ลานธรรมเสวนา: กระทู้ช่วยเหลือ

เข้าไปดูเนื้อหา

กระทู้ช่วยเหลือ: ค้นหา

ระบบค้นหาออกแบบเพื่อให้คุณหากระทู้ และคำตอบต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
โดยใส่คำที่ต้องการค้นหาระบบค้นหามีอยู่ 2 แบบ

ค้นหาแบบธรรมดา
ใส่คำที่คุณต้องการค้นหา และเลือกกระดานที่ต้องการค้นหา
หรือเลือกที่กระดานทั้งหมด เพื่อค้นหาในกระดานทั้งหมด

ค้นหาแบบซับซ้อน
เป็นการค้นหา ที่มีช่องให้กรอกจำนวนมากเพื่อ เป็นเงื่อนไขในการกรองกระทู้และคำตอบที่คุณต้องการออกมา รวมถึงการระบุชื่อสมาชิกที่ต้องการ วันเวลา รูปแบบการแสดงผล การเรียงลำดับ