ลานธรรมเสวนา: ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรียน ปี ๒๕๖๐ - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

 • (6 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรียน ปี ๒๕๖๐ กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 22/12/2016 - 08:50

ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวาย น้ำดื่มสะอาด
แด่หมู่สงฆ์ พระเณร ครูและนักเรียนในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ห่างไกล
ซึ่งเป็นพื้นที่ท้องถิ่นซึ่งทุรกันดาร ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานด้านสุขอนามัย
ต้องพึ่งตนเองในเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่มักไปไม่ถึง
แหล่งน้ำธรรมชาติในปัจจุบันก็มักประสบภัยแล้งถ้วนทั่ว
จึงต้องพึ่งพา น้ำบ่อ น้ำบึง ที่มักปนเปื้อนทั้งมูลสัตว์
ตลอดจนสารอันตรายจากเคมีการเกษตร ที่ไม่พึงประสงค์
สิ่งสกปรก จากสารละลายในน้ำ ซึ่งอาจเป็นพิษภัยต่อร่างกาย
ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ด้วยการถวายระบบน้ำดื่มปลอดภัย เป็นการใช้ถาวรในวัดตลอดไป
และตามดูแลรักษา เปลี่ยนสารกรองไส้กรอง เมื่อชำรุดตามกาล
ที่ผ่านมาแล้วมีวัดหลายวัด หมู่สงฆ์ที่ขาดแคลนได้ฉันดื่มน้ำที่สะอาดทุกๆวัน
จากเครื่องที่เราถวายมานานหลายปีแล้ว และยังมีวัดอีกหลายวัด
โรงเรียนอีกหลายโรงเรียน ที่ยังรอโอกาสจากเราอยู่ค่ะ
การทำบุญด้วยน้ำ ดับกระหายคลายทุกข์ร้อน มีอานิสงส์มากค่ะ
งานบุญทั้งหมดที่ผ่านมา ได้รับการร่วมแรง ร่วมใจ
ร่วมบุญ จากเพื่อนๆ ญาติๆ โยมวัด พระคุณเจ้า
นับเป็นบุญกุศลมากมายที่เกิดจากศรัทธาและความตั้งใจสร้างทานบารมี
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหมู่สงฆ์ และผู้คนจำนวนมาก

เพื่อนๆ สามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่
บัญชีธนาคารกรุงเทพฯชื่อ บัญชี มยุรฉัตร พงษ์ผาตินันท์
เลขที่ บัญชี 128-0-859925
รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
update ยอดบัญชีทุกครั้งที่มียอดร่วมบุญค่ะ
pyanarg@hotmail.com sms 080-443-6358

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

:09: :09: :09:


ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0


 • (6 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้

คำตอบก่อนหน้า: mayrin - mahatep - mayrin - mayrin - mahatep - mahatep - mahatep - mayrin - mayrin - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - you4lucky - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - bee - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - ริมฝั่ง - ริมฝั่ง - mahatep - mayrin - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep -

#70 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 25/06/2017 - 04:12

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ถังเก็บน้ำขนาด 200 ลิตร ทำการต่อเชื่อมกับ เครื่องกรอง
มีระบบตรวจเช็คระดับปริมาณน้ำในถัง
เติมน้ำให้เต็มถัง เมื่อน้ำมีการเปิดใช้
เพื่อให้ วัดมีน้ำสำรองตลอดเวลา แม้ไฟฟ้าดับ


ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#71 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 25/06/2017 - 04:14


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ระดับติดตั้งเครื่องผลิตน้ำดื่ม เพื่อเป็นระดับความสูง ที่ดูแลซ่อมบำรุงได้โดยสะดวก

ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#72 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 25/06/2017 - 04:19

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

การล้างสารกรอง ทำได้ง่ายๆ ด้วยการโยกก้านวาล์ว ไปทางทิศทวนเข็มนาฬิกา ที่ตำแหน่ง back wash
น้ำก็จะไหลย้อนกลับชะล้างสิ่งสกปรกที่ติดอยู่

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

น้ำจะทิ้งสิ่งสกปรก ที่ปนมากับน้ำ ที่ท่อน้ำทิ้ง

ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#73 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 25/06/2017 - 04:22

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

สอนโยมวัด ให้เรียนรู้วิธีการ ล้างถังกรอง
เพื่อการดูแลรักษา ที่ถูกต้องให้น้ำ ให้ชีวิต
0#74 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 25/06/2017 - 04:26


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

อธิบายขั้นตอน และ ให้ทดลองทำเอง

ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#75 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 25/06/2017 - 04:28


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

เรียนรู้วิธีการทำงานของอุปกรณ์

ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#76 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 25/06/2017 - 04:31

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

พระคุณเจ้า ทดสอบน้ำที่กรองสำเร็จ


ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#77 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 25/06/2017 - 04:33

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ถวายไส้กรองสำรอง สำหรับเปลี่ยน เมื่อครบกำหนดเปลี่ยน


ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#78 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 25/06/2017 - 04:35

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ถวายแทนเจ้าภาพทุกๆท่านครับ


ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#79 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 25/06/2017 - 04:42

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

กราบลาพระคุณเจ้า
อนุโมทนาบุญทุกๆท่านครับ
ขอผลบุญทั้งหลายเหล่านี้
จงเป็นกุศล ถึง ญาติมิตรทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวร
เทวดา อินทร์ พรหม ยม ยักษ์
ผู้มีพระคุณทุกๆท่าน ขอให้เป็นพลวปัจจัย จนถึงที่สุดแห่งทุกข์ทั้งปวง สาธุ สาธุ สาธุ

เสาร์ อาทิตย์ ถัดไป ติดตั้งถวายที่ศูนย์วิปัสสนา
อนุโมทนาบุญทุกๆท่านครับ


ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#80 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 28/06/2017 - 22:54


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

วันนี้มีเจ้าภาพร่วมบุญ คุณเอม 1,123 บาท
และท่านผู้บริจาคทุกวัน
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
อายุ วัณโณ สุขัง พลัง
:09: :09: :09:

ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#81 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 29/06/2017 - 09:09

อนุโมทนา น้องเอม บุญรายวัน

อนุโมทนา ทุกๆ ท่านนะคะ


:09: :10:
ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#82 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 04/07/2017 - 22:43วันนี้ คุณ Siwadon Bundit

อนุโมทนาบุญครับ
ร่วมทำบุญ 800 บาทครับ
และท่านเจ้าภาพ รายวัน ทุกวัน วันละ บาท
อนุโมทนาบุญทุกๆท่านครับ


ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#83 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 06/07/2017 - 08:53

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

วันอาทิตย์ที่ผ่านมา เดินทางไป ศูนย์วิปัสสนา
ที่ อ.สังขละ จ.กาญจนบุรี เพื่อปรับปรุงระบบน้ำในศูนย์


ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#84 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 06/07/2017 - 09:44

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ติดตั้งถังกรองตะกอนบนเขา เพื่อประปรุงคุณภาพน้ำ


ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#85 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 06/07/2017 - 09:47

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

การวางถังกรองตะกอนที่จุดนี้ เพื่อให้เครื่องทำน้ำร้อนเพื่อการอาบยามอากาศเย็นมากในตอนเช้า เป็นสิ่งจำเป็นมากเพื่อการถนอมอายุเครื่อง


ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#86 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 06/07/2017 - 10:04

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ต่อท่อลงไปเชื่อมกับระบบเก็บกักน้ำดื่ม


การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย mahatep: 06/07/2017 - 10:16

ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#87 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 08/07/2017 - 20:59

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#88 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 13/07/2017 - 03:08

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

เนื่องจาก เวปฝากรูป เรียกเก็บค่าฝากรูปเป็นรายเดือนทุกเดือน
โดยมีข้อแม้ ไม่ให้ไป โพสต์ในเวปอื่น ซึ่งถือว่า เป็นการเรียกค่าไถ่
จึงไม่สามารถ ดูรูปเก่าๆที่โพสต์ไว้ได้อีก
จึงต้องขออภัยมาด้วยครับ
ตอนนี้กำลังหาวิธี รายงานความคืบหน้า ด้วยการฝากรูปที่ เวปใหม่ครับ
ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#89 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 13/07/2017 - 03:25รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

วันศุกร์นี้ จะเดินทางไปถวายการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม
ที่ วัดเจ้าพระยาธรรมาราม จ.สุพรรณบุรี
ทดแทนเครื่องเดิม ที่ใช้มานานถึง แปดปีแล้ว
พระบางรูป ดื่มฉันตั้งแต่บวชใหม่ๆ จนเป็นพระเถระ อายุสิบพรรษาแล้ว
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
ต้อนรับ เข้าพรรษา ๒๕๖๐
เพื่อการดื่มฉัน ของพระภิกษุ และ ผู้ปฏิบัติวิปัสสนา
อนุโมทนาบุญ ทุกๆท่านครับ

ให้น้ำ ให้ชีวิต
0คำตอบต่อไป: mahatep - mahatep - mahatep - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep -
 • (6 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ