แนะนำวิธีทวงหนี้จากลูกหนี้ หรือลูกหนี้ไม่คืนเงินเราทำอะไรได้บ้าง?

ข้อห้ามเกี่ยวกับการทวงหนี้ 2023 ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้


ในปัจจุบันการทวงหนี้จะมีการคุ้มครองโดยกฎหมายทวงหนี้ซึ่งมีการอัพเดตแล้วล่าสุดในปี 2566 โดยการทวงหนี้ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้จะมีการคุ้มครองโดยกฎหมายเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาภายหลังระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งกฎหมายของการทวงหนี้ปี 2566 ได้ระบุไว้ดังนี้คือ ลูกหนี้คือบุคคลธรรมดาและให้หมายถึงผู้ค้ำประกันด้วย ส่วนเจ้าหนี้คือผู้ให้สินเชื่อไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายรวมถึงบริษัทและธนาคารหรือสถาบันทางการเงินต่าง ๆ ด้วย ซึ่งการการทวงหนี้ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้มีกฎหมายคุ้มครองดังนี้คือ ห้ามเจ้าหนี้ทวงหนี้โดยการพูดจาหมิ่น ประจาน หรือข่มขู่ลูกหนี้โดยเด็ดขาด การติดตามทวงหนี้ห้ามเจ้าหนี้ทำร้ายร่างกายห้ามใช้ความรุนแรงในการทวงหนี้กับลูกหนี้อย่างเด็ดขาดและนอกจากนี้บริษัททวงหนี้จะต้องไม่มีการเปิดเผยเรื่องหนี้สินของลูกหนี้ให้กับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องได้รู้อย่างเด็ดขาดและที่สำคัญต้องไม่มีการทำลายทรัพย์สินให้เกิดความเสียหายหรือส่งจดหมายเปิดผนึกซึ่งจงใจว่าเป็นการทวงถามหนี้อย่างชัดเจนไปให้ลูกหนี้อย่างเด็ดขาด


สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการทวงหนี้


กรณีที่ลูกหนี้ไม่คืนเงินจากการยืนเงินจากเจ้าหนี้ที่ปล่อยกู้การทวงหนี้มีวิธีทวงหนี้และสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการทวงหนี้จากลูกหนี้คือ การยืมเงินผ่านแชตในระบบออนไลน์สามารถใช้หลักฐานจากการพูดคุยผ่านแชทระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้มาเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีการทำสัญญาในการกู้ยืมเป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม การยืมเงินตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปสามารถที่จะทำสัญญากู้ยืมได้และกรณีที่ลูกหนี้ผิดสัญญาก็สามารถที่จะนำมาฟ้องร้องได้เช่นกัน การที่เจ้าหนี้โทรศัพท์ไปทวงหนี้แต่ลูกหนี้ไม่ยอมรับสายซึ่งการที่โทรไปทวงหนี้ไม่รับสายจะถือว่าไม่ใช่การทวงหนี้หรือแม้แต่โทรไปคุยเรื่องอื่น ๆ ก็ไม่ถือว่าเป็นการทางหนี้เช่นกัน ซึ่งการทวงหนี้ในแต่ละครั้งเจ้าหนี้จะสามารถที่จะทวงหนี้จากลูกหนี้ได้ไม่เกินวันละ 1 ครั้งเท่านั้นโดยในวันปกติสามารถที่จะโทรทวงหนี้ได้ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.ส่วนวันเสาร์อาทิตย์สามารถที่จะโทรทวงหนี้ได้ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.เท่านั้น


หากถูกเจ้าหนี้ทวงหนี้ไม่เป็นธรรมจะร้องเรียนการทวงหนี้ได้ที่ไหน


ในกรณที่ลูกหนี้ยืมเงินจากเจ้าหนี้และถูกตามทวงหนี้ด้วยวิธีทวงหนี้ที่ไม่เป็นธรรมลูกหนี้สามารถที่จะแจ้งความทวงหนี้ด้วยวิธีทวงหนี้ที่ไม่เป็นธรรมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง ที่ทำการปกครองจังหวัด สถานีตำรวจทุกแห่ง ศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดหรือจะโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทวงหนี้ได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินโทร 1213 ในวันทำการปกติได้เลย

Scroll to Top