดอกเบี้ยสูงผ่านทางระบบออนไลน์ที่แอพพลิเคชั่น scb easy ได้เลย ซึ่งขั้นตอนการเปิดบัญชีเงินฝากไทยพาณิชย์ 4% สามารถทำได้ดังนี้คือเข้าไปที่แอพ scb easy เลือกธุรกรรมของฉัน จากนั้นเลือกกดที่เมนูเปิดบัญชีเงินฝาก อ่านเงื่อนไขต่าง ๆ และกดเลือกเปิดบัญชี จากนั้นให้ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและกดถัดไป ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและกดยืนยันและเลือกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับรหัส OTP และใส่รหัส OTP ที่ได้รับแล้วกดยืนยัน เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถที่จะเปิดบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูงของธนาคารเอสซีบีผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว

Scroll to Top