ลานธรรมเสวนา: รับแจ้งปัญหาการใช้งานลานธรรม ลบกระทู้ ลบคำตอบ ฯลฯ - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

 • (28 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • สุดท้าย »
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

รับแจ้งปัญหาการใช้งานลานธรรม ลบกระทู้ ลบคำตอบ ฯลฯ หรืออีเมล์ไปที่ larndhamstaff@yahoo.com (งด fwd mail ทุกชนิดครับ)

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   เจตน์ ไอคอน

 • เจตน์
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 1035
 • สมัคร: 22/01/2004

ตอบ: 14/09/2010 - 23:23

รับแจ้งปัญหาการใช้งานที่กระทู้นี้นะครับ

หรือส่งอีเมล์ไปที่ larndhamstaff@yahoo.com ครับ
(งดฟอร์เวิร์ดเมล์ทุกชนิด)

สมาชิกที่ต้องการให้ผู้ดูแลแก้ไขหรือลบกระทู้ ขอความกรุณาโพสต์ลิ้งค์ของกระทู้ดังกล่าว และบอกเลขที่คำตอบ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงานของผู้ดูแลครับ
:09:
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการของความไม่อดทนเหล่านี้ คือ
๑.ไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่พอใจของคนมาก
๒. มากไปด้วยเวร
๓. มากไปด้วยโทษ
๔. หลง ถึงแก่ความตาย
๕. สิ้นชีวิตแล้ว ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคคติ วินิบาต นรก
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โทษของความไม่อดทน ๕ ประการเหล่านี้แล
ปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๒/๒๘๒
6


 • (28 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • สุดท้าย »
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้

คำตอบก่อนหน้า: architect - PNoi - PNoi - นายบูมบูม - PNoi - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก - Vivi Orunitia - PNoi - PNoi - PNoi - Vivi Orunitia - PNoi - Vivi Orunitia - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - เจตน์ - เจตน์ - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - กานต์ - Jigsaw of destiny - กานต์ - ฮานามิ - เจตน์ - เจตน์ - ฮานามิ - เจตน์ - ฮานามิ - PNoi - เจตน์ - anegsangsoog - กอบ - anegsangsoog - ฮานามิ - ฮานามิ - พฤษภา - เจตน์ - กานต์ - PNoi - สาวิกา - ฮานามิ - เจตน์ - พฤษภา - กานต์ - แสงแดด - ฮานามิ - ฮานามิ - Lotion - เจตน์ - พฤษภา - พริม - ฮานามิ - ฮานามิ - เจตน์ - ฮานามิ - พฤษภา - เจตน์ - เจตน์ - ฮานามิ - เจตน์ - ฮานามิ - พฤษภา - Lotion - PNoi - ฮานามิ - กอบ - ฮานามิ - กอบ - เจตน์ - พริม - กานต์ - เนยยะ - กอบ - ฮานามิ - หาทางดับทุกข์ - กอบ - อังคาร - กอบ - หาทางดับทุกข์ - กอบ - thanatos เทพเจ้าแห่งความตาย - PNoi - เภตรา - PNoi - ngodngam - ngodngam - กอบ - คนคนหนึ่ง - ชัชวาล เพ่งวรรธนะ - PNoi - ngodngam - PNoi - พริม - ชัชวาล เพ่งวรรธนะ - PNoi - พริม - บัวจงกลนี - เภตรา - กอบ - กลอง - ณ ฟ้า - กอบ - itim - กอบ - itim - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - อโณ นีมัตร - กอบ - กอบ - เภตรา - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - PNoi - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - hoswalt - PNoi - พรรณนา - กอบ - พรรณนา - กอบ - PNoi - กอบ - เภตรา - PNoi - เภตรา - มุ่งเต็มใจ - PNoi - TemplarKnight - PNoi - กอบ - เภตรา - กอบ - ngodngam - กอบ - แตงกวา - PNoi - พุทธฏีกา - PNoi - วัลลภ - กอบ - ณรงค์ชัย - กอบ - itim - PNoi - itim - itim - ณรงค์ชัย - เภตรา - PNoi - OpenMind - PNoi - เภตรา - เภตรา - ณรงค์ชัย - วิฬาร์วรรณ - กอบ - พุทธฏีกา - กอบ - Yupa W. - กอบ - เนยยะ - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - กลอง - กอบ - กลอง - กอบ - joy1983 - ngodngam - PNoi - กลอง - PNoi - yajai - กอบ - ngodngam - กลอง - PNoi - Jigsaw of destiny - กอบ - กอบ - ธรรมอุทิศ_261249 - PNoi - Jigsaw of destiny - กอบ - ngodngam - PNoi - ngodngam - PNoi - ngodngam - PNoi - ชงโค - PNoi - ชงโค - กอบ - anegsangsoog - PNoi - Jigsaw of destiny - กอบ - ngodngam - PNoi - วสละ - hoswalt - PNoi - พุทธฏีกา - PNoi - พุทธฏีกา - กอบ - พอใจ - กอบ - สุนิสา - พีที - PNoi - PNoi - เภตรา - ngodngam - PNoi - กลอง - PNoi - ngodngam - กอบ - ngodngam - กอบ - venfaa - กอบ - ngodngam - ammy_2525 - กานต์ - กลอง - แตงกวา - แตงกวา - ลูกจันทรา - กอบ - เภตรา - กลอง - venfaa - กลอง - PNoi - ทรมาน - oratch - วัดกาญจนบริรักษ์ - PNoi - กลอง - PNoi - วัดกาญจนบริรักษ์ - กลอง - PNoi - ngodngam - ลูกโค - กอบ - เภตรา - กอบ - panitta3 - panitta3 - เภตรา - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - apanan - กอบ - dechacheng - PNoi - ตะวันสีชมพู - PNoi - เภตรา - กอบ - นายโจโจ้ - เภตรา - บูมบูม - venfaa - PNoi - เภตรา - กอบ - คนน่ารัก - PNoi - พุทธฏีกา - พุทธฏีกา - PNoi - พุทธฏีกา - กอบ - พุทธฏีกา - กอบ - Jigsaw of destiny - กอบ - Jigsaw of destiny - Jigsaw of destiny - กอบ - Jigsaw of destiny - กอบ - venfaa - กอบ - กลอง - กอบ - ngodngam - เภตรา - กอบ - venfaa - กอบ -

#339 ผู้ใช้ออฟไลน์   กลอง ไอคอน

 • ตอบ 3000+
 • PipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 3845
 • สมัคร: 01/05/2004

ตอบ: 21/12/2011 - 07:33

สวัสดีครับ
รบกวนช่วยปิดกระทู้ครับ ขอเชิญรับหนังสือพระอาจารย์มิตซูโอะสอนเดินจงกรม

ขอบคุณครับ และขอกราบอนุโมทนาในกุศลจิตครับ
:09: :09: :09:
ขออนุญาตแนำนำ website ธรรมะต่างๆ ครับ
1. หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน: http://www.luangta.com/
2. วัดบุญญาวาส: http://www.watboonyawad.com
3. วัดป่าสุคะโต: http://www.pasukato.org/
4. ฟังธรรม.com: http://www.fungdham.com/ - ศูนย์รวมไฟล์ download เพื่อการเผยแผ่ธรรมะ
5. http://bannpeeploy.exteen.com
0#340 ผู้ใช้ออฟไลน์   PNoi ไอคอน

 • ตอบ 6000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลลานธรรม
 • ตอบ: 6528
 • สมัคร: 24/01/2004

ตอบ: 21/12/2011 - 08:50

อนุโมทนาค่ะ :09: น้องกลอง
ปิดกระทู้ให้แล้วค่ะ
0#341 ผู้ใช้ออฟไลน์   พระสมรัก ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2031
 • สมัคร: 22/01/2006

ตอบ: 22/12/2011 - 07:12

แจ้งให้เว็บมาเตอร์ช่วยแก้ไขรายละเอียด
ดังนี้

เดิม
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญ ที่ยังขาดอยู่ ปิดรับ 31 ธ.ค.55

เปลี่ยนเป็น

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญ ที่ยังขาดอยู่ ปิดรับ 31 ธ.ค.54


http://larndham.org/..._0&#entry781962

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 22/12/2011 - 23:21
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

[url=http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=8][img]http://www.phrasomrak.com/images/stories/vitayu.gif[/img][/url]
0#342 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2438
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 27/12/2011 - 11:10

รบกวนปิดกระทู้ในกระดานชีวิตกับธรรมะ
กระทู้ชื่อ "มีญาติธรรมสนใจเป็นเจ้าภาพบวชพระใหม่"

http://larndham.org/...12&#entry782212

ขอบพระคุณผู้ดูแล และขออนุโมทนาครับ :33: :38: :09:
ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#343 ผู้ใช้ออฟไลน์   Lotion ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 2216
 • สมัคร: 12/12/2004

ตอบ: 27/12/2011 - 13:45

ปิดกระทู้แล้วค่ะคุณงดงาม อนุโมทนาด้วยค่ะ :09:
มีปัญหาใดๆ แจ้งผู้ดูแลที่หน้าข่าวสารลานธรรม หรือที่อีเมล์ larndhamstaff@yahoo.com

ตั้งกระทู้/ตอบกระทู้ไม่ได้ เข้าไปที่กระดานข่าวสารลานธรรม อ่านหัวข้อเรื่องการปรับสถานะสมาชิกค่ะ

ถ้าจิตไม่ทุกข์ ใครจะทุกข์ -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช
0#344 ผู้ใช้ออฟไลน์   ทางปลอดภัยจากความตาย ไอคอน

 • ตอบ 400+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 491
 • สมัคร: 31/05/2009

ตอบ: 01/01/2012 - 18:38

ขอแจ้งปิดกระทู้ การ์ตูนธรรมะเรื่อง "หมื่นทางตัน" จากหนังสือ ข้างในนั้น4 เวอร์ชั่นถูกใจคอการ์ตูน ของครูซุปเค ห้องธรรมทานครับ
เนื่องจากกระทู้นั้นไม่ได้มีการแจกหนังสือ แต่มีเพื่อนสมาชิกเข้าใจผิด ไปขุดกระทู้ขึ้นมาขอรับหนังสือ
ทั้งที่ลิ้งที่จะนำไปอ่านการ์ตูนยังเว็บพันทิพนั้นก็ใช้เข้าไปไม่ได้แล้ว
ผมจึงคิดว่าสมควรจะปิดกระทู้ได้ครับ ขออภัยด้วยนะครับ หากทำผิดกฎประการใด
ขอนอบน้อม แด่ พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น
1#345 ผู้ใช้ออฟไลน์   PNoi ไอคอน

 • ตอบ 6000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลลานธรรม
 • ตอบ: 6528
 • สมัคร: 24/01/2004

ตอบ: 01/01/2012 - 23:35

ขอบคุณน้องธุวัง มะระณัง ที่แจ้งมาค่ะ ช่วย ๆ กันดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บลานธรรมแห่งนี้ :38: จึงเห็นควรที่จะปิดกระทู้ที่ข้อมูลไม่สมบูรณ์เพราะกระทู้นั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใดอีกต่อไป จัดการปิดกระทู้นั้นแล้วค่ะ
1#346 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 02/01/2012 - 12:31

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

:33:

แทนความรู้สึกดีๆ ปีใหม่ 2555 นี้

:09:

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ดูแลทุกท่าน

ที่ได้กรุณาช่วยดูแลจัดการแก้ไขปัญหา และให้คำแนะนำ แก่สมาชิกทั้งหลายมาโดยตลอดค่ะ

:33:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
1#347 ผู้ใช้ออฟไลน์   บัวจงกลนี ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1779
 • สมัคร: 19/05/2009

ตอบ: 02/01/2012 - 17:00

http://larndham.org/..._0&#entry782597

รบกวนแก้ไขกระทู้ค่ะ จากวัดป่านสวนปาล์มมโนธรรม เป็น วัดป่าสวนปาล์มมโนธรรม

และจากเจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดหาร เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร

ขอบคุณค่ะ :99:
สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธาน สาสนํ ฯ

"การไม่ทำชั่วทั้งปวง หรือการไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลหรือความดีให้ถึงพร้อม
การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย"
0#348 ผู้ใช้ออฟไลน์   กอบ ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 12323
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 02/01/2012 - 17:19

แก้ไขเรียบร้อยครับ พี่บัว :-)
ไวรัสเรียกค่าไถ่ จะทำการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดโดยเฉพาะไฟล์เอกสาร ทำให้เปิดใช้ไฟล์ไม่ได้ทั้ง Harddisk

ตอนนี้ทาง kaspersky ออกตัวถอดรหัสมาให้ครับ
ใครที่เจอไวรัสพวกนี้ ลองเข้าไปโหลดตัวแก้ไข ที่นี่นะครับ
http://support.kaspersky.com/viruses/utility#
0#349 ผู้ใช้ออฟไลน์   PNoi ไอคอน

 • ตอบ 6000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลลานธรรม
 • ตอบ: 6528
 • สมัคร: 24/01/2004

ตอบ: 02/01/2012 - 23:24

แสดงข้อความที่โพสต์เภตรา [ 02/01/2012 - 12:31 ]

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

:33:

แทนความรู้สึกดีๆ ปีใหม่ 2555 นี้

:09:

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ดูแลทุกท่าน

ที่ได้กรุณาช่วยดูแลจัดการแก้ไขปัญหา และให้คำแนะนำ แก่สมาชิกทั้งหลายมาโดยตลอดค่ะ

:33:


ทีมผู้ดูแลทำหน้าที่ด้วยจิตอาสากันทุกคน อาจจะทำหน้าที่นี้บกพร่องไปบ้างในบางเวลา หนักไปบ้างในบางเรื่องก็ขออโหสิกรรมกันด้วยค่ะ :09:

ปีที่ผ่านมาสมาชิกให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีเยี่ยม ยอมรับและปฏิบัติตามกฎกติกาของเว็บ จึงทำให้การดูแลเป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นตลอดมา ประกอบด้วยสมาชิกหลาย ๆ ท่านได้ช่วยกันดูแลความเรียบร้อยของเว็บลานธรรมไปพร้อมกันด้วย ไม่ปล่อยให้ข้อความผิดหูผิดตาในเว็บลานธรรมผ่านไปด้วยความเมินเฉย จึงเป็นผลให้ลานธรรมแห่งนี้รักษาความสะอาด สงบ สันติ ร่มเย็น ซึ่งเป็นความประสงค์ของสมาชิกลานธรรม จึงขอยกเครดิตให้กับสมาชิกทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจกันดูแลลานธรรมกันตลอดมาค่ะ :33: :09:
0#350 ผู้ใช้ออฟไลน์   นายฏีกาน้อย ไอคอน

 • พุทธฏีกา
 • PipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 4082
 • สมัคร: 15/12/2006

ตอบ: 06/01/2012 - 18:12

รบกวนผู้ดูแล ช่วยแก้คำผิด ในกระทู้นี้ด้วยครับ :06:

http://larndham.org/...post__p__782813

ตรงคำว่า พระอุทายี เปลี่ยนเป็นพระอุบาลี

อ้างอิง

อีกประการหนึ่งตามการค้นคว้า ตามหลักฐาน ถือพระสูตร พระอภิธรรม พระวินัย เป็นมูลชั้นต้น
โดยมีอัฏฐกถา ฏีกา โยชนาต่างๆ สอดคล้องที่ลงรับกันดีเป็นองค์ประกอบเท่านั้น หาใช่ละเลย
พระพุทธพจน์ล้วนๆ ที่รวบรวมไว้โดยสังฆีติกาจารย์ มีพระมหากัสสัปปะเป็นประธานสงฆ์ มีพระ
อานนท์เป็นผู้กล่าวพระธรรม(พระสูตร,พระอภิธรรมที่รับทรงจำมาจากพระสารีบุตร) มีพระอุทายี
เป็นผู้กล่าวพระวินัย ตื่นกันเถอะครับ พิจารณากันให้รอบครอบกว่านี้ เอากาลามสูตรที่อ้างๆ กัน
ใช้ให้มันเกิดประโยชน์กับตนเอง และเพื่อความไม่เสื่อมสูญแห่งพระสัทธรรมสืบๆ ไป อย่าให้
เป็นเหมือนทุกวันนี้ ปัจจุบันนี้ ที่มีความแตกแยกกันเอง

(ภ)(น)(ท)(มโน)(อุป)(อนุ)(โค)(ม)(ผ)(ผ)(ผ)(ภ)
0#351 ผู้ใช้ออฟไลน์   PNoi ไอคอน

 • ตอบ 6000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลลานธรรม
 • ตอบ: 6528
 • สมัคร: 24/01/2004

ตอบ: 06/01/2012 - 22:51

แก่ไขตามที่แจ้งแล้วค่ะ

:09: :09: :09:

ขออนุโมทนากับความเพียรในการรวบรวมคัดเลือกปริยติธรรมที่ท่านพุทธฏีกานำมาเพิ่มเติมในกระทู้ต่างๆ ให้เนื้อหาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และกระทำโดยสม่ำเสมอตลอดมาค่ะ
0#352 ผู้ใช้ออฟไลน์   นายฏีกาน้อย ไอคอน

 • พุทธฏีกา
 • PipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 4082
 • สมัคร: 15/12/2006

ตอบ: 12/01/2012 - 20:28

แสดงข้อความที่โพสต์PNoi [ 06/01/2012 - 22:51 ]

แก่ไขตามที่แจ้งแล้วค่ะ

:09: :09: :09:

ขออนุโมทนากับความเพียรในการรวบรวมคัดเลือกปริยติธรรมที่ท่านพุทธฏีกานำมาเพิ่มเติมในกระทู้ต่างๆ ให้เนื้อหาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และกระทำโดยสม่ำเสมอตลอดมาค่ะ

พึ่งเห็นครับโยมพี่น้อย อนุโมทนาสาธุตามที่แก้ไขให้ด้วยนะครับ เจริญพร :06:
(ภ)(น)(ท)(มโน)(อุป)(อนุ)(โค)(ม)(ผ)(ผ)(ผ)(ภ)
0#353 ผู้ใช้ออฟไลน์   lovemelovemyfm ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: รอยืนยันทางเมล์
 • ตอบ: 1
 • สมัคร: 16/01/2012

ตอบ: 19/01/2012 - 13:25

มีเรื่องอยากขอความช่วยเหลือแต่ตั้งกระทู้ไม่ไ้ด้อะจ้า^^
1#354 ผู้ใช้ออฟไลน์   กอบ ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 12323
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 19/01/2012 - 15:35

แสดงข้อความที่โพสต์lovemelovemyfm [ 19/01/2012 - 13:25 ]

มีเรื่องอยากขอความช่วยเหลือแต่ตั้งกระทู้ไม่ไ้ด้อะจ้า^^


เรียนคุณ lovemelovemyfm ครับ ^_^
สาเหตุทีตั้งกระทู้ไม่ได้เพราะว่ายังมีสถานะเป็นรอยืนยันทางเมล์ครับ
สมาชิกลานธรรมทีจะตั้งกระทู้ได้ จะต้องมีสถานะเป็นสมาชิกลานธรรมถาวรครับ :-)
ขออนุญาตรบกวนคุณ lovemelovemyfm ทำตามกระทู้นี้เพื่อปรับสถานะเป็นสมาชิกลานธรรมถาวรนะครับ

http://larndham.org/..._0&#entry775739

ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับ
ไวรัสเรียกค่าไถ่ จะทำการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดโดยเฉพาะไฟล์เอกสาร ทำให้เปิดใช้ไฟล์ไม่ได้ทั้ง Harddisk

ตอนนี้ทาง kaspersky ออกตัวถอดรหัสมาให้ครับ
ใครที่เจอไวรัสพวกนี้ ลองเข้าไปโหลดตัวแก้ไข ที่นี่นะครับ
http://support.kaspersky.com/viruses/utility#
1#355 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2438
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 22/01/2012 - 12:57

รบกวนปิดกระทู้ในกระดานชีวิตกับธรรมะ
กระทู้ชื่อ "อวยพรปีใหม่"

http://larndham.org/...88/page__st__20

ขอบพระคุณผู้ดูแล และขออนุโมทนาครับ :33: :38: :09:

.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 22/01/2012 - 21:39
เหตุผลในการแก้ไข:: ปิดกระทู้ "อวยพรปีใหม่" ให้แล้วนะครับ :)

ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#356 ผู้ใช้ออฟไลน์   yimyim ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: รอยืนยันทางเมล์
 • ตอบ: 3
 • สมัคร: 27/01/2012

ตอบ: 28/01/2012 - 11:46

แสดงข้อความที่โพสต์เจตน์ [ 14/09/2010 - 23:23 ]

รับแจ้งปัญหาการใช้งานที่กระทู้นี้นะครับ

หรือส่งอีเมล์ไปที่ larndhamstaff@yahoo.com ครับ
(งดฟอร์เวิร์ดเมล์ทุกชนิด)

สมาชิกที่ต้องการให้ผู้ดูแลแก้ไขหรือลบกระทู้ ขอความกรุณาโพสต์ลิ้งค์ของกระทู้ดังกล่าว และบอกเลขที่คำตอบ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงานของผู้ดูแลครับ
:09:

samida
0#357 ผู้ใช้ออฟไลน์   yimyim ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: รอยืนยันทางเมล์
 • ตอบ: 3
 • สมัคร: 27/01/2012

โพสต์สัญลักษณ์  ตอบ: 28/01/2012 - 11:52

แสดงข้อความที่โพสต์เจตน์ [ 14/09/2010 - 23:23 ]

รับแจ้งปัญหาการใช้งานที่กระทู้นี้นะครับ

หรือส่งอีเมล์ไปที่ larndhamstaff@yahoo.com ครับ
(งดฟอร์เวิร์ดเมล์ทุกชนิด)

สมาชิกที่ต้องการให้ผู้ดูแลแก้ไขหรือลบกระทู้ ขอความกรุณาโพสต์ลิ้งค์ของกระทู้ดังกล่าว และบอกเลขที่คำตอบ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงานของผู้ดูแลครับ
:09:ไม่สามารถยืนยันการลงทะเบียน
samida
0#358 ผู้ใช้ออฟไลน์   yimyim ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: รอยืนยันทางเมล์
 • ตอบ: 3
 • สมัคร: 27/01/2012

ตอบ: 28/01/2012 - 12:02

ไม่สามารถยืนยันการลงทะเบียน ใส่หมายเลขผู้ใช้และรหัสการยืนยัน แล้วก็ยังไม่ขึ้น An Error Occurred ต้องทำอย่างไร
หมายเลขผู้ใช้: 30247
samida
0คำตอบต่อไป: กอบ - louis_bun - PNoi - ลูกสาวคนโต - PNoi - lada - lada - lada - กอบ - เภตรา - ปภาสร - ปภาสร - benyapa - ปภาสร - ปภาสร - ศิษย์นอกวัด - PNoi - กลอง - กตพโล - เภตรา - เภตรา - ngodngam - นรชาติ - กอบ - นรชาติ - กอบ - นรชาติ - พริม - PNoi - นรชาติ - PNoi - กอบ - กตพโล - pann - pann - กอบ - เภตรา - กอบ - กลอง - พริม - กอบ - กลอง - กอบ - ngodngam - กอบ - กลอง - Jigsaw of destiny - joy1983 - กอบ - joy1983 - gift - mayrin - เภตรา - เภตรา - จำปาลาว - กอบ - กลอง - dhamm33 - กอบ - เภตรา - จรรยา - chaordic - อังคาร - กลอง - PNoi - เนยยะ - mayrin - human555 - human555 - กลอง - human555 - กลอง - กลอง - กอบ - เภตรา - กอบ - กอบ - เภตรา - yaa - yaa - ngodngam - ngodngam - pomjung9 - pomjung9 - กอบ - pomjung9 - pomjung9 - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - ณรงค์ชัย - กอบ - ณรงค์ชัย - กอบ - เภตรา - เภตรา - เภตรา - ณรงค์ชัย - joy1983 - เภตรา - เภตรา - human555 - เภตรา - ngodngam - กอบ - ngodngam - veelabulus - human555 - phraedhammajak - ngodngam - PNoi - phraedhammajak - phraedhammajak - กอบ - ngodngam - phraedhammajak - human555 - phraedhammajak - เภตรา - อัปปมัญญา - สุพัฒน์ - tb - phraedhammajak - เนยยะ - เภตรา - กอบ - กอบ - ngodngam - กอบ - phraedhammajak - ngodngam - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - human555 - เภตรา - phraedhammajak - เภตรา - ngodngam - human555 - phraedhammajak - phraedhammajak - Aunnatsu - เภตรา - ngodngam - กอบ - ngodngam - กอบ - เภตรา - phraedhammajak - ngodngam - ngodngam - ngodngam - namsompun - sssboun - บูมบูม - เภตรา - ngodngam - ngodngam - เภตรา - sssboun - shadee - ngodngam - Jigsaw of destiny - sssboun - บูมบูม - กอบ - กอบ - sssboun - Jigsaw of destiny - เภตรา - เภตรา - เภตรา - Jigsaw of destiny - sssboun - Jigsaw of destiny - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - sssboun - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam -
 • (28 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • สุดท้าย »
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ