ลานธรรมเสวนา: รับแจ้งปัญหาการใช้งานลานธรรม ลบกระทู้ ลบคำตอบ ฯลฯ - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

 • (28 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • สุดท้าย »
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

รับแจ้งปัญหาการใช้งานลานธรรม ลบกระทู้ ลบคำตอบ ฯลฯ หรืออีเมล์ไปที่ larndhamstaff@yahoo.com (งด fwd mail ทุกชนิดครับ)

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   เจตน์ ไอคอน

 • เจตน์
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 1035
 • สมัคร: 22/01/2004

ตอบ: 14/09/2010 - 23:23

รับแจ้งปัญหาการใช้งานที่กระทู้นี้นะครับ

หรือส่งอีเมล์ไปที่ larndhamstaff@yahoo.com ครับ
(งดฟอร์เวิร์ดเมล์ทุกชนิด)

สมาชิกที่ต้องการให้ผู้ดูแลแก้ไขหรือลบกระทู้ ขอความกรุณาโพสต์ลิ้งค์ของกระทู้ดังกล่าว และบอกเลขที่คำตอบ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงานของผู้ดูแลครับ
:09:
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการของความไม่อดทนเหล่านี้ คือ
๑.ไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่พอใจของคนมาก
๒. มากไปด้วยเวร
๓. มากไปด้วยโทษ
๔. หลง ถึงแก่ความตาย
๕. สิ้นชีวิตแล้ว ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคคติ วินิบาต นรก
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โทษของความไม่อดทน ๕ ประการเหล่านี้แล
ปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๒/๒๘๒
6


 • (28 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • สุดท้าย »
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้

คำตอบก่อนหน้า: architect - PNoi - PNoi - นายบูมบูม - PNoi - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก - Vivi Orunitia - PNoi - PNoi - PNoi - Vivi Orunitia - PNoi - Vivi Orunitia - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - เจตน์ - เจตน์ - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - กานต์ - Jigsaw of destiny - กานต์ - ฮานามิ - เจตน์ - เจตน์ - ฮานามิ - เจตน์ - ฮานามิ - PNoi - เจตน์ - anegsangsoog - กอบ - anegsangsoog - ฮานามิ - ฮานามิ - พฤษภา - เจตน์ - กานต์ - PNoi - สาวิกา - ฮานามิ - เจตน์ - พฤษภา - กานต์ - แสงแดด - ฮานามิ - ฮานามิ - Lotion - เจตน์ - พฤษภา - พริม - ฮานามิ - ฮานามิ - เจตน์ - ฮานามิ - พฤษภา - เจตน์ - เจตน์ - ฮานามิ - เจตน์ - ฮานามิ - พฤษภา - Lotion - PNoi - ฮานามิ - กอบ - ฮานามิ - กอบ - เจตน์ - พริม - กานต์ - เนยยะ - กอบ - ฮานามิ - หาทางดับทุกข์ - กอบ - อังคาร - กอบ - หาทางดับทุกข์ - กอบ - thanatos เทพเจ้าแห่งความตาย - PNoi - เภตรา - PNoi - ngodngam - ngodngam - กอบ - คนคนหนึ่ง - ชัชวาล เพ่งวรรธนะ - PNoi - ngodngam - PNoi - พริม - ชัชวาล เพ่งวรรธนะ - PNoi - พริม - บัวจงกลนี - เภตรา - กอบ - กลอง - ณ ฟ้า - กอบ - itim - กอบ - itim - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - อโณ นีมัตร - กอบ - กอบ - เภตรา - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - PNoi - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - hoswalt - PNoi - พรรณนา - กอบ - พรรณนา - กอบ - PNoi - กอบ - เภตรา - PNoi - เภตรา - มุ่งเต็มใจ - PNoi - TemplarKnight - PNoi - กอบ - เภตรา - กอบ - ngodngam - กอบ - แตงกวา - PNoi - พุทธฏีกา - PNoi - วัลลภ - กอบ - ณรงค์ชัย - กอบ - itim - PNoi - itim - itim - ณรงค์ชัย - เภตรา - PNoi - OpenMind - PNoi - เภตรา - เภตรา - ณรงค์ชัย - วิฬาร์วรรณ - กอบ - พุทธฏีกา - กอบ - Yupa W. - กอบ - เนยยะ - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - กลอง - กอบ - กลอง - กอบ - joy1983 - ngodngam - PNoi - กลอง - PNoi - yajai - กอบ - ngodngam - กลอง - PNoi - Jigsaw of destiny - กอบ - กอบ - ธรรมอุทิศ_261249 - PNoi - Jigsaw of destiny - กอบ - ngodngam - PNoi - ngodngam - PNoi - ngodngam - PNoi - ชงโค - PNoi - ชงโค - กอบ - anegsangsoog - PNoi - Jigsaw of destiny - กอบ - ngodngam - PNoi - วสละ - hoswalt - PNoi - พุทธฏีกา - PNoi - พุทธฏีกา - กอบ - พอใจ - กอบ - สุนิสา - พีที - PNoi - PNoi - เภตรา - ngodngam - PNoi - กลอง - PNoi - ngodngam - กอบ - ngodngam - กอบ - venfaa - กอบ - ngodngam - ammy_2525 - กานต์ - กลอง - แตงกวา - แตงกวา - ลูกจันทรา - กอบ - เภตรา - กลอง - venfaa - กลอง - PNoi - ทรมาน - oratch - วัดกาญจนบริรักษ์ - PNoi - กลอง - PNoi - วัดกาญจนบริรักษ์ - กลอง - PNoi - ngodngam - ลูกโค - กอบ - เภตรา - กอบ - panitta3 - panitta3 - เภตรา - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - apanan - กอบ - dechacheng - PNoi - ตะวันสีชมพู - PNoi - เภตรา - กอบ - นายโจโจ้ - เภตรา - บูมบูม - venfaa - PNoi - เภตรา - กอบ - คนน่ารัก - PNoi - พุทธฏีกา - พุทธฏีกา - PNoi - พุทธฏีกา - กอบ - พุทธฏีกา - กอบ - Jigsaw of destiny - กอบ - Jigsaw of destiny - Jigsaw of destiny - กอบ - Jigsaw of destiny - กอบ - venfaa - กอบ - กลอง - กอบ - ngodngam - เภตรา - กอบ - venfaa - กอบ - กลอง - PNoi - พระสมรัก - ngodngam - Lotion - ธุวัง มะระณัง - PNoi - เภตรา - บัวจงกลนี - กอบ - PNoi - พุทธฏีกา - PNoi - พุทธฏีกา - lovemelovemyfm - กอบ - ngodngam - yimyim - yimyim - yimyim - กอบ - louis_bun - PNoi - ลูกสาวคนโต - PNoi - lada - lada - lada - กอบ - เภตรา - ปภาสร - ปภาสร - benyapa - ปภาสร - ปภาสร - ศิษย์นอกวัด - PNoi - กลอง - กตพโล - เภตรา - เภตรา - ngodngam - นรชาติ - กอบ - นรชาติ - กอบ - นรชาติ - พริม - PNoi - นรชาติ - PNoi - กอบ - กตพโล - pann - pann - กอบ - เภตรา - กอบ - กลอง - พริม - กอบ - กลอง - กอบ - ngodngam - กอบ - กลอง - Jigsaw of destiny - joy1983 - กอบ - joy1983 - gift - mayrin - เภตรา - เภตรา - จำปาลาว - กอบ - กลอง - dhamm33 - กอบ - เภตรา - จรรยา - chaordic - อังคาร - กลอง - PNoi - เนยยะ - mayrin - human555 - human555 - กลอง - human555 - กลอง - กลอง - กอบ - เภตรา - กอบ - กอบ - เภตรา - yaa - yaa - ngodngam - ngodngam - pomjung9 - pomjung9 - กอบ - pomjung9 - pomjung9 - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - ณรงค์ชัย - กอบ - ณรงค์ชัย - กอบ - เภตรา - เภตรา - เภตรา - ณรงค์ชัย - joy1983 - เภตรา - เภตรา - human555 - เภตรา - ngodngam - กอบ - ngodngam -

#466 ผู้ใช้ออฟไลน์   veelabulus ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1
 • สมัคร: 12/05/2012

ตอบ: 30/01/2014 - 18:08

รบกวนท่านผู้ดูแลระบบ ทางผมขอ ยกเลิกการเป็นสมาชิก ขอบคุณครับ
0#467 ผู้ใช้ออฟไลน์   human555 ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 203
 • สมัคร: 14/05/2007

ตอบ: 01/02/2014 - 08:10

http://larndham.org/..._0&#entry806213

ตามลิ๊งค์ด้านบน ตรงกระทู้หมายเลข 14 ตรง 23.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ช่วยเปลี่ยนจาก "ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม" เป็น "คุณโยม rungdao พร้อมครอบครัว และญาติๆ"
เจริญพร

.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 01/02/2014 - 20:14
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ หากแก้ไขผิดตำแหน่งไป ขอพระคุณเจ้าแจ้งเข้ามาอีกครั้งด้วยครับ

0#468 ผู้ใช้ออฟไลน์   phraedhammajak ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 308
 • สมัคร: 13/07/2011

ตอบ: 25/02/2014 - 10:41

เจริญพร แจ้งลบกระทู้ ตามที่ลงไว้ สาธุ

1. http://larndham.org/...B9%88%E0%B8%B2/

2. http://larndham.org/..._0&#entry805668

3. http://larndham.org/..._0&#entry805615

สาธุ บุญรักษา
0#469 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2440
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 01/03/2014 - 13:17

ขอรบกวนผู้ดูแลช่วยกรุณาลบ คห ที่ ๓๐ (คห ของผมที่โพสต์ผิด) ในกระทู้ "การหลอก ตัวเอง. ว่า กายและจิต วิญญาณขันธ์ เป็นของตน เพราะความโง่" กระดาน "ชีวิตกับธรรมะ" ครับ

http://larndham.org/...B4/page__st__20

ขอบคุณมากครับ :33: :09: :38:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย ngodngam: 01/03/2014 - 13:17

ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#470 ผู้ใช้ออฟไลน์   PNoi ไอคอน

 • ตอบ 6000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลลานธรรม
 • ตอบ: 6528
 • สมัคร: 24/01/2004

ตอบ: 03/03/2014 - 20:37

อ้างอิง

เจริญพร แจ้งลบกระทู้ ตามที่ลงไว้ สาธุ


กราบเรียนพระคุณเจ้า

ดิฉันเข้าใจว่าท่านหมายถึงให้ปิดกระทู้บอกบุญทั้ง 3 รายการเมื่อกิจกรรมสำเร็จตามจุดประสงค์แล้ว ไม่ได้หมายถึงให้ปิดกระทู้ และทางเว็บมีนโยบายเก็บกระทู้ที่มีกิจกรรมต่อเนื่องกันไว้เป็นข้อมูลด้วย ผู้ที่มาอ่านพบภายหลังจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญไปด้วย ดิฉันจึงไม่ลบแต่ปิดกระทู้ให้ท่านตามที่แจ้งแล้วเจ้าค่ะ
อนุโมทนาค่ะ :09: :09: :09:คุณงดงาม

พี่ดำเนินการให้แล้วค่ะ :33::09:
0#471 ผู้ใช้ออฟไลน์   phraedhammajak ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 308
 • สมัคร: 13/07/2011

ตอบ: 09/03/2014 - 19:39

อ้างอิง

กราบเรียนพระคุณเจ้า

ดิฉันเข้าใจว่าท่านหมายถึงให้ปิดกระทู้บอกบุญทั้ง 3 รายการเมื่อกิจกรรมสำเร็จตามจุดประสงค์แล้ว ไม่ได้หมายถึงให้ปิดกระทู้ และทางเว็บมีนโยบายเก็บกระทู้ที่มีกิจกรรมต่อเนื่องกันไว้เป็นข้อมูลด้วย ผู้ที่มาอ่านพบภายหลังจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญไปด้วย ดิฉันจึงไม่ลบแต่ปิดกระทู้ให้ท่านตามที่แจ้งแล้วเจ้าค่ะ
อนุโมทนาค่ะ :09: :09: :09:
คุณงดงาม

พี่ดำเนินการให้แล้วค่ะ :33::09:


สาธุ อนุโมทนามิ

การใช้งานบางอย่างไม่ค่อยเข้าใจ หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วย และน้อมรับคำแนะนำ

อ้างอิง

แสดงข้อความที่โพสต์ngodngam [ 10/01/2014 - 08:11 ]
สวัสดีปีใหม่ผู้ดูแลครับ

ผมพยายามจะส่งข้อความส่วนตัวไปหาท่าน phraedhammajak แต่ระบบไม่ส่งให้
โดยบอกว่าสมาชิกไม่สามารถส่งข้อความส่วนตัวได้
แต่เวลาที่ผมส่งไปหาสมาชิกท่านอื่นที่มีข้อความส่วนตัวของเดิมกันอยู่แล้ว ก็ส่งได้
เฉพาะส่งไปหาท่าน phraedhammajak ที่ไม่มีข้อความส่วนตัวกันมาก่อน ส่งไม่ได้
รบกวนช่วยดูให้ด้วยครับว่ามีปัญหาทางเทคนิคหรือเปล่า (หรือจะเป็นปัญหาที่คอมฯ ผมเอง)

ขอบคุณมากครับ :09: :33: :38:


เท่่าททีตรวจสอบชื่อ พบว่า สถานะการติดต่อทางข้อความส่ว่นตัวเป็น disable คือไม่ได้ใช้ PM ครับ :-)
ไม่แน่ใจจะเกิดจากพระคุณเจ้าตั้งเองหรือว่าระบบทำให้ครับ
ส่่วนของพีงดงามสถานะเป็น enable ครับ ทำให้ใคร ๆ ส่ง PM หาได้ครับ


เช่นปัญหานี้ แต่ก็เคย มีคนส่งข้อความและโต้ตอบได้ปกติ หรือหากไม่สามารถติดต่อทางเวปได้ สามารถส่งทางอีเมล์ได้ phraedhammajak@hotmail.co.th

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย phraedhammajak: 09/03/2014 - 19:50

0#472 ผู้ใช้ออฟไลน์   phraedhammajak ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 308
 • สมัคร: 13/07/2011

ตอบ: 18/03/2014 - 21:27

http://larndham.org/..._0&#entry807661

เจริญพร แจ้งปิดกระทู้ ( ตามที่ลงไว้ ) อนุโมทนา สาธุ
บุญรักษา
0#473 ผู้ใช้ออฟไลน์   กอบ ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 12323
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 19/03/2014 - 11:16

แสดงข้อความที่โพสต์phraedhammajak [ 18/03/2014 - 21:27 ]

http://larndham.org/..._0&#entry807661

เจริญพร แจ้งปิดกระทู้ ( ตามที่ลงไว้ ) อนุโมทนา สาธุ
บุญรักษา


ปิดกระทู้ให้เรียบร้อยแล้วครับ

ขออนุโมทนาครับ
ไวรัสเรียกค่าไถ่ จะทำการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดโดยเฉพาะไฟล์เอกสาร ทำให้เปิดใช้ไฟล์ไม่ได้ทั้ง Harddisk

ตอนนี้ทาง kaspersky ออกตัวถอดรหัสมาให้ครับ
ใครที่เจอไวรัสพวกนี้ ลองเข้าไปโหลดตัวแก้ไข ที่นี่นะครับ
http://support.kaspersky.com/viruses/utility#
0#474 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2440
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 30/03/2014 - 14:35

กระทู้ "กลัวกล้องจะทำอย่างไรดี"

http://larndham.org/...97&#entry807797

ผมโพสต์ตอบแล้ว คห ขึ้นใน คห ๔ และ ๕ พร้อมกันและซ้ำกันครับ
รบกวนท่านผู้ดูแลช่วยลบ คห ที่ ๕ ให้ด้วยครับ

ขอบคุณมากครับ :38: :33: :09:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 09/04/2014 - 17:53

ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#475 ผู้ใช้ออฟไลน์   phraedhammajak ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 308
 • สมัคร: 13/07/2011

ตอบ: 05/04/2014 - 10:50

เจริญพร แจ้งแก้ไขกระทู้ บอกบุญ ที่พักไม่พอรองรับผู้ปฏิบัติธรรม รับเจ้าภาพสร้างกุฏิปฏิบัติธรรม
http://larndham.org/...20&#entry807858


อ้างอิง

กระทู้ข้อความแรก ให้ลบส่วนนี้ออก
บอกบุญสร้าง ห้อง/กุฏิกัมมัฏฐานแบบใช้เดินจงกรม/นั่งสมาธิ/และสถานที่สร้าง
ต้องการเจ้าภาพสร้างห้องกัมมัฏฐาน สำหรับกุฏิพระกัมมัฏฐานที่จำเป็นต้องใช้ยังขาดอยู่ เพื่อรองรับพระภิกษุและโยคีผู้ปฏิบัติธรรม คือกุฏิแบบใช้เดินจงกรม/นั่งสมาธิ ภิกษุสามเณรและโยคีผู้ชายสามารถให้พักอยู่ปฏิบัติได้ ห้องละ 15000 บาท และห้องน้ำ/ห้องสุขา ห้องละ 17000 บาท ห้องกัมมัฏฐานหลังแรกๆใช้เสาไม้มีทั้งตัวปวกและหมอดไม่อยากทำร้ายเขากุฏิแบบใหม่จึงใช้เสาปูน(ต้นละ 500 ใช้ 6 ต้น ก็3000 บาทแล้ว) และต้องปูกระเบื้องเพราะพื้นที่เป็นภูเขาความชื้นสูงหากไม่ปูกระเบื้องเวลาปูเสื่อทิ้งไว้จะชื้นและขึ้นรา จึงราคาแพงขึ้น 15000 บาท แต่ถ้ามีงบน้อยอยากเป็นเจ้าภาพ 9000 บาท จะใช้เสาไม้และไม่ปูกระเบื้อง หากอยากร่วมบุญสร้างห้องกัมมัฏฐาน สนับสนุนการปฏิบัติธรรม ก็ตามพิจารณาเห็นสมควรเถิด คาดว่าจะสร้างห้องกัมมัฏฐานโซนพระ ประมาณ 4 ห้องและห้องน้ำ อีก 1 ห้อง หรือตามกำลังงบประมาณและเจ้าภาพที่รับจะช่วยกิจการพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ ติดต่อในกล่องข้อความจะสดวกกว่า การโทรเพราะบางครั้งก็ไม่ค่อยได้รับหรือปิดเครื่องไว้ปลีกวิเวก.....................................................................................................................................................
เพิ่มเติมส่วนนี้ลงไปแทนที่ส่วนที่ลบไป

เชิญร่วมบุญสร้างสำนักสงฆ์แห่งใหม่ บุญสร้างห้องกัมมัฏฐานรองรับผู้ปฏิบัติธรรม
เนื่องจากสำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักรเป็นสำนักที่สร้างใหม่กำลังพัฒนา เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่มีความสนใจ พระภิกษุ สามเณร แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา ต้องการความสงบวิเวกสามารถมาพักปฏิบัติได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ระยะเวลาที่ผ่านมา ๔ ปี (เริ่มสร้างปี พ.ศ ๒๕๔๔ ) ได้มีพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา มาประพฤติปฏิบัติพอสมควร ทางสำนักจึงจำเป็นต้องสร้างเสนาสนะที่พักอาศัย และ ถาวรวัตถุอื่น ๆ เพื่อให้สัปปายะกับผู้ปฏิบัติธรรมโดยเน้นประโยชน์ให้มากที่สุด งานบุญของสำนักขณะนี้คือ งานสร้างห้องกัมมัฏฐาน

โครงการงานบุญของสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร

เชิญร่วมบุญสร้างสำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร
๑. กองทุนค่าดำเนินการภายในสำนัก ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอาหาร - น้ำปานะ พระภิกษุ สามเณร โยคีผู้ปฏิบัติธรรม และค่าดำเนินการอื่น ๆ
๒. ร่วมบุญสร้างห้องปฏิบัติธรรมห้องเดินจงกรม ๓๐,๐๐๐ บาท
๓. ร่วมบุญสร้างกุฏิกัมมัฏฐานหญิง และห้องกัมมัฏฐานพระภิกษุ สามเณร แบบถาวรมั่นคง มีห้องน้ำในตัว หลังละ ๒๕,๐๐๐๐ บาท
๔.โครงการเผยแผ่ธรรมะ จัดซื้อซีดีธรรระ หนังสือธรรมะ กระดาษ ฯลฯ เพื่อแจกเป็นธรรมะทาน
เชิญร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

การทำงานเพื่อพระพุทธเจ้า และเพื่อการสงเคราะห์คนคนที่มาพัก พระสงฆ์หรือ ฆราวาส ถ้าเขาเข้ามาพักวัด เพื่อทาน เราก็ได้บุญ ๑ ขั้น เพื่อศีล เราก็ได้บุญ ๒ ขั้น เพื่อภาวนา เราก็ได้บุญ ๓ ขั้น ถ้าเขามาพักเยอะ เราได้เยอะ เขามาปฏิบัติ ๓ อย่าง เราก็ได้ ๓ ขั้น มาเยอะได้เยอะ มาเพื่อศีล สมาธิ ปัญญา บารมีเราก็เต็ม ๓ อย่าง

ดูรายละเอียดของสำนักได้เพิ่มเติมที่ https://www.facebook...hrrmcakr?ref=hl

.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 09/04/2014 - 17:52
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

0#476 ผู้ใช้ออฟไลน์   human555 ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 203
 • สมัคร: 14/05/2007

ตอบ: 10/04/2014 - 09:45

เจริญพร
ขอให้ลบคำตอบกระทู้ตั้งแต่กระทู้#1ถึงคำตอบสุดท้าย เนื่องจากเมื่อคลิ๊กที่รูปภาพแล้ว ก็จะลิ๊งค์ไปที่เว็ปฝากรูปและมีภาพที่ไม่เหมาะสมปรากฏอยู่ เมื่อลบแล้วอาตมาจะลงรูปใหม่ ตามกระทู้ด้านล่างนี้

http://larndham.org/..._0&#entry807886
.
.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 10/04/2014 - 20:37
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

0#477 ผู้ใช้ออฟไลน์   phraedhammajak ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 308
 • สมัคร: 13/07/2011

ตอบ: 13/05/2014 - 14:19

เจริญพร แจ้งปิดกระทู้ร่วมบุญ เนื่องจากโครงการเสร็จแล้ว และอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่มีส่วนร่วม เจริญพร บุญรักษา

http://larndham.org/..._0&#entry808342

สาธุ งานปรับปรุงระบบน้ำใช้ภายในสำนักสงฆ์ (สร้างที่เก็บน้ำ แท้งค์กรองน้ำ ฯลฯ) เสร็จด้วยดี ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่ได้ร่วมบุญมา และร่วมอนุโมทนาบุญ " ขอให้ประสบแต่ความดี ปราศจากความทุกข์"

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย ริมฝั่ง: 13/05/2014 - 23:20
เหตุผลในการแก้ไข:: ปิดกระทู้แล้วครับ

0#478 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 19/05/2014 - 10:33

:117:

แจ้งผู้ดูแลไว้ค่ะ

มีปัญหาการเข้าเว็บลานธรรมค่อนข้างยาก
มันจะหมุนอยู่นานและแจ้งว่าโหลดหน้าเว็บไม่ได้
ต้องพยายามเข้าซ้ำหลายครั้งในบางวัน
และเมื่อเข้าได้แล้ว บางครั้งที่จะเปลี่ยนหน้า
หรือมีหลายๆ ครั้งที่จะส่งโพสต์ตอบ
มันหมุนค้างโหลดหน้าเว็บไม่ได้อีก ทำให้โพสต์หาย
หรือถ้าเรียกหน้าย้อนกลับแล้วส่งใหม่บางทีจะขึ้นซ้ำค่ะ

อาการเป็นมาหลายเดือนแล้วค่ะ
บางวันเป็นมากเป็นน้อยต่างกัน คือเข้ายากแค่บางช่วงในบางวัน
แต่บางวันเป็นเอามากๆ เช่นวันนี้ ต้องโหลดซ้ำหลายครั้งกว่าจะเข้าได้
และเข้าได้แล้วก็ยังโหลดหน้าต่างๆ ไม่ค่อยได้อีก
ต้องโหลดซ้ำแต่ละครั้งหลายรอบมากเลยค่ะ

:96:

ง่ะ มันทำให้เกิดการขัดข้องในการเข้ามาทำงานอ่ะ
เลยต้องมาแจ้งไว้ให้ทราบและบ่นซะหน่อยว่า...ที่นี่ขัดข้องหนอๆ :25: :37:
เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#479 ผู้ใช้ออฟไลน์   อัปปมัญญา ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1048
 • สมัคร: 27/09/2004

ตอบ: 01/06/2014 - 08:29

ช่วยปิดกระทู้นี้ให้หน่อยนะคะ แจก cd พระธรรมเทศนา โดยพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร , หลวงปู่จันทา ถาวโร
http://larndham.org/..._0&#entry808428
0#480 ผู้ใช้ออฟไลน์   สุพัฒน์ ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 245
 • สมัคร: 07/04/2008

ตอบ: 02/06/2014 - 20:04

ช่วยลบกระทู้ เหล่านี้ในลานธรรม ให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
พอดีว่างๆ ลองหาชื่อตัวเองดูใน google ประกฎว่าขึ้นข้อมูลส่วนตัวค่อนข้างเยอะ
ไม่อยากเปิดเผยข้อมูลใน google อ่ะครับ ^^"

http://larndham.org/...%B1/page__st__1

http://larndham.org/...AD/page__st__25

http://larndham.org/...B8%9E%E0%B8%87/

เป็นพวกกระทู้เก่าของผมเองครับ user สุพัฒน์
ขึ้นมาหน้า 1 google เลย ^^" รบกวนด้วยนะครับ
หากเห็น mail แล้วกรุณาตอบกลับด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ
0#481 ผู้ใช้ออฟไลน์   tb ไอคอน

 • ตอบ 100+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 154
 • สมัคร: 24/11/2004

ตอบ: 02/08/2014 - 18:39

รบกวนช่วยลบกระทู้คำตอบ ซึ่งมีชื่อ-ที่อยู่ให้ด้วยครับ
ส่งเรื่องไปทาง google แต่เขาบอกว่าตราบใดที่ทางเว็บต้นเรื่องยังไม่เอาข้อมูลออก ก็ยังไม่สามารถลบออกจากสถานะการ search ได้

http://larndham.org/...post__p__184155

http://larndham.org/...post__p__173637

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 03/08/2014 - 11:50
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

0#482 ผู้ใช้ออฟไลน์   phraedhammajak ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 308
 • สมัคร: 13/07/2011

ตอบ: 13/08/2014 - 21:40

เจริญพร แจ้งปิดกระทู้ " อิ่มบุญ ร่วมเป็นเจ้าภาพปูกระเบื้องโรงครัวสำนักสงฆ์ เหมือนได้มีส่วนทำอาหารถวายพระและผู้ปฏิบัติธรรมทุกวัน "
เนื่องจากได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ขออนุโมทนาบุญกับทางเว็ปที่ช่วยเป็นสื่อทางการแจ้งงานบุญ สาธุ บุญรักษา ขอให้เจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้น เจริญพร

http://larndham.org/..._0&#entry808657
0#483 ผู้ใช้ออฟไลน์   เนยยะ ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1605
 • สมัคร: 21/09/2004

ตอบ: 01/09/2014 - 14:14

อยากให้ลานธรรมมี icon กด like ไป facebook ได้เหมือน website อื่นๆ ค่ะ :09:
"ผู้ที่ปรารถนาวิมุติสุข แต่ไม่ปฏิบัติ แล้วจะถึงวิมุติสุขได้อย่างไร "
(พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต)
0#484 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 02/09/2014 - 15:37

:08:

กระทู้ซ้ำค่ะ...ของป้า เนยยะ น่ะ
เข้าใจว่าน่าจะเป็นตอนส่งโพสต์มันค้างจึงดับเบิ้ลไปค่ะ
ช่วยลบให้ป้าแก่แกอันนึงนะคะ
สองอันนี้ (ในห้องชีวิตกับธรรมมะ)


ไม่น่าเชื่อว่าผลกรรมจากการร่วมกันฆ่ากบเพียงตัวเดียว สามารถตามทันในชาตินี้

http://larndham.org/..._0&#entry809280

http://larndham.org/..._0&#entry809281
เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#485 ผู้ใช้ออฟไลน์   กอบ ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 12323
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 04/09/2014 - 22:39

แสดงข้อความที่โพสต์เภตรา [ 02/09/2014 - 15:37 ]

:08:

กระทู้ซ้ำค่ะ...ของป้า เนยยะ น่ะ
เข้าใจว่าน่าจะเป็นตอนส่งโพสต์มันค้างจึงดับเบิ้ลไปค่ะ
ช่วยลบให้ป้าแก่แกอันนึงนะคะ
สองอันนี้ (ในห้องชีวิตกับธรรมมะ)


ไม่น่าเชื่อว่าผลกรรมจากการร่วมกันฆ่ากบเพียงตัวเดียว สามารถตามทันในชาตินี้

http://larndham.org/..._0&#entry809280

http://larndham.org/..._0&#entry809281


ลบให้กระทู้นึงแล้วครับ

ขอบคุณที่แจ้งครับ
ไวรัสเรียกค่าไถ่ จะทำการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดโดยเฉพาะไฟล์เอกสาร ทำให้เปิดใช้ไฟล์ไม่ได้ทั้ง Harddisk

ตอนนี้ทาง kaspersky ออกตัวถอดรหัสมาให้ครับ
ใครที่เจอไวรัสพวกนี้ ลองเข้าไปโหลดตัวแก้ไข ที่นี่นะครับ
http://support.kaspersky.com/viruses/utility#
0คำตอบต่อไป: กอบ - ngodngam - กอบ - phraedhammajak - ngodngam - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - human555 - เภตรา - phraedhammajak - เภตรา - ngodngam - human555 - phraedhammajak - phraedhammajak - Aunnatsu - เภตรา - ngodngam - กอบ - ngodngam - กอบ - เภตรา - phraedhammajak - ngodngam - ngodngam - ngodngam - namsompun - sssboun - บูมบูม - เภตรา - ngodngam - ngodngam - เภตรา - sssboun - shadee - ngodngam - Jigsaw of destiny - sssboun - บูมบูม - กอบ - กอบ - sssboun - Jigsaw of destiny - เภตรา - เภตรา - เภตรา - Jigsaw of destiny - sssboun - Jigsaw of destiny - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - sssboun - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam -
 • (28 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • สุดท้าย »
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ