ลานธรรมเสวนา: รับแจ้งปัญหาการใช้งานลานธรรม ลบกระทู้ ลบคำตอบ ฯลฯ - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

 • (28 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • สุดท้าย »
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

รับแจ้งปัญหาการใช้งานลานธรรม ลบกระทู้ ลบคำตอบ ฯลฯ หรืออีเมล์ไปที่ larndhamstaff@yahoo.com (งด fwd mail ทุกชนิดครับ)

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   เจตน์ ไอคอน

 • เจตน์
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 1035
 • สมัคร: 22/01/2004

ตอบ: 14/09/2010 - 23:23

รับแจ้งปัญหาการใช้งานที่กระทู้นี้นะครับ

หรือส่งอีเมล์ไปที่ larndhamstaff@yahoo.com ครับ
(งดฟอร์เวิร์ดเมล์ทุกชนิด)

สมาชิกที่ต้องการให้ผู้ดูแลแก้ไขหรือลบกระทู้ ขอความกรุณาโพสต์ลิ้งค์ของกระทู้ดังกล่าว และบอกเลขที่คำตอบ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงานของผู้ดูแลครับ
:09:
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการของความไม่อดทนเหล่านี้ คือ
๑.ไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่พอใจของคนมาก
๒. มากไปด้วยเวร
๓. มากไปด้วยโทษ
๔. หลง ถึงแก่ความตาย
๕. สิ้นชีวิตแล้ว ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคคติ วินิบาต นรก
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โทษของความไม่อดทน ๕ ประการเหล่านี้แล
ปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๒/๒๘๒
6


 • (28 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • สุดท้าย »
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้

คำตอบก่อนหน้า: architect - PNoi - PNoi - นายบูมบูม - PNoi - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก - Vivi Orunitia - PNoi - PNoi - PNoi - Vivi Orunitia - PNoi - Vivi Orunitia - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - เจตน์ - เจตน์ - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - กานต์ - Jigsaw of destiny - กานต์ - ฮานามิ - เจตน์ - เจตน์ - ฮานามิ - เจตน์ - ฮานามิ - PNoi - เจตน์ - anegsangsoog - กอบ - anegsangsoog - ฮานามิ - ฮานามิ - พฤษภา - เจตน์ - กานต์ - PNoi - สาวิกา - ฮานามิ - เจตน์ - พฤษภา - กานต์ - แสงแดด - ฮานามิ - ฮานามิ - Lotion - เจตน์ - พฤษภา - พริม - ฮานามิ - ฮานามิ - เจตน์ - ฮานามิ - พฤษภา - เจตน์ - เจตน์ - ฮานามิ - เจตน์ - ฮานามิ - พฤษภา - Lotion - PNoi - ฮานามิ - กอบ - ฮานามิ - กอบ - เจตน์ - พริม - กานต์ - เนยยะ - กอบ - ฮานามิ - หาทางดับทุกข์ - กอบ - อังคาร - กอบ - หาทางดับทุกข์ - กอบ - thanatos เทพเจ้าแห่งความตาย - PNoi - เภตรา - PNoi - ngodngam - ngodngam - กอบ - คนคนหนึ่ง - ชัชวาล เพ่งวรรธนะ - PNoi - ngodngam - PNoi - พริม - ชัชวาล เพ่งวรรธนะ - PNoi - พริม - บัวจงกลนี - เภตรา - กอบ - กลอง - ณ ฟ้า - กอบ - itim - กอบ - itim - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - อโณ นีมัตร - กอบ - กอบ - เภตรา - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - PNoi - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - hoswalt - PNoi - พรรณนา - กอบ - พรรณนา - กอบ - PNoi - กอบ - เภตรา - PNoi - เภตรา - มุ่งเต็มใจ - PNoi - TemplarKnight - PNoi - กอบ - เภตรา - กอบ - ngodngam - กอบ - แตงกวา - PNoi - พุทธฏีกา - PNoi - วัลลภ - กอบ - ณรงค์ชัย - กอบ - itim - PNoi - itim - itim - ณรงค์ชัย - เภตรา - PNoi - OpenMind - PNoi - เภตรา - เภตรา - ณรงค์ชัย - วิฬาร์วรรณ - กอบ - พุทธฏีกา - กอบ - Yupa W. - กอบ - เนยยะ - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - กลอง - กอบ - กลอง - กอบ - joy1983 - ngodngam - PNoi - กลอง - PNoi - yajai - กอบ - ngodngam - กลอง - PNoi - Jigsaw of destiny - กอบ - กอบ - ธรรมอุทิศ_261249 - PNoi - Jigsaw of destiny - กอบ - ngodngam - PNoi - ngodngam - PNoi - ngodngam - PNoi - ชงโค - PNoi - ชงโค - กอบ - anegsangsoog - PNoi - Jigsaw of destiny - กอบ - ngodngam - PNoi - วสละ - hoswalt - PNoi - พุทธฏีกา - PNoi - พุทธฏีกา - กอบ - พอใจ - กอบ - สุนิสา - พีที - PNoi - PNoi - เภตรา - ngodngam - PNoi - กลอง - PNoi - ngodngam - กอบ - ngodngam - กอบ - venfaa - กอบ - ngodngam - ammy_2525 - กานต์ - กลอง - แตงกวา - แตงกวา - ลูกจันทรา - กอบ - เภตรา - กลอง - venfaa - กลอง - PNoi - ทรมาน - oratch - วัดกาญจนบริรักษ์ - PNoi - กลอง - PNoi - วัดกาญจนบริรักษ์ - กลอง - PNoi - ngodngam - ลูกโค - กอบ - เภตรา - กอบ - panitta3 - panitta3 - เภตรา - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - apanan - กอบ - dechacheng - PNoi - ตะวันสีชมพู - PNoi - เภตรา - กอบ - นายโจโจ้ - เภตรา - บูมบูม - venfaa - PNoi - เภตรา - กอบ - คนน่ารัก - PNoi - พุทธฏีกา - พุทธฏีกา - PNoi - พุทธฏีกา - กอบ - พุทธฏีกา - กอบ - Jigsaw of destiny - กอบ - Jigsaw of destiny - Jigsaw of destiny - กอบ - Jigsaw of destiny - กอบ - venfaa - กอบ - กลอง - กอบ - ngodngam - เภตรา - กอบ - venfaa - กอบ - กลอง - PNoi - พระสมรัก - ngodngam - Lotion - ธุวัง มะระณัง - PNoi - เภตรา - บัวจงกลนี - กอบ - PNoi - พุทธฏีกา - PNoi - พุทธฏีกา - lovemelovemyfm - กอบ - ngodngam - yimyim - yimyim - yimyim - กอบ - louis_bun - PNoi - ลูกสาวคนโต - PNoi - lada - lada - lada - กอบ - เภตรา - ปภาสร - ปภาสร - benyapa - ปภาสร - ปภาสร - ศิษย์นอกวัด - PNoi - กลอง - กตพโล - เภตรา - เภตรา - ngodngam - นรชาติ - กอบ - นรชาติ - กอบ - นรชาติ - พริม - PNoi - นรชาติ - PNoi - กอบ - กตพโล - pann - pann - กอบ - เภตรา - กอบ - กลอง - พริม - กอบ - กลอง - กอบ - ngodngam - กอบ - กลอง - Jigsaw of destiny - joy1983 - กอบ - joy1983 - gift - mayrin - เภตรา - เภตรา - จำปาลาว - กอบ - กลอง - dhamm33 - กอบ - เภตรา - จรรยา - chaordic - อังคาร - กลอง - PNoi - เนยยะ - mayrin - human555 - human555 - กลอง - human555 - กลอง - กลอง - กอบ - เภตรา - กอบ - กอบ - เภตรา - yaa - yaa -

#439 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2440
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 22/06/2013 - 11:30

รบกวนช่วยปิดกระทู้นี้ครับ เนื่องจากไม่มีประเด็นที่สนทนาต่อแล้วครับ

กระดาน "ชีวิตกับธรรมะ" กระทู้ "ถามความเห็นเรื่องการถวายสังฆทาน"
http://larndham.org/...87/page__st__40

ขอบคุณมากครับ :33: :38: :09:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 22/06/2013 - 17:21
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#440 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2440
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 22/06/2013 - 14:33

รบกวนช่วยปิดกระทู้นี้ครับ เนื่องจากไม่มีประเด็นที่สนทนาต่อแล้วครับ

กระดาน "ชีวิตกับธรรมะ" กระทู้ "คำตอบเรื่องเจ้าอาวาส"
http://larndham.org/...43&#entry803143

ขอบคุณมากครับ :38: :09: :33:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 22/06/2013 - 17:21
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#441 ผู้ใช้ออฟไลน์   pomjung9 ไอคอน

 • ตอบ 100+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 136
 • สมัคร: 16/05/2007

ตอบ: 25/06/2013 - 15:24

รบกวนขอลบคำตอบทั้งหมดคะ
http://larndham.org/...posts&mid=11662

http://larndham.org/...172#entry742921
คำตอบที่ #172

http://larndham.org/...=78#entry742919
คำตอบที่ #78

http://larndham.org/...__fromsearch__1
คำตอบที่ #142

http://larndham.org/...__fromsearch__1
คำตอบที่ #456

http://larndham.org/...__fromsearch__1
คำตอบที่ #179

http://larndham.org/...__fromsearch__1
คำตอบที่ #44

http://larndham.org/...__fromsearch__1
คำตอบที่ #911

http://larndham.org/...__fromsearch__1
คำตอบที่ #474

http://larndham.org/...__fromsearch__1
คำตอบที่ #22

http://larndham.org/...__fromsearch__1
คำตอบที่ #94

http://larndham.org/...__fromsearch__1
คำตอบที่ #40

http://larndham.org/...__fromsearch__1
คำตอบที่ #46

ขอบคุณคะ

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 25/06/2013 - 21:34
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

0#442 ผู้ใช้ออฟไลน์   pomjung9 ไอคอน

 • ตอบ 100+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 136
 • สมัคร: 16/05/2007

ตอบ: 26/06/2013 - 08:50

รบกวนขอลบคำตอบอีก 1 กระทู้

http://larndham.org/...B7/page__st__12

คำตอบลำดับที่ #23

ขอบคุณมากคะ ขอโทษที่รบกวนคะ

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย pomjung9: 26/06/2013 - 08:53

0#443 ผู้ใช้ออฟไลน์   กอบ ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 12323
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 26/06/2013 - 09:29

แสดงข้อความที่โพสต์pomjung9 [ 26/06/2013 - 08:50 ]

รบกวนขอลบคำตอบอีก 1 กระทู้

http://larndham.org/...B7/page__st__12

คำตอบลำดับที่ #23

ขอบคุณมากคะ ขอโทษที่รบกวนคะ


ดำเนินการให้แล้วครับ
:09: :09: :09:
ไวรัสเรียกค่าไถ่ จะทำการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดโดยเฉพาะไฟล์เอกสาร ทำให้เปิดใช้ไฟล์ไม่ได้ทั้ง Harddisk

ตอนนี้ทาง kaspersky ออกตัวถอดรหัสมาให้ครับ
ใครที่เจอไวรัสพวกนี้ ลองเข้าไปโหลดตัวแก้ไข ที่นี่นะครับ
http://support.kaspersky.com/viruses/utility#
0#444 ผู้ใช้ออฟไลน์   pomjung9 ไอคอน

 • ตอบ 100+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 136
 • สมัคร: 16/05/2007

ตอบ: 05/07/2013 - 21:03

รบกวนช่วยรบกระทู้

http://larndham.org/...

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 05/07/2013 - 22:18
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

0#445 ผู้ใช้ออฟไลน์   pomjung9 ไอคอน

 • ตอบ 100+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 136
 • สมัคร: 16/05/2007

ตอบ: 05/07/2013 - 21:09

คำตอบที่ 6 ขอบคุณมากคะ

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 05/07/2013 - 22:18
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

0#446 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 16/07/2013 - 17:13

:09:

รบกวนผู้ดูแลช่วยปิดกระทู้สนทนาต่อเนื่องเหล่านี้ในกระดานชีวิตกับธรรมะให้ด้วยค่ะ
เนื่องจากบางกระทู้ไม่ได้ใช้งานนานแล้ว และช่วงนี้เภตราไม่สะดวกในการดูแลกระทู้สนทนาต่อเนื่องได้
จึงขอแจ้งปิดไว้ในคราวเดียวกันนี้เลยค่ะ ตามรายการที่แนบลิงก์มาให้เหล่านี้ค่ะ


1. คุณยายรำพึง
http://larndham.org/...59&#entry803759


2. สาธุ...สาตุ๊
http://larndham.org/..._1&#entry801049


3. หลวงปู่จาม มหาปุญโญ ละสังขารแล้ว
http://larndham.org/..._1&#entry798814


4. ถวายพระพร..ออนไลน์
http://larndham.org/..._1&#entry797029


5. A time rolls by...
http://larndham.org/..._0&#entry794689


6. หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน...ละสังขารแล้วค่ะ
http://larndham.org/..._1&#entry793041


7. กำลังใจแด่ทั่นยายค่ะ
http://larndham.org/..._1&#entry764335


8. ธนาคารใจดี
http://larndham.org/..._1&#entry776839


9. จับฉ่ายปุจฉา
http://larndham.org/..._1&#entry777174


10. ถามคำ ตอบคำ
http://larndham.org/..._1&#entry779358


11. รวมหัว คิดบวก
http://larndham.org/..._1&#entry742409


12. เราทำกรรมอะไรกันอยู่ และจะได้ผลมันอย่างไร
http://larndham.org/..._1&#entry744358


13. ทางสายกลาง และไม่ยึดมั่นที่กลายเป็นยึดเข้าเต็มเปา
http://larndham.org/..._1&#entry771187


14.ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ ๒๕๕๕
http://larndham.org/..._1&#entry782560:09: ขอบพระคุณค่ะ
เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
2#447 ผู้ใช้ออฟไลน์   กอบ ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 12323
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 17/07/2013 - 16:19

ปิดกระทู้ให้แล้วครับ
ขออนุโมทนาทีตั้งกระทู้ทีเป็นกุศล เป็นประโยชน์ต่อเพือนสมาชิกลานธณรม มาตลอดครับ
:09: :09: :09:
ไวรัสเรียกค่าไถ่ จะทำการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดโดยเฉพาะไฟล์เอกสาร ทำให้เปิดใช้ไฟล์ไม่ได้ทั้ง Harddisk

ตอนนี้ทาง kaspersky ออกตัวถอดรหัสมาให้ครับ
ใครที่เจอไวรัสพวกนี้ ลองเข้าไปโหลดตัวแก้ไข ที่นี่นะครับ
http://support.kaspersky.com/viruses/utility#
0#448 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 07/09/2013 - 10:00

:90:

ขอความกรุณาผู้ดูแลช่วยเพิ่มเติมข้อความให้หน่อยค่ะ

ที่กระทู้ "คำถาม คำตอบ ปัญหาธรรม" ในห้องสมุดค่ะ
http://larndham.org/..._0&#entry804621ช่วยเพิ่มเติมข้อความให้ 2 ที่นะคะ

จุดที่ 1 ....ที่ คห. 0

...ตรงใต้ "สารบาญ" ที่มีวงเล็บว่า ...(ลำดับคำถามตามในหนังสือ)
... ช่วยลบวงเล็บนี้ทิ้ง แล้วใส่วงเล็บสีน้ำเงินด้านล่างนี้แทนด้วยค่ะ


(หมายเหตุเภตรา : สารบาญด้านล่างตามในหนังสือนี้
เป็นหัวข้อคำถามบางข้อที่มีการคัดเลือกมาของในหนังสือนะคะ
ใช้เป็นจุดไล่เรียงให้สังเกตได้ แต่ไม่ใช่หัวข้อคำถามทั้งหมดที่มีค่ะ

เภตราจะใส่วงเล็บชื่อหัวข้อเหล่านี้ให้ที่คำถามนั้นอีกครั้งตอนโพสต์
เพื่อจะได้สังเกตง่ายขึ้นค่ะ สำหรับผู้ที่ต้องการหาดูบางข้อแบบเจาะจง):38:

จุดที่ 2 ....ที่ คห. 4 ค่ะ

ช่วยใส่วงเล็บสีเหลืองนี้ ใต้อิโมติคอน :09: อันบน เหนือส่วนคำถามค่ะ


(กำหนดรูป-นามแล้วพิจารณาซากศพด้วย)ทั้ง 2 จุดอยู่ที่ center นะคะ
และช่วยเว้นระยะห่างบรรทัดให้สัก 2 การเคาะบรรทัดได้ไหมคะ
คนอ่านจะได้สังเกตเห็นหัวข้อนี่ง่ายหน่อยน่ะค่ะ :90: น๊า นะ...


ทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็ :38: ขอบพระคุณค่ะ :09:


.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 07/09/2013 - 11:47
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#449 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 07/09/2013 - 14:00

:38:

ทำจ๋วย อ่ะ ...จัดดอกไม้ไป :33: ขอบคุณค่ะ :114:
เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#450 ผู้ใช้ออฟไลน์   ณรงค์ชัย ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 318
 • สมัคร: 24/08/2008

ตอบ: 15/09/2013 - 07:09

รบกวนท่านผู้ดูแลครับ

ผมปิดเลิกใช้ email ไปน่ะครับ
รบกวนช่วยลบให้ด้วยนะครับ
(ตอนนี้ไม่มี email ครับ)

ผมลองทำเองใน Profile แต่ทำไม่ได้ครับ
ขอบคุณครับ
ขอสองอย่าง มีฉันทะ และอดทน
0#451 ผู้ใช้ออฟไลน์   กอบ ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 12323
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 16/09/2013 - 07:06

แสดงข้อความที่โพสต์ณรงค์ชัย [ 15/09/2013 - 07:09 ]

รบกวนท่านผู้ดูแลครับ

ผมปิดเลิกใช้ email ไปน่ะครับ
รบกวนช่วยลบให้ด้วยนะครับ
(ตอนนี้ไม่มี email ครับ)

ผมลองทำเองใน Profile แต่ทำไม่ได้ครับ
ขอบคุณครับ


หมายถึงจะให้ลบ e-mail ทียกเลิกออกจาก profile ของลานธรรมเหรอครับ
ระบบสมาชิกของลานธรรม จะใช้ e-mail ในการยืนยันตัวตนนะ หรือติดต่อกับสมาชิก
อย่่างตอนมีคนฝากข้อความถึงเราในระบบฝากข้อความก็อาจจะตั้งให้มีการแจ้งทางเมล์ให้สมาชิกได้ครับ

หรือตอนเราจะทำอะไร เช่นลืมรหัสผ่าน ระบบก็จะให้ reset กันได้โดยส่งลิงค์ทางเมล์ครับ

ดังนั้น จึงไม่สามารถลบเมล์ได้ โดยไม่อีเมล์ใหม่มาใส่่แทนครับ

ขออนุญาตแนะนำคือ ให้คุณณรงค์ชัยสมัครอีเมล์ใหม่สักอันเพือมาใส่่แทนอันนี้ครับ :-)
ไวรัสเรียกค่าไถ่ จะทำการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดโดยเฉพาะไฟล์เอกสาร ทำให้เปิดใช้ไฟล์ไม่ได้ทั้ง Harddisk

ตอนนี้ทาง kaspersky ออกตัวถอดรหัสมาให้ครับ
ใครที่เจอไวรัสพวกนี้ ลองเข้าไปโหลดตัวแก้ไข ที่นี่นะครับ
http://support.kaspersky.com/viruses/utility#
0#452 ผู้ใช้ออฟไลน์   ณรงค์ชัย ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 318
 • สมัคร: 24/08/2008

ตอบ: 16/09/2013 - 20:11

ดีใจได้คุยกับคุณกอบครับ
...สวัสดีครับ.....

ขอบคุณครับคุณกอบ

นึกแล้วเชียวว่าไม่ได้ :31:
เป็นไปตามกฏเลยนะครับ
ได้อะไรมาก็ต้องมีบางอย่างเสียไปบ้าง
เสียอะไรไปย่อมต้องได้อะไรบ้าง Sum Zero

กฏแห่งกรรมแน่แท้ครับ ผมจะรอต่อไปอีกหน่อยนะครับ

คงจะต้องมีเรื่องให้คุณกอบช่วยดำเนินการในคราวหน้าน่ะครับ
ขอสองอย่าง มีฉันทะ และอดทน
0#453 ผู้ใช้ออฟไลน์   กอบ ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 12323
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 17/09/2013 - 16:30

แสดงข้อความที่โพสต์ณรงค์ชัย [ 16/09/2013 - 20:11 ]

ดีใจได้คุยกับคุณกอบครับ
...สวัสดีครับ.....

ขอบคุณครับคุณกอบ

นึกแล้วเชียวว่าไม่ได้ :31:
เป็นไปตามกฏเลยนะครับ
ได้อะไรมาก็ต้องมีบางอย่างเสียไปบ้าง
เสียอะไรไปย่อมต้องได้อะไรบ้าง Sum Zero

กฏแห่งกรรมแน่แท้ครับ ผมจะรอต่อไปอีกหน่อยนะครับ

คงจะต้องมีเรื่องให้คุณกอบช่วยดำเนินการในคราวหน้าน่ะครับ


ดีใจทีกลับมาคุยกันอีกในลานธรรมครับ ^_^
มีอะไรให้ช่่วยถ้าไม่เกินแรง บอกได้เลยครับ
ไวรัสเรียกค่าไถ่ จะทำการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดโดยเฉพาะไฟล์เอกสาร ทำให้เปิดใช้ไฟล์ไม่ได้ทั้ง Harddisk

ตอนนี้ทาง kaspersky ออกตัวถอดรหัสมาให้ครับ
ใครที่เจอไวรัสพวกนี้ ลองเข้าไปโหลดตัวแก้ไข ที่นี่นะครับ
http://support.kaspersky.com/viruses/utility#
0#454 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 26/09/2013 - 22:30

:09:

รบกวนผู้ดูแลด้วยค่ะ (อีกแระ :90: )

ช่วยสลับรูปภาพใน กระทู้ "ทะเลทุกข์ฯ..." นี่ให้หน่อยค่ะ
http://larndham.org/..._805125__st__0&


ระหว่าง คห. 6-7 น่ะค่ะสลับกันโดย

คห. 6 ใช้ อันนี้แทนค่ะ

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว


และคห. 7 ใช้ นี้ค่ะ

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว


ขอบพระคุณค่ะ :38:

.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 27/09/2013 - 14:43
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#455 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 03/10/2013 - 13:24

:90:

อันนี้เตร่ไปเจอมา...เลยหางานมาฝากอ่ะ :21:

ช่วยปิดกระทู้ให้เธอด้วยแล้วกันค่ะ :33:

http://larndham.org/..._0&#entry805141


.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 03/10/2013 - 15:11
เหตุผลในการแก้ไข:: ปิดให้แล้วครับ ขอบคุณครับ

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#456 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 04/10/2013 - 09:48

:90:

อีกแระ... :33:

แต่อันนี้กระทู้ซ้ำค่ะ ...ในกระดานชีวิตกับธรรมะ

http://larndham.org/..._0&#entry805306.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 05/10/2013 - 21:03
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#457 ผู้ใช้ออฟไลน์   ณรงค์ชัย ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 318
 • สมัคร: 24/08/2008

ตอบ: 06/10/2013 - 02:05

ผมขอลาออกจากสมาชิกลานธรรมครับ
และรบกวนปิดกระทู้ที่ผมเปิดค้างไว้ 2 กระทู้ด้วยครับ (แฮ่ะ Link ไม่เป็น)

ลานธรรมนี้ จะเป็นที่ที่ผมมาแวะอีกแน่นอน
เพราะที่นี่เป็นที่อบอุ่น หาความรู้ได้

ยังไม่เพียงเท่านั้น
มีทั้งเพื่อนร่วมทุกข์

ที่สำคัญมี กัลยาณมิตร

ด้วยความขอบพระคุณที่ได้เอื้อเฟื้อประโยชน์แก่ผมและต่อสาธารณะชนครับ

ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
ณรงค์ชัย

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย ณรงค์ชัย: 06/10/2013 - 02:09

ขอสองอย่าง มีฉันทะ และอดทน
0#458 ผู้ใช้ออฟไลน์   joy1983 ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 299
 • สมัคร: 11/10/2007

ตอบ: 09/10/2013 - 12:18

ขออนุญาตแจ้งลบกระทู้เก่าอันนี้ค่ะ
http://larndham.org/..._1&#entry758490

ขอลบ ความคิดเห็นที่ 1 ใน link นี้ค่ะ
http://larndham.org/...B8%9A%E0%B8%A3/

ขอลบ ความคิดเห็นที่ 19 ใน link นี้ค่ะ
http://larndham.org/...B0/page__st__19

ขอลบ ความคิดเห็นที่ 111 ใน link นี้ค่ะ
http://larndham.org/...0/page__st__102:09: ขอบคุณมากค่ะ :09:
ฝึกจิตให้เกิดสติเกิดสัมปชัญญะด้วยการระลึกถึงศีล
และระลึกถึงการมีอยู่ของกายใจ หรือรูปนาม ขันธ์ห้า เนืองๆ
โดยไม่ทำอะไรที่ยุ่งยากไปกว่าการรู้กายรู้ใจตามที่เป็นจริง
ก็จะทำให้จิตมีความตั้งมั่นขึ้นมา

จากหนังสือ "ฝึกสติให้จิตตั้งมั่น ฝึกสติให้เกิดปัญญา"
อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา
0คำตอบต่อไป: เภตรา - เภตรา - human555 - เภตรา - ngodngam - กอบ - ngodngam - veelabulus - human555 - phraedhammajak - ngodngam - PNoi - phraedhammajak - phraedhammajak - กอบ - ngodngam - phraedhammajak - human555 - phraedhammajak - เภตรา - อัปปมัญญา - สุพัฒน์ - tb - phraedhammajak - เนยยะ - เภตรา - กอบ - กอบ - ngodngam - กอบ - phraedhammajak - ngodngam - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - human555 - เภตรา - phraedhammajak - เภตรา - ngodngam - human555 - phraedhammajak - phraedhammajak - Aunnatsu - เภตรา - ngodngam - กอบ - ngodngam - กอบ - เภตรา - phraedhammajak - ngodngam - ngodngam - ngodngam - namsompun - sssboun - บูมบูม - เภตรา - ngodngam - ngodngam - เภตรา - sssboun - shadee - ngodngam - Jigsaw of destiny - sssboun - บูมบูม - กอบ - กอบ - sssboun - Jigsaw of destiny - เภตรา - เภตรา - เภตรา - Jigsaw of destiny - sssboun - Jigsaw of destiny - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - sssboun - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam -
 • (28 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • สุดท้าย »
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ