ลานธรรมเสวนา: รับแจ้งปัญหาการใช้งานลานธรรม ลบกระทู้ ลบคำตอบ ฯลฯ - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

 • (28 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

รับแจ้งปัญหาการใช้งานลานธรรม ลบกระทู้ ลบคำตอบ ฯลฯ หรืออีเมล์ไปที่ larndhamstaff@yahoo.com (งด fwd mail ทุกชนิดครับ)

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   เจตน์ ไอคอน

 • เจตน์
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 1035
 • สมัคร: 22/01/2004

ตอบ: 14/09/2010 - 23:23

รับแจ้งปัญหาการใช้งานที่กระทู้นี้นะครับ

หรือส่งอีเมล์ไปที่ larndhamstaff@yahoo.com ครับ
(งดฟอร์เวิร์ดเมล์ทุกชนิด)

สมาชิกที่ต้องการให้ผู้ดูแลแก้ไขหรือลบกระทู้ ขอความกรุณาโพสต์ลิ้งค์ของกระทู้ดังกล่าว และบอกเลขที่คำตอบ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงานของผู้ดูแลครับ
:09:
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการของความไม่อดทนเหล่านี้ คือ
๑.ไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่พอใจของคนมาก
๒. มากไปด้วยเวร
๓. มากไปด้วยโทษ
๔. หลง ถึงแก่ความตาย
๕. สิ้นชีวิตแล้ว ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคคติ วินิบาต นรก
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โทษของความไม่อดทน ๕ ประการเหล่านี้แล
ปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๒/๒๘๒
6


 • (28 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้

คำตอบก่อนหน้า: architect - PNoi - PNoi - นายบูมบูม - PNoi - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก - Vivi Orunitia - PNoi - PNoi - PNoi - Vivi Orunitia - PNoi - Vivi Orunitia - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - เจตน์ - เจตน์ - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - กานต์ - Jigsaw of destiny - กานต์ - ฮานามิ - เจตน์ - เจตน์ - ฮานามิ - เจตน์ - ฮานามิ - PNoi - เจตน์ - anegsangsoog - กอบ - anegsangsoog - ฮานามิ - ฮานามิ - พฤษภา - เจตน์ - กานต์ - PNoi - สาวิกา - ฮานามิ - เจตน์ - พฤษภา - กานต์ - แสงแดด - ฮานามิ - ฮานามิ - Lotion - เจตน์ - พฤษภา - พริม - ฮานามิ - ฮานามิ - เจตน์ - ฮานามิ - พฤษภา - เจตน์ - เจตน์ - ฮานามิ - เจตน์ - ฮานามิ - พฤษภา - Lotion - PNoi - ฮานามิ - กอบ - ฮานามิ - กอบ - เจตน์ - พริม - กานต์ - เนยยะ - กอบ - ฮานามิ - หาทางดับทุกข์ - กอบ - อังคาร - กอบ - หาทางดับทุกข์ - กอบ - thanatos เทพเจ้าแห่งความตาย - PNoi - เภตรา - PNoi - ngodngam - ngodngam - กอบ - คนคนหนึ่ง - ชัชวาล เพ่งวรรธนะ - PNoi - ngodngam - PNoi - พริม - ชัชวาล เพ่งวรรธนะ - PNoi - พริม - บัวจงกลนี - เภตรา - กอบ - กลอง - ณ ฟ้า - กอบ - itim - กอบ - itim - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - อโณ นีมัตร - กอบ - กอบ - เภตรา - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - PNoi - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - hoswalt - PNoi - พรรณนา - กอบ - พรรณนา - กอบ - PNoi - กอบ - เภตรา - PNoi - เภตรา - มุ่งเต็มใจ - PNoi - TemplarKnight - PNoi - กอบ - เภตรา - กอบ - ngodngam - กอบ - แตงกวา - PNoi - พุทธฏีกา - PNoi - วัลลภ - กอบ - ณรงค์ชัย - กอบ - itim - PNoi - itim - itim - ณรงค์ชัย - เภตรา - PNoi - OpenMind - PNoi - เภตรา - เภตรา - ณรงค์ชัย - วิฬาร์วรรณ - กอบ - พุทธฏีกา - กอบ - Yupa W. - กอบ - เนยยะ - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - กลอง - กอบ - กลอง - กอบ - joy1983 - ngodngam - PNoi - กลอง - PNoi - yajai - กอบ - ngodngam - กลอง - PNoi - Jigsaw of destiny - กอบ - กอบ - ธรรมอุทิศ_261249 - PNoi - Jigsaw of destiny - กอบ - ngodngam - PNoi - ngodngam - PNoi - ngodngam - PNoi - ชงโค - PNoi - ชงโค - กอบ - anegsangsoog - PNoi - Jigsaw of destiny - กอบ - ngodngam - PNoi - วสละ - hoswalt - PNoi - พุทธฏีกา - PNoi - พุทธฏีกา - กอบ - พอใจ - กอบ - สุนิสา - พีที - PNoi - PNoi - เภตรา - ngodngam - PNoi - กลอง - PNoi - ngodngam - กอบ - ngodngam - กอบ - venfaa - กอบ - ngodngam - ammy_2525 - กานต์ - กลอง - แตงกวา - แตงกวา - ลูกจันทรา - กอบ - เภตรา - กลอง - venfaa - กลอง - PNoi - ทรมาน - oratch - วัดกาญจนบริรักษ์ - PNoi - กลอง - PNoi - วัดกาญจนบริรักษ์ - กลอง - PNoi - ngodngam - ลูกโค - กอบ - เภตรา - กอบ - panitta3 - panitta3 - เภตรา - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - apanan - กอบ - dechacheng - PNoi - ตะวันสีชมพู - PNoi - เภตรา - กอบ - นายโจโจ้ - เภตรา - บูมบูม - venfaa - PNoi - เภตรา - กอบ - คนน่ารัก - PNoi - พุทธฏีกา - พุทธฏีกา - PNoi - พุทธฏีกา - กอบ - พุทธฏีกา - กอบ - Jigsaw of destiny - กอบ - Jigsaw of destiny - Jigsaw of destiny - กอบ - Jigsaw of destiny - กอบ - venfaa - กอบ - กลอง - กอบ - ngodngam - เภตรา - กอบ - venfaa - กอบ - กลอง - PNoi - พระสมรัก - ngodngam - Lotion - ธุวัง มะระณัง - PNoi - เภตรา - บัวจงกลนี - กอบ - PNoi - พุทธฏีกา - PNoi - พุทธฏีกา - lovemelovemyfm - กอบ - ngodngam - yimyim - yimyim - yimyim - กอบ - louis_bun - PNoi - ลูกสาวคนโต - PNoi - lada - lada - lada - กอบ - เภตรา - ปภาสร - ปภาสร - benyapa - ปภาสร - ปภาสร - ศิษย์นอกวัด - PNoi - กลอง - กตพโล - เภตรา - เภตรา - ngodngam - นรชาติ - กอบ - นรชาติ - กอบ - นรชาติ - พริม - PNoi - นรชาติ - PNoi - กอบ - กตพโล - pann - pann - กอบ - เภตรา - กอบ - กลอง - พริม - กอบ - กลอง - กอบ - ngodngam - กอบ - กลอง - Jigsaw of destiny - joy1983 - กอบ - joy1983 - gift - mayrin - เภตรา - เภตรา - จำปาลาว - กอบ - กลอง - dhamm33 - กอบ - เภตรา - จรรยา - chaordic - อังคาร - กลอง - PNoi - เนยยะ - mayrin - human555 - human555 - กลอง - human555 - กลอง - กลอง - กอบ - เภตรา - กอบ - กอบ - เภตรา - yaa - yaa - ngodngam - ngodngam - pomjung9 - pomjung9 - กอบ - pomjung9 - pomjung9 - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - ณรงค์ชัย - กอบ - ณรงค์ชัย - กอบ - เภตรา - เภตรา - เภตรา - ณรงค์ชัย - joy1983 - เภตรา - เภตรา - human555 - เภตรา - ngodngam - กอบ - ngodngam - veelabulus - human555 - phraedhammajak - ngodngam - PNoi - phraedhammajak - phraedhammajak - กอบ - ngodngam - phraedhammajak - human555 - phraedhammajak - เภตรา - อัปปมัญญา - สุพัฒน์ - tb - phraedhammajak - เนยยะ -

#484 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 02/09/2014 - 15:37

:08:

กระทู้ซ้ำค่ะ...ของป้า เนยยะ น่ะ
เข้าใจว่าน่าจะเป็นตอนส่งโพสต์มันค้างจึงดับเบิ้ลไปค่ะ
ช่วยลบให้ป้าแก่แกอันนึงนะคะ
สองอันนี้ (ในห้องชีวิตกับธรรมมะ)


ไม่น่าเชื่อว่าผลกรรมจากการร่วมกันฆ่ากบเพียงตัวเดียว สามารถตามทันในชาตินี้

http://larndham.org/..._0&#entry809280

http://larndham.org/..._0&#entry809281
เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#485 ผู้ใช้ออฟไลน์   กอบ ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 12323
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 04/09/2014 - 22:39

แสดงข้อความที่โพสต์เภตรา [ 02/09/2014 - 15:37 ]

:08:

กระทู้ซ้ำค่ะ...ของป้า เนยยะ น่ะ
เข้าใจว่าน่าจะเป็นตอนส่งโพสต์มันค้างจึงดับเบิ้ลไปค่ะ
ช่วยลบให้ป้าแก่แกอันนึงนะคะ
สองอันนี้ (ในห้องชีวิตกับธรรมมะ)


ไม่น่าเชื่อว่าผลกรรมจากการร่วมกันฆ่ากบเพียงตัวเดียว สามารถตามทันในชาตินี้

http://larndham.org/..._0&#entry809280

http://larndham.org/..._0&#entry809281


ลบให้กระทู้นึงแล้วครับ

ขอบคุณที่แจ้งครับ
ไวรัสเรียกค่าไถ่ จะทำการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดโดยเฉพาะไฟล์เอกสาร ทำให้เปิดใช้ไฟล์ไม่ได้ทั้ง Harddisk

ตอนนี้ทาง kaspersky ออกตัวถอดรหัสมาให้ครับ
ใครที่เจอไวรัสพวกนี้ ลองเข้าไปโหลดตัวแก้ไข ที่นี่นะครับ
http://support.kaspersky.com/viruses/utility#
0#486 ผู้ใช้ออฟไลน์   กอบ ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 12323
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 04/09/2014 - 22:41

แสดงข้อความที่โพสต์เนยยะ [ 01/09/2014 - 14:14 ]

อยากให้ลานธรรมมี icon กด like ไป facebook ได้เหมือน website อื่นๆ ค่ะ :09:


ไม่แน่ใจระบบของลานธรรมสนับสนุนการทำตรงนี้หรือเปล่านะครับ จะลองหาข้อมูลดูครับ ^_^
ไวรัสเรียกค่าไถ่ จะทำการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดโดยเฉพาะไฟล์เอกสาร ทำให้เปิดใช้ไฟล์ไม่ได้ทั้ง Harddisk

ตอนนี้ทาง kaspersky ออกตัวถอดรหัสมาให้ครับ
ใครที่เจอไวรัสพวกนี้ ลองเข้าไปโหลดตัวแก้ไข ที่นี่นะครับ
http://support.kaspersky.com/viruses/utility#
0#487 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2440
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 10/09/2014 - 12:55

http://larndham.org/..._809321__st__0&

กระทู้ "การปฏิบัติธรรมแท้จริงเริ่มจากศีลเป็นตัวนำ" นี้ น่าจะเปิดผิดกระดานนะครับ
น่าจะไปอยู่ในกระดาน "ชีวิตกับธรรมะ" ครับ :09:
ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#488 ผู้ใช้ออฟไลน์   กอบ ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 12323
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 02/10/2014 - 08:54

แสดงข้อความที่โพสต์ngodngam [ 10/09/2014 - 12:55 ]

http://larndham.org/..._809321__st__0&

กระทู้ "การปฏิบัติธรรมแท้จริงเริ่มจากศีลเป็นตัวนำ" นี้ น่าจะเปิดผิดกระดานนะครับ
น่าจะไปอยู่ในกระดาน "ชีวิตกับธรรมะ" ครับ :09:

ย้ายกระทู้ให้แล้วครับ ขอบคุณครับ
ไวรัสเรียกค่าไถ่ จะทำการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดโดยเฉพาะไฟล์เอกสาร ทำให้เปิดใช้ไฟล์ไม่ได้ทั้ง Harddisk

ตอนนี้ทาง kaspersky ออกตัวถอดรหัสมาให้ครับ
ใครที่เจอไวรัสพวกนี้ ลองเข้าไปโหลดตัวแก้ไข ที่นี่นะครับ
http://support.kaspersky.com/viruses/utility#
0#489 ผู้ใช้ออฟไลน์   phraedhammajak ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 308
 • สมัคร: 13/07/2011

ตอบ: 16/10/2014 - 19:57

http://larndham.org/..._0&#entry809352

เจริญพร สาธุ แจ้งปิดกระทู้บุญ เนื่องจากได้ดำเนินการเสร็จแล้ว ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วย สาธุ บุญรักษา เจริญพร4

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 19/10/2014 - 01:43
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

0#490 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2440
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 19/10/2014 - 12:15

กระทู้ "อยากจะเป็นเจ้าภาพกฐินตกค้าง ต้องทำอย่างไรค่ะ" นี้
น่าจะไปอยู่ในกระดาน "ชีวิตกับธรรมะ" ครับ :09:
(เพราะไม่ได้ถามหาวัดที่ขาดเจ้าภาพกฐิน
แต่ถามว่าจะเป็นเจ้าภาพฐินตกค้างต้องทำอย่างไร)

http://larndham.org/...B8%B2%E0%B8%87/

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 20/10/2014 - 11:58
เหตุผลในการแก้ไข:: ขอบคุณครับ ดำเนินการให้แล้วครับ

ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#491 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 30/10/2014 - 12:41

:09:

รบกวนช่วยลบ คห. ซ้ำ ในกระทู้ ละอองธรรม นี้ด้วยค่ะ

http://larndham.org/...665#entry809603

คห. 667 ค่ะ ซ้ำกับ คห.666

ช่วยลบอันใดอันหนึ่งให้ด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ :38:
เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#492 ผู้ใช้ออฟไลน์   กอบ ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 12323
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 31/10/2014 - 09:29

แสดงข้อความที่โพสต์เภตรา [ 30/10/2014 - 12:41 ]

:09:

รบกวนช่วยลบ คห. ซ้ำ ในกระทู้ ละอองธรรม นี้ด้วยค่ะ

http://larndham.org/...665#entry809603

คห. 667 ค่ะ ซ้ำกับ คห.666

ช่วยลบอันใดอันหนึ่งให้ด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ :38:

จัดการให้แล้วครับ :-)
อนุโมทนาครับ
ไวรัสเรียกค่าไถ่ จะทำการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดโดยเฉพาะไฟล์เอกสาร ทำให้เปิดใช้ไฟล์ไม่ได้ทั้ง Harddisk

ตอนนี้ทาง kaspersky ออกตัวถอดรหัสมาให้ครับ
ใครที่เจอไวรัสพวกนี้ ลองเข้าไปโหลดตัวแก้ไข ที่นี่นะครับ
http://support.kaspersky.com/viruses/utility#
0#493 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 04/11/2014 - 14:26

:90:

รบกวนอีกอันค่ะ

ที่ คห. 983 กระทู้นี้

http://larndham.org/...983#entry809734

ตรงเลขแทร็ก...ท้ายอ้างอิงน่ะค่ะ
แก้ไขจาก แทร็ก 9/10 ...เป็นแทร็ก 9/9

ขอบคุณค่ะ :38:
เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#494 ผู้ใช้ออฟไลน์   กอบ ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 12323
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 05/11/2014 - 09:47

แสดงข้อความที่โพสต์เภตรา [ 04/11/2014 - 14:26 ]

:90:

รบกวนอีกอันค่ะ

ที่ คห. 983 กระทู้นี้

http://larndham.org/...983#entry809734

ตรงเลขแทร็ก...ท้ายอ้างอิงน่ะค่ะ
แก้ไขจาก แทร็ก 9/10 ...เป็นแทร็ก 9/9

ขอบคุณค่ะ :38:

เรียบร้อยครับ
ไวรัสเรียกค่าไถ่ จะทำการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดโดยเฉพาะไฟล์เอกสาร ทำให้เปิดใช้ไฟล์ไม่ได้ทั้ง Harddisk

ตอนนี้ทาง kaspersky ออกตัวถอดรหัสมาให้ครับ
ใครที่เจอไวรัสพวกนี้ ลองเข้าไปโหลดตัวแก้ไข ที่นี่นะครับ
http://support.kaspersky.com/viruses/utility#
0#495 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 05/12/2014 - 11:56

:09:

รบกวนช่วยลบ คห.ซ้ำด้วยค่ะ

ที่กระทู้ ยา "ธรรม" ใจ คห. 1033 ตามลิงก์นี้ค่ะ
http://larndham.org/...20&#entry809931

:38:
เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#496 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 05/12/2014 - 13:18

:01:

และรบกวนอันนี้ ปิดกระทู้เลยค่ะ

"ทะเลทุกข์...ไร้ขอบเขต"...จริงหรือ?
http://larndham.org/...88&#entry809988

ขอบคุณค่ะ :09:
เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#497 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 06/12/2014 - 21:37

แสดงข้อความที่โพสต์เภตรา [ 05/12/2014 - 13:18 ]

:01:

และรบกวนอันนี้ ปิดกระทู้เลยค่ะ

"ทะเลทุกข์...ไร้ขอบเขต"...จริงหรือ?
http://larndham.org/...88&#entry809988

ขอบคุณค่ะ :09:


ขอรบกวนเพิ่มเติมค่ะ

1.ก่อนปิดกระทู้ "ทะเลทุกข์" ช่วยแก้ไขตรงจุดนี้ให้สักนิดนะคะ

ที่ คห.สุดท้าย 217 นี่ค่ะ
http://larndham.org/...217#entry809988

ช่วยลบส่วนข้อความด้านบนตามอ้างอิงนี้ออก

อ้างอิง

:33:

เปิดกระทู้ใหม่ให้เนื้อหากว้างขึ้นไว้แล้วค่ะ คือ

"ปัน...กี๋ไก่และรายทาง"
http://larndham.org/...B8%B2%E0%B8%87/


:114:แล้วใส่ส่วนข้อความตามอ้างอิงด้านล่างนี้แทนด้วยค่ะ

อ้างอิง

:33:

เปิดกระทู้ใหม่ให้เนื้อหากว้างขึ้นไว้แล้วค่ะ คือ

ที่ชอบ
http://larndham.org/...B8%AD%E0%B8%9A/

:114:2. ช่วยลบกระทู้ "ปัน...กี๋ไก่และรายทาง" นี้ออกด้วยค่ะ

http://larndham.org/...B8%B2%E0%B8%87/

เพราะได้แก้ไขเปิดเป็นกระทู้ใหม่แทนแล้วค่ะ


:38:

ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ :33:


.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 10/12/2014 - 21:34
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#498 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 12/12/2014 - 00:54

:09:

รบกวน (อีกแล้วค่ะ :90: )
ช่วยแก้ไขส่วนอ้างอิงใน คห. 1 กระทู้ "ที่ชอบ" ค่ะ
http://larndham.org/...B8%AD%E0%B8%9A/

โดยลบส่วนอ้างอิงเดิมนี้

อ้างอิง

(ต้นทางจากกี๋ไก่ค่ะ )
https://www.facebook...&type=1&theater

:33:แล้วใส่ข้อมูลต้นทางอันนี้แทนค่ะ


อ้างอิง(ภูริทตฺตธมฺโมวาท จากหนังสือภูริทตฺตมหาเถรานุสรณ์)

:38:

ขอบพระคุณข้อมูลต้นทาง
จากกระทู้ "สุดยอด คำสอนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต" เว็บลานธรรมจักรค่ะ
http://www.dhammajak...php?f=7&t=38952

:33:


ขอบคุณอีกครั้งค่ะ :38:
เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#499 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 12/12/2014 - 11:31

:09:

ขอเพิ่มเติมการแก้ไข
ที่กระทู้ "ที่ชอบ" เช่นเดียวกันอีกด้วยค่ะ
http://larndham.org/...B8%AD%E0%B8%9A/

(เนื่องจากน้องเขาจะย้ายเฟสบุ๊คเดี๋ยวลิงก์เดิมนี้จะเข้าไม่ได้
และเภตราได้ตรวจสอบต้นทางข้อธรรมที่มีการลงบทธรรม
และหรือที่มีการลงที่มาของบทธรรมที่อ้างอิงได้แน่นอนกว่านั้นไว้แทนค่ะ)
ดังนั้นจึงขอแก้ไขเพิ่มในส่วนอ้างอิง ของแต่ละ คห.เหล่านี้ค่ะ


คห. 1 - (ตามอ้างอิงใน คห.ข้างบนนี่แหละค่ะ)


คห. 2 - ลบส่วนอ้างอิงตรงนี้ออกเลยค่ะ คงเหลือไว้แต่ส่วนหมายเหตุที่มาข้อธรรม

อ้างอิง

(จากกี๋ไก่)
https://www.facebook...&type=1&theaterคห. 5 - ลบส่วนอ้างอิงนี้ออก

อ้างอิง

จากกี๋ไก่ค่ะ
https://www.facebook...&type=1&theater

:33:


แล้วใส่อ้างอิงนี้แทนค่ะ

อ้างอิง

:09:

ขอบพระคุณข้อมูลบทธรรมโอวาท จาก
http://www.dharma-ga...sc/lp-oon_1.htm

:38:คห. 13 - ลบอ้างอิงนี้ออกค่ะ

อ้างอิง

จากกี๋ไก่
https://www.facebook...&type=1&theater

:33:


แล้วใส่อ้างอิงนี้แทนค่ะ

อ้างอิงจาก "ธรรมะเชิงอุปมาอุปมัย" บท "รูลึกหรือว่าแขนสั้น"
http://larndham.org/...241#entry788677

:09:คห. 14 - ลบอ้างอิงนี้ออกค่ะ

อ้างอิง

:38:

จากกี๋ไก่ค่ะ
https://www.facebook...&type=1&theater

:33:


แล้วใส่อ้างอิงนี้แทนค่ะ

อ้างอิง


จาก หนังสือ "ยาใจ" บท "สมาธิ"
http://larndham.org/...=22#entry785203

:09::09: โดยความขอบพระคุณยิ่งค่ะ :38:

.

.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 13/12/2014 - 09:13
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#500 ผู้ใช้ออฟไลน์   human555 ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 203
 • สมัคร: 14/05/2007

ตอบ: 14/12/2014 - 18:31

เจริญพร
http://larndham.org/..._0&#entry809961
ตามกระทูัด้านบนนี้ รูปภาพแรกในกระทู้ตั้งลิ๊งค์รูปเสียทำให้รูปภาพหายไป ช่วยลบลิ๊งค์รูปเก่า แล้วเปลี่ยนเป็นลิ๊งค์รูปนี้แทน http://image.ohozaa..../2a4/7i9L7J.jpg

.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 17/12/2014 - 18:03
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

0#501 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 20/12/2014 - 22:59

:90:

รบกวนอีกแล้วค่ะ

ที่เดิมค่ะ...กระทู้ "ที่ชอบ"
http://larndham.org/...B8%AD%E0%B8%9A/

แก้ไข 2 จุดนี้ค่ะ

1. ช่วยกรุณาลบคำอธิบายกระทู้ที่วงเล็บว่า ... (ปันกี๋ไก่และรายทาง) ออกด้วยค่ะ
แล้วเปลี่ยนเป็นวงเล็บว่า ... (แก่ภาวนา) แทนค่ะ


2. ที่ คห.เปิด คือ คห. 0 น่ะค่ะ

ช่วยลบ คห. เดิมทั้งหมดออกเลยค่ะ
แล้วใส่ คห. ตามอ้างอิงนี้แทนค่ะ

อ้างอิง:66:


ที่ชอบ...คือที่อันควร...นะ :09:


กระทู้นี้เปิดไว้เป็นที่รวมเกร็ดข้อธรรมคำสอน เรื่องเล่า และภาพครูบาอาจารย์
รวมทั้งอื่นใดที่เห็นชอบ ก็เห็นว่าควรนำมาฝากกันไว้
โดยหมายไปที่ประโยชน์แห่งการภาวนาเป็นหลัก

ท่านใดยังไม่ถึง “ที่ชอบ” แก่การภาวนา

สามารถใช้ “จุดประกาย...ในสัญญา” ได้ตามนี้ค่ะ
http://larndham.org/...B8%8D%E0%B8%B2/


:09:


หมายเหตุ :


ขออภัยที่บางข้อธรรมหรือข้อมูล ในบาง คห. ของกระทู้นี้
ไม่สามารถหาต้นทางอ้างอิงได้ เพราะเป็นการคัดลอกกันต่อๆ มา
โดยไม่ได้แจ้งที่มาของเรื่องหรือบทธรรมไว้นะคะ
ดังนั้นก็จะหมายเหตุไว้ให้ผู้ต้องการอ้างอิงตรวจสอบดูเองอีกทาง

ส่วนอันใดที่พอจะหาแหล่งต้นทางที่เป็นหนังสือหรือบทธรรมได้
เภตราก็จะพยายามหาลิงก์ที่มาหรือใส่ชื่อหนังสือให้ (เท่าที่เจออ่ะนะ)

และท่านใดรู้ที่มาของข้อคิดข้อธรรมซึ่งไม่มีอ้างอิงในกระทู้นี้จะช่วยแจ้งไว้
เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ต้องการศึกษาบทธรรมต่อไป
ก็เป็นที่ยินดีและขอบพระคุณยิ่งค่ะ

:09:

จะอย่างไรก็ตาม โดยความตั้งใจทำกระทู้ดังนี้
ก็ขอให้ใช้เพื่อให้พิจารณาที่เนื้อธรรมเป็นหลักกันค่ะ

:38:

โดยความขอบพระคุณในธรรมอันเป็นการเอื้อธรรมทาน
เพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นด้วย ต่อๆ กันมาค่ะ

:33:
:38: โดยความขอบคุณยิ่งค่ะ :33:

.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 21/12/2014 - 15:38
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#502 ผู้ใช้ออฟไลน์   phraedhammajak ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 308
 • สมัคร: 13/07/2011

ตอบ: 22/12/2014 - 18:33

เจริญพร และอนุโมทนาบุญในการช่วยเผยแผ่พระธรรมและงานบุญต่าง ๆ ขอแจ้งปิดกระทู้ ร่วมบุญสร้างศาลาหอฉัน เพราะได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สาธุ บุญรักษาขอให้เจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้น เจริญพร

http://larndham.org/..._0&#entry810084

.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 25/12/2014 - 21:14
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

0#503 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 24/12/2014 - 00:21

:09:

รบกวนอีกแล้วค่ะ

1.แจ้งลบกระทู้ "ที่ชอบ" อันเดิมนี้ด้วยค่ะ มันจะซ้ำและเกะกะกระดาน

http://larndham.org/...B8%AD%E0%B8%9A/

เพราะได้ทำกระทู้ใหม่แยกเป็นสองกระทู้เรียบร้อยแล้วค่ะ


2. ดังนั้น จึงรบกวนช่วยแก้ไขลิงก์ที่กระทู้ "จุดประกาย...ในสัญญา" นี้ด้วยค่ะ
http://larndham.org/..._0&#entry810221

ที่ คห. เปิด คือ คห. 0 น่ะค่ะ ช่วยเปลี่ยนลิงก์...ตรงใต้ประโยคที่ว่า

"ส่วนใครหมายภาวนา...ทิ้งโลก ก็ไป “ที่ชอบ” ตามลิงก์นี้ค่ะ"

เปลี่ยนเป็นลิงก์อันนี้แทนค่ะ

http://larndham.org/...B8%AD%E0%B8%9A/

(เพราะลิงก์อันเก่าคือลิงก์กระทู้ที่แจ้งลบในข้อ 1. นี่น่ะค่ะ)


:09: ขอบพระคุณค่ะ :09:

.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 25/12/2014 - 21:13
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0คำตอบต่อไป: ngodngam - human555 - phraedhammajak - phraedhammajak - Aunnatsu - เภตรา - ngodngam - กอบ - ngodngam - กอบ - เภตรา - phraedhammajak - ngodngam - ngodngam - ngodngam - namsompun - sssboun - บูมบูม - เภตรา - ngodngam - ngodngam - เภตรา - sssboun - shadee - ngodngam - Jigsaw of destiny - sssboun - บูมบูม - กอบ - กอบ - sssboun - Jigsaw of destiny - เภตรา - เภตรา - เภตรา - Jigsaw of destiny - sssboun - Jigsaw of destiny - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - sssboun - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam -
 • (28 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ