ลานธรรมเสวนา: รับแจ้งปัญหาการใช้งานลานธรรม ลบกระทู้ ลบคำตอบ ฯลฯ - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

 • (28 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

รับแจ้งปัญหาการใช้งานลานธรรม ลบกระทู้ ลบคำตอบ ฯลฯ หรืออีเมล์ไปที่ larndhamstaff@yahoo.com (งด fwd mail ทุกชนิดครับ)

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   เจตน์ ไอคอน

 • เจตน์
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 1035
 • สมัคร: 22/01/2004

ตอบ: 14/09/2010 - 23:23

รับแจ้งปัญหาการใช้งานที่กระทู้นี้นะครับ

หรือส่งอีเมล์ไปที่ larndhamstaff@yahoo.com ครับ
(งดฟอร์เวิร์ดเมล์ทุกชนิด)

สมาชิกที่ต้องการให้ผู้ดูแลแก้ไขหรือลบกระทู้ ขอความกรุณาโพสต์ลิ้งค์ของกระทู้ดังกล่าว และบอกเลขที่คำตอบ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงานของผู้ดูแลครับ
:09:
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการของความไม่อดทนเหล่านี้ คือ
๑.ไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่พอใจของคนมาก
๒. มากไปด้วยเวร
๓. มากไปด้วยโทษ
๔. หลง ถึงแก่ความตาย
๕. สิ้นชีวิตแล้ว ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคคติ วินิบาต นรก
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โทษของความไม่อดทน ๕ ประการเหล่านี้แล
ปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๒/๒๘๒
6


 • (28 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้

คำตอบก่อนหน้า: architect - PNoi - PNoi - นายบูมบูม - PNoi - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก - Vivi Orunitia - PNoi - PNoi - PNoi - Vivi Orunitia - PNoi - Vivi Orunitia - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - เจตน์ - เจตน์ - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - กานต์ - Jigsaw of destiny - กานต์ - ฮานามิ - เจตน์ - เจตน์ - ฮานามิ - เจตน์ - ฮานามิ - PNoi - เจตน์ - anegsangsoog - กอบ - anegsangsoog - ฮานามิ - ฮานามิ - พฤษภา - เจตน์ - กานต์ - PNoi - สาวิกา - ฮานามิ - เจตน์ - พฤษภา - กานต์ - แสงแดด - ฮานามิ - ฮานามิ - Lotion - เจตน์ - พฤษภา - พริม - ฮานามิ - ฮานามิ - เจตน์ - ฮานามิ - พฤษภา - เจตน์ - เจตน์ - ฮานามิ - เจตน์ - ฮานามิ - พฤษภา - Lotion - PNoi - ฮานามิ - กอบ - ฮานามิ - กอบ - เจตน์ - พริม - กานต์ - เนยยะ - กอบ - ฮานามิ - หาทางดับทุกข์ - กอบ - อังคาร - กอบ - หาทางดับทุกข์ - กอบ - thanatos เทพเจ้าแห่งความตาย - PNoi - เภตรา - PNoi - ngodngam - ngodngam - กอบ - คนคนหนึ่ง - ชัชวาล เพ่งวรรธนะ - PNoi - ngodngam - PNoi - พริม - ชัชวาล เพ่งวรรธนะ - PNoi - พริม - บัวจงกลนี - เภตรา - กอบ - กลอง - ณ ฟ้า - กอบ - itim - กอบ - itim - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - อโณ นีมัตร - กอบ - กอบ - เภตรา - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - PNoi - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - hoswalt - PNoi - พรรณนา - กอบ - พรรณนา - กอบ - PNoi - กอบ - เภตรา - PNoi - เภตรา - มุ่งเต็มใจ - PNoi - TemplarKnight - PNoi - กอบ - เภตรา - กอบ - ngodngam - กอบ - แตงกวา - PNoi - พุทธฏีกา - PNoi - วัลลภ - กอบ - ณรงค์ชัย - กอบ - itim - PNoi - itim - itim - ณรงค์ชัย - เภตรา - PNoi - OpenMind - PNoi - เภตรา - เภตรา - ณรงค์ชัย - วิฬาร์วรรณ - กอบ - พุทธฏีกา - กอบ - Yupa W. - กอบ - เนยยะ - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - กลอง - กอบ - กลอง - กอบ - joy1983 - ngodngam - PNoi - กลอง - PNoi - yajai - กอบ - ngodngam - กลอง - PNoi - Jigsaw of destiny - กอบ - กอบ - ธรรมอุทิศ_261249 - PNoi - Jigsaw of destiny - กอบ - ngodngam - PNoi - ngodngam - PNoi - ngodngam - PNoi - ชงโค - PNoi - ชงโค - กอบ - anegsangsoog - PNoi - Jigsaw of destiny - กอบ - ngodngam - PNoi - วสละ - hoswalt - PNoi - พุทธฏีกา - PNoi - พุทธฏีกา - กอบ - พอใจ - กอบ - สุนิสา - พีที - PNoi - PNoi - เภตรา - ngodngam - PNoi - กลอง - PNoi - ngodngam - กอบ - ngodngam - กอบ - venfaa - กอบ - ngodngam - ammy_2525 - กานต์ - กลอง - แตงกวา - แตงกวา - ลูกจันทรา - กอบ - เภตรา - กลอง - venfaa - กลอง - PNoi - ทรมาน - oratch - วัดกาญจนบริรักษ์ - PNoi - กลอง - PNoi - วัดกาญจนบริรักษ์ - กลอง - PNoi - ngodngam - ลูกโค - กอบ - เภตรา - กอบ - panitta3 - panitta3 - เภตรา - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - apanan - กอบ - dechacheng - PNoi - ตะวันสีชมพู - PNoi - เภตรา - กอบ - นายโจโจ้ - เภตรา - บูมบูม - venfaa - PNoi - เภตรา - กอบ - คนน่ารัก - PNoi - พุทธฏีกา - พุทธฏีกา - PNoi - พุทธฏีกา - กอบ - พุทธฏีกา - กอบ - Jigsaw of destiny - กอบ - Jigsaw of destiny - Jigsaw of destiny - กอบ - Jigsaw of destiny - กอบ - venfaa - กอบ - กลอง - กอบ - ngodngam - เภตรา - กอบ - venfaa - กอบ - กลอง - PNoi - พระสมรัก - ngodngam - Lotion - ธุวัง มะระณัง - PNoi - เภตรา - บัวจงกลนี - กอบ - PNoi - พุทธฏีกา - PNoi - พุทธฏีกา - lovemelovemyfm - กอบ - ngodngam - yimyim - yimyim - yimyim - กอบ - louis_bun - PNoi - ลูกสาวคนโต - PNoi - lada - lada - lada - กอบ - เภตรา - ปภาสร - ปภาสร - benyapa - ปภาสร - ปภาสร - ศิษย์นอกวัด - PNoi - กลอง - กตพโล - เภตรา - เภตรา - ngodngam - นรชาติ - กอบ - นรชาติ - กอบ - นรชาติ - พริม - PNoi - นรชาติ - PNoi - กอบ - กตพโล - pann - pann - กอบ - เภตรา - กอบ - กลอง - พริม - กอบ - กลอง - กอบ - ngodngam - กอบ - กลอง - Jigsaw of destiny - joy1983 - กอบ - joy1983 - gift - mayrin - เภตรา - เภตรา - จำปาลาว - กอบ - กลอง - dhamm33 - กอบ - เภตรา - จรรยา - chaordic - อังคาร - กลอง - PNoi - เนยยะ - mayrin - human555 - human555 - กลอง - human555 - กลอง - กลอง - กอบ - เภตรา - กอบ - กอบ - เภตรา - yaa - yaa - ngodngam - ngodngam - pomjung9 - pomjung9 - กอบ - pomjung9 - pomjung9 - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - ณรงค์ชัย - กอบ - ณรงค์ชัย - กอบ - เภตรา - เภตรา - เภตรา - ณรงค์ชัย - joy1983 - เภตรา - เภตรา - human555 - เภตรา - ngodngam - กอบ - ngodngam - veelabulus - human555 - phraedhammajak - ngodngam - PNoi - phraedhammajak - phraedhammajak - กอบ - ngodngam - phraedhammajak - human555 - phraedhammajak - เภตรา - อัปปมัญญา - สุพัฒน์ - tb - phraedhammajak - เนยยะ - เภตรา - กอบ - กอบ - ngodngam - กอบ - phraedhammajak - ngodngam - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา -

#499 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 12/12/2014 - 11:31

:09:

ขอเพิ่มเติมการแก้ไข
ที่กระทู้ "ที่ชอบ" เช่นเดียวกันอีกด้วยค่ะ
http://larndham.org/...B8%AD%E0%B8%9A/

(เนื่องจากน้องเขาจะย้ายเฟสบุ๊คเดี๋ยวลิงก์เดิมนี้จะเข้าไม่ได้
และเภตราได้ตรวจสอบต้นทางข้อธรรมที่มีการลงบทธรรม
และหรือที่มีการลงที่มาของบทธรรมที่อ้างอิงได้แน่นอนกว่านั้นไว้แทนค่ะ)
ดังนั้นจึงขอแก้ไขเพิ่มในส่วนอ้างอิง ของแต่ละ คห.เหล่านี้ค่ะ


คห. 1 - (ตามอ้างอิงใน คห.ข้างบนนี่แหละค่ะ)


คห. 2 - ลบส่วนอ้างอิงตรงนี้ออกเลยค่ะ คงเหลือไว้แต่ส่วนหมายเหตุที่มาข้อธรรม

อ้างอิง

(จากกี๋ไก่)
https://www.facebook...&type=1&theaterคห. 5 - ลบส่วนอ้างอิงนี้ออก

อ้างอิง

จากกี๋ไก่ค่ะ
https://www.facebook...&type=1&theater

:33:


แล้วใส่อ้างอิงนี้แทนค่ะ

อ้างอิง

:09:

ขอบพระคุณข้อมูลบทธรรมโอวาท จาก
http://www.dharma-ga...sc/lp-oon_1.htm

:38:คห. 13 - ลบอ้างอิงนี้ออกค่ะ

อ้างอิง

จากกี๋ไก่
https://www.facebook...&type=1&theater

:33:


แล้วใส่อ้างอิงนี้แทนค่ะ

อ้างอิงจาก "ธรรมะเชิงอุปมาอุปมัย" บท "รูลึกหรือว่าแขนสั้น"
http://larndham.org/...241#entry788677

:09:คห. 14 - ลบอ้างอิงนี้ออกค่ะ

อ้างอิง

:38:

จากกี๋ไก่ค่ะ
https://www.facebook...&type=1&theater

:33:


แล้วใส่อ้างอิงนี้แทนค่ะ

อ้างอิง


จาก หนังสือ "ยาใจ" บท "สมาธิ"
http://larndham.org/...=22#entry785203

:09::09: โดยความขอบพระคุณยิ่งค่ะ :38:

.

.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 13/12/2014 - 09:13
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#500 ผู้ใช้ออฟไลน์   human555 ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 203
 • สมัคร: 14/05/2007

ตอบ: 14/12/2014 - 18:31

เจริญพร
http://larndham.org/..._0&#entry809961
ตามกระทูัด้านบนนี้ รูปภาพแรกในกระทู้ตั้งลิ๊งค์รูปเสียทำให้รูปภาพหายไป ช่วยลบลิ๊งค์รูปเก่า แล้วเปลี่ยนเป็นลิ๊งค์รูปนี้แทน http://image.ohozaa..../2a4/7i9L7J.jpg

.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 17/12/2014 - 18:03
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

0#501 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 20/12/2014 - 22:59

:90:

รบกวนอีกแล้วค่ะ

ที่เดิมค่ะ...กระทู้ "ที่ชอบ"
http://larndham.org/...B8%AD%E0%B8%9A/

แก้ไข 2 จุดนี้ค่ะ

1. ช่วยกรุณาลบคำอธิบายกระทู้ที่วงเล็บว่า ... (ปันกี๋ไก่และรายทาง) ออกด้วยค่ะ
แล้วเปลี่ยนเป็นวงเล็บว่า ... (แก่ภาวนา) แทนค่ะ


2. ที่ คห.เปิด คือ คห. 0 น่ะค่ะ

ช่วยลบ คห. เดิมทั้งหมดออกเลยค่ะ
แล้วใส่ คห. ตามอ้างอิงนี้แทนค่ะ

อ้างอิง:66:


ที่ชอบ...คือที่อันควร...นะ :09:


กระทู้นี้เปิดไว้เป็นที่รวมเกร็ดข้อธรรมคำสอน เรื่องเล่า และภาพครูบาอาจารย์
รวมทั้งอื่นใดที่เห็นชอบ ก็เห็นว่าควรนำมาฝากกันไว้
โดยหมายไปที่ประโยชน์แห่งการภาวนาเป็นหลัก

ท่านใดยังไม่ถึง “ที่ชอบ” แก่การภาวนา

สามารถใช้ “จุดประกาย...ในสัญญา” ได้ตามนี้ค่ะ
http://larndham.org/...B8%8D%E0%B8%B2/


:09:


หมายเหตุ :


ขออภัยที่บางข้อธรรมหรือข้อมูล ในบาง คห. ของกระทู้นี้
ไม่สามารถหาต้นทางอ้างอิงได้ เพราะเป็นการคัดลอกกันต่อๆ มา
โดยไม่ได้แจ้งที่มาของเรื่องหรือบทธรรมไว้นะคะ
ดังนั้นก็จะหมายเหตุไว้ให้ผู้ต้องการอ้างอิงตรวจสอบดูเองอีกทาง

ส่วนอันใดที่พอจะหาแหล่งต้นทางที่เป็นหนังสือหรือบทธรรมได้
เภตราก็จะพยายามหาลิงก์ที่มาหรือใส่ชื่อหนังสือให้ (เท่าที่เจออ่ะนะ)

และท่านใดรู้ที่มาของข้อคิดข้อธรรมซึ่งไม่มีอ้างอิงในกระทู้นี้จะช่วยแจ้งไว้
เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ต้องการศึกษาบทธรรมต่อไป
ก็เป็นที่ยินดีและขอบพระคุณยิ่งค่ะ

:09:

จะอย่างไรก็ตาม โดยความตั้งใจทำกระทู้ดังนี้
ก็ขอให้ใช้เพื่อให้พิจารณาที่เนื้อธรรมเป็นหลักกันค่ะ

:38:

โดยความขอบพระคุณในธรรมอันเป็นการเอื้อธรรมทาน
เพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นด้วย ต่อๆ กันมาค่ะ

:33:
:38: โดยความขอบคุณยิ่งค่ะ :33:

.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 21/12/2014 - 15:38
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#502 ผู้ใช้ออฟไลน์   phraedhammajak ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 308
 • สมัคร: 13/07/2011

ตอบ: 22/12/2014 - 18:33

เจริญพร และอนุโมทนาบุญในการช่วยเผยแผ่พระธรรมและงานบุญต่าง ๆ ขอแจ้งปิดกระทู้ ร่วมบุญสร้างศาลาหอฉัน เพราะได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สาธุ บุญรักษาขอให้เจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้น เจริญพร

http://larndham.org/..._0&#entry810084

.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 25/12/2014 - 21:14
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

0#503 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 24/12/2014 - 00:21

:09:

รบกวนอีกแล้วค่ะ

1.แจ้งลบกระทู้ "ที่ชอบ" อันเดิมนี้ด้วยค่ะ มันจะซ้ำและเกะกะกระดาน

http://larndham.org/...B8%AD%E0%B8%9A/

เพราะได้ทำกระทู้ใหม่แยกเป็นสองกระทู้เรียบร้อยแล้วค่ะ


2. ดังนั้น จึงรบกวนช่วยแก้ไขลิงก์ที่กระทู้ "จุดประกาย...ในสัญญา" นี้ด้วยค่ะ
http://larndham.org/..._0&#entry810221

ที่ คห. เปิด คือ คห. 0 น่ะค่ะ ช่วยเปลี่ยนลิงก์...ตรงใต้ประโยคที่ว่า

"ส่วนใครหมายภาวนา...ทิ้งโลก ก็ไป “ที่ชอบ” ตามลิงก์นี้ค่ะ"

เปลี่ยนเป็นลิงก์อันนี้แทนค่ะ

http://larndham.org/...B8%AD%E0%B8%9A/

(เพราะลิงก์อันเก่าคือลิงก์กระทู้ที่แจ้งลบในข้อ 1. นี่น่ะค่ะ)


:09: ขอบพระคุณค่ะ :09:

.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 25/12/2014 - 21:13
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#504 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2438
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 13/01/2015 - 19:50

ในกระดานรวมกระทู้งานบุญ กระทู้ "เชิญร่วมสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ชมรมเรียนรู้กายใจ จังหวัดนครสวรรค์"
ในความเห็นที่ ๑ ตรงข้อความว่า

แสดงข้อความที่โพสต์ngodngam [ 28/12/2014 - 14:17 ]

(รอรับเงินสมทบทุนจนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2557 ครับ)

ขอรบกวนผู้ดูแลช่วยแก้ไข "เมษายน 2557" เป็น "เมษายน 2558" ครับ

ขอบคุณมากครับ :33: :09: :38:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย ริมฝั่ง: 14/01/2015 - 23:58
เหตุผลในการแก้ไข:: แก้ไขให้แล้วครับ

ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#505 ผู้ใช้ออฟไลน์   human555 ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 203
 • สมัคร: 14/05/2007

ตอบ: 01/02/2015 - 18:15

เจริญพร
http://larndham.org/..._0&#entry809961
ตามกระทู้ด้านบนนี้อาตมาได้ปิดรับบริจาคแล้ว แต่ยังมีผู้บริจาคเข้ามา คุณโยมช่วยลบข้อความนี้
"บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาลาดพร้าว 101 บัญชีสะสมทรัพย์
บัญชีเลขที่ 021-7-11113-7
ชื่อบัญชี พระกุลวัฒน์ธนะ กตธมโม
ชื่อบัญชีตรง "กตธมโม" ต้องไม่มีจุดข้างล่างตรง ธม" และรูปสมุดบัญชีเงินฝากที่โพสท์เลขที่บัญชี ในกระทู้ตั้งให้ด้วย

.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 05/02/2015 - 17:17
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

0#506 ผู้ใช้ออฟไลน์   phraedhammajak ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 308
 • สมัคร: 13/07/2011

ตอบ: 09/02/2015 - 10:01

เจริญพร รบกวนเปลี่ยน และแก้ไขกระทู้บอกบุญให้หน่อย เพราะได้เขียนคำว่า มุ้งผิดไป ( ต้องขออภัยด้วย ) อยากจะแก้ไขให้ถูกต้อง ในกระทู้เขึยนคำว่า มุ้ง เป็น มุ่ง จึงอยากรบกวนช่วยแก้ไขด้วย

( กระทู้เดิม ที่ต้องการแก้ไข ) http://larndham.org/..._0&#entry810738


ชื่อกระทู้ และเนื้อหาให้เปลี่ยนตามข้อความด้านล่างนี้ เจริญพร บุญรักษา
.............................................................
ชื่อกระทู้ บอกบุญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำผนังมุ้งลวดรอบศาลาหอฉัน ป้องกันยุง แมลงวัน รบกวนผู้ปฏิบัติธรรม


บุญใหญ่ เชิญร่วมบุญทำผนัง มุ้งลวดรอบศาลาหอฉัน
ป้องกันแมลงต่างๆ เช่น ยุง แมลงวัน รบกวนผู้ปฏิบัติธรรม
เนื่องจากทางสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ได้สร้างศาลาหอฉันขึ้น เพื่อรองรับผู้มาปฏิบัติธรรม โดยทำเป็นศาลาโล่ง ๆ จึงทำให้เวลาใช้งาน มีแมลงต่าง ๆ เข้ามารบกวนผู้ปฏิบัติธรรม เช่นยุง แมลงวัน เป็นต้น ทางสำนักจึงอยากจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีความตั้งใจมาปฏิบัติธรรม ให้มีสถานที่สัปปายะไม่มีแมลงรบกวน จึงอยากจะทำผนังมุ่งลวด เพื่อป้องกันแมลงมารบกวนผู้ปฏิบัติธรรม ซึ่งศาลาหลังนี้สามารถใช้ประโยชน์หลาย ๆ ด้าน ใช้เป็นที่รับประทานอาหาร และเวลามีผู้มาปฏิบัติธรรมมาก ๆ ก็ใช้เป็นที่ เดินจงกรม นั่งสมาธิ หรือเวลามีพระภิกษุ สามเณร โยมผู้หญิง โยมผู้ชาย มาปฏิบัติธรรมจำนวนมาก จะได้แยกกันปฏิบัติ ฯลฯ
คาดว่าจะใช้งบประมาณ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ท่านใดมีจิตศรัทธาอยากจะร่วมบุญในครั้งนี้ เชิญร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา ณ สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทร ๐๘๙ ๒๑๓๗๗๕๙ หรือ เลขที่บัญชี ๙๘๑-๐-๕๒๑๕๓-๗ ชื่อบัญชี พระกฤษกร กิตติปญโญ ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสูงเม่น
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.facebook...hrrmcakr?ref=hl

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วรูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วรูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ช่วงนี้คิดว่าอยากจะหยุดบอกบุญไม่อยากสร้างอะไรตอนนี้ บอกบุญบ่อย ๆ บางคนอาจมองไม่ค่อยดี แต่ทางสำนักเป็นสำนักที่สร้างใหม่ เริ่มมีพระมีโยมเดินทางมาปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้น จึงได้มองเห็นปัญหา ในเรื่องสถานที่ ที่ยังต้องปรับปรุงให้สัปปายะเหมาะสมกับผู้มาปฏิบัติธรรมที่เพิ่มขึ้น วันนี้ได้มีโยมติดต่อมาว่าพระน้องชาย บวชใหม่อยากมาปฏิบัติธรรมที่สำนัก ประมาณ 3 เดือน ปกติในศาลาช่วงค่ำจะมีโยมอุบาสิกา แม่ขาว อยู่ปฏิบัติธรรม พระก็จะปฏิบัติในกุฏิ แต่สำหรับผู้มาใหม่เป็นพระ หรือโยมผู้ชายก็จะให้ปฏิบัติในศาลาใหญ่ก่อน จึงอยากจะ กั้นทำศาลาหลังเล็กให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมอีกส่วนหนึ่ง ไว้ให้โยมผู้ชายและพระท่านปฏิบัติแยกออกไป สาธุ

.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 12/02/2015 - 09:15
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

0#507 ผู้ใช้ออฟไลน์   phraedhammajak ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 308
 • สมัคร: 13/07/2011

ตอบ: 22/02/2015 - 13:24

เจริญพร ลบกวนปิดกระทู้ทำบุญสร้างถนนคอนกรีตทางขึ้นสำนักสงฆ์ด้วย เนื่องจากได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังมีโยมโทรมาสอบถามอยู่ บุญรักษา ขอให้เจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้น เจริญพร

http://larndham.org/...B8%99%E0%B8%81/
.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 22/02/2015 - 15:37
เหตุผลในการแก้ไข:: ไปปิดให้แล้วครับ

0#508 ผู้ใช้ออฟไลน์   Aunnatsu ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: รอยืนยันทางเมล์
 • ตอบ: 1
 • สมัคร: 12/03/2015

ตอบ: 12/03/2015 - 13:39

สวัสดีค่ะ แอดมิน พอดีเพิ่งสมัครเป็นสมาชิกใหม่ แต่ตั้งกระทู้ไม่ได้ค่ะ ต้องทำอย่างไรค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ
0#509 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 15/03/2015 - 16:01

:09:

ขอรบกวนผู้ดูแลที่กระดานชีวิตกับธรรมะ
กระทู้นี้ด้วยค่ะ

http://larndham.org/...40&#entry811224

เห็นว่าแจ้ง (ไม่แน่ใจว่าจะปิดหรือลบกระทู้) ทางข้อความถึงผู้ดูแลอีกทางแล้วน่ะค่ะ

:33:
เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#510 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2438
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 15/03/2015 - 17:14

รบกวนผู้ดูแลช่วยลบความเห็นที่ ๔ ในกระทู้ "ถ้าอยากบวชบวชเณร แต่อายุเกิน 20 ปี เพื่อศึกษาพระธรรมได้ไหมครับ"
ในกระดานชีวิตกับธรรมะครับ (ผมน่าจะกดเร็วไปหน่อย ทำให้คำตอบขึ้นมาซ้ำกับ คห ๓ ครับ)

http://larndham.org/...30&#entry811230

ขอบพระคุณครับ :33: :38: :09:

.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 15/03/2015 - 21:33
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#511 ผู้ใช้ออฟไลน์   กอบ ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 12323
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 15/03/2015 - 21:57

แสดงข้อความที่โพสต์เภตรา [ 15/03/2015 - 16:01 ]

:09:

ขอรบกวนผู้ดูแลที่กระดานชีวิตกับธรรมะ
กระทู้นี้ด้วยค่ะ

http://larndham.org/...40&#entry811224

เห็นว่าแจ้ง (ไม่แน่ใจว่าจะปิดหรือลบกระทู้) ทางข้อความถึงผู้ดูแลอีกทางแล้วน่ะค่ะ

:33:

จัดการเรียบร้อยครับ ตามที่ครูปัญญาแจ้งไว้ครับ :-)
ไวรัสเรียกค่าไถ่ จะทำการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดโดยเฉพาะไฟล์เอกสาร ทำให้เปิดใช้ไฟล์ไม่ได้ทั้ง Harddisk

ตอนนี้ทาง kaspersky ออกตัวถอดรหัสมาให้ครับ
ใครที่เจอไวรัสพวกนี้ ลองเข้าไปโหลดตัวแก้ไข ที่นี่นะครับ
http://support.kaspersky.com/viruses/utility#
0#512 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2438
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 07/04/2015 - 19:36

รบกวนผู้ดูแลช่วยแก้ไขถ้อยคำหลังชื่อกระทู้ครับ
ในกระดาน รวมกระทู้งานบุญ
กระทู้ชื่อ "เชิญร่วมสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ชมรมเรียนรู้กายใจ จังหวัดนครสวรรค์"

http://larndham.org/..._810149__st__0&

ต่อจากชื่อกระทู้จะมีประโยคว่า "ขอความอนุเคราะห์ เพราะยังขาดงบประมาณอยู่เป็นจำนวนมากครับ"

รบกวนช่วยแก้ไขเป็น "เรียนเชิญญาติธรรมท่านที่สนใจร่วมบุญครับ"

ขอบพระคุณครับ :38: :09: :33:

.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 09/04/2015 - 21:34
เหตุผลในการแก้ไข:: แก้ไขให้แล้วครับ

ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#513 ผู้ใช้ออฟไลน์   กอบ ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 12323
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 23/05/2015 - 07:34

แจ้งข่าวจากพี่โจโจ้นะครับ
[b]"แจ้งข่าวจากพี่โจโจ้ Pat Jojo Sadavongvivad ครับ

"คืนวันเสาร์ที่ 23 ที่จะถึงนี้เวลา 4 ทุ่ม จะมีการย้ายที่ serverเพื่อปรับปรุงการให้บริการเวบธรรมจักร และลานธรรมเสวนาให้ใช้งานได้ดีขึ้น ระหว่างเวลา22:00 น. วันเสาร์ และจะต่อระบบกลับในเช้าตรู่วันอาทิตย์ คาดว่าจะใช้ได้ไม่เกิน 22:00 น.วันอาทิตย์ เนื่องจากต้องรอระบบ DNS update IP address ใหม่ครับ :-)
ผลคือเวบลานธรรมและธรรมจักรจะเข้าใช้งานไม่ได้ตั้งแต่ 22.00 น. วันที่ 23 พ.ค. จนถึงราว ๆ วันอาทิตย์ครับ
ไวรัสเรียกค่าไถ่ จะทำการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดโดยเฉพาะไฟล์เอกสาร ทำให้เปิดใช้ไฟล์ไม่ได้ทั้ง Harddisk

ตอนนี้ทาง kaspersky ออกตัวถอดรหัสมาให้ครับ
ใครที่เจอไวรัสพวกนี้ ลองเข้าไปโหลดตัวแก้ไข ที่นี่นะครับ
http://support.kaspersky.com/viruses/utility#
0#514 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 29/05/2015 - 13:43

:09:

รบกวนผู้ดูแลช่วยดูกระทู้ป้าเนยยะแล้วจัดการให้แกหน่อยเถอะค่ะ


เรื่องลี้ลับในวังหลวง (สมัยรัชกาลที่ 5)
http://larndham.org/..._0&#entry811894

http://larndham.org/..._0&#entry811875

สองอันนี้เป็นกระทู้ซ้ำอันนึงนะคะ ช่วยลบให้ป้าแกด้วย
แล้วช่วยดูว่าเนื้อหากระทู้เหมาะจะอยู่ในห้องสมุดรึเปล่าน่ะค่ะ
เพราะอ่านดูแล้วเนื้อหาไม่เกี่ยวกับข้อธรรมใดเลย
ถ้ายังไงก็ช่วยย้ายหรือจัดการให้ป้าเนยยะแกหน่อยนะคะ

ขอบคุณค่ะ :38:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 30/05/2015 - 16:30
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ ปล.ย้ายไปชีวิตกับธรรมะแทนแล้ว

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#515 ผู้ใช้ออฟไลน์   phraedhammajak ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 308
 • สมัคร: 13/07/2011

ตอบ: 06/07/2015 - 20:11

เจริญพร รบกวนปิดกระทู้รับบริจาค เนื่องจากงานเสร็จแล้ว http://larndham.org/..._0&#entry811600

ขออนุโมทนา เจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้น สาธุ.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 07/07/2015 - 11:08
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

0#516 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2438
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 21/10/2015 - 06:28

กระทู้ในกระดานรวมกระทู้งานบุญกระทู้นี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์แล้ว
ขอรบกวนผู้ดูแลช่วยปิดกระทู้ให้ด้วยครับ
กระทู้ "ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อตั้งกองทุนจัดค่ายเรียนรู้กายใจ ทำนุบำรุงศาลาและสถานที่สวนธรรมธาราศัย ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘"

http://larndham.org/...20&#entry812820

ขอบคุณมากครับ :33: :38: :09:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย ริมฝั่ง: 22/10/2015 - 19:52
เหตุผลในการแก้ไข:: ปิดกระทู้แล้วครับ

ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#517 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2438
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 02/11/2015 - 08:18

กระทู้ในกระดานรวมกระทู้งานบุญกระทู้นี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์แล้ว
ขอรบกวนผู้ดูแลช่วยปิดกระทู้ให้ด้วยครับ
กระทู้ "เชิญร่วมสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ชมรมเรียนรู้กายใจ จังหวัดนครสวรรค์"

http://larndham.org/...84&#entry812884

ขอบคุณมากครับ :33: :38: :09:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย ริมฝั่ง: 02/11/2015 - 12:08
เหตุผลในการแก้ไข:: ปิดกระทู้แล้วครับ

ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#518 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2438
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 02/11/2015 - 22:26

กระทู้ในกระดานชีวิตกับธรรมะ
กระทู้ชื่อ "ใครเกลียดการ"ส่งอารมณ์" บ้าง ............... "
http://larndham.org/..._0&#entry812892

ผมกดโพสต์ คห ๑ และ คห ๒ ซ้ำกันโดยไม่เจตนาครับ
ขอรบกวนผู้ดูแลช่วยกรุณาลบ คห ที่ ๒ ในกระทู้ดังกล่าวด้วยครับ
ขอบพระคุณครับ :09: :38: :33:
ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0คำตอบต่อไป: namsompun - sssboun - บูมบูม - เภตรา - ngodngam - ngodngam - เภตรา - sssboun - shadee - ngodngam - Jigsaw of destiny - sssboun - บูมบูม - กอบ - กอบ - sssboun - Jigsaw of destiny - เภตรา - เภตรา - เภตรา - Jigsaw of destiny - sssboun - Jigsaw of destiny - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - sssboun - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam -
 • (28 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

2 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 2 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ