ลานธรรมเสวนา: กระทู้ช่วยเหลือ

เข้าไปดูเนื้อหา

กระทู้ช่วยเหลือ: ระบบสมาชิก

จดหมายส่วนตัว
ส่วนของจดหมายส่วนตัวได้แยกไปอธิบายที่ คู่มือการใช้ ระบบข้อความส่วนตัว


แนะนำตัว
รายละเอียดส่วนตัว แนะนำตัวต่อสมาชิกท่านอื่น
รายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลส่วนตัว


ลายเซ็น
ลายเซ็นคือ ข้อความสั้นๆคำคม ที่จะแนบอยู่ใต้ข้อความที่คุณ ตั้ง/ตอบ กระทู้
ซึ่งเมื่อคุณแก้ไขลายเซ็นของคุณ จะทำให้แก้ทั้งหมด สมมติคุณเคยตอบกระทู้มา 1000 คำตอบ แล้วลายเซ็นจะแนบอยู่ด้านล่างของทุกๆคำตอบ หากคุณเปลี่ยนแปลงลายเซ็นจะมีผลทำให้เปลี่ยนแปลงทั้งหมด


รูปภาพ
คุณสามารถใส่รูปภาพของคุณได้ ขนาดไม่ควรใหญ่กว่า 20 KB.
ขนาดรูปภาพที่จะแสดงผลกว้างไม่เกิน 700 pixels ยาวไม่เกิน 600 pixels
หากยาวหรือกว้างกว่าที่กำหนดจะทำการย่อรูปอัตโนมัติ
ชนิดสกุลรูปภาพที่ใช้ได้ gif .jpeg .jpg .png
ใช้รูปจริงของคุณเองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใส่รูปบุคคลอื่น หรือวิวทิวทัศน์
หากพบจะทำการลบทันที
เพราะผิดวัตถุประสงค์รูปภาพรายละเอียดสมาชิก
ใช้ภาพที่อยู่ใน internet โดยใส่ url รูปแบบให้ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น
http://84000.org/img/logo8.jpg
รูปภาพจะแสดงที่หน้ารายละเอียดสมาชิก และสมาชิกท่านใดมีรูปภาพ
คำว่าแนะนำตัวในแต่ละคำตอบจะมีเครื่องหมาย * อยู่ด้านหน้า (*แนะนำตัว)


ตั้งค่าอีเมลล์
คุณสามารถเลือกได้ว่า
- จะรับเมล์ข่าวสารใหม่ๆ รับอีเมลล์แจ้งความเคลื่อนไหวจากทางกระดานหรือไม่
- จะส่งจดหมายไปบอกหากมีผู้ฝากข้อความถึงคุณ หรือไม่
* ระบบจะไม่เปิดเผยอีเมล์ท่านในทุกๆกรณี


ตั้งค่าการใช้กระดาน
ปรับแต่งการแสดงผลการใช้กระดาน คุณสามารถกำหนดได้
- ต้องการเห็นลายเซ็นสมาชิกในการตอบกระทู้ หรือไม่
- ต้องการให้แสดงรูปเวลาคุณอ่าน (รูปที่แนบ และรูปการ์ตูนเล็กๆ) หรือไม่
- ต้องการ ให้ทำการ pop up หน้าต่างขึ้นมาบอกเลย เมื่อมีข้อความส่งถึงคุณ หรือไม่
- ตั้งค่าแสดงจำนวนคำตอบต่อหน้าในกระทู้ ด้วยตัวเอง
- ตั้งค่าแสดงจำนวนกระทู้ต่อหน้ากระดาน ด้วยตัวเอง


เปลี่ยนอีเมล์
เปลี่ยนอีเมล์ที่ใช้กับระบบ ขั้นตอนการเปลี่ยน
ระบบเปลี่ยนอีเมล์ ระบบจะส่งอีเมล์ไปให้คุณกดปุ่มยืนยันการเปลี่ยน
ให้คุณทำตามขั้นตอนที่แนะนำตามอีเมล์
(โดยการกดปุ่มยืนยัน)


เปลี่ยนรหัสผ่าน
คุณสามารถเปลี่ยนรหัสที่ใช้ได้ โดยการเข้าที่นี่