ลานธรรมเสวนา: รับแจ้งปัญหาการใช้งานลานธรรม ลบกระทู้ ลบคำตอบ ฯลฯ - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

 • (28 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • สุดท้าย »
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

รับแจ้งปัญหาการใช้งานลานธรรม ลบกระทู้ ลบคำตอบ ฯลฯ หรืออีเมล์ไปที่ larndhamstaff@yahoo.com (งด fwd mail ทุกชนิดครับ)

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   เจตน์ ไอคอน

 • เจตน์
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 1035
 • สมัคร: 22/01/2004

ตอบ: 14/09/2010 - 23:23

รับแจ้งปัญหาการใช้งานที่กระทู้นี้นะครับ

หรือส่งอีเมล์ไปที่ larndhamstaff@yahoo.com ครับ
(งดฟอร์เวิร์ดเมล์ทุกชนิด)

สมาชิกที่ต้องการให้ผู้ดูแลแก้ไขหรือลบกระทู้ ขอความกรุณาโพสต์ลิ้งค์ของกระทู้ดังกล่าว และบอกเลขที่คำตอบ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงานของผู้ดูแลครับ
:09:
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการของความไม่อดทนเหล่านี้ คือ
๑.ไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่พอใจของคนมาก
๒. มากไปด้วยเวร
๓. มากไปด้วยโทษ
๔. หลง ถึงแก่ความตาย
๕. สิ้นชีวิตแล้ว ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคคติ วินิบาต นรก
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โทษของความไม่อดทน ๕ ประการเหล่านี้แล
ปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๒/๒๘๒
6


 • (28 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • สุดท้าย »
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้

คำตอบก่อนหน้า: architect - PNoi - PNoi - นายบูมบูม - PNoi - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก - Vivi Orunitia - PNoi - PNoi - PNoi - Vivi Orunitia - PNoi - Vivi Orunitia - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - เจตน์ - เจตน์ - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - กานต์ - Jigsaw of destiny - กานต์ - ฮานามิ - เจตน์ - เจตน์ - ฮานามิ - เจตน์ - ฮานามิ - PNoi - เจตน์ - anegsangsoog - กอบ - anegsangsoog - ฮานามิ - ฮานามิ - พฤษภา - เจตน์ - กานต์ - PNoi - สาวิกา - ฮานามิ - เจตน์ - พฤษภา - กานต์ - แสงแดด - ฮานามิ - ฮานามิ - Lotion - เจตน์ - พฤษภา - พริม - ฮานามิ - ฮานามิ - เจตน์ - ฮานามิ - พฤษภา - เจตน์ - เจตน์ - ฮานามิ - เจตน์ - ฮานามิ - พฤษภา - Lotion - PNoi - ฮานามิ - กอบ - ฮานามิ - กอบ - เจตน์ - พริม - กานต์ - เนยยะ - กอบ - ฮานามิ - หาทางดับทุกข์ - กอบ - อังคาร - กอบ - หาทางดับทุกข์ - กอบ - thanatos เทพเจ้าแห่งความตาย - PNoi - เภตรา - PNoi - ngodngam - ngodngam - กอบ - คนคนหนึ่ง - ชัชวาล เพ่งวรรธนะ - PNoi - ngodngam - PNoi - พริม - ชัชวาล เพ่งวรรธนะ - PNoi - พริม - บัวจงกลนี - เภตรา - กอบ - กลอง - ณ ฟ้า - กอบ - itim - กอบ - itim - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - อโณ นีมัตร - กอบ - กอบ - เภตรา - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - PNoi - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - hoswalt - PNoi - พรรณนา - กอบ - พรรณนา - กอบ - PNoi - กอบ - เภตรา - PNoi - เภตรา - มุ่งเต็มใจ - PNoi - TemplarKnight - PNoi - กอบ - เภตรา - กอบ - ngodngam - กอบ - แตงกวา - PNoi - พุทธฏีกา - PNoi - วัลลภ - กอบ - ณรงค์ชัย - กอบ - itim - PNoi - itim - itim - ณรงค์ชัย - เภตรา - PNoi - OpenMind - PNoi - เภตรา - เภตรา - ณรงค์ชัย - วิฬาร์วรรณ - กอบ - พุทธฏีกา - กอบ - Yupa W. - กอบ - เนยยะ - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - กลอง - กอบ - กลอง - กอบ - joy1983 - ngodngam - PNoi - กลอง - PNoi - yajai - กอบ - ngodngam - กลอง - PNoi - Jigsaw of destiny - กอบ - กอบ - ธรรมอุทิศ_261249 - PNoi - Jigsaw of destiny - กอบ - ngodngam - PNoi - ngodngam - PNoi -

#223 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2438
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 03/04/2011 - 11:34

เอ สงสัยว่าจะมีหลายเวอร์ชั่นแล้วล่ะครับ
ผมใช้ฉบับเล่มกระดาษจัดพิมพ์โดยธรรมสภานะครับ
ลองเปิดไปที่คำว่า "ศรีอารยเมตไตรย" (หมวด ศ) หรือ
คำว่า "พระพุทธเจ้า ๕" (หมวด พ)

พอลองค้นทั้งสองคำโดยใช้ระบบของ 84000
ปรากฏว่ามีทั้งคำตรงกันและคำต่างกันครับ (ยิ่งงงไปกันใหญ่)

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย ngodngam: 03/04/2011 - 11:39

ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#224 ผู้ใช้ออฟไลน์   PNoi ไอคอน

 • ตอบ 6000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลลานธรรม
 • ตอบ: 6528
 • สมัคร: 24/01/2004

ตอบ: 03/04/2011 - 21:50

พอพี่ไปตรวจสอบเล่มหนังสือ (กระดาษ) ที่พี่มีอยู่คือ

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)


อ้างอิง

พิมพ์ครั้งที่ ๑๑/๒ ขนาดตัวอักษรใหญ่ พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม ๒๕๕๑ (ชำระ-เพิ่มเติม ช่วงที่ ๑)


ได้ข้อมูลเหมือนกับที่คุณงดงามแจ้งมาทุกข้อคำค่ะ

เมื่อพี่ไปค้นจาก http://www.84000.org...v_seek.php?text

อ้างอิง

การค้นหาคำว่า “ ศรีอาริยเมตไตรย ” ผลการค้นหา : ไม่พบคำหรือข้อความที่ต้องการ.
(โปรดตรวจสอบการสะกด หรือเพิ่มการค้นในส่วนความหมาย ด้วย)อ้างอิง

การค้นหาคำว่า “ ศรีอารยเมตไตรย ”
ศรีอารยเมตไตรย พระนามของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง ซึ่งจะอุบัติขึ้นในภายหน้า หลังจากสิ้นศาสนาพระโคดมแล้ว ในคราวที่มนุษย์มีอายุยืน ๘๐,๐๐๐ ปี นับเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ ๕ แห่งภัทรกัปนี้
ดู พระพุทธเจ้า ๕พี่เลยกลับไปดูในเล่มหนังสืออีก พบว่าตอนท้ายของคำ
“ ศรีอารยเมตไตรย ” มีข้อความเพิ่มเติมว่า

"...เรียกว่าพระศรีอริยเมตไตรย หรือเรียกสั้นๆ ว่าพระศรีอารย์บ้าง, พระนามเดิมในภาษาบาลีว่า "เมตฺเตยฺย"; ดู พระพุทธเจ้า ๕

พี่เพิ่งทราบเป็นครั้งแรกว่า ฉบับ on-line นั้นมีข้อความไม่ครบถ้วนตามฉบับหนังสือทุกข้อความ เป็นการตรวจพบครั้งแรก พี่ขอตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ตรงนี้เท่านั้น ปกติชื่อที่เป็น "common name" เมื่อเขียนในภาษาอื่น มักจะพบความคลาดเคลื่อนในตัวสะกด

ขอบคุณค่ะคุณงดงามและขอโทษที่ทำให้เสียเวลาค่ะ :33: :38:
0#225 ผู้ใช้ออฟไลน์   ชงโค ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 31
 • สมัคร: 29/05/2009

ตอบ: 09/04/2011 - 13:47

วันนี้พอดีเอาเครื่องnetbookมาทำงานที่บ้าน มีช่วงเวลาว่างก็เลยเข้าลานธรรมแต่ปรากฏว่าไปเข้าอีกwebที่หน้าตาคล้ายกันมากแต่มีเนื้อหาที่ต่างกัน เราก็แปลกใจคิดว่าทางลานธรรมคงเปลื่ยนแปลงหน้าwebอีกหรือปล่าวก็เข้าไปสมัครสมาชิกทันทีเพราะลองหาชื่อสมาชิกแล้วไม่มีชื่อตัวเอง ปรากฏว่าให้กรอกเลขบัตรประชาชนด้วย ก็กรอกไปอีกไม่ชะล่าใจ สมัครเรียบร้อยถึงบางอ้อว่าผิดละไม่ใช่ที่เราเข้าใจ จะเข้าไปลบเลขบัตรประชาชนก็ไม่ทันละไม่รู้จะแก้ไขยังไงคงต้องปล่อยเลยไม่เข้าไปอีกแต่ก็กลัวว่าจะเอาเลขบัตรเราไปทำอะไรหรือปล่าว แย่จัง ต้องมีคนที่หลงผิดไปอย่างเราแน่เลยมีทางแก้อย่างไรบางมั็ย รบกวนด้วยคะ :31:
1#226 ผู้ใช้ออฟไลน์   PNoi ไอคอน

 • ตอบ 6000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลลานธรรม
 • ตอบ: 6528
 • สมัคร: 24/01/2004

ตอบ: 10/04/2011 - 02:59

เขาเป็นเว็บธรรมะ ทีมงานเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรม ก็หวังว่าเขาคงไม่นำเลขบัตรประชาชนของสมาชิกไปใช้ผิดความมุ่งหมายของเจ้าของหรอกค่ะ

ในทางปฏิบัติ น้องชงโคไปโพสต์แจ้งให้ทางเว็บทราบว่า ขอลบชื่อและข้อมูลส่วนตัวออกจากข้อมูลของสมาชิกของเว็บนั้น ก็น่าจะจบเรื่องนะคะ

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย PNoi: 10/04/2011 - 06:10
เหตุผลในการแก้ไข:: เพิ่มเติมข้ิอความ

1#227 ผู้ใช้ออฟไลน์   ชงโค ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 31
 • สมัคร: 29/05/2009

ตอบ: 10/04/2011 - 19:33

พยายามเข้าที่นี่ตั้งนานไม่สามารถเข้าwebได้คะเนื่องจากอะไรไม่ทราบเหมื่อนโดนล็อกกว่าจะเข้าได้ของที่นี่ต้องเข้าไปลบmailการสมัครสมาชิกของอีกทีก่อน ไม่รู้เกี่ยวหรือปล่าวคะ ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ตามที่พี่บอกคะแต่จะรีบดำเนินการตามคำแนะนำ ขอบคุณมากคะเนื่องจากกว่าจะloginเข้าของที่นี่ได้ยากพอสมควร คิดไปเองมั้ง :38:
0#228 ผู้ใช้ออฟไลน์   กอบ ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 12323
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 10/04/2011 - 20:29

แสดงข้อความที่โพสต์ชงโค [ 10/04/2011 - 19:33 ]

พยายามเข้าที่นี่ตั้งนานไม่สามารถเข้าwebได้คะเนื่องจากอะไรไม่ทราบเหมื่อนโดนล็อกกว่าจะเข้าได้ของที่นี่ต้องเข้าไปลบmailการสมัครสมาชิกของอีกทีก่อน ไม่รู้เกี่ยวหรือปล่าวคะ ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ตามที่พี่บอกคะแต่จะรีบดำเนินการตามคำแนะนำ ขอบคุณมากคะเนื่องจากกว่าจะloginเข้าของที่นี่ได้ยากพอสมควร คิดไปเองมั้ง :38:

ไม่น่าจะเกี่ยวครับ เพราะคนละเวบกันครับ

ที่ว่าเข้าไม่ได้ หรือเข้ายาก อาการเป็นยังไงครับ ถ้าเข้าแล้วช้า ๆ ลองเปลี่ยนตัว Browser เป็น Firefox (http://www.mozilla.com/th/firefox) ดูนะครับ หรืออาจจะลองใช้ google chrome ดูก็จะเข้าได้เร็วขึ้นครับ :-) http://www.google.co.th/chrome
ไวรัสเรียกค่าไถ่ จะทำการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดโดยเฉพาะไฟล์เอกสาร ทำให้เปิดใช้ไฟล์ไม่ได้ทั้ง Harddisk

ตอนนี้ทาง kaspersky ออกตัวถอดรหัสมาให้ครับ
ใครที่เจอไวรัสพวกนี้ ลองเข้าไปโหลดตัวแก้ไข ที่นี่นะครับ
http://support.kaspersky.com/viruses/utility#
0#229 ผู้ใช้ออฟไลน์   anegsangsoog ไอคอน

 • ตอบ 500+
 • PipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 637
 • สมัคร: 23/03/2006

ตอบ: 12/04/2011 - 19:28

เีรียนผู้ดูแล ขอความกรุณาลบกระทู้นี้ครับ

http://larndham.org/...f972e08fbafb113
0#230 ผู้ใช้ออฟไลน์   PNoi ไอคอน

 • ตอบ 6000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลลานธรรม
 • ตอบ: 6528
 • สมัคร: 24/01/2004

ตอบ: 12/04/2011 - 23:52

อ้างอิง

เีรียนผู้ดูแล ขอความกรุณาลบกระทู้นี้ครับ


คงหมายถึงให้ปิดกระทู้มังคะ? พี่ปิดให้แล้วค่ะ :33: เราจะลบกระทู้ที่มีการพูดคุยกันแล้วในกรณีที่มีข้อความพาดพิงผู้อื่นซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายแก่ผู้ที่อ้างถึงหรือผู้ที่โพสต์ ตลอดจนถึงทำลายความสามัคคีในหมู่คณะค่ะ
0#231 ผู้ใช้ออฟไลน์   Jigsaw of destiny ไอคอน

 • ตอบ 400+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 449
 • สมัคร: 28/12/2006

ตอบ: 27/04/2011 - 13:23

รบกวนพี่ๆ ช่วย แก้ข้อความบรรยายกระทู้ด้วยค่ะ พอดีมีอักษรเกินมา ที่หน้าข้อความค่ะ

ลิงค์ของฉัน

อ้างอิง

ิ่ขอขุดกระทู้เก่าหน่อยค่ะ ^ ^ เพราะมีเรื่องอยากเล่าเพิ่มค่ะ


ช่วยลบที่เกินข้างหน้า ( .. ิ่ ) ให้ด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

:33: :09: :33:
[color="#2E8B57"][size="4"]ทำเหตุให้ดีที่สุด และเมื่อปัจจัยถึงพร้อม นิพพานคงอยู่ไม่ไกล[/size][/color]
0#232 ผู้ใช้ออฟไลน์   กอบ ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 12323
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 27/04/2011 - 14:47

ลบให้แล้วครับ :-)
ไวรัสเรียกค่าไถ่ จะทำการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดโดยเฉพาะไฟล์เอกสาร ทำให้เปิดใช้ไฟล์ไม่ได้ทั้ง Harddisk

ตอนนี้ทาง kaspersky ออกตัวถอดรหัสมาให้ครับ
ใครที่เจอไวรัสพวกนี้ ลองเข้าไปโหลดตัวแก้ไข ที่นี่นะครับ
http://support.kaspersky.com/viruses/utility#
0#233 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2438
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 01/05/2011 - 22:00

รบกวนท่านผู้ดูแลช่วยปิดกระทู้ในกระดาน "รวมกระทู้งานบุญ"
กระทู้ชื่อ "บัญชีร่วมบุญซื้อทองคำเข้าคลังหลวง ตามพินัยกรรมองค์หลวงตา"
เนื่องจากได้เสร็จสิ้นโครงการแล้วครับ

http://larndham.org/...36&#entry760336

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาด้วยนะครับ :09: :38: :33:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย ngodngam: 01/05/2011 - 22:01

ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#234 ผู้ใช้ออฟไลน์   PNoi ไอคอน

 • ตอบ 6000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลลานธรรม
 • ตอบ: 6528
 • สมัคร: 24/01/2004

ตอบ: 02/05/2011 - 00:42

ปิดกระทู้ให้แล้วค่ะ อนุโมทนาค่ะ :09:
0#235 ผู้ใช้ออฟไลน์   วสละ ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: รอยืนยันทางเมล์
 • ตอบ: 1
 • สมัคร: 28/04/2011

ตอบ: 04/05/2011 - 11:53

ทำไมผมเข้าไปดูกระทู้ในกระดานชีวิตกับธรรมะ แล้วไม่สามารถที่จะตอบกระทู้ได้ครับ
จะมีข้อความขึ้นว่า ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้ และ คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
0#236 ผู้ใช้ออฟไลน์   hoswalt ไอคอน

 • ตอบ 100+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 178
 • สมัคร: 25/04/2006

ตอบ: 08/05/2011 - 01:04

เรียน Webmaster ลานธรรม

ลบทุกกระทู้ที่ปิดครับ

ขอบคุณครับ
0#237 ผู้ใช้ออฟไลน์   PNoi ไอคอน

 • ตอบ 6000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลลานธรรม
 • ตอบ: 6528
 • สมัคร: 24/01/2004

ตอบ: 08/05/2011 - 08:05

อ้างอิง

ลบทุกกระทู้ที่ปิดครับ


คุณอาจไม่ทราบว่าการลบกระทู้ทั้งหมดของคุณนั้นใช้เวลามากนะคะ จะต้องหากระทู้ของคุณที่ปิดแล้วก่อนและลบไปทีละกระทู้ค่ะ ทีมงานไม่มีเวลาที่จะลบทุกกระทู้ที่ปิดแล้วให้สมาชิกนะคะ นอกจากจะมีเหตุผลอันควรแจ้งให้ลบบางกระทู้เท่านั้นค่ะ และผู้แจ้งต้องให้ลิ้งกระทู้นั้นๆ ให้ด้วยเพื่อประหยัดเวลาของทีมงานค่ะ บางกระทู้มีข้อมูล ความคิดเห็น ตลอดจนคำแนะนำต่าง ๆ ที่สมาชิกร่วมกันโพสต์ไว้ในกระทู้ซึ่งประเทือนปัญญาต่อผู้อ่านท่านอื่นๆ หรือเป็นกระทู้ก็มีผู้อ้างอิงไว้แล้วก็ไม่สมควรลบนะเนี่ย
0#238 ผู้ใช้ออฟไลน์   นายฏีกาน้อย ไอคอน

 • พุทธฏีกา
 • PipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 4082
 • สมัคร: 15/12/2006

ตอบ: 10/05/2011 - 00:56

เจริญพรครัับ :99:

ลบกวนปิดกระทู้นี้ให้ด้วยนะครับ ใครจะเชื่อ!!! นอกจากอริยสาวกผู้มีบทอันเห็นแล้ว (โสดาบัน) ฯ จากสุริยสูตร ถึงอัคคัญญสูตร การไม่กล่าวตู่ทำบาปกรรมหนัก อนุโมทนาสาธุ :99:
(ภ)(น)(ท)(มโน)(อุป)(อนุ)(โค)(ม)(ผ)(ผ)(ผ)(ภ)
0#239 ผู้ใช้ออฟไลน์   PNoi ไอคอน

 • ตอบ 6000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลลานธรรม
 • ตอบ: 6528
 • สมัคร: 24/01/2004

ตอบ: 10/05/2011 - 04:01

ปิดกระทู้ให้แล้วค่ะ พระคุณเจ้า :09:
0#240 ผู้ใช้ออฟไลน์   นายฏีกาน้อย ไอคอน

 • พุทธฏีกา
 • PipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 4082
 • สมัคร: 15/12/2006

ตอบ: 10/05/2011 - 08:22

อนุโมทนาสาธุ ครับโยมพี่น้อย :06:
(ภ)(น)(ท)(มโน)(อุป)(อนุ)(โค)(ม)(ผ)(ผ)(ผ)(ภ)
0#241 ผู้ใช้ออฟไลน์   กอบ ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 12323
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 10/05/2011 - 20:07

แสดงข้อความที่โพสต์วสละ [ 04/05/2011 - 11:53 ]

ทำไมผมเข้าไปดูกระทู้ในกระดานชีวิตกับธรรมะ แล้วไม่สามารถที่จะตอบกระทู้ได้ครับ
จะมีข้อความขึ้นว่า ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้ และ คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้


เรียนคุณวสละ และสมาชิกที่เพิ่งจะสมัครช่วงนี้ครับ
ตอนนี้น้องเจตน์กำลังพัฒนาระบบรับสมัครสมาชิกอยู่
ระบบการรับสมัครยังไม่สมบูรณ์ครับ ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวครับ

คุณวสละและสมาชิกที่เพิ่งจะสมัครตอนนี้ อาจจะต้องสมัครใหม่อีกครั้งครับ
โปรดติดตามการแจ้งข่าวสารจากผู้ดูแลในห้องนี้กันนะครับ
เมื่อระบบรับสมัครสมาชิกสมบูรณ์แล้วจึงจะเปิดรับสมัครอีกครั้งหนึ่งครับ

ขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้ของลานธรรมเสวนาด้วยนะครับ
:09: :09: :09:
ไวรัสเรียกค่าไถ่ จะทำการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดโดยเฉพาะไฟล์เอกสาร ทำให้เปิดใช้ไฟล์ไม่ได้ทั้ง Harddisk

ตอนนี้ทาง kaspersky ออกตัวถอดรหัสมาให้ครับ
ใครที่เจอไวรัสพวกนี้ ลองเข้าไปโหลดตัวแก้ไข ที่นี่นะครับ
http://support.kaspersky.com/viruses/utility#
0#242 ผู้ใช้ออฟไลน์   พอใจ ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1163
 • สมัคร: 21/07/2005

ตอบ: 12/05/2011 - 00:42

รบกวนผู้ดูแลปิด ๒ กระทู้นี้ให้ด้วยนะคะ เนื่องจากปิดรับการร่วมจัดพิมพ์หนังสือแล้วค่ะ

ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือ "ข้างในนั้น2 : แค่ปรับมุมมองก็เปลี่ยนชีวิต"


ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือ “ข้างในนั้น”


ขอบคุณค่ะ :114:
หนทางยังมีอยู่ ผู้เดินทางยังไม่ขาดสาย ลงมือเสียแต่วันนี้
ก่อนที่กระแสลมแห่งกาลเวลา จะพัดพารอยพระบาทของท่านหายไป
เพราะถึงเวลานั้น พวกเราก็จะต้องระหกระเหินไร้ทิศทาง ไปอีกนานแสนนาน

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
0คำตอบต่อไป: กอบ - สุนิสา - พีที - PNoi - PNoi - เภตรา - ngodngam - PNoi - กลอง - PNoi - ngodngam - กอบ - ngodngam - กอบ - venfaa - กอบ - ngodngam - ammy_2525 - กานต์ - กลอง - แตงกวา - แตงกวา - ลูกจันทรา - กอบ - เภตรา - กลอง - venfaa - กลอง - PNoi - ทรมาน - oratch - วัดกาญจนบริรักษ์ - PNoi - กลอง - PNoi - วัดกาญจนบริรักษ์ - กลอง - PNoi - ngodngam - ลูกโค - กอบ - เภตรา - กอบ - panitta3 - panitta3 - เภตรา - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - apanan - กอบ - dechacheng - PNoi - ตะวันสีชมพู - PNoi - เภตรา - กอบ - นายโจโจ้ - เภตรา - บูมบูม - venfaa - PNoi - เภตรา - กอบ - คนน่ารัก - PNoi - พุทธฏีกา - พุทธฏีกา - PNoi - พุทธฏีกา - กอบ - พุทธฏีกา - กอบ - Jigsaw of destiny - กอบ - Jigsaw of destiny - Jigsaw of destiny - กอบ - Jigsaw of destiny - กอบ - venfaa - กอบ - กลอง - กอบ - ngodngam - เภตรา - กอบ - venfaa - กอบ - กลอง - PNoi - พระสมรัก - ngodngam - Lotion - ธุวัง มะระณัง - PNoi - เภตรา - บัวจงกลนี - กอบ - PNoi - พุทธฏีกา - PNoi - พุทธฏีกา - lovemelovemyfm - กอบ - ngodngam - yimyim - yimyim - yimyim - กอบ - louis_bun - PNoi - ลูกสาวคนโต - PNoi - lada - lada - lada - กอบ - เภตรา - ปภาสร - ปภาสร - benyapa - ปภาสร - ปภาสร - ศิษย์นอกวัด - PNoi - กลอง - กตพโล - เภตรา - เภตรา - ngodngam - นรชาติ - กอบ - นรชาติ - กอบ - นรชาติ - พริม - PNoi - นรชาติ - PNoi - กอบ - กตพโล - pann - pann - กอบ - เภตรา - กอบ - กลอง - พริม - กอบ - กลอง - กอบ - ngodngam - กอบ - กลอง - Jigsaw of destiny - joy1983 - กอบ - joy1983 - gift - mayrin - เภตรา - เภตรา - จำปาลาว - กอบ - กลอง - dhamm33 - กอบ - เภตรา - จรรยา - chaordic - อังคาร - กลอง - PNoi - เนยยะ - mayrin - human555 - human555 - กลอง - human555 - กลอง - กลอง - กอบ - เภตรา - กอบ - กอบ - เภตรา - yaa - yaa - ngodngam - ngodngam - pomjung9 - pomjung9 - กอบ - pomjung9 - pomjung9 - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - ณรงค์ชัย - กอบ - ณรงค์ชัย - กอบ - เภตรา - เภตรา - เภตรา - ณรงค์ชัย - joy1983 - เภตรา - เภตรา - human555 - เภตรา - ngodngam - กอบ - ngodngam - veelabulus - human555 - phraedhammajak - ngodngam - PNoi - phraedhammajak - phraedhammajak - กอบ - ngodngam - phraedhammajak - human555 - phraedhammajak - เภตรา - อัปปมัญญา - สุพัฒน์ - tb - phraedhammajak - เนยยะ - เภตรา - กอบ - กอบ - ngodngam - กอบ - phraedhammajak - ngodngam - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - human555 - เภตรา - phraedhammajak - เภตรา - ngodngam - human555 - phraedhammajak - phraedhammajak - Aunnatsu - เภตรา - ngodngam - กอบ - ngodngam - กอบ - เภตรา - phraedhammajak - ngodngam - ngodngam - ngodngam - namsompun - sssboun - บูมบูม - เภตรา - ngodngam - ngodngam - เภตรา - sssboun - shadee - ngodngam - Jigsaw of destiny - sssboun - บูมบูม - กอบ - กอบ - sssboun - Jigsaw of destiny - เภตรา - เภตรา - เภตรา - Jigsaw of destiny - sssboun - Jigsaw of destiny - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - sssboun - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam -
 • (28 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • สุดท้าย »
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ