ลานธรรมเสวนา: รับแจ้งปัญหาการใช้งานลานธรรม ลบกระทู้ ลบคำตอบ ฯลฯ - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

 • (28 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • สุดท้าย »
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

รับแจ้งปัญหาการใช้งานลานธรรม ลบกระทู้ ลบคำตอบ ฯลฯ หรืออีเมล์ไปที่ larndhamstaff@yahoo.com (งด fwd mail ทุกชนิดครับ)

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   เจตน์ ไอคอน

 • เจตน์
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 1035
 • สมัคร: 22/01/2004

ตอบ: 14/09/2010 - 23:23

รับแจ้งปัญหาการใช้งานที่กระทู้นี้นะครับ

หรือส่งอีเมล์ไปที่ larndhamstaff@yahoo.com ครับ
(งดฟอร์เวิร์ดเมล์ทุกชนิด)

สมาชิกที่ต้องการให้ผู้ดูแลแก้ไขหรือลบกระทู้ ขอความกรุณาโพสต์ลิ้งค์ของกระทู้ดังกล่าว และบอกเลขที่คำตอบ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงานของผู้ดูแลครับ
:09:
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการของความไม่อดทนเหล่านี้ คือ
๑.ไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่พอใจของคนมาก
๒. มากไปด้วยเวร
๓. มากไปด้วยโทษ
๔. หลง ถึงแก่ความตาย
๕. สิ้นชีวิตแล้ว ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคคติ วินิบาต นรก
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โทษของความไม่อดทน ๕ ประการเหล่านี้แล
ปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๒/๒๘๒
6


 • (28 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • สุดท้าย »
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้

คำตอบก่อนหน้า: architect - PNoi - PNoi - นายบูมบูม - PNoi - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก - Vivi Orunitia - PNoi - PNoi - PNoi - Vivi Orunitia - PNoi - Vivi Orunitia - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - เจตน์ - เจตน์ - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - กานต์ - Jigsaw of destiny - กานต์ - ฮานามิ - เจตน์ - เจตน์ - ฮานามิ - เจตน์ - ฮานามิ - PNoi - เจตน์ - anegsangsoog - กอบ - anegsangsoog - ฮานามิ - ฮานามิ - พฤษภา - เจตน์ - กานต์ - PNoi - สาวิกา - ฮานามิ - เจตน์ - พฤษภา - กานต์ - แสงแดด - ฮานามิ - ฮานามิ - Lotion - เจตน์ - พฤษภา - พริม - ฮานามิ - ฮานามิ - เจตน์ - ฮานามิ - พฤษภา - เจตน์ - เจตน์ - ฮานามิ - เจตน์ - ฮานามิ - พฤษภา - Lotion - PNoi - ฮานามิ - กอบ - ฮานามิ - กอบ - เจตน์ - พริม - กานต์ - เนยยะ - กอบ - ฮานามิ - หาทางดับทุกข์ - กอบ - อังคาร - กอบ - หาทางดับทุกข์ - กอบ - thanatos เทพเจ้าแห่งความตาย - PNoi - เภตรา - PNoi - ngodngam - ngodngam - กอบ - คนคนหนึ่ง - ชัชวาล เพ่งวรรธนะ - PNoi - ngodngam - PNoi - พริม - ชัชวาล เพ่งวรรธนะ - PNoi - พริม - บัวจงกลนี - เภตรา - กอบ - กลอง - ณ ฟ้า - กอบ - itim - กอบ - itim - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - อโณ นีมัตร - กอบ - กอบ - เภตรา - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - PNoi - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - hoswalt - PNoi - พรรณนา - กอบ - พรรณนา - กอบ - PNoi - กอบ - เภตรา - PNoi - เภตรา - มุ่งเต็มใจ - PNoi - TemplarKnight - PNoi - กอบ - เภตรา - กอบ - ngodngam - กอบ - แตงกวา - PNoi - พุทธฏีกา - PNoi - วัลลภ - กอบ - ณรงค์ชัย - กอบ - itim - PNoi - itim - itim - ณรงค์ชัย - เภตรา - PNoi - OpenMind - PNoi - เภตรา - เภตรา - ณรงค์ชัย - วิฬาร์วรรณ - กอบ - พุทธฏีกา - กอบ - Yupa W. - กอบ - เนยยะ - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - กลอง - กอบ - กลอง - กอบ - joy1983 - ngodngam - PNoi - กลอง - PNoi - yajai - กอบ - ngodngam - กลอง - PNoi - Jigsaw of destiny - กอบ - กอบ - ธรรมอุทิศ_261249 - PNoi - Jigsaw of destiny - กอบ - ngodngam - PNoi - ngodngam - PNoi - ngodngam - PNoi - ชงโค - PNoi - ชงโค - กอบ - anegsangsoog - PNoi - Jigsaw of destiny - กอบ - ngodngam - PNoi - วสละ - hoswalt - PNoi - พุทธฏีกา - PNoi - พุทธฏีกา - กอบ - พอใจ - กอบ - สุนิสา - พีที - PNoi - PNoi - เภตรา - ngodngam - PNoi - กลอง - PNoi - ngodngam - กอบ - ngodngam - กอบ - venfaa - กอบ - ngodngam - ammy_2525 - กานต์ - กลอง - แตงกวา - แตงกวา - ลูกจันทรา - กอบ - เภตรา - กลอง - venfaa - กลอง - PNoi - ทรมาน - oratch - วัดกาญจนบริรักษ์ - PNoi - กลอง - PNoi - วัดกาญจนบริรักษ์ - กลอง - PNoi - ngodngam - ลูกโค - กอบ - เภตรา - กอบ - panitta3 - panitta3 - เภตรา - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - apanan - กอบ - dechacheng - PNoi - ตะวันสีชมพู - PNoi - เภตรา - กอบ - นายโจโจ้ - เภตรา - บูมบูม - venfaa - PNoi - เภตรา - กอบ - คนน่ารัก - PNoi - พุทธฏีกา - พุทธฏีกา - PNoi - พุทธฏีกา - กอบ - พุทธฏีกา - กอบ - Jigsaw of destiny - กอบ - Jigsaw of destiny - Jigsaw of destiny - กอบ - Jigsaw of destiny - กอบ - venfaa - กอบ - กลอง - กอบ - ngodngam - เภตรา - กอบ - venfaa - กอบ - กลอง - PNoi - พระสมรัก - ngodngam - Lotion - ธุวัง มะระณัง - PNoi - เภตรา - บัวจงกลนี - กอบ - PNoi - พุทธฏีกา - PNoi - พุทธฏีกา - lovemelovemyfm - กอบ - ngodngam - yimyim - yimyim - yimyim - กอบ - louis_bun - PNoi - ลูกสาวคนโต - PNoi - lada - lada - lada - กอบ - เภตรา - ปภาสร - ปภาสร - benyapa - ปภาสร - ปภาสร - ศิษย์นอกวัด - PNoi - กลอง - กตพโล - เภตรา - เภตรา - ngodngam - นรชาติ - กอบ - นรชาติ - กอบ - นรชาติ - พริม - PNoi - นรชาติ - PNoi - กอบ - กตพโล - pann - pann - กอบ - เภตรา - กอบ - กลอง - พริม - กอบ - กลอง - กอบ - ngodngam - กอบ - กลอง - Jigsaw of destiny - joy1983 - กอบ - joy1983 -

#409 ผู้ใช้ออฟไลน์   gift ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 384
 • สมัคร: 03/04/2006

ตอบ: 27/10/2012 - 07:53

ขอรบกวนช่วยปิดกระทู้ค่ะ
http://larndham.org/...=40#entry795695
http://larndham.org/...=46#entry794721
http://larndham.org/..._1&#entry787791
http://larndham.org/..._1&#entry789788

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 27/10/2012 - 21:09
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ _/_

0#410 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 31/10/2012 - 13:03

ข้อความในกระทู้ซ้ำค่ะ ช่วยลบข้อความที่เป็นสีแดงให้ด้วยค่ะ

http://larndham.org/..._795978__st__0&

ขอเชิญร่วมบุญสร้างห้องน้ำ ห้องสุขาถวายพระกรรมฐานและผู้ปฏิบัติธรรม

เมื่อช่วงต้นพรรษา ได้รับทราบข่าวความเดือดร้อนของพระกรรมฐานรวม ๗ รูปและผู้ปฏิบัติธรรม
ที่ปราวณาจำพรรษากันอยู่ที่สำนักสงฆ์บ้านคุ้มสามัคคี ที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ที่กำลังก่อสร้างขาดแคลน ห้องน้ำ ห้องสุขา โดยท่านได้ใช้จีวรขึง
และใช้สังกะสีเก่าๆ มุงหลังคา ซึ่งไม่คงทนถาวร และใช้งานได้ไม่สะดวก
และยังไม่มีห้องสุขา สำหรับผู้ที่จะมาภาวนา หรือมาทำบุญที่สำนักสงฆ์

ขอเชิญร่วมบุญสร้างห้องน้ำ ห้องสุขาถวายพระกรรมฐานและผู้ปฏิบัติธรรม[
เมื่อช่วงต้นพรรษา ได้รับทราบข่าวความเดือดร้อนของพระกรรมฐานรวม ๗ รูปและผู้ปฏิบัติธรรม
ที่ปราวณาจำพรรษากันอยู่ที่สำนักสงฆ์บ้านคุ้มสามัคคี ที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ที่กำลังก่อสร้างขาดแคลน ห้องน้ำ ห้องสุขา โดยท่านได้ใช้จีวรขึง
และใช้สังกะสีเก่าๆ มุงหลังคา ซึ่งไม่คงทนถาวร และใช้งานได้ไม่สะดวก
และยังไม่มีห้องสุขา สำหรับผู้ที่จะมาภาวนา หรือมาทำบุญที่สำนักสงฆ์


ดังนั้น จึงขอเชิญเพื่อนๆ ทุกท่านร่วมสร้างกุศลเป็นเจ้าภาพสร้างสุขาถวาย
เพื่อบรรเทาความทุกข์อันเกิดจากการมีสังขารร่างกายนี้

ขอบคุณมากค่ะ :09:


.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 31/10/2012 - 20:58
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#411 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 01/11/2012 - 21:15

:09:

รบกวนผู้ดูแลด้วยค่ะ

ที่ คห.514 กระทู้ ชมรมณีย์ (2) ค่ะ
http://larndham.org/...2/page__st__500

ตรงย่อหน้าท้ายของความคิดเห็นน่ะค่ะ
ช่วยกรุณาใส่อ้างอิงที่ยกมาด้านล่างนี้แทนที่ข้อความของเดิมให้หน่อยนะคะ
เพราะมีคำตกหล่นที่แก้ไขแล้ว รวมทั้งการเน้น และการย่อหน้าใหม่ด้วยค่ะ


อ้างอิง

จนกว่ามันจะเห็นว่าก็แค่นั้นแหละ ข้างหน้าไม่มี ...ความเห็นว่าข้างหน้าจะดีกว่าวันนี้ไม่มี มันเป็นแค่ความเห็น แล้วก็ดับเมื่อรู้ว่าความเห็นนี้เกิด ...เนี่ย มันรู้สึกเหี่ยวแห้งมั้ยล่ะ มันรู้สึกว่าเหือดแห้งมั้ยล่ะ มันไม่กระชุ่มกระชวยเลยใช่มั้ย มันไม่มีพลังที่จะวิ่งตามหาธรรมเลย มันแห้งน่ะ มันเฉาน่ะ

...ไอ้ที่มันเฉานั่นก็คือตัณหามันเฉา อุปาทานความหมายมั่นในอดีต ....ได้ก็แค่นั้น ไปก็แค่นั้น อยู่ตรงนี้ก็ไม่เห็นได้อะไรอยู่แล้ว ... ก็เหมือนธรรม ฟังแล้วก็เข้าหู ๆ ฟังไม่รู้กี่รอบ เข้าหูแล้วก็ดับไป ไม่เห็นได้อะไร... เห็นมั้ย มันก็เหมือนกันหมดแหละ

ที่ไม่เหมือนคือตัณหามันเริ่มน้อยลง ความหมายมั่นว่าจะได้ธรรมที่สูงกว่าก็น้อยลง ...มันก็จะได้ธรรมที่สูงขึ้นโดยตัวของมันเอง คือความดับไป ...คือที่สุดของธรรมคือความดับไปโดยสิ้นเชิง ...ไม่มีอะไร .. ไม่ได้อะไร .. ไม่เป็นอะไร:09: ขอบพระคุณมากค่ะ :38:


.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 02/11/2012 - 08:10
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#412 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 06/11/2012 - 21:25

:09:

รบกวนผู้ดูแลอีกแล้วค่ะ

ที่กระทู้ชมรมณีย์ค่ะ
http://larndham.org/...517#entry796139

อ้างอิง

พระอาจารย์

4/30 (add540401A
) - ต่อ -


ช่วยแก้ไขเลขแทร็กซีดี จาก 4/30 เป็น 4/31 ด้วยค่ะ
ใน 4 คห.เลยค่ะ คือ คห.518, 519, 520, 521

:09: ขอบพระคุณมากค่ะ :09:


.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 07/11/2012 - 07:30
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ _/_

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#413 ผู้ใช้ออฟไลน์   จำปาลาว ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมทั่วไป
 • ตอบ: 2
 • สมัคร: 21/08/2009

ตอบ: 14/11/2012 - 22:58

สวัสดีคะ พอดีอยากทราบ ต้องทำยังไงบ้างคะ ถึงสามารถตั้งกระทู้ ตอบกระทู้ได้เหมือนท่านอื่นๆ เพราะตอนนี้เข้ามาแล้วทำอะไรไม่ได้เลยคะ ใครรู้ช่วยชี้แนะด้วยคะ ขอบคุณคะ :09:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย จำปาลาว: 14/11/2012 - 23:00

0#414 ผู้ใช้ออฟไลน์   กอบ ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 12323
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 15/11/2012 - 14:16

แสดงข้อความที่โพสต์จำปาลาว [ 14/11/2012 - 22:58 ]

สวัสดีคะ พอดีอยากทราบ ต้องทำยังไงบ้างคะ ถึงสามารถตั้งกระทู้ ตอบกระทู้ได้เหมือนท่านอื่นๆ เพราะตอนนี้เข้ามาแล้วทำอะไรไม่ได้เลยคะ ใครรู้ช่วยชี้แนะด้วยคะ ขอบคุณคะ :09:


ตามระเบียบของลานธรรมตอนนี้ คนที่่จะสามารถตั้งตอบกระทู้ได้คือสมาชิกทีมีสถานะเป็นลานธรรมถาวรครับ
จากเดิมผู้มีสมาชิกลานธรรมทั่วไปสามารถตั้งตอบกระทู้ได้ ตอนนี้ก็จะตั้งตอบกระทู้ไม่ได้แล้วครับ

วิธีเปลี่ยนสถานะจากลานธรรมทั่่วไปเป็นลานธรรมถาวร ทำได้ตามกระทู้นี้ครับ

แจ้งข่าวถึง สมาชิกลานธรรมทั่วไป ที่ต้องการปรับสถานะเป็นถาวรครับ

สมาชิกลานธรรมทั่วไป ที่ประสงค์จะเปลี่ยนสถานะเป็นสมาชิกลานธรรมถาวร สามารถทำได้โดยการ ส่งรูปถ่ายบัตรประชาชนของตัวเอง (เป็นไฟล์ .jpg หรือ .pdf) โดยขอความร่วมมือ ดังนี้ครับ

1. ชื่อและนามสกุลในบัตรประชาชน ตรงกับชื่อนามสกุลที่แจ้งไว้ในลานธรรม
2. รูปถ่ายชัดเจนอ่านออกทุกคำ และเห็นหน้าเจ้าของบัตรชัด
3. ขนาดของรูปไม่จำเป็นต้องใหญ่ ขอแค่เห็นชัดก็พอแล้วครับ
4. รบกวนเช็คไวรัสที่เครื่องสมาชิกก่อนทำการส่งมาด้วยครับ ถ้าคอมผู้ดูแลติดไวรัส อาจใช้งานไม่ได้หลายวัน


ส่งรูปมาที่อีเมล์ larndhamstaff@yahoo.com เมื่อผู้ดูแลได้รับ e-mail แล้วและทำการตรวจสอบความถูกต้อง จะทำการปรับสถานะสมาชิกให้เป็นถาวรครับ


หมายเหตุ ถ้าผู้ดูแลไม่ตอบกลับและไม่ได้ปรับสถานะให้ภายใน 3 วัน รบกวนส่งเมล์มาแจ้งอีกครั้ง เพื่อกันความผิดพลาดครับ มีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่กระทู้นี้ได้เลยครับ

:09: :09: :09:
ไวรัสเรียกค่าไถ่ จะทำการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดโดยเฉพาะไฟล์เอกสาร ทำให้เปิดใช้ไฟล์ไม่ได้ทั้ง Harddisk

ตอนนี้ทาง kaspersky ออกตัวถอดรหัสมาให้ครับ
ใครที่เจอไวรัสพวกนี้ ลองเข้าไปโหลดตัวแก้ไข ที่นี่นะครับ
http://support.kaspersky.com/viruses/utility#
1#415 ผู้ใช้ออฟไลน์   กลอง ไอคอน

 • ตอบ 3000+
 • PipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 3845
 • สมัคร: 01/05/2004

ตอบ: 21/11/2012 - 20:12

สวัสดีครับ
ขออนุญาตปรึกษาครับ
อยากจะขอลง youtube video http://www.youtube.c...eature=youtu.be ที่กระทู้ 18 พ.ย.55 บุญอาสา พาร่วมงานพิธีกฐิน ของวัดบุญญาวาส โดยรถตู้ฟรี! โดยแก้ไขความคิดเห็นที่ 2

ขอกราบอนุโมทนาในกุศลจิตครับ
:09: :09: :09:
ขออนุญาตแนำนำ website ธรรมะต่างๆ ครับ
1. หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน: http://www.luangta.com/
2. วัดบุญญาวาส: http://www.watboonyawad.com
3. วัดป่าสุคะโต: http://www.pasukato.org/
4. ฟังธรรม.com: http://www.fungdham.com/ - ศูนย์รวมไฟล์ download เพื่อการเผยแผ่ธรรมะ
5. http://bannpeeploy.exteen.com
0#416 ผู้ใช้ออฟไลน์   dhamm33 ไอคอน

 • ตอบ 500+
 • PipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 663
 • สมัคร: 26/02/2008

ตอบ: 29/11/2012 - 13:36

จากกระทู้นี้ครับ..

ลิงค์ของฉัน

ขอความกรุณาลบ link ในความเห็นที่ 3 เนื่องจากท่านพุทธฎีกาได้ลงรูปไว้ในความเห็นที่ 5 แล้วครับ ขอบพระคุณครับ
0#417 ผู้ใช้ออฟไลน์   กอบ ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 12323
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 02/12/2012 - 17:10

คุณกลอง คุณ dhamm33 แก้ไขให้ตามที่แจ้งแล้วครับ
ไวรัสเรียกค่าไถ่ จะทำการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดโดยเฉพาะไฟล์เอกสาร ทำให้เปิดใช้ไฟล์ไม่ได้ทั้ง Harddisk

ตอนนี้ทาง kaspersky ออกตัวถอดรหัสมาให้ครับ
ใครที่เจอไวรัสพวกนี้ ลองเข้าไปโหลดตัวแก้ไข ที่นี่นะครับ
http://support.kaspersky.com/viruses/utility#
0#418 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 03/12/2012 - 10:30

:09:

รบกวนผู้ดูแลช่วยพิจารณากระทู้นี้ในกระดานห้องสมุดด้วยค่ะ
เพราะเป็นลักษณะข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
อาจจะได้ประโยชน์เหมาะสมกว่าที่กระดานชีวิตกับธรรมะหรืออื่นใดก็ขอช่วยพิจารณาด้วยค่ะ :09: :33:

หนุนใช้ ICT ในการเข้าถึงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สากล
.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 03/12/2012 - 22:57
เหตุผลในการแก้ไข:: ขอบคุณครับ ได้ดำเนินการตามคำขอของเจ้าของกระทู้แล้วครับ

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#419 ผู้ใช้ออฟไลน์   จรรยา ไอคอน

 • ตอบ 100+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 157
 • สมัคร: 21/04/2005

ตอบ: 25/12/2012 - 12:25

จากชื่อกระทู้ สอบถามเรื่องจิตดวงสุดท้ายของสัตว์เดรัชฉานค่ะ
ฝากแก้คำว่า เดรัชฉาน ให้เป็น เดรัจฉาน ด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ

.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 25/12/2012 - 14:02
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

0#420 ผู้ใช้ออฟไลน์   chaordic ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: รอยืนยันทางเมล์
 • ตอบ: 1
 • สมัคร: 28/12/2012

ตอบ: 28/12/2012 - 10:36

ขอแจ้งคะ ไม่สามารถตอบกระทู้ได้
0#421 ผู้ใช้ออฟไลน์   อังคาร ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1118
 • สมัคร: 30/08/2005

ตอบ: 29/12/2012 - 11:50

รบกวนผู้ดูแลฯ ช่วย edit ข้อความใน กระทู้นี้ ความเห็นที่ 9 ให้ด้วยครับ แล้วใส่ข้อความนี้แทน

"ขออนุญาตลบคำตอบเดิมออกครับ ช่วยคนอื่นแต่อาจกระทบลูกตัวเอง อีกทั้งเกรงว่าจะมีการนำความเห็นไปเพิ่มความขัดแย้งระหว่างพ่อลูกให้เพิ่มขึ้นไปอีกครับ"

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 30/12/2012 - 10:42
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

สาระธรรมจากพระไตรปิฎก ::[url="http://saradham.siamtapco.com"]สาระธรรม[/url]::
0#422 ผู้ใช้ออฟไลน์   กลอง ไอคอน

 • ตอบ 3000+
 • PipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 3845
 • สมัคร: 01/05/2004

ตอบ: 29/12/2012 - 18:24

ขออนุญาตลบกระทู้ "ไถ่ชีวิตสัตว์ กำลังถูกเชือด 11 ตัว" เนื่องจากทางวัดได้ยอดครบตามจำนวนแล้ว จึงขอปิดบริจาค
ขออนุญาตแนำนำ website ธรรมะต่างๆ ครับ
1. หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน: http://www.luangta.com/
2. วัดบุญญาวาส: http://www.watboonyawad.com
3. วัดป่าสุคะโต: http://www.pasukato.org/
4. ฟังธรรม.com: http://www.fungdham.com/ - ศูนย์รวมไฟล์ download เพื่อการเผยแผ่ธรรมะ
5. http://bannpeeploy.exteen.com
0#423 ผู้ใช้ออฟไลน์   PNoi ไอคอน

 • ตอบ 6000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลลานธรรม
 • ตอบ: 6528
 • สมัคร: 24/01/2004

ตอบ: 30/12/2012 - 20:46

แสดงข้อความที่โพสต์กลอง [ 29/12/2012 - 18:24 ]

ขออนุญาตลบกระทู้ "ไถ่ชีวิตสัตว์ กำลังถูกเชือด 11 ตัว" เนื่องจากทางวัดได้ยอดครบตามจำนวนแล้ว จึงขอปิดบริจาค


ตามหลักการของลานธรรมไม่ลบกระทู้ขอรับบริจาคเงินค่ะ เมื่อได้จำนวนเงินครบแล้วก็ปิดกระทู้ให้ค่ะ อนุโมทนาค่ะน้องกลองที่มาแจ้งปิดค่ะ :09:
0#424 ผู้ใช้ออฟไลน์   เนยยะ ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1605
 • สมัคร: 21/09/2004

ตอบ: 08/01/2013 - 09:23

ขอรบกวนช่วยลบกระทู้นี้ด้วยค่ะ จะสร้างใหม่ เนื่องจากรูปมีขนาดใหญ่เกินไปค่ะ ขอบคุณมากค่ะ :09:

http://larndham.org/...b8%ad%e0%b9%80/


.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 08/01/2013 - 10:01
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

"ผู้ที่ปรารถนาวิมุติสุข แต่ไม่ปฏิบัติ แล้วจะถึงวิมุติสุขได้อย่างไร "
(พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต)
0#425 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 15/01/2013 - 08:41

รบกวนช่วยปิดกระทู้

ช่วยชีวิตวัว

http://larndham.org/...70&#entry798619


เนื่องจากกระทู้ยาวมากและมีรูปภาพมากทำให้ load ช้าค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ :09:

.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 15/01/2013 - 09:00
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#426 ผู้ใช้ออฟไลน์   human555 ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 203
 • สมัคร: 14/05/2007

ตอบ: 10/02/2013 - 08:28

เจริญพร
ช่วยเติมข้อความว่า "หมดเขตรับบริจาคถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 นี้" ด้านบนของกระทู้ตั้งนี้ด้วย

http://larndham.org/..._0&#entry799442

.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 10/02/2013 - 08:53
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

0#427 ผู้ใช้ออฟไลน์   human555 ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 203
 • สมัคร: 14/05/2007

ตอบ: 13/02/2013 - 04:58

เจริญพร
ช่วยแก้ไขจาก ข้อความว่า "จึงเรียนเชิญผู้ใจบุญร่วมสมทบทุนบริจาคอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา เพื่อมอบให้แก่ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอีก 2 แห่ง ในวันที่ 2 มีนาคม 2556 เพื่อประโยชน์ของน้อง ๆ ที่ขาดแคลนมา ณ โอกาสนี้ (ออกเดินทางคืนวันที่ 1 มีนาคม 2556" เป็น " ด่วน เปลี่ยนเวลาเดินทาง จากวันที่ 1 มีนาคม เป็นวันที่ 8 มีนาคม เพราะวันที่ 3 มีนาคม เป็นวันเลือกตั้งผู้ว่า ฯ กรุงเทพ ฯ ทางโยมติดเลือกตั้ง จึงเรียนเชิญผู้ใจบุญร่วมสมทบทุนบริจาคอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา เพื่อมอบให้แก่ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอีก 2 แห่ง ในวันที่ 9 มีนาคม 2556 เพื่อประโยชน์ของน้อง ๆ ที่ขาดแคลนมา ณ โอกาสนี้ (ออกเดินทางคืนวันที่ 8 มีนาคม 2556) "
ด้านบนของกระทู้ตั้งนี้ด้วย

http://larndham.org/..._0&#entry799442

.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 13/02/2013 - 09:04
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

0#428 ผู้ใช้ออฟไลน์   กลอง ไอคอน

 • ตอบ 3000+
 • PipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 3845
 • สมัคร: 01/05/2004

ตอบ: 14/02/2013 - 22:13

สวัสดีครับ
ขอเปลี่ยนรายละเอียดคำอธิบายกระทู้ ขอเชิญร่วมบูรณะปิดทองพระพุทธชินราชจำลอง (พระประธาน) หน้าตัก ๔๙ นิ้ว และบูรณะวิหารพุทธเมตาอุดมบารมี ณ วัดป่าดอนหม้อทอง จ. บึงกาฬ (หนองคาย)

ใหม่: ปิดยอดร่วมบุึญจำนวน 15,154.74.- บาท ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 20.00 น.
เดิม: ขอปิดยอดร่วมบุญ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

ขออนุโมทนาในกุศลจิตครับ
:09: :09: :09:

.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 14/02/2013 - 22:59
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

ขออนุญาตแนำนำ website ธรรมะต่างๆ ครับ
1. หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน: http://www.luangta.com/
2. วัดบุญญาวาส: http://www.watboonyawad.com
3. วัดป่าสุคะโต: http://www.pasukato.org/
4. ฟังธรรม.com: http://www.fungdham.com/ - ศูนย์รวมไฟล์ download เพื่อการเผยแผ่ธรรมะ
5. http://bannpeeploy.exteen.com
0คำตอบต่อไป: human555 - กลอง - กลอง - กอบ - เภตรา - กอบ - กอบ - เภตรา - yaa - yaa - ngodngam - ngodngam - pomjung9 - pomjung9 - กอบ - pomjung9 - pomjung9 - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - ณรงค์ชัย - กอบ - ณรงค์ชัย - กอบ - เภตรา - เภตรา - เภตรา - ณรงค์ชัย - joy1983 - เภตรา - เภตรา - human555 - เภตรา - ngodngam - กอบ - ngodngam - veelabulus - human555 - phraedhammajak - ngodngam - PNoi - phraedhammajak - phraedhammajak - กอบ - ngodngam - phraedhammajak - human555 - phraedhammajak - เภตรา - อัปปมัญญา - สุพัฒน์ - tb - phraedhammajak - เนยยะ - เภตรา - กอบ - กอบ - ngodngam - กอบ - phraedhammajak - ngodngam - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - human555 - เภตรา - phraedhammajak - เภตรา - ngodngam - human555 - phraedhammajak - phraedhammajak - Aunnatsu - เภตรา - ngodngam - กอบ - ngodngam - กอบ - เภตรา - phraedhammajak - ngodngam - ngodngam - ngodngam - namsompun - sssboun - บูมบูม - เภตรา - ngodngam - ngodngam - เภตรา - sssboun - shadee - ngodngam - Jigsaw of destiny - sssboun - บูมบูม - กอบ - กอบ - sssboun - Jigsaw of destiny - เภตรา - เภตรา - เภตรา - Jigsaw of destiny - sssboun - Jigsaw of destiny - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - sssboun - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam -
 • (28 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • สุดท้าย »
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ