ลานธรรมเสวนา: กระทู้ที่มีผู้ตอบสูงสุด 20 กระทู้ในวันนี้

เข้าไปดูเนื้อหา

ผู้ตอบกระทู้สูงสุด 20 ท่านในวันนี้
  สมาชิก สมัคร จำนวนกระทู้ที่สมาชิกตอบทั้งหมด กระทู้ในวันนี้ % ของกระทู้ในวันนี้  
mahatep'รูปของผู้ใช้ mahatep  ไอคอน 27/01/2004 5946 12 70.59%
sssboun'รูปของผู้ใช้ sssboun  ไอคอน 16/05/2007 4204 3 17.65%
yajai'รูปของผู้ใช้ yajai  ไอคอน 01/04/2009 408 1 5.88%
reuters'รูปของผู้ใช้ reuters  ไอคอน 07/04/2009 220 1 5.88%