ลานธรรมเสวนา: รับแจ้งปัญหาการใช้งานลานธรรม ลบกระทู้ ลบคำตอบ ฯลฯ - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

 • (28 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

รับแจ้งปัญหาการใช้งานลานธรรม ลบกระทู้ ลบคำตอบ ฯลฯ หรืออีเมล์ไปที่ larndhamstaff@yahoo.com (งด fwd mail ทุกชนิดครับ)

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   เจตน์ ไอคอน

 • เจตน์
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 1035
 • สมัคร: 22/01/2004

ตอบ: 14/09/2010 - 23:23

รับแจ้งปัญหาการใช้งานที่กระทู้นี้นะครับ

หรือส่งอีเมล์ไปที่ larndhamstaff@yahoo.com ครับ
(งดฟอร์เวิร์ดเมล์ทุกชนิด)

สมาชิกที่ต้องการให้ผู้ดูแลแก้ไขหรือลบกระทู้ ขอความกรุณาโพสต์ลิ้งค์ของกระทู้ดังกล่าว และบอกเลขที่คำตอบ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงานของผู้ดูแลครับ
:09:
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการของความไม่อดทนเหล่านี้ คือ
๑.ไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่พอใจของคนมาก
๒. มากไปด้วยเวร
๓. มากไปด้วยโทษ
๔. หลง ถึงแก่ความตาย
๕. สิ้นชีวิตแล้ว ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคคติ วินิบาต นรก
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โทษของความไม่อดทน ๕ ประการเหล่านี้แล
ปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๒/๒๘๒
6


 • (28 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้

คำตอบก่อนหน้า: architect - PNoi - PNoi - นายบูมบูม - PNoi - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก - Vivi Orunitia - PNoi - PNoi - PNoi - Vivi Orunitia - PNoi - Vivi Orunitia - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - เจตน์ - เจตน์ - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - กานต์ - Jigsaw of destiny - กานต์ - ฮานามิ - เจตน์ - เจตน์ - ฮานามิ - เจตน์ - ฮานามิ - PNoi - เจตน์ - anegsangsoog - กอบ - anegsangsoog - ฮานามิ - ฮานามิ - พฤษภา - เจตน์ - กานต์ - PNoi - สาวิกา - ฮานามิ - เจตน์ - พฤษภา - กานต์ - แสงแดด - ฮานามิ - ฮานามิ - Lotion - เจตน์ - พฤษภา - พริม - ฮานามิ - ฮานามิ - เจตน์ - ฮานามิ - พฤษภา - เจตน์ - เจตน์ - ฮานามิ - เจตน์ - ฮานามิ - พฤษภา - Lotion - PNoi - ฮานามิ - กอบ - ฮานามิ - กอบ - เจตน์ - พริม - กานต์ - เนยยะ - กอบ - ฮานามิ - หาทางดับทุกข์ - กอบ - อังคาร - กอบ - หาทางดับทุกข์ - กอบ - thanatos เทพเจ้าแห่งความตาย - PNoi - เภตรา - PNoi - ngodngam - ngodngam - กอบ - คนคนหนึ่ง - ชัชวาล เพ่งวรรธนะ - PNoi - ngodngam - PNoi - พริม - ชัชวาล เพ่งวรรธนะ - PNoi - พริม - บัวจงกลนี - เภตรา - กอบ - กลอง - ณ ฟ้า - กอบ - itim - กอบ - itim - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - อโณ นีมัตร - กอบ - กอบ - เภตรา - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - PNoi - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - hoswalt - PNoi - พรรณนา - กอบ - พรรณนา - กอบ - PNoi - กอบ - เภตรา - PNoi - เภตรา - มุ่งเต็มใจ - PNoi - TemplarKnight - PNoi - กอบ - เภตรา - กอบ - ngodngam - กอบ - แตงกวา - PNoi - พุทธฏีกา - PNoi - วัลลภ - กอบ - ณรงค์ชัย - กอบ - itim - PNoi - itim - itim - ณรงค์ชัย - เภตรา - PNoi - OpenMind - PNoi - เภตรา - เภตรา - ณรงค์ชัย - วิฬาร์วรรณ - กอบ - พุทธฏีกา - กอบ - Yupa W. - กอบ - เนยยะ - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - กลอง - กอบ - กลอง - กอบ - joy1983 - ngodngam - PNoi - กลอง - PNoi - yajai - กอบ - ngodngam - กลอง - PNoi - Jigsaw of destiny - กอบ - กอบ - ธรรมอุทิศ_261249 - PNoi - Jigsaw of destiny - กอบ - ngodngam - PNoi - ngodngam - PNoi - ngodngam - PNoi - ชงโค - PNoi - ชงโค - กอบ - anegsangsoog - PNoi - Jigsaw of destiny - กอบ - ngodngam - PNoi - วสละ - hoswalt - PNoi - พุทธฏีกา - PNoi - พุทธฏีกา - กอบ - พอใจ - กอบ - สุนิสา - พีที - PNoi - PNoi - เภตรา - ngodngam - PNoi - กลอง - PNoi - ngodngam - กอบ - ngodngam - กอบ - venfaa - กอบ - ngodngam - ammy_2525 - กานต์ - กลอง - แตงกวา - แตงกวา - ลูกจันทรา - กอบ - เภตรา - กลอง - venfaa - กลอง - PNoi - ทรมาน - oratch - วัดกาญจนบริรักษ์ - PNoi - กลอง - PNoi - วัดกาญจนบริรักษ์ - กลอง - PNoi - ngodngam - ลูกโค - กอบ - เภตรา - กอบ - panitta3 - panitta3 - เภตรา - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - apanan - กอบ - dechacheng - PNoi - ตะวันสีชมพู - PNoi - เภตรา - กอบ - นายโจโจ้ - เภตรา - บูมบูม - venfaa - PNoi - เภตรา - กอบ - คนน่ารัก - PNoi - พุทธฏีกา - พุทธฏีกา - PNoi - พุทธฏีกา - กอบ - พุทธฏีกา - กอบ - Jigsaw of destiny - กอบ - Jigsaw of destiny - Jigsaw of destiny - กอบ - Jigsaw of destiny - กอบ - venfaa - กอบ - กลอง - กอบ - ngodngam - เภตรา - กอบ - venfaa - กอบ - กลอง - PNoi - พระสมรัก - ngodngam - Lotion - ธุวัง มะระณัง - PNoi - เภตรา - บัวจงกลนี - กอบ - PNoi - พุทธฏีกา - PNoi - พุทธฏีกา - lovemelovemyfm - กอบ - ngodngam - yimyim - yimyim - yimyim - กอบ - louis_bun - PNoi - ลูกสาวคนโต - PNoi - lada - lada - lada - กอบ - เภตรา - ปภาสร - ปภาสร - benyapa - ปภาสร - ปภาสร - ศิษย์นอกวัด - PNoi - กลอง - กตพโล - เภตรา - เภตรา - ngodngam - นรชาติ - กอบ - นรชาติ - กอบ - นรชาติ - พริม - PNoi - นรชาติ - PNoi - กอบ - กตพโล - pann - pann - กอบ - เภตรา - กอบ - กลอง - พริม - กอบ - กลอง - กอบ - ngodngam - กอบ - กลอง - Jigsaw of destiny - joy1983 - กอบ - joy1983 - gift - mayrin - เภตรา - เภตรา - จำปาลาว - กอบ - กลอง - dhamm33 - กอบ - เภตรา - จรรยา - chaordic - อังคาร - กลอง - PNoi - เนยยะ - mayrin - human555 - human555 - กลอง - human555 - กลอง - กลอง - กอบ - เภตรา - กอบ - กอบ - เภตรา - yaa - yaa - ngodngam - ngodngam - pomjung9 - pomjung9 - กอบ - pomjung9 - pomjung9 - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - ณรงค์ชัย - กอบ - ณรงค์ชัย - กอบ - เภตรา - เภตรา - เภตรา - ณรงค์ชัย - joy1983 - เภตรา - เภตรา - human555 - เภตรา - ngodngam - กอบ - ngodngam - veelabulus - human555 - phraedhammajak - ngodngam - PNoi - phraedhammajak - phraedhammajak - กอบ - ngodngam - phraedhammajak - human555 - phraedhammajak - เภตรา - อัปปมัญญา - สุพัฒน์ - tb - phraedhammajak - เนยยะ - เภตรา - กอบ - กอบ - ngodngam - กอบ - phraedhammajak - ngodngam - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - human555 - เภตรา - phraedhammajak - เภตรา - ngodngam - human555 - phraedhammajak - phraedhammajak - Aunnatsu - เภตรา - ngodngam - กอบ - ngodngam - กอบ - เภตรา - phraedhammajak -

#516 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2438
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 21/10/2015 - 06:28

กระทู้ในกระดานรวมกระทู้งานบุญกระทู้นี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์แล้ว
ขอรบกวนผู้ดูแลช่วยปิดกระทู้ให้ด้วยครับ
กระทู้ "ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อตั้งกองทุนจัดค่ายเรียนรู้กายใจ ทำนุบำรุงศาลาและสถานที่สวนธรรมธาราศัย ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘"

http://larndham.org/...20&#entry812820

ขอบคุณมากครับ :33: :38: :09:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย ริมฝั่ง: 22/10/2015 - 19:52
เหตุผลในการแก้ไข:: ปิดกระทู้แล้วครับ

ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#517 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2438
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 02/11/2015 - 08:18

กระทู้ในกระดานรวมกระทู้งานบุญกระทู้นี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์แล้ว
ขอรบกวนผู้ดูแลช่วยปิดกระทู้ให้ด้วยครับ
กระทู้ "เชิญร่วมสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ชมรมเรียนรู้กายใจ จังหวัดนครสวรรค์"

http://larndham.org/...84&#entry812884

ขอบคุณมากครับ :33: :38: :09:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย ริมฝั่ง: 02/11/2015 - 12:08
เหตุผลในการแก้ไข:: ปิดกระทู้แล้วครับ

ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#518 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2438
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 02/11/2015 - 22:26

กระทู้ในกระดานชีวิตกับธรรมะ
กระทู้ชื่อ "ใครเกลียดการ"ส่งอารมณ์" บ้าง ............... "
http://larndham.org/..._0&#entry812892

ผมกดโพสต์ คห ๑ และ คห ๒ ซ้ำกันโดยไม่เจตนาครับ
ขอรบกวนผู้ดูแลช่วยกรุณาลบ คห ที่ ๒ ในกระทู้ดังกล่าวด้วยครับ
ขอบพระคุณครับ :09: :38: :33:
ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#519 ผู้ใช้ออฟไลน์   namsompun ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมทั่วไป
 • ตอบ: 30
 • สมัคร: 15/11/2005

ตอบ: 15/06/2016 - 18:28

http://larndham.org/..._1&#entry736410

ขอความกรุณา ลบกระทู้ ตามหาคนหาย ค่ะ ในห้องชีวิตกับธรรม ตามลิ้งค์นี้ค่ะ
เนื่องจาก
ดิฉัน เพ่งมีโอกาส กลับมาอ่าน
และ
เพ่งเห็น ว่า หลานมา กระทู้
โดยใช้ ลอคอิน ผ่านนาม namsompun
ตั้งกระทู้ ตามหาคนหาย นั้น
กระทู้ได้แสดงชื่อนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ ออกมา เป็นสาธารณะ ดิฉันไม่สบายใจ ที่จะแสดงชื่อ นามสกุล เบอร์โทร เป็นสาธารณะ ค่ะ

และ ปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แก้ไข จบลงด้วยดี ค่ะ

จึงขอความกรุณาลบ กระทู้นี้ออกจากระบบ ด้วยค่ะ
กราบขอบพระคุณในความเมตตา ค่ะ

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 17/06/2016 - 18:28
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

0#520 ผู้ใช้ออฟไลน์   sssboun ไอคอน

 • ตอบ 4000+
 • PipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 4289
 • สมัคร: 16/05/2007

ตอบ: 30/10/2016 - 09:06

แสดงข้อความที่โพสต์เจตน์ [ 15/09/2010 - 23:31 ]

แสดงข้อความที่โพสต์นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก [ 15/09/2010 - 18:23 ]

เจ้าหน้าที่ จะเพิกเฉยต่อการขอให้ลบกระทู้ของคุณ Vivi เหรอครับ ผมเห็นว่า เขาขอให้ลบ ก็ควรจะรีบๆลบ เสียนะครับ?


คือมันมีจำนวนมากครับ
แล้วตอนนี้ก็เหลือผู้ดูแลอยู่ 2 คนครับเลยช้าไปนิด แต่ไม่ถึงขนาดหลายๆวันครับ คงเสร็จอีกสัก 2 ชั่วโมงนี้แหละครับ :02:
พอดีเพิ่งแจ้งบ่ายสองวันนี้เอง แล้วผมเข้าลานธรรมมาเฉพาะตอนกลางคืนนะครับเลยช้าไปหน่อย


อ้าวแล้วพี่กอบ ท่านหายตัวไปไหนแล้วครับ 2 คนดูแลก็เหนื่อยแย่เลยสิครับ แต่ทำให้สิ่งที่ตนรักตนชอบ ถึงเหนื่อยก็มีความสุขและได้รับบุญไปมากโฆนะครับ ขอให้ท่านทัง 2 จงอยู่กับลานธรรมนี้ไปนานๆนะครับ และขอให้พบผู้ช่วยใหม่ดีๆในเร็ววันนะครับ ผมก็

อยากจะช่วยเหมือนกันถ้าหากทำได้แต่คงยากเพราะภาษาไทย์ผมก็ได้ไม่เต็มร้อยครับ :01:
ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจ
ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต การงานและครอบครัว

ขอให้หายจากโรคร้ายในเร็ววัน
ขอให้พบแต่สิ่งที่ดีๆ และคนดีๆ

ขอให้ดวงปัญญาจงบังเกิดแด่ท่านในเร็ววัน
ขอให้เจริญในธรรม และนำไปปฏิบัติให้ยิ่งๆขึ้นไป
0#521 ผู้ใช้ออฟไลน์   บูมบูม ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลลานธรรม
 • ตอบ: 2705
 • สมัคร: 29/02/2004

ตอบ: 31/10/2016 - 01:23

เรื่องเมื่อ 6 ปีก่อนเหรอครับ :33:
0#522 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 03/11/2016 - 12:18

:09:

รบกวนผู้ดูแลช่วยลบกระทู้นี้ด้วยค่ะ
มีผู้แจ้งปัญหาการอ่านมา
ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นปัญหามาจากการแปลงไฟล์ pdf มารึเปล่า
ก็เลยเปิดกระทู้ใหม่ ดำเนินการพิมพ์ใหม่แล้วค่ะ
จึงขอลบกระทู้เดิมอันนี้ออกค่ะ เพราะจะซ้ำกัน

รอยธรรม...หลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร

http://larndham.org/...B8%A7%E0%B9%82/


ขอบพระคุณค่ะ :38:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 09/11/2016 - 02:00
เหตุผลในการแก้ไข:: เรียบร้อยครับ

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#523 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2438
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 14/11/2016 - 12:44

ขอรบกวนท่านผู้ดูแลช่วยปิด ๓ กระทู้ให้ด้วยครับ
(เนื่องจากไม่มีประเด็นสนทนาต่อแล้ว)

รบ.สั่งประหยัดน้ำด่วน วิกฤตหนักถึงขั้นขอ ปชช.อย่าเพิ่งล้างรถ ย้ำเกษตรห้ามสูบน้ำ ข่าว ณ วันที่ 19 ก.ค. 2558

http://larndham.org/..._1&#entry812148

อารมณ์เกิดดับ และสติเป็นเครื่องกั้นกระแส
http://larndham.org/..._1&#entry811991

ขอเชิญร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล
http://larndham.org/..._1&#entry811615

ขอบคุณมากครับ :33: :09:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 17/11/2016 - 11:42
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ ขอบคุณครับ

ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#524 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2438
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 18/12/2016 - 22:39

ขอรบกวนท่านผู้ดูแลช่วยปิดกระทู้นี้ให้ด้วยครับ (เนื่องจากเสร็จสิ้นงานบุญแล้ว)

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ชมรมเรียนรู้กายใจ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสนับสนุนการจัดค่ายสอนภาวนาเรียนรู้กายใจ
ถวายผ้าป่าใน วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น.

http://larndham.org/...02&#entry814902

ขอบคุณมากครับ :09: :33: :38:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 19/12/2016 - 17:34
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#525 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 31/12/2016 - 17:14

:09:

รบกวนผู้ดูแลช่วยแก้ไขลิงก์ในกระทู้ "ก่อนสายลมแห่งกาลจะผ่านเลย" นี้ด้วยค่ะ

http://larndham.org/..._0&#entry814695


ใน คห.11 ตรงส่วนนี้น่ะค่ะ

อ้างอิง

จึงนอกจากการปฏิบัติบูชาภาวนาถวายแล้ว
ขอน้อมกราบแทนพระคุณท่านด้วยกระทู้ธรรมบรรยายในชุด

"รอยธรรม...หลวงพ่อประสิทธ์ ถาวโร"

(วัดถ้ำยายปริก เกาะสีชัง)

http://larndham.org/..._0&#entry814658คือลิงก์ใน คห.เป็นลิงก์กระทู้เก่าที่ลบไป
จึงขอให้ช่วยแก้ไขเปลี่ยนเป็นลิงก์กระทู้อันใหม่นี้แทนด้วยค่ะ

http://larndham.org/...B8%A7%E0%B9%82/


:38:


.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 01/01/2017 - 17:53
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#526 ผู้ใช้ออฟไลน์   sssboun ไอคอน

 • ตอบ 4000+
 • PipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 4289
 • สมัคร: 16/05/2007

ตอบ: 23/01/2017 - 23:10

รบกวนผู้ดูแล เปลี่ยนให้ข้อกระทู้นี้ให้ด้วยครับ ไม่อยากตั้งกระทู้ใหม่ให้เปลืองเนื้อที่ครับ http://larndham.org/..._0&#entry815122 จากหัวข้อ ปัญหารถติดนั้นยิ่งใหญ่ไม่น้อยเลย การสัญจรทางรถเป็นหัวใจของทุรกิจ การงานต่างๆ คุยปัญหาและวิธีแก้ไขกันครั ให้ย้ายทั้งหมดเข้าไว้ในกระทู้หรือลงข้างล่าง แล้วแทนหัวข้อกระทู้ว่า นานาสาระกับชีวิตประจำวันครับ

ขอบคุณมากครับ :38: :09:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 27/01/2017 - 15:08
เหตุผลในการแก้ไข:: แก้ไขเท่าที่ทำได้ให้แล้วครับ

ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจ
ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต การงานและครอบครัว

ขอให้หายจากโรคร้ายในเร็ววัน
ขอให้พบแต่สิ่งที่ดีๆ และคนดีๆ

ขอให้ดวงปัญญาจงบังเกิดแด่ท่านในเร็ววัน
ขอให้เจริญในธรรม และนำไปปฏิบัติให้ยิ่งๆขึ้นไป
0#527 ผู้ใช้ออฟไลน์   shadee ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1072
 • สมัคร: 23/07/2009

ตอบ: 25/03/2017 - 10:25

แจ้งชื่อกระทู้ ในการพิมพ์ ผิดพลาดครับ
ชื่อกระทู้ คนที่ยังไม่บรรลุธรรม กับ คำสอนของพระศาสดาครับ

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 27/03/2017 - 15:28
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

0#528 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2438
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 25/03/2017 - 16:35

เห็นคุณชาดีแจ้งใน คห ๕๒๗ แล้ว แต่ผมขอช่วยให้รายละเอียดอีกนิดนึงนะครับ

รบกวนท่านผู้ดูแลช่วยแก้ไขชื่อกระทู้ในกระดาน ชีวิตกับธรรมะ
กระทู้ชื่อ "คนที่ยังไม่บรรลุธรรม หับ คำสอนของพระศาสดา"
แก้ไขเป็น "คนที่ยังไม่บรรลุธรรม กับ คำสอนของพระศาสดา"

http://larndham.org/..._0&#entry816144

อันนี้แก้ไขตามที่ จขกท เขาแจ้งใน คห ๕๒๗ ข้างต้นครับ

ขอบคุณมากครับ :33: :38: :09:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 27/03/2017 - 15:29
เหตุผลในการแก้ไข:: ขอบคุณครับ ดำเนินการให้แล้วครับ

ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#529 ผู้ใช้ออฟไลน์   Jigsaw of destiny ไอคอน

 • ตอบ 400+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 449
 • สมัคร: 28/12/2006

ตอบ: 04/04/2017 - 11:09

แสดงข้อความที่โพสต์Jigsaw of destiny [ 04/04/2017 - 10:51 ]

แสดงข้อความที่โพสต์Jigsaw of destiny...อ้างอิงจากเรื่องเมื่อฉันทำทานครั้งละ..2บาท [ 17/06/2007 - 00:16 ]

แงๆๆ.... :31: เข้ามาดูอีกที ข้อความที่โพสๆไว้หายหมดเลย :31: รวมทั้งข้อความที่1-8ด้วยง่า....ฝาก...ผู้ดูแลระบบช่วยดูให้ด้วยนะคะ :09:
นี้ยกมาเพื่อ..จะเล่าให้ฟังว่า สมัยนั้นจิ๊กเล่นเว็บไซต์ตั้งแต่ มีเน็ตบ้านรุ่นแรกค่ะ..ระบบมันน่าจะ runtime out (เรียกถูกหรือเปล่านิ..) กว่าพิมพ์ส่งข้อความเสร็จ..กว่าจะกดส่ง...ระบบมันเลยตัด..ก่อนส่ง..ช่วงหลังๆเลยต้องมีการเซพไฟล์ก่อนส่งทุกครั้งม่ายยย...ง๊านนนน...ต้องพิมพ์ใหม่ทั้งหน้า....ถ้าเป็นคนที่ต้องเช่าเครื่องเล่น..ตอนร้านเน็ตกำลังบูม. .คงจำกันได้...หมดอารมณ์..คุยแระ..หมดเวลาเช่าเครื่องเลย...กรรม...ตกลงเสียตังค์ ชม. 20 บาทแต่ไม่ได้อารายยยย....เล้ยยยยย :31:ปล.ฝากถึงผู้ดูแลระบบ...หากว่าจิ๊กเป็นแฮกเกอร์....อั๊ยย๊ะ...แก้..จั่วหัว...ข้อความอ้างอิง...แก้วันที่ได้นี่หว่า...ได้นี่..หว่า....แล้วแบบนี้..กรูก็แต่งข้อความไปโพส...ว่าเป็นของกรู...ได้ดิ..ว่ะ..5555....เสร็จกรูล่ะ. ....5555 มีเว็บให้ลองวิชา...แล้วเว้ยยย.....เอาล่ะ ..มึง ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ

เดี๋ยวจะหาว่ายายจิ๊ก.ล่อเป้า..เลยยกมาให้อ่านทั้งข้อความค่ะ

หรือจะตามไปดูที่กระทู้เลยก็ดีค่ะ...

ไม่รู้ว่าจะมีใครเข้ามาแก้ไข...ปรับปรุง...ให้ได้บ้าง...

และหากว่าจิ๊กยกมาทั้งอ้างอิง...ทำไม..มันถึงไม่เรียงบรรทัดให้ตามแบบที่ยกมาคะ...

ถึงเวลาต้องอัพ..อะไรใหม่ๆได้หรือยังคะ...

เห็นหลายคนบ่นๆ ถึงความเสื่อม...ตกลงจะนั่งฟังนิ่งๆอย่างนี้ไปก่อนจนกว่ามันจะเสื่อมไปจริงๆต่อหน้าต่อตา...ใช่หรือเปล่าคะ...


ขอบคุณค่ะ :09:
[color="#2E8B57"][size="4"]ทำเหตุให้ดีที่สุด และเมื่อปัจจัยถึงพร้อม นิพพานคงอยู่ไม่ไกล[/size][/color]
0#530 ผู้ใช้ออฟไลน์   sssboun ไอคอน

 • ตอบ 4000+
 • PipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 4289
 • สมัคร: 16/05/2007

ตอบ: 04/04/2017 - 11:37

:09:

ผมก็ลองตามดูกระทู้เก่าๆของผมเช่นกันไปพักนึงแต่ก็หายไปบางกระทู้ครับ ความเสื่อมมี ได้เกิดได้ กับทุกท่านทุกคนครับ ผู้ดูแล ผมก็และมิค่อยจะเห็นเลยครับ สงสัยจะเป็นนินจากันหมดแล้วแน่เลยครับ


:82:
ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจ
ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต การงานและครอบครัว

ขอให้หายจากโรคร้ายในเร็ววัน
ขอให้พบแต่สิ่งที่ดีๆ และคนดีๆ

ขอให้ดวงปัญญาจงบังเกิดแด่ท่านในเร็ววัน
ขอให้เจริญในธรรม และนำไปปฏิบัติให้ยิ่งๆขึ้นไป
0#531 ผู้ใช้ออฟไลน์   บูมบูม ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลลานธรรม
 • ตอบ: 2705
 • สมัคร: 29/02/2004

ตอบ: 04/04/2017 - 21:37

แจ้งผู้ดูแลระบบให้แล้วครับ
0#532 ผู้ใช้ออฟไลน์   กอบ ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 12323
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 04/04/2017 - 21:39

แสดงข้อความที่โพสต์Jigsaw of destiny [ 04/04/2017 - 11:09 ]

แสดงข้อความที่โพสต์Jigsaw of destiny [ 04/04/2017 - 10:51 ]

แสดงข้อความที่โพสต์Jigsaw of destiny...อ้างอิงจากเรื่องเมื่อฉันทำทานครั้งละ..2บาท [ 17/06/2007 - 00:16 ]

แงๆๆ.... :31: เข้ามาดูอีกที ข้อความที่โพสๆไว้หายหมดเลย :31: รวมทั้งข้อความที่1-8ด้วยง่า....ฝาก...ผู้ดูแลระบบช่วยดูให้ด้วยนะคะ :09:
นี้ยกมาเพื่อ..จะเล่าให้ฟังว่า สมัยนั้นจิ๊กเล่นเว็บไซต์ตั้งแต่ มีเน็ตบ้านรุ่นแรกค่ะ..ระบบมันน่าจะ runtime out (เรียกถูกหรือเปล่านิ..) กว่าพิมพ์ส่งข้อความเสร็จ..กว่าจะกดส่ง...ระบบมันเลยตัด..ก่อนส่ง..ช่วงหลังๆเลยต้องมีการเซพไฟล์ก่อนส่งทุกครั้งม่ายยย...ง๊านนนน...ต้องพิมพ์ใหม่ทั้งหน้า....ถ้าเป็นคนที่ต้องเช่าเครื่องเล่น..ตอนร้านเน็ตกำลังบูม. .คงจำกันได้...หมดอารมณ์..คุยแระ..หมดเวลาเช่าเครื่องเลย...กรรม...ตกลงเสียตังค์ ชม. 20 บาทแต่ไม่ได้อารายยยย....เล้ยยยยย :31:ปล.ฝากถึงผู้ดูแลระบบ...หากว่าจิ๊กเป็นแฮกเกอร์....อั๊ยย๊ะ...แก้..จั่วหัว...ข้อความอ้างอิง...แก้วันที่ได้นี่หว่า...ได้นี่..หว่า....แล้วแบบนี้..กรูก็แต่งข้อความไปโพส...ว่าเป็นของกรู...ได้ดิ..ว่ะ..5555....เสร็จกรูล่ะ. ....5555 มีเว็บให้ลองวิชา...แล้วเว้ยยย.....เอาล่ะ ..มึง ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ

เดี๋ยวจะหาว่ายายจิ๊ก.ล่อเป้า..เลยยกมาให้อ่านทั้งข้อความค่ะ

หรือจะตามไปดูที่กระทู้เลยก็ดีค่ะ...

ไม่รู้ว่าจะมีใครเข้ามาแก้ไข...ปรับปรุง...ให้ได้บ้าง...

และหากว่าจิ๊กยกมาทั้งอ้างอิง...ทำไม..มันถึงไม่เรียงบรรทัดให้ตามแบบที่ยกมาคะ...

ถึงเวลาต้องอัพ..อะไรใหม่ๆได้หรือยังคะ...

เห็นหลายคนบ่นๆ ถึงความเสื่อม...ตกลงจะนั่งฟังนิ่งๆอย่างนี้ไปก่อนจนกว่ามันจะเสื่อมไปจริงๆต่อหน้าต่อตา...ใช่หรือเปล่าคะ...


ขอบคุณค่ะ :09:ขอลิงค์ของกระทู้หน่อยครับ
ไวรัสเรียกค่าไถ่ จะทำการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดโดยเฉพาะไฟล์เอกสาร ทำให้เปิดใช้ไฟล์ไม่ได้ทั้ง Harddisk

ตอนนี้ทาง kaspersky ออกตัวถอดรหัสมาให้ครับ
ใครที่เจอไวรัสพวกนี้ ลองเข้าไปโหลดตัวแก้ไข ที่นี่นะครับ
http://support.kaspersky.com/viruses/utility#
0#533 ผู้ใช้ออฟไลน์   กอบ ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 12323
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 04/04/2017 - 21:41

แสดงข้อความที่โพสต์sssboun [ 04/04/2017 - 11:37 ]

:09:

ผมก็ลองตามดูกระทู้เก่าๆของผมเช่นกันไปพักนึงแต่ก็หายไปบางกระทู้ครับ ความเสื่อมมี ได้เกิดได้ กับทุกท่านทุกคนครับ ผู้ดูแล ผมก็และมิค่อยจะเห็นเลยครับ สงสัยจะเป็นนินจากันหมดแล้วแน่เลยครับ


:82:


เรื่องกระทู้หาย เดี๋ยวลองถามพี่ที่ดูฐานข้อมูลให้นะครับ
เท่าที่ทราบคือตอนนี้มีการแบ็คอัพกันบ่อยมากๆ ครับ เพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันกัน

-----------------------------
ผู้ดูแลเข้ามาดูเป็นระยะ ๆ ครับ ขอไปทำมาหากินกันบ้างครับ 5555
ผู้ดูแลพยายามเข้ามาดูระบบกันเป็นระยะ ๆ ครับ คอยบำรุงรักษากันตลอด
พอฐานข้อมูลเจ๊ง หรือเกิดปัญหาก็แจ้งกันในแก้ไขในแทบจะทันทีครับ
ตอนนี้ก็กำลังแก้ปัญหาคนที่อเมริกาเข้าลานธรรมช้ากันอยู่ครับ ^_^
ไวรัสเรียกค่าไถ่ จะทำการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดโดยเฉพาะไฟล์เอกสาร ทำให้เปิดใช้ไฟล์ไม่ได้ทั้ง Harddisk

ตอนนี้ทาง kaspersky ออกตัวถอดรหัสมาให้ครับ
ใครที่เจอไวรัสพวกนี้ ลองเข้าไปโหลดตัวแก้ไข ที่นี่นะครับ
http://support.kaspersky.com/viruses/utility#
0#534 ผู้ใช้ออฟไลน์   sssboun ไอคอน

 • ตอบ 4000+
 • PipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 4289
 • สมัคร: 16/05/2007

ตอบ: 04/04/2017 - 22:51

:09:

อ้างอิง

ผู้ดูแลเข้ามาดูเป็นระยะ ๆ ครับ ขอไปทำมาหากินกันบ้างครับ 5555
ผู้ดูแลพยายามเข้ามาดูระบบกันเป็นระยะ ๆ ครับ คอยบำรุงรักษากันตลอด
พอฐานข้อมูลเจ๊ง หรือเกิดปัญหาก็แจ้งกันในแก้ไขในแทบจะทันทีครับ
ตอนนี้ก็กำลังแก้ปัญหาคนที่อเมริกาเข้าลานธรรมช้ากันอยู่ครับ ^_^


สาธุกับความเสียสละเวลาอันมีค่า และมีความเมตตาของผู้ดูแลทุกท่านด้วยครับผม ขอความสุขความเจริญยิ่งจงบังเกิดแด่ทุกท่านด้วยเทอญ

:82:
ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจ
ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต การงานและครอบครัว

ขอให้หายจากโรคร้ายในเร็ววัน
ขอให้พบแต่สิ่งที่ดีๆ และคนดีๆ

ขอให้ดวงปัญญาจงบังเกิดแด่ท่านในเร็ววัน
ขอให้เจริญในธรรม และนำไปปฏิบัติให้ยิ่งๆขึ้นไป
0#535 ผู้ใช้ออฟไลน์   Jigsaw of destiny ไอคอน

 • ตอบ 400+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 449
 • สมัคร: 28/12/2006

ตอบ: 05/04/2017 - 05:10

กรุณาเข้าไปดู...ด้วยค่ะ...ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ.. :33: :09: :33: .... จุดธูปเรียกค่ะ... :79:

..อือ..ออ..ตั้งยาวได้ใจดี...ดี..ดี๊..ดี..ค่ะ..สุดกระดิ่งติ่งแมว... :80:


จะต้องเรียกกี่..บรรทัดน้อ..

....

....

ผู้ดูแลระบบจึงจะตื่นมาดู.... :36:

เช้าแล้วจ้าาาา...าาาา ...มานั่งสวดมนต์ทำวัดเช้ากันก่อนม๊ายยย...


ตกลงนี่ ป้าจิ๊กวาง ลิงค์ให้เข้าไปดู กี่ลิงค์คะ...บ๊ะ...ดูออกป่ะเนี๊ยะ...
[color="#2E8B57"][size="4"]ทำเหตุให้ดีที่สุด และเมื่อปัจจัยถึงพร้อม นิพพานคงอยู่ไม่ไกล[/size][/color]
0คำตอบต่อไป: เภตรา - เภตรา - เภตรา - Jigsaw of destiny - sssboun - Jigsaw of destiny - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - sssboun - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam -
 • (28 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ