ลานธรรมเสวนา: ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรียน ปี ๒๕๖๐ - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

 • (6 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • สุดท้าย »
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรียน ปี ๒๕๖๐ กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 22/12/2016 - 08:50

ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวาย น้ำดื่มสะอาด
แด่หมู่สงฆ์ พระเณร ครูและนักเรียนในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ห่างไกล
ซึ่งเป็นพื้นที่ท้องถิ่นซึ่งทุรกันดาร ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานด้านสุขอนามัย
ต้องพึ่งตนเองในเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่มักไปไม่ถึง
แหล่งน้ำธรรมชาติในปัจจุบันก็มักประสบภัยแล้งถ้วนทั่ว
จึงต้องพึ่งพา น้ำบ่อ น้ำบึง ที่มักปนเปื้อนทั้งมูลสัตว์
ตลอดจนสารอันตรายจากเคมีการเกษตร ที่ไม่พึงประสงค์
สิ่งสกปรก จากสารละลายในน้ำ ซึ่งอาจเป็นพิษภัยต่อร่างกาย
ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ด้วยการถวายระบบน้ำดื่มปลอดภัย เป็นการใช้ถาวรในวัดตลอดไป
และตามดูแลรักษา เปลี่ยนสารกรองไส้กรอง เมื่อชำรุดตามกาล
ที่ผ่านมาแล้วมีวัดหลายวัด หมู่สงฆ์ที่ขาดแคลนได้ฉันดื่มน้ำที่สะอาดทุกๆวัน
จากเครื่องที่เราถวายมานานหลายปีแล้ว และยังมีวัดอีกหลายวัด
โรงเรียนอีกหลายโรงเรียน ที่ยังรอโอกาสจากเราอยู่ค่ะ
การทำบุญด้วยน้ำ ดับกระหายคลายทุกข์ร้อน มีอานิสงส์มากค่ะ
งานบุญทั้งหมดที่ผ่านมา ได้รับการร่วมแรง ร่วมใจ
ร่วมบุญ จากเพื่อนๆ ญาติๆ โยมวัด พระคุณเจ้า
นับเป็นบุญกุศลมากมายที่เกิดจากศรัทธาและความตั้งใจสร้างทานบารมี
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหมู่สงฆ์ และผู้คนจำนวนมาก

เพื่อนๆ สามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่
บัญชีธนาคารกรุงเทพฯชื่อ บัญชี มยุรฉัตร พงษ์ผาตินันท์
เลขที่ บัญชี 128-0-859925
รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
update ยอดบัญชีทุกครั้งที่มียอดร่วมบุญค่ะ
pyanarg@hotmail.com sms 080-443-6358

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

:09: :09: :09:


ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0


 • (6 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • สุดท้าย »
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้

คำตอบก่อนหน้า: mayrin - mahatep - mayrin - mayrin - mahatep - mahatep - mahatep - mayrin - mayrin - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - you4lucky - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep -

#32 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 18/04/2017 - 15:33


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

เมื่อวันอาทิตย์ เดินทางไปที่วัดศรีเทพนิมิตวราราม

ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบเครื่องกรองน้ำค่ะ


ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#33 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 18/04/2017 - 15:36


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ไส้กรองเก่า หมดอายุ และมีกลิ่น

ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#34 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 18/04/2017 - 15:46


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ล้างกระบอกกรอง เปลี่ยนไส้กรองใหม่ทุกไส้ค่ะ

ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#35 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 18/04/2017 - 16:11


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

เจ้าเมียวกำลังมาทดสอบคุณภาพของน้ำ

ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#36 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 18/04/2017 - 16:13


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ถวายอาหารแห้งและเครื่องปรุงอาหารถวายพระ
นำเข้าโรงครัวของคุณแม่ชี :11:

ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#37 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 12/05/2017 - 21:43

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

วันที่ ๑๑ พค. มีเจัาภาพร่วมบุญ ๑ บาท
วันที่ ๔ พค. มีเจ้าภาพร่วมบุญ ๑,๐๐๐ บาท
วันที่ ๓ พค. มีเจ้าภาพร่วมบุญ ๑ บาท
อนุโมทนาบุญทุกๆท่านครับ
เมื่อเช้ากราบเรียน หลวงพ่อทองเจือ วัดป่าดงพญาเย็น
ท่านแจ้งว่า บ่อบาดาล เจาะเสร็จแล้ว
ผมกำลังเตรียมเดินทางไปตรวจวัดค่าสารละลายรวมในน้ำครับ
และรอรวบรวมปัจจัย ไปติดตั้งเครื่องกรองถวาย ครับ
:09: :09: :09: :09:

ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#38 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 14/05/2017 - 04:54

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

เมื่อวานนี้มีเจ้าภาพร่วมบุญ นัำดื่มสะอาด จำนวน 1 บาท
อนุโมทนาบุญครับ
อายุ วัณโณ สุขัง พลัง
:09: :09: :09:
ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#39 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 14/05/2017 - 06:06

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว


วันเสาร์เดินทางกับ ท่านหลวงพ่อพุทธชโยติ
ไปตรวจวัดค่าสารละลายรวมในน้ำ
น้ำในบ่อของวัดแห้งหมดถึงก้น
เดือนเมษา ที่ผ่านมาจึง จ้างช่างมาเจาะบาดาล
ได้น้ำบาดาลเพียงพอ แต่น้ำย่านนี้ มีหินปูน
ที่เกาะตามพื้นให้เห็นชัดเจน
การจะใช้น้ำจึงต้องมีเครื่องกรองน้ำที่สามารถ
ขจัดสารละลายในน้ำที่เป็นโทษเสียก่อน
เราจึงเตรียมพร้อมที่จะได้ร่วมบุญกันถวาย
ขณะนี้รอรวบรวมงบประมาณครับ
ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#40 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 16/05/2017 - 11:53

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

วันที่ 14 - 15 มีเจ้าภาพร่วมบุญ 1,000 บาท
และ ร่วมบุญ ละ 1 บาท อีก 4 รายการ
อนุโมทนาบุญ ทุกๆท่านครับ
อายุ วัณโณ สุขัง พลัง
:09: :09: :09:


ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#41 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 17/05/2017 - 05:13

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

วันนี้ และ เมื่อวาน มีเจ้าภาพ ร่วมบุญ
1 บาท 1 บาท
สาธุ สาธุ สาธุ
อายุ วัณโณ สุขัง พลัง

วันนี้ จะส่งตัวอย่างน้ำที่เก็บมาเข้าแลบ เพื่อการตรวจวิเคราะห์
ตรวจค่าสารละลายรวมในน้ำ
เพื่อเตรียม สารกรอง และอุปกรณ์ที่เหมาะสม
ให้สามารถเข้ากันกับตัวอย่างน้ำในพื้นที่ครับ

:09: :09: :09:


ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#42 ผู้ใช้ออฟไลน์   bee ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 304
 • สมัคร: 21/10/2005

ตอบ: 18/05/2017 - 06:55

โอนเงินร่วมทำบุญ วันที่ 18/5/60 เวลา. 06.35 จำนวน 200บาท นะคะ. อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
ความเข้าใจเป็น มูลฐาน แห่งการให้ "อภ้ย"
0#43 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 18/05/2017 - 16:18

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
คุณ bee ร่วมเป็นเจ้าภาพ 200 บาท
เมื่อวาน เจ้าภาพ ทุกวัน เพิ่มบุญอีก 1 บาท
อนุโมทนาบุญ ครับคุณ bee
อนุโมทนาบุญ ทุกๆท่านครับ
อายุ วัณโณ สุขัง พลัง
:09: :09: :09:ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#44 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 20/05/2017 - 18:33

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

เจ้าภาพร่วมบุญต่อเนื่องทุกๆวัน
จิตเป็นกุศลทุกๆขณะจิต
สาธุ สาธุ สาธุ
อนุโมทามิ

:09: :09: :09:ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#45 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 22/05/2017 - 08:03

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

สาธุ สาธุ สาธุ
อนุโมทามิ
:09: :09: :09:ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#46 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 01/06/2017 - 09:43

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

วันที่ 25-31 พค.มีเจ้าภาพร่วมบุญ รวม 20 บาท
อนุโมทนาบุซทุกๆท่านครับ
อายุ วัณโณ สุขัง พลัง
:09: :09: :09:

เมื่อวานติดต่อหลวงพ่อวัดป่าดงพญาเย็น
ช่วงนี้ยังไม่สามารถดำเนินการ ต้องรอรวบรวมปัจจัยให้เพียงพอ
เมื่อมีงบประมาณจึงจะได้ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ต่อไปครับ
ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#47 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 01/06/2017 - 17:36


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
คุณเครือวัลย์ ตันตราพล ร่วมบุญ ๑,๐๐๐ บาท
อนุโมทนาบุญครับ
อายุ วัณโณ สุขัง พลัง

:09: :09: :09:

ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#48 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 02/06/2017 - 21:17

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

วันที่ 1-2 มิถุนายน มีเจ้าภาพร่วมบุญ 1 + 1 บาท
อนุโมทนาบุญครับ
อายุ วัณโณ สุขัง พลัง
:09: :09: :09:ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#49 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 11/06/2017 - 14:59

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

วันที่ 3-วันที่ 11 มิถุนายน 2560
มีเจ้าภาพร่วมบุญ ทุกๆวัน รวม 9.00 บาท
อนุโมทนาบุญ เจ้าภาพครับ
อายุ วัณโณ สุขัง พลัง
:09: :09: :09:
ก่อนเข้าพรรษา 8 กรกฎาคม 2560
จะนำเครื่องกรองน้ำบาดาลไปติดตัังถวาย
ขณะนี้ รวบรวมปัจจัย ทะยอยจัดซื้ออุปกรณ์ครับ
อนุโมทนาบุญ เจ้าภาพทุกๆท่านครับ
:09: :09:


ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#50 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 11/06/2017 - 22:11

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

คุณ sas (Nong Bhada)
ร่วมเป็นเจ้าภาพ 1,000 บาท

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
อายุ วัณโณ สุขัง พลัง
:09: :09: :09:

ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#51 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 11/06/2017 - 22:21


ผมได้รับอนุญาตจากศูนย์วิปัสสนาที่อินเดียให้ร่วมหลักสูตรระยะยาว
เดินทางไปเข้าหลักสูตรวิปัสสนา ระยะยาว ในวันที่ 13 ตุลาคม
ที่ประเทศอินเดีย จึง ต้อง จัดการโครงการงานบุญ ที่ค้างคา
สำหรับวัดป่าดงพญาเย็น เป็นโครงการที่ติดต่อมาตั้งแต่กลางปี 2559
โดยคุณแม่ชี ที่เป็นศิษย์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี อยากให้ทำบุญน้ำดื่มพระ
ต้นปีที่ผ่านมา ผมต้องเดินทางไปเข้าหลักสูตร 45 วัน ที่พุทธคยา
จึงต้องพักไว้ก่อน ขณะนี้ ยังขาดงบประมาณอีกหลายหมื่นบาท
แต่ผมตัังใจจะทำให้เสร็จก่อนเข้าพรรษา พระจะได้ มีน้ำดื่มสะอาดดื่มกัน
จะได้เริ่มใช้ในวันเข้าพรรษา เป็นบุญกุศล ที่ ชื่นหัวใจระลึกได้ไม่ยากครับ


ให้น้ำ ให้ชีวิต
0คำตอบต่อไป: ริมฝั่ง - ริมฝั่ง - mahatep - mayrin - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mayrin - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep -
 • (6 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • สุดท้าย »
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

2 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 2 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ