ลานธรรมเสวนา: รับแจ้งปัญหาการใช้งานลานธรรม ลบกระทู้ ลบคำตอบ ฯลฯ - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

 • (28 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 26
 • 27
 • 28
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

รับแจ้งปัญหาการใช้งานลานธรรม ลบกระทู้ ลบคำตอบ ฯลฯ หรืออีเมล์ไปที่ larndhamstaff@yahoo.com (งด fwd mail ทุกชนิดครับ)

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   เจตน์ ไอคอน

 • เจตน์
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 1035
 • สมัคร: 22/01/2004

ตอบ: 14/09/2010 - 23:23

รับแจ้งปัญหาการใช้งานที่กระทู้นี้นะครับ

หรือส่งอีเมล์ไปที่ larndhamstaff@yahoo.com ครับ
(งดฟอร์เวิร์ดเมล์ทุกชนิด)

สมาชิกที่ต้องการให้ผู้ดูแลแก้ไขหรือลบกระทู้ ขอความกรุณาโพสต์ลิ้งค์ของกระทู้ดังกล่าว และบอกเลขที่คำตอบ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงานของผู้ดูแลครับ
:09:
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการของความไม่อดทนเหล่านี้ คือ
๑.ไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่พอใจของคนมาก
๒. มากไปด้วยเวร
๓. มากไปด้วยโทษ
๔. หลง ถึงแก่ความตาย
๕. สิ้นชีวิตแล้ว ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคคติ วินิบาต นรก
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โทษของความไม่อดทน ๕ ประการเหล่านี้แล
ปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๒/๒๘๒
6


 • (28 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 26
 • 27
 • 28
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้

คำตอบก่อนหน้า: architect - PNoi - PNoi - นายบูมบูม - PNoi - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก - Vivi Orunitia - PNoi - PNoi - PNoi - Vivi Orunitia - PNoi - Vivi Orunitia - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - เจตน์ - เจตน์ - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - กานต์ - Jigsaw of destiny - กานต์ - ฮานามิ - เจตน์ - เจตน์ - ฮานามิ - เจตน์ - ฮานามิ - PNoi - เจตน์ - anegsangsoog - กอบ - anegsangsoog - ฮานามิ - ฮานามิ - พฤษภา - เจตน์ - กานต์ - PNoi - สาวิกา - ฮานามิ - เจตน์ - พฤษภา - กานต์ - แสงแดด - ฮานามิ - ฮานามิ - Lotion - เจตน์ - พฤษภา - พริม - ฮานามิ - ฮานามิ - เจตน์ - ฮานามิ - พฤษภา - เจตน์ - เจตน์ - ฮานามิ - เจตน์ - ฮานามิ - พฤษภา - Lotion - PNoi - ฮานามิ - กอบ - ฮานามิ - กอบ - เจตน์ - พริม - กานต์ - เนยยะ - กอบ - ฮานามิ - หาทางดับทุกข์ - กอบ - อังคาร - กอบ - หาทางดับทุกข์ - กอบ - thanatos เทพเจ้าแห่งความตาย - PNoi - เภตรา - PNoi - ngodngam - ngodngam - กอบ - คนคนหนึ่ง - ชัชวาล เพ่งวรรธนะ - PNoi - ngodngam - PNoi - พริม - ชัชวาล เพ่งวรรธนะ - PNoi - พริม - บัวจงกลนี - เภตรา - กอบ - กลอง - ณ ฟ้า - กอบ - itim - กอบ - itim - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - อโณ นีมัตร - กอบ - กอบ - เภตรา - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - PNoi - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - hoswalt - PNoi - พรรณนา - กอบ - พรรณนา - กอบ - PNoi - กอบ - เภตรา - PNoi - เภตรา - มุ่งเต็มใจ - PNoi - TemplarKnight - PNoi - กอบ - เภตรา - กอบ - ngodngam - กอบ - แตงกวา - PNoi - พุทธฏีกา - PNoi - วัลลภ - กอบ - ณรงค์ชัย - กอบ - itim - PNoi - itim - itim - ณรงค์ชัย - เภตรา - PNoi - OpenMind - PNoi - เภตรา - เภตรา - ณรงค์ชัย - วิฬาร์วรรณ - กอบ - พุทธฏีกา - กอบ - Yupa W. - กอบ - เนยยะ - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - กลอง - กอบ - กลอง - กอบ - joy1983 - ngodngam - PNoi - กลอง - PNoi - yajai - กอบ - ngodngam - กลอง - PNoi - Jigsaw of destiny - กอบ - กอบ - ธรรมอุทิศ_261249 - PNoi - Jigsaw of destiny - กอบ - ngodngam - PNoi - ngodngam - PNoi - ngodngam - PNoi - ชงโค - PNoi - ชงโค - กอบ - anegsangsoog - PNoi - Jigsaw of destiny - กอบ - ngodngam - PNoi - วสละ - hoswalt - PNoi - พุทธฏีกา - PNoi - พุทธฏีกา - กอบ - พอใจ - กอบ - สุนิสา - พีที - PNoi - PNoi - เภตรา - ngodngam - PNoi - กลอง - PNoi - ngodngam - กอบ - ngodngam - กอบ - venfaa - กอบ - ngodngam - ammy_2525 - กานต์ - กลอง - แตงกวา - แตงกวา - ลูกจันทรา - กอบ - เภตรา - กลอง - venfaa - กลอง - PNoi - ทรมาน - oratch - วัดกาญจนบริรักษ์ - PNoi - กลอง - PNoi - วัดกาญจนบริรักษ์ - กลอง - PNoi - ngodngam - ลูกโค - กอบ - เภตรา - กอบ - panitta3 - panitta3 - เภตรา - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - apanan - กอบ - dechacheng - PNoi - ตะวันสีชมพู - PNoi - เภตรา - กอบ - นายโจโจ้ - เภตรา - บูมบูม - venfaa - PNoi - เภตรา - กอบ - คนน่ารัก - PNoi - พุทธฏีกา - พุทธฏีกา - PNoi - พุทธฏีกา - กอบ - พุทธฏีกา - กอบ - Jigsaw of destiny - กอบ - Jigsaw of destiny - Jigsaw of destiny - กอบ - Jigsaw of destiny - กอบ - venfaa - กอบ - กลอง - กอบ - ngodngam - เภตรา - กอบ - venfaa - กอบ - กลอง - PNoi - พระสมรัก - ngodngam - Lotion - ธุวัง มะระณัง - PNoi - เภตรา - บัวจงกลนี - กอบ - PNoi - พุทธฏีกา - PNoi - พุทธฏีกา - lovemelovemyfm - กอบ - ngodngam - yimyim - yimyim - yimyim - กอบ - louis_bun - PNoi - ลูกสาวคนโต - PNoi - lada - lada - lada - กอบ - เภตรา - ปภาสร - ปภาสร - benyapa - ปภาสร - ปภาสร - ศิษย์นอกวัด - PNoi - กลอง - กตพโล - เภตรา - เภตรา - ngodngam - นรชาติ - กอบ - นรชาติ - กอบ - นรชาติ - พริม - PNoi - นรชาติ - PNoi - กอบ - กตพโล - pann - pann - กอบ - เภตรา - กอบ - กลอง - พริม - กอบ - กลอง - กอบ - ngodngam - กอบ - กลอง - Jigsaw of destiny - joy1983 - กอบ - joy1983 - gift - mayrin - เภตรา - เภตรา - จำปาลาว - กอบ - กลอง - dhamm33 - กอบ - เภตรา - จรรยา - chaordic - อังคาร - กลอง - PNoi - เนยยะ - mayrin - human555 - human555 - กลอง - human555 - กลอง - กลอง - กอบ - เภตรา - กอบ - กอบ - เภตรา - yaa - yaa - ngodngam - ngodngam - pomjung9 - pomjung9 - กอบ - pomjung9 - pomjung9 - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - ณรงค์ชัย - กอบ - ณรงค์ชัย - กอบ - เภตรา - เภตรา - เภตรา - ณรงค์ชัย - joy1983 - เภตรา - เภตรา - human555 - เภตรา - ngodngam - กอบ - ngodngam - veelabulus - human555 - phraedhammajak - ngodngam - PNoi - phraedhammajak - phraedhammajak - กอบ - ngodngam - phraedhammajak - human555 - phraedhammajak - เภตรา - อัปปมัญญา - สุพัฒน์ - tb - phraedhammajak - เนยยะ - เภตรา - กอบ - กอบ - ngodngam - กอบ - phraedhammajak - ngodngam - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - human555 - เภตรา - phraedhammajak - เภตรา - ngodngam - human555 - phraedhammajak - phraedhammajak - Aunnatsu - เภตรา - ngodngam - กอบ - ngodngam - กอบ - เภตรา - phraedhammajak - ngodngam - ngodngam - ngodngam - namsompun - sssboun - บูมบูม - เภตรา -

#523 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2438
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 14/11/2016 - 12:44

ขอรบกวนท่านผู้ดูแลช่วยปิด ๓ กระทู้ให้ด้วยครับ
(เนื่องจากไม่มีประเด็นสนทนาต่อแล้ว)

รบ.สั่งประหยัดน้ำด่วน วิกฤตหนักถึงขั้นขอ ปชช.อย่าเพิ่งล้างรถ ย้ำเกษตรห้ามสูบน้ำ ข่าว ณ วันที่ 19 ก.ค. 2558

http://larndham.org/..._1&#entry812148

อารมณ์เกิดดับ และสติเป็นเครื่องกั้นกระแส
http://larndham.org/..._1&#entry811991

ขอเชิญร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล
http://larndham.org/..._1&#entry811615

ขอบคุณมากครับ :33: :09:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 17/11/2016 - 11:42
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ ขอบคุณครับ

ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#524 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2438
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 18/12/2016 - 22:39

ขอรบกวนท่านผู้ดูแลช่วยปิดกระทู้นี้ให้ด้วยครับ (เนื่องจากเสร็จสิ้นงานบุญแล้ว)

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ชมรมเรียนรู้กายใจ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสนับสนุนการจัดค่ายสอนภาวนาเรียนรู้กายใจ
ถวายผ้าป่าใน วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น.

http://larndham.org/...02&#entry814902

ขอบคุณมากครับ :09: :33: :38:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 19/12/2016 - 17:34
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#525 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 31/12/2016 - 17:14

:09:

รบกวนผู้ดูแลช่วยแก้ไขลิงก์ในกระทู้ "ก่อนสายลมแห่งกาลจะผ่านเลย" นี้ด้วยค่ะ

http://larndham.org/..._0&#entry814695


ใน คห.11 ตรงส่วนนี้น่ะค่ะ

อ้างอิง

จึงนอกจากการปฏิบัติบูชาภาวนาถวายแล้ว
ขอน้อมกราบแทนพระคุณท่านด้วยกระทู้ธรรมบรรยายในชุด

"รอยธรรม...หลวงพ่อประสิทธ์ ถาวโร"

(วัดถ้ำยายปริก เกาะสีชัง)

http://larndham.org/..._0&#entry814658คือลิงก์ใน คห.เป็นลิงก์กระทู้เก่าที่ลบไป
จึงขอให้ช่วยแก้ไขเปลี่ยนเป็นลิงก์กระทู้อันใหม่นี้แทนด้วยค่ะ

http://larndham.org/...B8%A7%E0%B9%82/


:38:


.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 01/01/2017 - 17:53
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#526 ผู้ใช้ออฟไลน์   sssboun ไอคอน

 • ตอบ 4000+
 • PipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 4289
 • สมัคร: 16/05/2007

ตอบ: 23/01/2017 - 23:10

รบกวนผู้ดูแล เปลี่ยนให้ข้อกระทู้นี้ให้ด้วยครับ ไม่อยากตั้งกระทู้ใหม่ให้เปลืองเนื้อที่ครับ http://larndham.org/..._0&#entry815122 จากหัวข้อ ปัญหารถติดนั้นยิ่งใหญ่ไม่น้อยเลย การสัญจรทางรถเป็นหัวใจของทุรกิจ การงานต่างๆ คุยปัญหาและวิธีแก้ไขกันครั ให้ย้ายทั้งหมดเข้าไว้ในกระทู้หรือลงข้างล่าง แล้วแทนหัวข้อกระทู้ว่า นานาสาระกับชีวิตประจำวันครับ

ขอบคุณมากครับ :38: :09:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 27/01/2017 - 15:08
เหตุผลในการแก้ไข:: แก้ไขเท่าที่ทำได้ให้แล้วครับ

ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจ
ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต การงานและครอบครัว

ขอให้หายจากโรคร้ายในเร็ววัน
ขอให้พบแต่สิ่งที่ดีๆ และคนดีๆ

ขอให้ดวงปัญญาจงบังเกิดแด่ท่านในเร็ววัน
ขอให้เจริญในธรรม และนำไปปฏิบัติให้ยิ่งๆขึ้นไป
0#527 ผู้ใช้ออฟไลน์   shadee ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1072
 • สมัคร: 23/07/2009

ตอบ: 25/03/2017 - 10:25

แจ้งชื่อกระทู้ ในการพิมพ์ ผิดพลาดครับ
ชื่อกระทู้ คนที่ยังไม่บรรลุธรรม กับ คำสอนของพระศาสดาครับ

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 27/03/2017 - 15:28
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

0#528 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2438
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 25/03/2017 - 16:35

เห็นคุณชาดีแจ้งใน คห ๕๒๗ แล้ว แต่ผมขอช่วยให้รายละเอียดอีกนิดนึงนะครับ

รบกวนท่านผู้ดูแลช่วยแก้ไขชื่อกระทู้ในกระดาน ชีวิตกับธรรมะ
กระทู้ชื่อ "คนที่ยังไม่บรรลุธรรม หับ คำสอนของพระศาสดา"
แก้ไขเป็น "คนที่ยังไม่บรรลุธรรม กับ คำสอนของพระศาสดา"

http://larndham.org/..._0&#entry816144

อันนี้แก้ไขตามที่ จขกท เขาแจ้งใน คห ๕๒๗ ข้างต้นครับ

ขอบคุณมากครับ :33: :38: :09:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 27/03/2017 - 15:29
เหตุผลในการแก้ไข:: ขอบคุณครับ ดำเนินการให้แล้วครับ

ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#529 ผู้ใช้ออฟไลน์   Jigsaw of destiny ไอคอน

 • ตอบ 400+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 449
 • สมัคร: 28/12/2006

ตอบ: 04/04/2017 - 11:09

แสดงข้อความที่โพสต์Jigsaw of destiny [ 04/04/2017 - 10:51 ]

แสดงข้อความที่โพสต์Jigsaw of destiny...อ้างอิงจากเรื่องเมื่อฉันทำทานครั้งละ..2บาท [ 17/06/2007 - 00:16 ]

แงๆๆ.... :31: เข้ามาดูอีกที ข้อความที่โพสๆไว้หายหมดเลย :31: รวมทั้งข้อความที่1-8ด้วยง่า....ฝาก...ผู้ดูแลระบบช่วยดูให้ด้วยนะคะ :09:
นี้ยกมาเพื่อ..จะเล่าให้ฟังว่า สมัยนั้นจิ๊กเล่นเว็บไซต์ตั้งแต่ มีเน็ตบ้านรุ่นแรกค่ะ..ระบบมันน่าจะ runtime out (เรียกถูกหรือเปล่านิ..) กว่าพิมพ์ส่งข้อความเสร็จ..กว่าจะกดส่ง...ระบบมันเลยตัด..ก่อนส่ง..ช่วงหลังๆเลยต้องมีการเซพไฟล์ก่อนส่งทุกครั้งม่ายยย...ง๊านนนน...ต้องพิมพ์ใหม่ทั้งหน้า....ถ้าเป็นคนที่ต้องเช่าเครื่องเล่น..ตอนร้านเน็ตกำลังบูม. .คงจำกันได้...หมดอารมณ์..คุยแระ..หมดเวลาเช่าเครื่องเลย...กรรม...ตกลงเสียตังค์ ชม. 20 บาทแต่ไม่ได้อารายยยย....เล้ยยยยย :31:ปล.ฝากถึงผู้ดูแลระบบ...หากว่าจิ๊กเป็นแฮกเกอร์....อั๊ยย๊ะ...แก้..จั่วหัว...ข้อความอ้างอิง...แก้วันที่ได้นี่หว่า...ได้นี่..หว่า....แล้วแบบนี้..กรูก็แต่งข้อความไปโพส...ว่าเป็นของกรู...ได้ดิ..ว่ะ..5555....เสร็จกรูล่ะ. ....5555 มีเว็บให้ลองวิชา...แล้วเว้ยยย.....เอาล่ะ ..มึง ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ

เดี๋ยวจะหาว่ายายจิ๊ก.ล่อเป้า..เลยยกมาให้อ่านทั้งข้อความค่ะ

หรือจะตามไปดูที่กระทู้เลยก็ดีค่ะ...

ไม่รู้ว่าจะมีใครเข้ามาแก้ไข...ปรับปรุง...ให้ได้บ้าง...

และหากว่าจิ๊กยกมาทั้งอ้างอิง...ทำไม..มันถึงไม่เรียงบรรทัดให้ตามแบบที่ยกมาคะ...

ถึงเวลาต้องอัพ..อะไรใหม่ๆได้หรือยังคะ...

เห็นหลายคนบ่นๆ ถึงความเสื่อม...ตกลงจะนั่งฟังนิ่งๆอย่างนี้ไปก่อนจนกว่ามันจะเสื่อมไปจริงๆต่อหน้าต่อตา...ใช่หรือเปล่าคะ...


ขอบคุณค่ะ :09:
[color="#2E8B57"][size="4"]ทำเหตุให้ดีที่สุด และเมื่อปัจจัยถึงพร้อม นิพพานคงอยู่ไม่ไกล[/size][/color]
0#530 ผู้ใช้ออฟไลน์   sssboun ไอคอน

 • ตอบ 4000+
 • PipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 4289
 • สมัคร: 16/05/2007

ตอบ: 04/04/2017 - 11:37

:09:

ผมก็ลองตามดูกระทู้เก่าๆของผมเช่นกันไปพักนึงแต่ก็หายไปบางกระทู้ครับ ความเสื่อมมี ได้เกิดได้ กับทุกท่านทุกคนครับ ผู้ดูแล ผมก็และมิค่อยจะเห็นเลยครับ สงสัยจะเป็นนินจากันหมดแล้วแน่เลยครับ


:82:
ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจ
ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต การงานและครอบครัว

ขอให้หายจากโรคร้ายในเร็ววัน
ขอให้พบแต่สิ่งที่ดีๆ และคนดีๆ

ขอให้ดวงปัญญาจงบังเกิดแด่ท่านในเร็ววัน
ขอให้เจริญในธรรม และนำไปปฏิบัติให้ยิ่งๆขึ้นไป
0#531 ผู้ใช้ออฟไลน์   บูมบูม ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลลานธรรม
 • ตอบ: 2705
 • สมัคร: 29/02/2004

ตอบ: 04/04/2017 - 21:37

แจ้งผู้ดูแลระบบให้แล้วครับ
0#532 ผู้ใช้ออฟไลน์   กอบ ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 12323
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 04/04/2017 - 21:39

แสดงข้อความที่โพสต์Jigsaw of destiny [ 04/04/2017 - 11:09 ]

แสดงข้อความที่โพสต์Jigsaw of destiny [ 04/04/2017 - 10:51 ]

แสดงข้อความที่โพสต์Jigsaw of destiny...อ้างอิงจากเรื่องเมื่อฉันทำทานครั้งละ..2บาท [ 17/06/2007 - 00:16 ]

แงๆๆ.... :31: เข้ามาดูอีกที ข้อความที่โพสๆไว้หายหมดเลย :31: รวมทั้งข้อความที่1-8ด้วยง่า....ฝาก...ผู้ดูแลระบบช่วยดูให้ด้วยนะคะ :09:
นี้ยกมาเพื่อ..จะเล่าให้ฟังว่า สมัยนั้นจิ๊กเล่นเว็บไซต์ตั้งแต่ มีเน็ตบ้านรุ่นแรกค่ะ..ระบบมันน่าจะ runtime out (เรียกถูกหรือเปล่านิ..) กว่าพิมพ์ส่งข้อความเสร็จ..กว่าจะกดส่ง...ระบบมันเลยตัด..ก่อนส่ง..ช่วงหลังๆเลยต้องมีการเซพไฟล์ก่อนส่งทุกครั้งม่ายยย...ง๊านนนน...ต้องพิมพ์ใหม่ทั้งหน้า....ถ้าเป็นคนที่ต้องเช่าเครื่องเล่น..ตอนร้านเน็ตกำลังบูม. .คงจำกันได้...หมดอารมณ์..คุยแระ..หมดเวลาเช่าเครื่องเลย...กรรม...ตกลงเสียตังค์ ชม. 20 บาทแต่ไม่ได้อารายยยย....เล้ยยยยย :31:ปล.ฝากถึงผู้ดูแลระบบ...หากว่าจิ๊กเป็นแฮกเกอร์....อั๊ยย๊ะ...แก้..จั่วหัว...ข้อความอ้างอิง...แก้วันที่ได้นี่หว่า...ได้นี่..หว่า....แล้วแบบนี้..กรูก็แต่งข้อความไปโพส...ว่าเป็นของกรู...ได้ดิ..ว่ะ..5555....เสร็จกรูล่ะ. ....5555 มีเว็บให้ลองวิชา...แล้วเว้ยยย.....เอาล่ะ ..มึง ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ

เดี๋ยวจะหาว่ายายจิ๊ก.ล่อเป้า..เลยยกมาให้อ่านทั้งข้อความค่ะ

หรือจะตามไปดูที่กระทู้เลยก็ดีค่ะ...

ไม่รู้ว่าจะมีใครเข้ามาแก้ไข...ปรับปรุง...ให้ได้บ้าง...

และหากว่าจิ๊กยกมาทั้งอ้างอิง...ทำไม..มันถึงไม่เรียงบรรทัดให้ตามแบบที่ยกมาคะ...

ถึงเวลาต้องอัพ..อะไรใหม่ๆได้หรือยังคะ...

เห็นหลายคนบ่นๆ ถึงความเสื่อม...ตกลงจะนั่งฟังนิ่งๆอย่างนี้ไปก่อนจนกว่ามันจะเสื่อมไปจริงๆต่อหน้าต่อตา...ใช่หรือเปล่าคะ...


ขอบคุณค่ะ :09:ขอลิงค์ของกระทู้หน่อยครับ
ไวรัสเรียกค่าไถ่ จะทำการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดโดยเฉพาะไฟล์เอกสาร ทำให้เปิดใช้ไฟล์ไม่ได้ทั้ง Harddisk

ตอนนี้ทาง kaspersky ออกตัวถอดรหัสมาให้ครับ
ใครที่เจอไวรัสพวกนี้ ลองเข้าไปโหลดตัวแก้ไข ที่นี่นะครับ
http://support.kaspersky.com/viruses/utility#
0#533 ผู้ใช้ออฟไลน์   กอบ ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 12323
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 04/04/2017 - 21:41

แสดงข้อความที่โพสต์sssboun [ 04/04/2017 - 11:37 ]

:09:

ผมก็ลองตามดูกระทู้เก่าๆของผมเช่นกันไปพักนึงแต่ก็หายไปบางกระทู้ครับ ความเสื่อมมี ได้เกิดได้ กับทุกท่านทุกคนครับ ผู้ดูแล ผมก็และมิค่อยจะเห็นเลยครับ สงสัยจะเป็นนินจากันหมดแล้วแน่เลยครับ


:82:


เรื่องกระทู้หาย เดี๋ยวลองถามพี่ที่ดูฐานข้อมูลให้นะครับ
เท่าที่ทราบคือตอนนี้มีการแบ็คอัพกันบ่อยมากๆ ครับ เพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันกัน

-----------------------------
ผู้ดูแลเข้ามาดูเป็นระยะ ๆ ครับ ขอไปทำมาหากินกันบ้างครับ 5555
ผู้ดูแลพยายามเข้ามาดูระบบกันเป็นระยะ ๆ ครับ คอยบำรุงรักษากันตลอด
พอฐานข้อมูลเจ๊ง หรือเกิดปัญหาก็แจ้งกันในแก้ไขในแทบจะทันทีครับ
ตอนนี้ก็กำลังแก้ปัญหาคนที่อเมริกาเข้าลานธรรมช้ากันอยู่ครับ ^_^
ไวรัสเรียกค่าไถ่ จะทำการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดโดยเฉพาะไฟล์เอกสาร ทำให้เปิดใช้ไฟล์ไม่ได้ทั้ง Harddisk

ตอนนี้ทาง kaspersky ออกตัวถอดรหัสมาให้ครับ
ใครที่เจอไวรัสพวกนี้ ลองเข้าไปโหลดตัวแก้ไข ที่นี่นะครับ
http://support.kaspersky.com/viruses/utility#
0#534 ผู้ใช้ออฟไลน์   sssboun ไอคอน

 • ตอบ 4000+
 • PipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 4289
 • สมัคร: 16/05/2007

ตอบ: 04/04/2017 - 22:51

:09:

อ้างอิง

ผู้ดูแลเข้ามาดูเป็นระยะ ๆ ครับ ขอไปทำมาหากินกันบ้างครับ 5555
ผู้ดูแลพยายามเข้ามาดูระบบกันเป็นระยะ ๆ ครับ คอยบำรุงรักษากันตลอด
พอฐานข้อมูลเจ๊ง หรือเกิดปัญหาก็แจ้งกันในแก้ไขในแทบจะทันทีครับ
ตอนนี้ก็กำลังแก้ปัญหาคนที่อเมริกาเข้าลานธรรมช้ากันอยู่ครับ ^_^


สาธุกับความเสียสละเวลาอันมีค่า และมีความเมตตาของผู้ดูแลทุกท่านด้วยครับผม ขอความสุขความเจริญยิ่งจงบังเกิดแด่ทุกท่านด้วยเทอญ

:82:
ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจ
ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต การงานและครอบครัว

ขอให้หายจากโรคร้ายในเร็ววัน
ขอให้พบแต่สิ่งที่ดีๆ และคนดีๆ

ขอให้ดวงปัญญาจงบังเกิดแด่ท่านในเร็ววัน
ขอให้เจริญในธรรม และนำไปปฏิบัติให้ยิ่งๆขึ้นไป
0#535 ผู้ใช้ออฟไลน์   Jigsaw of destiny ไอคอน

 • ตอบ 400+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 449
 • สมัคร: 28/12/2006

ตอบ: 05/04/2017 - 05:10

กรุณาเข้าไปดู...ด้วยค่ะ...ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ.. :33: :09: :33: .... จุดธูปเรียกค่ะ... :79:

..อือ..ออ..ตั้งยาวได้ใจดี...ดี..ดี๊..ดี..ค่ะ..สุดกระดิ่งติ่งแมว... :80:


จะต้องเรียกกี่..บรรทัดน้อ..

....

....

ผู้ดูแลระบบจึงจะตื่นมาดู.... :36:

เช้าแล้วจ้าาาา...าาาา ...มานั่งสวดมนต์ทำวัดเช้ากันก่อนม๊ายยย...


ตกลงนี่ ป้าจิ๊กวาง ลิงค์ให้เข้าไปดู กี่ลิงค์คะ...บ๊ะ...ดูออกป่ะเนี๊ยะ...
[color="#2E8B57"][size="4"]ทำเหตุให้ดีที่สุด และเมื่อปัจจัยถึงพร้อม นิพพานคงอยู่ไม่ไกล[/size][/color]
0#536 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 07/04/2017 - 18:47

:09:

รบกวนผู้ดูแลทดสอบวิธีใส่ลิงก์สื่ออันนี้ให้หน่อยค่ะ
ไม่แน่ใจว่าลองแล้วทำไมมันใส่สื่อไม่ได้
เภตราก็จำวิธีใส่สื่อไม่ได้ว่าต้องก๊อปลิงก์แบบไหนแล้วนิ

ที่กระทู้ ใครก็ได้มาทำให้ลง vdo mp3 ...

http://larndham.org/..._0&#entry816761


แล้วก็รบกวนนิดค่ะว่าเหมือนเคยเห็นกระทู้ วิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ ในหน้าต่างความคิดเห็น
ถ้าหากมีอยู่ตรงไหน ช่วยแนะนำด้วยค่ะ จะเอาไปไว้แปะหน้าผากคุณจิ๊กอ่ะนะ :10:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย เภตรา: 07/04/2017 - 18:47

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#537 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 07/04/2017 - 22:08

แสดงข้อความที่โพสต์เภตรา [ 07/04/2017 - 18:47 ]

:09:

รบกวนผู้ดูแลทดสอบวิธีใส่ลิงก์สื่ออันนี้ให้หน่อยค่ะ
ไม่แน่ใจว่าลองแล้วทำไมมันใส่สื่อไม่ได้
เภตราก็จำวิธีใส่สื่อไม่ได้ว่าต้องก๊อปลิงก์แบบไหนแล้วนิ

ที่กระทู้ ใครก็ได้มาทำให้ลง vdo mp3 ...

http://larndham.org/..._0&#entry816761


แล้วก็รบกวนนิดค่ะว่าเหมือนเคยเห็นกระทู้ วิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ ในหน้าต่างความคิดเห็น
ถ้าหากมีอยู่ตรงไหน ช่วยแนะนำด้วยค่ะ จะเอาไปไว้แปะหน้าผากคุณจิ๊กอ่ะนะ :10:


:09:

ส่วนนี้คงไม่ต้องแล้วค่ะ

คุณจิ๊กฝากแจ้งปิดกระทู้ทุกกระทู้ไว้ดังนี้ค่ะ

อ้างอิง

เรียนคุณกอบด้วย
ช่วยตามปิดกระทู้ทุกกระทู้ที่ป้าจิ๊กทิ้งไว้ให้หมดด้วยค่ะ


ใครก็ได้มาทำให้ลง vdo ;mp3 ที่ให้โหลดฟรีอ่ะ ..ด๊ายยมัยนี่...
http://larndham.org/...75&#entry816775

:38:

ที่เหลือเดี๋ยวเภตราช่วยเอาลิงก์กระทู้ต่างๆ ของคุณจิ๊กมาวางให้ที่นี่แล้วกันค่ะ :33:
เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#538 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 07/04/2017 - 22:32

:09:

รายการกระทู้ต่างๆ ช่วงนี้ของคุณจิ๊กค่ะ


เล่าให้พี่ๆน้องๆฟัง..เรื่องจริงยิ่งกว่านิยาย

http://larndham.org/..._0&#entry816749


เชื่อหรือไม่..ใช่หรือไม่ใช่..แค่นั้นที่ต้องการให้ตอบค่ะ

http://larndham.org/..._0&#entry816728


ขอแรง..พี่ๆ..มาช่วย น้อง"เปิ้น" ป.4 สอนแม่ปฏิบัติธรรมหน่อยค่ะ

http://larndham.org/..._0&#entry816680


ขุดกระทู้เก่าๆที่ "จิ๊ก" เคยไปตอบ & ตั้งกระทู้ไว้ค่ะ

http://larndham.org/..._0&#entry816673


ใครเชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดบ้างคะ

http://larndham.org/..._0&#entry816659


:09:

น่าจะประมาณนี้ค่ะ หากมีตกหล่นไปก็ขออภัยด้วยค่ะ (ออกจะเริ่มตาลายแระ :102: )
เมื่อกลางวันเห็นป๋าเข้ามาแล้ว ขอบคุณที่ให้โอกาสเภตราค่ะ :33:


.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 08/04/2017 - 16:13
เหตุผลในการแก้ไข:: ปิดให้หมดแล้วครับ

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#539 ผู้ใช้ออฟไลน์   Jigsaw of destiny ไอคอน

 • ตอบ 400+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 449
 • สมัคร: 28/12/2006

ตอบ: 17/04/2017 - 23:36

:09: :09: :09:

กราบขอขมาท่านผู้ดูแลระบบ ที่ป้าจิ๊กทำตัววุ่ยวาย

แม้โดย. มโนกรรม. กายกรรม วจีกรรม

ทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจก็ตาม. ทั้งที่นึกออกและนึกไม่ออกก็ตาม

ป้าจิ๊กกราบขอขมาค่ะ

:09: :09: :09:
[color="#2E8B57"][size="4"]ทำเหตุให้ดีที่สุด และเมื่อปัจจัยถึงพร้อม นิพพานคงอยู่ไม่ไกล[/size][/color]
0#540 ผู้ใช้ออฟไลน์   sssboun ไอคอน

 • ตอบ 4000+
 • PipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 4289
 • สมัคร: 16/05/2007

ตอบ: 24/04/2017 - 09:58

:09: :09: :09:

รบกวนผู้ดูแลปิดกระทู้นี้ให้ด้วยครับ กระทู้นี้ครับและนี้ครับ
กราบขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ ดับที่ตัวเองดีที่สุดครับ

ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกท่านด้วยเทอญ

:82:.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 24/04/2017 - 17:45
เหตุผลในการแก้ไข:: ปิดให้แล้วครับ

ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจ
ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต การงานและครอบครัว

ขอให้หายจากโรคร้ายในเร็ววัน
ขอให้พบแต่สิ่งที่ดีๆ และคนดีๆ

ขอให้ดวงปัญญาจงบังเกิดแด่ท่านในเร็ววัน
ขอให้เจริญในธรรม และนำไปปฏิบัติให้ยิ่งๆขึ้นไป
0#541 ผู้ใช้ออฟไลน์   Jigsaw of destiny ไอคอน

 • ตอบ 400+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 449
 • สมัคร: 28/12/2006

ตอบ: 02/05/2017 - 17:50

ป้าจิ๊ก...ขอแจ้งปิดกระทู้นี้ของป้าจิ๊ก...ค่ะ

สแกนกรรม สามารถทำได้ด้วยตัวเอง

ขอบคุณค่ะ...

:33: :33: :33:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 02/05/2017 - 18:20
เหตุผลในการแก้ไข:: ปิดเรียบร้อยครับ

[color="#2E8B57"][size="4"]ทำเหตุให้ดีที่สุด และเมื่อปัจจัยถึงพร้อม นิพพานคงอยู่ไม่ไกล[/size][/color]
0#542 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2438
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 03/05/2017 - 07:53

ในเนื้อหากระทู้ ""เหตุ" และ "ปัจจัย" กับปฏิจจสมุปบาท"

http://larndham.org/...58&#entry817558

ประมาณย่อหน้าที่ ๕ และย่อหน้าสุดท้าย (รวมมี ๒ แห่งนะครับ) จะมีคำว่า "พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)"
ขอรบกวนท่านผู้ดูแลช่วยแก้ไขเป็นคำว่า "สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)"

ขอบคุณมากและอนุโมทนาครับ :09: :33: :38:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 03/05/2017 - 20:00
เหตุผลในการแก้ไข:: แก้ไขเรียบร้อยครับ

ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0คำตอบต่อไป: ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - sssboun - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam -
 • (28 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 26
 • 27
 • 28
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ