ลานธรรมเสวนา: รับแจ้งปัญหาการใช้งานลานธรรม ลบกระทู้ ลบคำตอบ ฯลฯ - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

 • (28 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • สุดท้าย »
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

รับแจ้งปัญหาการใช้งานลานธรรม ลบกระทู้ ลบคำตอบ ฯลฯ หรืออีเมล์ไปที่ larndhamstaff@yahoo.com (งด fwd mail ทุกชนิดครับ)

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   เจตน์ ไอคอน

 • เจตน์
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 1035
 • สมัคร: 22/01/2004

ตอบ: 14/09/2010 - 23:23

รับแจ้งปัญหาการใช้งานที่กระทู้นี้นะครับ

หรือส่งอีเมล์ไปที่ larndhamstaff@yahoo.com ครับ
(งดฟอร์เวิร์ดเมล์ทุกชนิด)

สมาชิกที่ต้องการให้ผู้ดูแลแก้ไขหรือลบกระทู้ ขอความกรุณาโพสต์ลิ้งค์ของกระทู้ดังกล่าว และบอกเลขที่คำตอบ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงานของผู้ดูแลครับ
:09:
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการของความไม่อดทนเหล่านี้ คือ
๑.ไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่พอใจของคนมาก
๒. มากไปด้วยเวร
๓. มากไปด้วยโทษ
๔. หลง ถึงแก่ความตาย
๕. สิ้นชีวิตแล้ว ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคคติ วินิบาต นรก
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โทษของความไม่อดทน ๕ ประการเหล่านี้แล
ปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๒/๒๘๒
6


 • (28 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • สุดท้าย »
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้

คำตอบก่อนหน้า: architect - PNoi - PNoi - นายบูมบูม - PNoi - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก - Vivi Orunitia - PNoi - PNoi - PNoi - Vivi Orunitia - PNoi - Vivi Orunitia - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - เจตน์ - เจตน์ - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - กานต์ - Jigsaw of destiny - กานต์ - ฮานามิ - เจตน์ - เจตน์ - ฮานามิ - เจตน์ - ฮานามิ - PNoi - เจตน์ - anegsangsoog - กอบ - anegsangsoog - ฮานามิ - ฮานามิ - พฤษภา - เจตน์ - กานต์ - PNoi - สาวิกา - ฮานามิ - เจตน์ - พฤษภา - กานต์ - แสงแดด - ฮานามิ - ฮานามิ - Lotion - เจตน์ - พฤษภา - พริม - ฮานามิ - ฮานามิ - เจตน์ - ฮานามิ - พฤษภา - เจตน์ - เจตน์ - ฮานามิ - เจตน์ - ฮานามิ - พฤษภา - Lotion - PNoi - ฮานามิ - กอบ - ฮานามิ - กอบ - เจตน์ - พริม - กานต์ - เนยยะ - กอบ - ฮานามิ - หาทางดับทุกข์ - กอบ - อังคาร - กอบ - หาทางดับทุกข์ - กอบ - thanatos เทพเจ้าแห่งความตาย - PNoi - เภตรา - PNoi - ngodngam - ngodngam - กอบ - คนคนหนึ่ง - ชัชวาล เพ่งวรรธนะ - PNoi - ngodngam - PNoi - พริม - ชัชวาล เพ่งวรรธนะ - PNoi - พริม - บัวจงกลนี - เภตรา - กอบ - กลอง - ณ ฟ้า - กอบ - itim - กอบ - itim - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - อโณ นีมัตร - กอบ - กอบ - เภตรา - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - PNoi - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - hoswalt - PNoi - พรรณนา - กอบ - พรรณนา - กอบ - PNoi - กอบ - เภตรา - PNoi - เภตรา - มุ่งเต็มใจ - PNoi - TemplarKnight - PNoi - กอบ - เภตรา - กอบ - ngodngam - กอบ - แตงกวา - PNoi - พุทธฏีกา - PNoi - วัลลภ - กอบ - ณรงค์ชัย - กอบ - itim - PNoi - itim - itim - ณรงค์ชัย - เภตรา - PNoi - OpenMind - PNoi - เภตรา - เภตรา - ณรงค์ชัย - วิฬาร์วรรณ - กอบ - พุทธฏีกา - กอบ - Yupa W. - กอบ - เนยยะ - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - กลอง - กอบ - กลอง - กอบ - joy1983 - ngodngam - PNoi - กลอง - PNoi - yajai - กอบ - ngodngam - กลอง - PNoi - Jigsaw of destiny - กอบ - กอบ - ธรรมอุทิศ_261249 - PNoi - Jigsaw of destiny - กอบ - ngodngam - PNoi - ngodngam - PNoi - ngodngam - PNoi - ชงโค - PNoi - ชงโค - กอบ - anegsangsoog - PNoi - Jigsaw of destiny - กอบ - ngodngam - PNoi - วสละ - hoswalt - PNoi - พุทธฏีกา - PNoi - พุทธฏีกา - กอบ - พอใจ - กอบ - สุนิสา - พีที - PNoi - PNoi - เภตรา - ngodngam - PNoi - กลอง - PNoi - ngodngam - กอบ - ngodngam - กอบ - venfaa - กอบ - ngodngam - ammy_2525 - กานต์ - กลอง - แตงกวา - แตงกวา - ลูกจันทรา - กอบ - เภตรา - กลอง - venfaa - กลอง - PNoi - ทรมาน - oratch - วัดกาญจนบริรักษ์ - PNoi - กลอง - PNoi - วัดกาญจนบริรักษ์ - กลอง - PNoi - ngodngam - ลูกโค - กอบ - เภตรา - กอบ - panitta3 - panitta3 - เภตรา - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - apanan - กอบ - dechacheng - PNoi - ตะวันสีชมพู - PNoi - เภตรา - กอบ - นายโจโจ้ - เภตรา - บูมบูม - venfaa - PNoi - เภตรา - กอบ - คนน่ารัก - PNoi - พุทธฏีกา - พุทธฏีกา - PNoi - พุทธฏีกา - กอบ - พุทธฏีกา - กอบ - Jigsaw of destiny - กอบ - Jigsaw of destiny - Jigsaw of destiny - กอบ - Jigsaw of destiny - กอบ - venfaa - กอบ - กลอง - กอบ - ngodngam - เภตรา - กอบ - venfaa - กอบ - กลอง - PNoi - พระสมรัก - ngodngam - Lotion - ธุวัง มะระณัง - PNoi - เภตรา - บัวจงกลนี - กอบ - PNoi - พุทธฏีกา - PNoi - พุทธฏีกา - lovemelovemyfm - กอบ - ngodngam - yimyim - yimyim - yimyim - กอบ - louis_bun - PNoi - ลูกสาวคนโต - PNoi - lada - lada - lada - กอบ - เภตรา - ปภาสร - ปภาสร - benyapa - ปภาสร - ปภาสร - ศิษย์นอกวัด - PNoi - กลอง - กตพโล - เภตรา - เภตรา - ngodngam - นรชาติ - กอบ - นรชาติ - กอบ - นรชาติ - พริม - PNoi - นรชาติ -

#389 ผู้ใช้ออฟไลน์   PNoi ไอคอน

 • ตอบ 6000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลลานธรรม
 • ตอบ: 6528
 • สมัคร: 24/01/2004

ตอบ: 18/07/2012 - 00:03

พี่จัดการปิดกระทู้ของคุณนรชาติทุกกระทู้แล้วค่ะ ส่วนการปรับสมาชิกภาพนั้นต้องรอคุณกอบจัดการให้นะคะ

อนุโมทนาที่น้องตัดสินใจที่จะใช้้เวลาของชีวิตในกิจกรรมที่ทำให้เกิดกุศลจิตเท่านั้น ขอให้เจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นค่ะ :09:
3#390 ผู้ใช้ออฟไลน์   กอบ ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 12323
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 18/07/2012 - 06:30

ปรับสถานะพี่นรชาติเป็นยกเลิกการเป็นสมาชิกแล้วครับ
น้อมรับการตัดสินใจของพี่นรชาติครับ
ขอให้พี่่เจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปจนถึงที่สุดแห่งทุกข์ในเร็ววันครับ
:09: :09: :09:
ไวรัสเรียกค่าไถ่ จะทำการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดโดยเฉพาะไฟล์เอกสาร ทำให้เปิดใช้ไฟล์ไม่ได้ทั้ง Harddisk

ตอนนี้ทาง kaspersky ออกตัวถอดรหัสมาให้ครับ
ใครที่เจอไวรัสพวกนี้ ลองเข้าไปโหลดตัวแก้ไข ที่นี่นะครับ
http://support.kaspersky.com/viruses/utility#
3#391 ผู้ใช้ออฟไลน์   กตพโล ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: ยกเลิกการเป็นสมาชิก
 • ตอบ: 73
 • สมัคร: 18/04/2012

ตอบ: 19/07/2012 - 23:13

ขอยกเลิกการเป็นสมาชิกและแจ้งปิดกระทู้ทั้งหมดครับ ขอบคุณครับ :09: :09: :09:
0#392 ผู้ใช้ออฟไลน์   pann ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: รอยืนยันทางเมล์
 • ตอบ: 2
 • สมัคร: 09/07/2012

ตอบ: 30/07/2012 - 11:49

ต้องการลงประกาศแจกหนังสือค่ะ แต่ลงไม่เป็น พิมพ์หนังสือเรื่อง เหตุเกิดจากความรัก มาแจกผู้สนใจ 300 เล่มค่ะ
0#393 ผู้ใช้ออฟไลน์   pann ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: รอยืนยันทางเมล์
 • ตอบ: 2
 • สมัคร: 09/07/2012

ตอบ: 30/07/2012 - 12:06

คือว่าอ่านแล้วงงมากเลยค่ะ ตั้งใจว่าอยากจะมาแจกหนังสือเพื่อเป็นธรรมทาน เพราะเคยเห็นว่าหนังสือเล่มนี้มีคนเคยเอามาแจกในนี้แล้ว แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ก็เลยอยากจะประกาศแจกหน่ะค่ะ ชื่อหนังสือเรื่อง เหตุเกิดจากความรัก ไม่ทราบต้องทำยังงัย ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

แจก 300 เล่มค่ะ ให้คนที่สนใจอยากได้ลงชื่อและที่อยู่ไว้ จะได้จัดส่งไปให้ แค่นี้อ่ะค่ะ จบแล้ว
0#394 ผู้ใช้ออฟไลน์   กอบ ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 12323
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 30/07/2012 - 14:25

แสดงข้อความที่โพสต์pann [ 30/07/2012 - 12:06 ]

คือว่าอ่านแล้วงงมากเลยค่ะ ตั้งใจว่าอยากจะมาแจกหนังสือเพื่อเป็นธรรมทาน เพราะเคยเห็นว่าหนังสือเล่มนี้มีคนเคยเอามาแจกในนี้แล้ว แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ก็เลยอยากจะประกาศแจกหน่ะค่ะ ชื่อหนังสือเรื่อง เหตุเกิดจากความรัก ไม่ทราบต้องทำยังงัย ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

แจก 300 เล่มค่ะ ให้คนที่สนใจอยากได้ลงชื่อและที่อยู่ไว้ จะได้จัดส่งไปให้ แค่นี้อ่ะค่ะ จบแล้ว


คุณ pann ยังไม่มีสถานะเป็นสมาชิกลานธรรมถาวรครับ เลยทำให้ยังตั้งกระทู้ ตอบกระทู้ในห้องอื่น ๆ ได้ครับ
รบกวนคุณ pann ส่งสำเนาบัตรประชาชนไปที่ larndhamstaff@yahoo.com นะครับ จะมีเจ้าหน้าที่่ดูแล ปรับสถานะให้ครับ

เมื่อเจ้าหน้าที่ปรับสถานะเป็นสมาชิกลานธรรมถาวรให้แล้ว ก็จะสามารถตั้งกระทู้ ตอบกระทู้กันได้ในทุกห้องครับ
http://larndham.org/..._0&#entry775739

รายละเอียดดูในกระทู้นี้นะครับ
อนุโมทนาในจิตทีเป็นกุศลนะครับ

และขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับ
:09: :09: :09:
ไวรัสเรียกค่าไถ่ จะทำการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดโดยเฉพาะไฟล์เอกสาร ทำให้เปิดใช้ไฟล์ไม่ได้ทั้ง Harddisk

ตอนนี้ทาง kaspersky ออกตัวถอดรหัสมาให้ครับ
ใครที่เจอไวรัสพวกนี้ ลองเข้าไปโหลดตัวแก้ไข ที่นี่นะครับ
http://support.kaspersky.com/viruses/utility#
0#395 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 08/08/2012 - 19:07

:09:

รบกวนผู้ดูแลด้วยค่ะ สงสัยน้องเขาจะตั้งกระทู้ผิดห้องน่ะค่ะ

ช่วยพิจารณาย้ายให้น้องเขาด้วยได้ไหมคะ

กระทู้นี้ค่ะ (หลงไปอยู่ในห้องสมุด)

ไม่เข้าใจค่ะ
http://larndham.org/..._0&#entry792108
เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
1#396 ผู้ใช้ออฟไลน์   กอบ ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 12323
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 08/08/2012 - 20:01

ย้ายแล้วครับ ขอบคุณ คุณเภตราที่แจ้งให้นะครับ ^_^
ไวรัสเรียกค่าไถ่ จะทำการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดโดยเฉพาะไฟล์เอกสาร ทำให้เปิดใช้ไฟล์ไม่ได้ทั้ง Harddisk

ตอนนี้ทาง kaspersky ออกตัวถอดรหัสมาให้ครับ
ใครที่เจอไวรัสพวกนี้ ลองเข้าไปโหลดตัวแก้ไข ที่นี่นะครับ
http://support.kaspersky.com/viruses/utility#
0#397 ผู้ใช้ออฟไลน์   กลอง ไอคอน

 • ตอบ 3000+
 • PipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 3845
 • สมัคร: 01/05/2004

ตอบ: 15/08/2012 - 14:58

สวัสดีครับ
ขออนุญาตเพิ่มข้อมูลในกระทู้ 2 ก.ย. 55 ผ้าป่าฯ สร้างอุปกรณ์สายไฟฟ้าถวายพระอาจารย์ไมย์ (วัดป่าภูหลวง จ.นครราชสีมา)

เพิ่มข้อความตรง คำอธิบายกระทู้ครับ
สำคัญ*** สถานที่จัดงาน มูลนิธิหลวงปู่มั่น ซ.จรัญสนิทวงศ์ 37

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 15/08/2012 - 15:03
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

ขออนุญาตแนำนำ website ธรรมะต่างๆ ครับ
1. หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน: http://www.luangta.com/
2. วัดบุญญาวาส: http://www.watboonyawad.com
3. วัดป่าสุคะโต: http://www.pasukato.org/
4. ฟังธรรม.com: http://www.fungdham.com/ - ศูนย์รวมไฟล์ download เพื่อการเผยแผ่ธรรมะ
5. http://bannpeeploy.exteen.com
1#398 ผู้ใช้ออฟไลน์   พริม ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2357
 • สมัคร: 05/09/2007

ตอบ: 05/09/2012 - 09:09

ระยะนี้ดิฉันเห็นมีการตั้งกระทู้ขึ้นมาเป็นหัวข้อหลักธรรมบ้าง พระไตรปิฏกบ้าง หลายกระทู้มาก เหมือนต้องการให้ความรู้ในเรื่องนั้นๆ อยู่ใน กระดาน ชีวิตและธรรมะ ซึ่งอาจผิดประเภท เพราะเป็นเพียงแค่ไปคัดลอกมาให้อ่าน

ฝากให้ผู้ดูแลชี้แนะ หรือแนะนำสมาชิกด้วยนะคะ..หากตั้งใจจะให้ธรรมทาน เป็นความรู้ น่าจะตั้งให้ถูกหมวดหมู่หรือไม่ ซึ่งเข้าใจว่า หากอยู่ในห้องสมุด จะถูกประเภทมากกว่านะคะ

หรือไม่ก็แจ้ง จขกท ให้ทราบ แล้วย้ายไปอยู่ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง จะดูเป็นการจัดระเบียบกระดานได้เรียบร้อย ไม่ปะปนกันนะคะ :02:
"ทำเหตุในปัจจุบันดี...ผลในอนาคตย่อมต้องดี"
สมเด็จพุฒาจารย์ (โต)
0#399 ผู้ใช้ออฟไลน์   กอบ ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 12323
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 05/09/2012 - 18:56

แสดงข้อความที่โพสต์พริม [ 05/09/2012 - 09:09 ]

ระยะนี้ดิฉันเห็นมีการตั้งกระทู้ขึ้นมาเป็นหัวข้อหลักธรรมบ้าง พระไตรปิฏกบ้าง หลายกระทู้มาก เหมือนต้องการให้ความรู้ในเรื่องนั้นๆ อยู่ใน กระดาน ชีวิตและธรรมะ ซึ่งอาจผิดประเภท เพราะเป็นเพียงแค่ไปคัดลอกมาให้อ่าน

ฝากให้ผู้ดูแลชี้แนะ หรือแนะนำสมาชิกด้วยนะคะ..หากตั้งใจจะให้ธรรมทาน เป็นความรู้ น่าจะตั้งให้ถูกหมวดหมู่หรือไม่ ซึ่งเข้าใจว่า หากอยู่ในห้องสมุด จะถูกประเภทมากกว่านะคะ

หรือไม่ก็แจ้ง จขกท ให้ทราบ แล้วย้ายไปอยู่ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง จะดูเป็นการจัดระเบียบกระดานได้เรียบร้อย ไม่ปะปนกันนะคะ :02:

ขอบคุณครับ พี่พริม กำลังคิดจะทำอยู่เหมือนกันครับ
จะขอแจ้งทางเจ้าของกระทู้ก่อนนะครับ เพื่อย้ายเข้าห้องสมุดธรรมะ ครับ
ไวรัสเรียกค่าไถ่ จะทำการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดโดยเฉพาะไฟล์เอกสาร ทำให้เปิดใช้ไฟล์ไม่ได้ทั้ง Harddisk

ตอนนี้ทาง kaspersky ออกตัวถอดรหัสมาให้ครับ
ใครที่เจอไวรัสพวกนี้ ลองเข้าไปโหลดตัวแก้ไข ที่นี่นะครับ
http://support.kaspersky.com/viruses/utility#
0#400 ผู้ใช้ออฟไลน์   กลอง ไอคอน

 • ตอบ 3000+
 • PipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 3845
 • สมัคร: 01/05/2004

ตอบ: 05/09/2012 - 21:01

สวัสดีครับ ขออนุญาตแจ้งเปลี้่ยนชื่อกระทู้ครับ
2 ก.ย. 55 ผ้าป่าฯ สร้างอุปกรณ์สายไฟฟ้าถวายพระอาจารย์ไมย์ (วัดป่าภูหลวง จ.นครราชสีมา)

เดิม สำคัญ*** สถานที่จัดงาน มูลนิธิหลวงปู่มั่น ซ.จรัญสนิทวงศ์ 37
ใหม่ ปิดยอด 400,000 บาท และเชิญร่วมอนุโมทนาบุญความเห็นที่ 9-11
ขออนุญาตแนำนำ website ธรรมะต่างๆ ครับ
1. หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน: http://www.luangta.com/
2. วัดบุญญาวาส: http://www.watboonyawad.com
3. วัดป่าสุคะโต: http://www.pasukato.org/
4. ฟังธรรม.com: http://www.fungdham.com/ - ศูนย์รวมไฟล์ download เพื่อการเผยแผ่ธรรมะ
5. http://bannpeeploy.exteen.com
0#401 ผู้ใช้ออฟไลน์   กอบ ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 12323
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 05/09/2012 - 22:21

แก้ไขให้แล้วครับ คุณกลอง อนุโมทนาครับ
:09: :09: :09:
ไวรัสเรียกค่าไถ่ จะทำการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดโดยเฉพาะไฟล์เอกสาร ทำให้เปิดใช้ไฟล์ไม่ได้ทั้ง Harddisk

ตอนนี้ทาง kaspersky ออกตัวถอดรหัสมาให้ครับ
ใครที่เจอไวรัสพวกนี้ ลองเข้าไปโหลดตัวแก้ไข ที่นี่นะครับ
http://support.kaspersky.com/viruses/utility#
0#402 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2440
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 22/09/2012 - 16:38

รบกวนช่วยปิดกระทู้ในกระดานชีวิตกับธรรมะครับ
กระทู้ชื่อ "ทานที่ได้อานิสงส์สูงสุด (ในระดับของทาน) โดยเฉพาะระหว่างธรรมทาน และอภัยทาน"

http://larndham.org/...b0/page__st__20

ขอบพระคุณผู้ดูแล และขออนุโมทนาครับ :09: :33: :38:
ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#403 ผู้ใช้ออฟไลน์   กอบ ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 12323
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 22/09/2012 - 17:26

แสดงข้อความที่โพสต์ngodngam [ 22/09/2012 - 16:38 ]

รบกวนช่วยปิดกระทู้ในกระดานชีวิตกับธรรมะครับ
กระทู้ชื่อ "ทานที่ได้อานิสงส์สูงสุด (ในระดับของทาน) โดยเฉพาะระหว่างธรรมทาน และอภัยทาน"

http://larndham.org/...b0/page__st__20

ขอบพระคุณผู้ดูแล และขออนุโมทนาครับ :09: :33: :38:ปิดกระทู้ให้แล้วครับ
ไวรัสเรียกค่าไถ่ จะทำการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดโดยเฉพาะไฟล์เอกสาร ทำให้เปิดใช้ไฟล์ไม่ได้ทั้ง Harddisk

ตอนนี้ทาง kaspersky ออกตัวถอดรหัสมาให้ครับ
ใครที่เจอไวรัสพวกนี้ ลองเข้าไปโหลดตัวแก้ไข ที่นี่นะครับ
http://support.kaspersky.com/viruses/utility#
0#404 ผู้ใช้ออฟไลน์   กลอง ไอคอน

 • ตอบ 3000+
 • PipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 3845
 • สมัคร: 01/05/2004

ตอบ: 02/10/2012 - 07:23

ข้อ 1. รบกวนช่วยแก้ัไขความคิดเห็น #401 ด้วยครับ พอดีต้องการกด +1 แต่กด -1 ครับ

แสดงข้อความที่โพสต์กอบ [ 05/09/2012 - 22:21 ]

แก้ไขให้แล้วครับ คุณกลอง อนุโมทนาครับ
:09: :09: :09:


ข้อ 2. รบกวนช่วยลบกระทู้นี้ด้วยเพราะตั้งกระทู้ซ้ำซ้อนครับ
หล่อสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ 108 นิ้ว ณ โรงหล่อที่ อ.ลาดหลุมแก้ว

ขอขอบคุึณ และขออภัยมา ณ ที่นีี้ด้วยครับ
:09: :09: :09:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย กลอง: 02/10/2012 - 07:26

ขออนุญาตแนำนำ website ธรรมะต่างๆ ครับ
1. หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน: http://www.luangta.com/
2. วัดบุญญาวาส: http://www.watboonyawad.com
3. วัดป่าสุคะโต: http://www.pasukato.org/
4. ฟังธรรม.com: http://www.fungdham.com/ - ศูนย์รวมไฟล์ download เพื่อการเผยแผ่ธรรมะ
5. http://bannpeeploy.exteen.com
0#405 ผู้ใช้ออฟไลน์   Jigsaw of destiny ไอคอน

 • ตอบ 400+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 449
 • สมัคร: 28/12/2006

ตอบ: 05/10/2012 - 10:46

:33: :09: :33:

มีข้อความอยากให้แก้ไขหน่อยค่ะ

ที่กระทู้นี้ค่ะ

พุทฺธาจาโรวาท(๗)

คคห.ที่ 3,4 และ 6 ค่ะ

ช่วยแก้ข้อความในเครื่องหมายคำพูดให้เป็นตัวเอียงด้วยคะ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ :09:

.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 05/10/2012 - 11:52
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

[color="#2E8B57"][size="4"]ทำเหตุให้ดีที่สุด และเมื่อปัจจัยถึงพร้อม นิพพานคงอยู่ไม่ไกล[/size][/color]
0#406 ผู้ใช้ออฟไลน์   joy1983 ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 299
 • สมัคร: 11/10/2007

ตอบ: 15/10/2012 - 19:49

รบกวนช่วยแก้ไขความคิดเห็น #1 ด้วยค่ะ พอดีต้องการกด +1 แต่กด -1 ค่ะ
http://larndham.org/..._0&#entry795020

ขอบคุณมากค่ะ
ฝึกจิตให้เกิดสติเกิดสัมปชัญญะด้วยการระลึกถึงศีล
และระลึกถึงการมีอยู่ของกายใจ หรือรูปนาม ขันธ์ห้า เนืองๆ
โดยไม่ทำอะไรที่ยุ่งยากไปกว่าการรู้กายรู้ใจตามที่เป็นจริง
ก็จะทำให้จิตมีความตั้งมั่นขึ้นมา

จากหนังสือ "ฝึกสติให้จิตตั้งมั่น ฝึกสติให้เกิดปัญญา"
อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา
0#407 ผู้ใช้ออฟไลน์   กอบ ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 12323
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 16/10/2012 - 20:32

แสดงข้อความที่โพสต์joy1983 [ 15/10/2012 - 19:49 ]

รบกวนช่วยแก้ไขความคิดเห็น #1 ด้วยค่ะ พอดีต้องการกด +1 แต่กด -1 ค่ะ
http://larndham.org/..._0&#entry795020

ขอบคุณมากค่ะ


ยังไม่เห็นความเห็นไหนเป็น -1 แล้วนะครับ :02:
เรื่องนี้ผู้ดูแลก็แก้ไม่ได้ครับ นอกจากจะช่วยกดเป็น +1 ให้แทนครับ :02: เพื่อหักล้างเป็น 0 ครับ
ไวรัสเรียกค่าไถ่ จะทำการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดโดยเฉพาะไฟล์เอกสาร ทำให้เปิดใช้ไฟล์ไม่ได้ทั้ง Harddisk

ตอนนี้ทาง kaspersky ออกตัวถอดรหัสมาให้ครับ
ใครที่เจอไวรัสพวกนี้ ลองเข้าไปโหลดตัวแก้ไข ที่นี่นะครับ
http://support.kaspersky.com/viruses/utility#
1#408 ผู้ใช้ออฟไลน์   joy1983 ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 299
 • สมัคร: 11/10/2007

ตอบ: 19/10/2012 - 18:58

ขอบคุณมากค่ะ :06:

คงมีคนอื่นเข้ามาช่วยกดบวกในความเห็นนี้ให้แล้ว :02:

:38:
ฝึกจิตให้เกิดสติเกิดสัมปชัญญะด้วยการระลึกถึงศีล
และระลึกถึงการมีอยู่ของกายใจ หรือรูปนาม ขันธ์ห้า เนืองๆ
โดยไม่ทำอะไรที่ยุ่งยากไปกว่าการรู้กายรู้ใจตามที่เป็นจริง
ก็จะทำให้จิตมีความตั้งมั่นขึ้นมา

จากหนังสือ "ฝึกสติให้จิตตั้งมั่น ฝึกสติให้เกิดปัญญา"
อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา
0คำตอบต่อไป: gift - mayrin - เภตรา - เภตรา - จำปาลาว - กอบ - กลอง - dhamm33 - กอบ - เภตรา - จรรยา - chaordic - อังคาร - กลอง - PNoi - เนยยะ - mayrin - human555 - human555 - กลอง - human555 - กลอง - กลอง - กอบ - เภตรา - กอบ - กอบ - เภตรา - yaa - yaa - ngodngam - ngodngam - pomjung9 - pomjung9 - กอบ - pomjung9 - pomjung9 - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - ณรงค์ชัย - กอบ - ณรงค์ชัย - กอบ - เภตรา - เภตรา - เภตรา - ณรงค์ชัย - joy1983 - เภตรา - เภตรา - human555 - เภตรา - ngodngam - กอบ - ngodngam - veelabulus - human555 - phraedhammajak - ngodngam - PNoi - phraedhammajak - phraedhammajak - กอบ - ngodngam - phraedhammajak - human555 - phraedhammajak - เภตรา - อัปปมัญญา - สุพัฒน์ - tb - phraedhammajak - เนยยะ - เภตรา - กอบ - กอบ - ngodngam - กอบ - phraedhammajak - ngodngam - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - human555 - เภตรา - phraedhammajak - เภตรา - ngodngam - human555 - phraedhammajak - phraedhammajak - Aunnatsu - เภตรา - ngodngam - กอบ - ngodngam - กอบ - เภตรา - phraedhammajak - ngodngam - ngodngam - ngodngam - namsompun - sssboun - บูมบูม - เภตรา - ngodngam - ngodngam - เภตรา - sssboun - shadee - ngodngam - Jigsaw of destiny - sssboun - บูมบูม - กอบ - กอบ - sssboun - Jigsaw of destiny - เภตรา - เภตรา - เภตรา - Jigsaw of destiny - sssboun - Jigsaw of destiny - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - sssboun - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam -
 • (28 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • สุดท้าย »
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ