ลานธรรมเสวนา: กระทู้ช่วยเหลือ

เข้าไปดูเนื้อหา

กระทู้ช่วยเหลือ: ระบบ ข้อความส่วนตัว

ระบบ ข้อความส่วนตัว คล้ายการใช้อีเมล์ คุณสามารถส่งข้อความรับข้อความ และเก็บข้อความได้อยู่ใน ระบบสมาชิก


ส่งจดหมายใหม่
สามารถส่งข้อความถึงกันระหว่างสมาชิกได้
ทั้งยังมีสมุดรายชื่อไว้บันทึกรายชื่อท่านที่ส่งหาบ่อย
ถ้าคุณมีชื่อในสมุดรายชื่อ(ที่ได้เพิ่มไว้แล้ว) สามารถเลือกชื่อเพื่อส่งได้เลย
และสามารถส่งให้สมาชิกที่ยังไม่ได้ เพิ่มลงสมุดรายชื่อได้เช่นกัน
โดยการพิมพ์ชื่อสมาชิกที่ต้องการในช่องผู้รับ


ตู้จดหมาย
เป็นที่เก็บจดหมายต่างๆของคุณ
คุณสามารถเข้าไปอ่านจดหมาย ลบจดหมาย ได้


เคลียร์กล่องข้อความ
ลบข้อความทั้งหมด ที่มีอยู่โดยกดปุ่มเดียว


แก้ไข Folders ที่ใช้
คุณสามารถเพิ่ม floder ที่เก็บข้อมูลได้


สมุดรายชื่อ
คุณสามารถเพิ่มรายชื่อลงสมุดรายชื่อ ทั้งรายชื่อผู้ที่อนุญาตให้ส่งข้อความถึงคุณได้
และรายชื่อผู้ที่ห้ามส่งข้อความมาหาคุณ คุณสามารถแก้ไขชื่อที่บันทึกได้


ส่งข้อความส่วนตัวออก
คุณสามารถส่งข้อความส่วนตัวออกไปทางอีเมล์ได้
หากคุณต้องการที่จะเก็บข้อความสำคัญไว้อ่านแต่ กล่องข้อความมีจำกัด
สามารถเลือกรูปแบบ file ที่ส่งออกได้ html หรือ excel
โดยจะส่งให้ทางอีเมล์ ข้อควรระวัง ต้องทราบด้วยว่าอีเมล์ของคุณสามารถติดต่อกับระบบได้หรือไม่


จดหมายรอการส่ง
จดหมายที่ยังไม่ได้ส่ง คุณเลือกที่จะบันทึกเก็บไว้ก่อน
สามารถเข้าไปเพื่อสั่งส่งข้อความได้


ตามสถานะการอ่าน
เป็นการตามตรวจว่า ข้อความที่คุณส่งไปนั้น ผู้รับได้เปิดอ่านหรือยัง
และหากผู้รับยังไม่ได้อ่าน คุณสามารถเปลี่ยนใจไม่ส่งได้