ลานธรรมเสวนา: รับแจ้งปัญหาการใช้งานลานธรรม ลบกระทู้ ลบคำตอบ ฯลฯ - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

 • (28 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • สุดท้าย »
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

รับแจ้งปัญหาการใช้งานลานธรรม ลบกระทู้ ลบคำตอบ ฯลฯ หรืออีเมล์ไปที่ larndhamstaff@yahoo.com (งด fwd mail ทุกชนิดครับ)

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   เจตน์ ไอคอน

 • เจตน์
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 1035
 • สมัคร: 22/01/2004

ตอบ: 14/09/2010 - 23:23

รับแจ้งปัญหาการใช้งานที่กระทู้นี้นะครับ

หรือส่งอีเมล์ไปที่ larndhamstaff@yahoo.com ครับ
(งดฟอร์เวิร์ดเมล์ทุกชนิด)

สมาชิกที่ต้องการให้ผู้ดูแลแก้ไขหรือลบกระทู้ ขอความกรุณาโพสต์ลิ้งค์ของกระทู้ดังกล่าว และบอกเลขที่คำตอบ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงานของผู้ดูแลครับ
:09:
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการของความไม่อดทนเหล่านี้ คือ
๑.ไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่พอใจของคนมาก
๒. มากไปด้วยเวร
๓. มากไปด้วยโทษ
๔. หลง ถึงแก่ความตาย
๕. สิ้นชีวิตแล้ว ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคคติ วินิบาต นรก
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โทษของความไม่อดทน ๕ ประการเหล่านี้แล
ปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๒/๒๘๒
6


 • (28 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • สุดท้าย »
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้

คำตอบก่อนหน้า: architect - PNoi - PNoi - นายบูมบูม - PNoi - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก - Vivi Orunitia - PNoi - PNoi - PNoi - Vivi Orunitia - PNoi - Vivi Orunitia - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - เจตน์ - เจตน์ - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - กานต์ - Jigsaw of destiny - กานต์ - ฮานามิ - เจตน์ - เจตน์ - ฮานามิ - เจตน์ - ฮานามิ - PNoi - เจตน์ - anegsangsoog - กอบ - anegsangsoog - ฮานามิ - ฮานามิ - พฤษภา - เจตน์ - กานต์ - PNoi - สาวิกา - ฮานามิ - เจตน์ - พฤษภา - กานต์ - แสงแดด - ฮานามิ - ฮานามิ - Lotion - เจตน์ - พฤษภา - พริม - ฮานามิ - ฮานามิ - เจตน์ - ฮานามิ - พฤษภา - เจตน์ - เจตน์ - ฮานามิ - เจตน์ - ฮานามิ - พฤษภา - Lotion - PNoi - ฮานามิ - กอบ - ฮานามิ - กอบ - เจตน์ - พริม - กานต์ - เนยยะ - กอบ - ฮานามิ - หาทางดับทุกข์ - กอบ - อังคาร - กอบ - หาทางดับทุกข์ - กอบ - thanatos เทพเจ้าแห่งความตาย - PNoi - เภตรา - PNoi - ngodngam - ngodngam - กอบ - คนคนหนึ่ง - ชัชวาล เพ่งวรรธนะ - PNoi - ngodngam - PNoi - พริม - ชัชวาล เพ่งวรรธนะ - PNoi - พริม - บัวจงกลนี - เภตรา - กอบ - กลอง - ณ ฟ้า - กอบ - itim - กอบ - itim - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - อโณ นีมัตร - กอบ - กอบ - เภตรา - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - PNoi - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - hoswalt - PNoi - พรรณนา - กอบ - พรรณนา - กอบ - PNoi - กอบ - เภตรา - PNoi - เภตรา - มุ่งเต็มใจ - PNoi - TemplarKnight - PNoi - กอบ - เภตรา - กอบ - ngodngam - กอบ - แตงกวา - PNoi - พุทธฏีกา - PNoi - วัลลภ - กอบ - ณรงค์ชัย - กอบ - itim - PNoi - itim - itim - ณรงค์ชัย - เภตรา - PNoi - OpenMind - PNoi - เภตรา - เภตรา - ณรงค์ชัย - วิฬาร์วรรณ - กอบ - พุทธฏีกา - กอบ - Yupa W. - กอบ - เนยยะ - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - กลอง - กอบ - กลอง - กอบ - joy1983 - ngodngam - PNoi - กลอง - PNoi - yajai - กอบ - ngodngam - กลอง - PNoi - Jigsaw of destiny - กอบ - กอบ - ธรรมอุทิศ_261249 - PNoi - Jigsaw of destiny - กอบ - ngodngam - PNoi - ngodngam - PNoi - ngodngam - PNoi - ชงโค - PNoi - ชงโค - กอบ - anegsangsoog - PNoi - Jigsaw of destiny - กอบ - ngodngam - PNoi - วสละ - hoswalt - PNoi - พุทธฏีกา - PNoi - พุทธฏีกา - กอบ - พอใจ - กอบ - สุนิสา - พีที - PNoi - PNoi - เภตรา - ngodngam - PNoi - กลอง - PNoi - ngodngam - กอบ - ngodngam - กอบ - venfaa - กอบ - ngodngam - ammy_2525 - กานต์ - กลอง - แตงกวา - แตงกวา - ลูกจันทรา - กอบ - เภตรา - กลอง - venfaa - กลอง - PNoi - ทรมาน - oratch - วัดกาญจนบริรักษ์ - PNoi - กลอง - PNoi - วัดกาญจนบริรักษ์ - กลอง - PNoi - ngodngam - ลูกโค - กอบ - เภตรา - กอบ - panitta3 - panitta3 - เภตรา - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - apanan - กอบ - dechacheng - PNoi - ตะวันสีชมพู - PNoi - เภตรา - กอบ - นายโจโจ้ - เภตรา - บูมบูม - venfaa - PNoi - เภตรา - กอบ - คนน่ารัก - PNoi - พุทธฏีกา - พุทธฏีกา - PNoi - พุทธฏีกา - กอบ - พุทธฏีกา - กอบ - Jigsaw of destiny - กอบ - Jigsaw of destiny - Jigsaw of destiny - กอบ - Jigsaw of destiny - กอบ - venfaa - กอบ - กลอง - กอบ - ngodngam - เภตรา - กอบ - venfaa - กอบ - กลอง - PNoi - พระสมรัก - ngodngam - Lotion - ธุวัง มะระณัง - PNoi - เภตรา - บัวจงกลนี - กอบ - PNoi - พุทธฏีกา - PNoi - พุทธฏีกา - lovemelovemyfm - กอบ - ngodngam - yimyim - yimyim - yimyim - กอบ - louis_bun - PNoi - ลูกสาวคนโต - PNoi - lada - lada - lada - กอบ - เภตรา - ปภาสร - ปภาสร - benyapa - ปภาสร - ปภาสร - ศิษย์นอกวัด - PNoi - กลอง - กตพโล - เภตรา - เภตรา -

#380 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2438
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 09/07/2012 - 11:14

กระทู้นี้ จขกท แจ้งปิดกระทู้แล้วครับ แต่ว่าแจ้งในกระทู้ครับ

ขอรับบริจาคพระไตรพระไตรปิฎก ขอรับบริจาคพระไตรพระไตรปิฎก

http://larndham.org/..._0&#entry790381

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย PNoi: 09/07/2012 - 19:56
เหตุผลในการแก้ไข:: ปิดกระทู้ตามที่แจ้ง ขอบคุณค่ะ :33:

ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#381 ผู้ใช้ออฟไลน์   นรชาติ ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: ยกเลิกการเป็นสมาชิก
 • ตอบ: 1280
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 10/07/2012 - 11:02

:09: ผมนรชาติ ขอให้ผู้ดูแลระบบช่วยล็อค กระทู้ของผม "ไม่ใช่ปิด" นะครับ แค่ล็อคไม่ให้ใครเข้ามาโพสต์ได้เท่านั้น 3 กระทู้ คือ

1. ความเป็นโทษของการสนทนาธรรมตลอดกาล.....

2. มรรคสมังคี คือ.......

3. ผู้บรรลุธรรมควรประกาศ.......

ส่วน กระทู้ "โหวตปิด กระทู้ นรชาติ" ให้ใช้งานได้ตามปกติครับ ผมจะรอครบ 7 วัน คือ ถึงวันจันทร์ ที่ 16 ก.ค.2555 (18.00 น.) หากกระทู้ ผลโหวต คือ กระทู้ผมควรปิด ผมก็รบกวนผู้ดูแลปิดได้ทันทีครับ :09:
0#382 ผู้ใช้ออฟไลน์   กอบ ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 12323
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 10/07/2012 - 23:19

ล็อคกระทู้ก็คือปิดกระทู้นะครับ :-) ไม่มีให้ล็อค แล้วไม่ปิดครับ :-)

จะมีอีกอย่างคือให้ล็อคคำตอบไม่ให้ขึ้น ไม่ว่าของใครเลยครับ :-)คือโพสต์ได้แต่คำตอบไม่ขึ้นครับ :-)
คุณพี่นรชาติต้องการแบบไหนครับ
ไวรัสเรียกค่าไถ่ จะทำการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดโดยเฉพาะไฟล์เอกสาร ทำให้เปิดใช้ไฟล์ไม่ได้ทั้ง Harddisk

ตอนนี้ทาง kaspersky ออกตัวถอดรหัสมาให้ครับ
ใครที่เจอไวรัสพวกนี้ ลองเข้าไปโหลดตัวแก้ไข ที่นี่นะครับ
http://support.kaspersky.com/viruses/utility#
0#383 ผู้ใช้ออฟไลน์   นรชาติ ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: ยกเลิกการเป็นสมาชิก
 • ตอบ: 1280
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 11/07/2012 - 09:39

:02: อ๋อเข้าใจแล้ว เช่นนั้นเปิดไว้ก่อนได้ครับ เพราะ สงครามสงบแล้ว ที่เหลือก็รอตามที่ระบุครับ คือ รอถึงวันจันทร์หน้า หกโมงเย็น

อีกประการ คือ ถ้าปิดกระทู้หมดแล้ว ช่วยลบล็อคอิน ข้อมูลส่วนตัว และถอดออกจากสมาชิกภาพถาวรด้วยครับ

อีกประการหนึ่ง คือ ผมจะเว้นวรรคการโพสต์ใดๆ 3 เดือน ผมจะไม่โพสต์ใดๆเลยในที่นี้ หยุดตัวเอง หยุดพูด ไปให้เวลางานทางโลกเต็มที่นะครับ แต่อาจจะแวะมาดูเท่านั้น ดังนั้นหากผมหายไปแบบเงียบๆ ไม่ตอบใดๆ ในกระทู้ผมเลยจนครบกำหนดเวลา 3 เดือนนับจากวันนี้ คือ ผมอนุญาตให้ผู้ดูแลปิดกระทู้ได้เลย และถือว่าผมได้ลาออกจากสมาชิกไปแล้วโดยปริยาย แต่รบกวนคุณกอบช่วยกรุณาลบข้อมูลให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ คุณกอบ

:09:
0#384 ผู้ใช้ออฟไลน์   กอบ ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 12323
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 11/07/2012 - 10:03

แสดงข้อความที่โพสต์นรชาติ [ 11/07/2012 - 09:39 ]

อีกประการ คือ ถ้าปิดกระทู้หมดแล้ว ช่วยลบล็อคอิน ข้อมูลส่วนตัว และถอดออกจากสมาชิกภาพถาวรด้วยครับ


เรื่องลบ login หรือชื่อสมาชิก ตอนนี้ไม่สามารถทำได้ครับ เพราะถ้าทำไปแล้วจะมีปัญหาต่อการค้นหากระทู้กันต่าง ๆ ในฐานข้อมูลได้ครับ
ทำได้อย่างนึงคือ ปรับสถานะเป็นยกเลิกสมาชิกครับ พี่นรชาติครับ ^_^
ไวรัสเรียกค่าไถ่ จะทำการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดโดยเฉพาะไฟล์เอกสาร ทำให้เปิดใช้ไฟล์ไม่ได้ทั้ง Harddisk

ตอนนี้ทาง kaspersky ออกตัวถอดรหัสมาให้ครับ
ใครที่เจอไวรัสพวกนี้ ลองเข้าไปโหลดตัวแก้ไข ที่นี่นะครับ
http://support.kaspersky.com/viruses/utility#
0#385 ผู้ใช้ออฟไลน์   นรชาติ ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: ยกเลิกการเป็นสมาชิก
 • ตอบ: 1280
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 11/07/2012 - 10:44

ได้ครับ ตามนั้น :02: ขอบคุณ กอบครับ :09:
0#386 ผู้ใช้ออฟไลน์   พริม ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2357
 • สมัคร: 05/09/2007

ตอบ: 14/07/2012 - 08:49

จะปิดกระทู้ หรือ ไม่ปิดกระทู้ ก็น่าจะยังคงสมาชิกไว้ก่อนนะคะ

เผื่อโอกาสหน้า ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กัน หรือ มีเรื่องเล่าอื่นใดที่เป็นประโยชน์ จะได้เข้ามาเสวนากันใหม่

ไปพักกาย พักใจ ให้สดชื่น จิตใจเบิกบาน...หาเหนื่อยใจเมื่อไหร่ ก็เข้ามาทักทายกันนะคะ จะยกเลิกสมาชิกไปทำไม :33:
"ทำเหตุในปัจจุบันดี...ผลในอนาคตย่อมต้องดี"
สมเด็จพุฒาจารย์ (โต)
2#387 ผู้ใช้ออฟไลน์   PNoi ไอคอน

 • ตอบ 6000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลลานธรรม
 • ตอบ: 6528
 • สมัคร: 24/01/2004

ตอบ: 15/07/2012 - 02:08

อ้างอิง

ไปพักกาย พักใจ ให้สดชื่น จิตใจเบิกบาน...หาเหนื่อยใจเมื่อไหร่ ก็เข้ามาทักทายกันนะคะ จะยกเลิกสมาชิกไปทำไม


พี่เห็นด้วยกับคำแนะนำของน้องพริมค่ะ :94:

ถ้าตอนนี้เหนื่อยใจก็ต้องไปพักใจก่อน...ถึงจะแก้ถูกต้นเหตุ เมื่อใจหมดกังวลในทางโลกแล้วจะเป็นสมาชิกลานธรรมหรือไม่เป็นก็ไม่ใช่ประเด็นนะเนี่ย :33:
1#388 ผู้ใช้ออฟไลน์   นรชาติ ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: ยกเลิกการเป็นสมาชิก
 • ตอบ: 1280
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 17/07/2012 - 10:12

แสดงข้อความที่โพสต์พริม [ 14/07/2012 - 08:49 ]

จะปิดกระทู้ หรือ ไม่ปิดกระทู้ ก็น่าจะยังคงสมาชิกไว้ก่อนนะคะ

เผื่อโอกาสหน้า ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กัน หรือ มีเรื่องเล่าอื่นใดที่เป็นประโยชน์ จะได้เข้ามาเสวนากันใหม่

ไปพักกาย พักใจ ให้สดชื่น จิตใจเบิกบาน...หาเหนื่อยใจเมื่อไหร่ ก็เข้ามาทักทายกันนะคะ จะยกเลิกสมาชิกไปทำไม :33:


แสดงข้อความที่โพสต์PNoi [ 15/07/2012 - 02:08 ]

อ้างอิง

ไปพักกาย พักใจ ให้สดชื่น จิตใจเบิกบาน...หาเหนื่อยใจเมื่อไหร่ ก็เข้ามาทักทายกันนะคะ จะยกเลิกสมาชิกไปทำไม


พี่เห็นด้วยกับคำแนะนำของน้องพริมค่ะ :94:

ถ้าตอนนี้เหนื่อยใจก็ต้องไปพักใจก่อน...ถึงจะแก้ถูกต้นเหตุ เมื่อใจหมดกังวลในทางโลกแล้วจะเป็นสมาชิกลานธรรมหรือไม่เป็นก็ไม่ใช่ประเด็นนะเนี่ย :33:


:09: ขอขอบคุณในความห่วงใยของทั้งสองท่านนะครับ จริงๆแล้วก็ไม่ได้ทุกข์ใจอะไร แต่ทำงานมาก ก็มีเหนื่อยบ้างครับตามธรรมดาของสังขารขันธ์ แต่จุดใหญ่ใจความเลย คือ การมองโลก มองชีวิต มองความเป็นประโยชน์ มองความเป็นโทษ หากมองว่าคนเรามีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากันหมด เมื่อหักเวลาพักผ่อนนอนหลับไปแล้ว ทุกคนมีเวลาพอๆกัน เราจะเอาเวลาไปทำอะไร ระหว่าง ความมีประโยชน์ กับ ความมีโทษ บุญ กับ บาป

นั่นคือ วิธีการมองโลกของผม ตอนนี้ผมมีงานทำประโยชน์เฉพาะหน้าอยู่ งานบุญ งานช่วยเหลือคนอยู่ ทำอยู่ 7 วันต่อ อาทิตย์ วันละ 8- 10 ชั่วโมง กับการเข้าลานธรรมซึ่งเดาไม่ถูกว่าจะได้ประโยชน์อะไรในปัจจุบัน หรือจะเกิดโทษกับใครบ้าง อันนี้เปรียบเหมือนการมองเห็นในสิ่งหนึ่งที่ชัดเจน กับอีกสิ่งหนึ่งที่เลือนราง ดังนั้นจึงคิดว่าสมควรจะหยุดพักเสียก่อน อย่างน้อยก็น่าจะ 2-3 ปีกับที่นี่ จึงมาขอยกลิกการเป็นสมาชิกถาวรเอาไว้ก่อน เมื่อคิดว่ามีประโยชน์จะกลับมาสนทนานะครับ ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ คนเราหากมี “ใจเป็นธรรม” และ มี “ธรรมในใจ” อยู่ที่ไหนสบายหมดครับ อยู่ในอิริยาบถไหน ยืน เดิน นั่ง นอน ธรรมรักษา ทำบุญกุศลที่ใดได้บุญกุศลทั้งสิ้น เพราะทุกอย่างสำเร็จที่ใจ แต่หาก “มีกิเลสในใจ มีใจเป็นกิเลส” ก่อบาปอกุศล สร้างกรรมได้ทุกที่ทุกกาลเวลาเช่นกันครับ ขอให้ทุกท่านรักษากายใจ ให้พ้นทุกข์นะครับ เชื่อและปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ เป็นที่พึ่งตลอดไปครับ จะไปถึงพระนิพพานอย่างแน่นอนครับ

ขอรบกวน คุณกอบ ปิดกระทู้ทั้งหมดของผม รวมถึงกระทู้โหวตปิดด้วยนะครับ และยกเลิกสมาชิกภาพให้ด้วย สามารถดำเนินการตามนี้ได้ทันที ขอขอบคุณครับ
0#389 ผู้ใช้ออฟไลน์   PNoi ไอคอน

 • ตอบ 6000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลลานธรรม
 • ตอบ: 6528
 • สมัคร: 24/01/2004

ตอบ: 18/07/2012 - 00:03

พี่จัดการปิดกระทู้ของคุณนรชาติทุกกระทู้แล้วค่ะ ส่วนการปรับสมาชิกภาพนั้นต้องรอคุณกอบจัดการให้นะคะ

อนุโมทนาที่น้องตัดสินใจที่จะใช้้เวลาของชีวิตในกิจกรรมที่ทำให้เกิดกุศลจิตเท่านั้น ขอให้เจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นค่ะ :09:
3#390 ผู้ใช้ออฟไลน์   กอบ ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 12323
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 18/07/2012 - 06:30

ปรับสถานะพี่นรชาติเป็นยกเลิกการเป็นสมาชิกแล้วครับ
น้อมรับการตัดสินใจของพี่นรชาติครับ
ขอให้พี่่เจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปจนถึงที่สุดแห่งทุกข์ในเร็ววันครับ
:09: :09: :09:
ไวรัสเรียกค่าไถ่ จะทำการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดโดยเฉพาะไฟล์เอกสาร ทำให้เปิดใช้ไฟล์ไม่ได้ทั้ง Harddisk

ตอนนี้ทาง kaspersky ออกตัวถอดรหัสมาให้ครับ
ใครที่เจอไวรัสพวกนี้ ลองเข้าไปโหลดตัวแก้ไข ที่นี่นะครับ
http://support.kaspersky.com/viruses/utility#
3#391 ผู้ใช้ออฟไลน์   กตพโล ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: ยกเลิกการเป็นสมาชิก
 • ตอบ: 73
 • สมัคร: 18/04/2012

ตอบ: 19/07/2012 - 23:13

ขอยกเลิกการเป็นสมาชิกและแจ้งปิดกระทู้ทั้งหมดครับ ขอบคุณครับ :09: :09: :09:
0#392 ผู้ใช้ออฟไลน์   pann ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: รอยืนยันทางเมล์
 • ตอบ: 2
 • สมัคร: 09/07/2012

ตอบ: 30/07/2012 - 11:49

ต้องการลงประกาศแจกหนังสือค่ะ แต่ลงไม่เป็น พิมพ์หนังสือเรื่อง เหตุเกิดจากความรัก มาแจกผู้สนใจ 300 เล่มค่ะ
0#393 ผู้ใช้ออฟไลน์   pann ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: รอยืนยันทางเมล์
 • ตอบ: 2
 • สมัคร: 09/07/2012

ตอบ: 30/07/2012 - 12:06

คือว่าอ่านแล้วงงมากเลยค่ะ ตั้งใจว่าอยากจะมาแจกหนังสือเพื่อเป็นธรรมทาน เพราะเคยเห็นว่าหนังสือเล่มนี้มีคนเคยเอามาแจกในนี้แล้ว แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ก็เลยอยากจะประกาศแจกหน่ะค่ะ ชื่อหนังสือเรื่อง เหตุเกิดจากความรัก ไม่ทราบต้องทำยังงัย ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

แจก 300 เล่มค่ะ ให้คนที่สนใจอยากได้ลงชื่อและที่อยู่ไว้ จะได้จัดส่งไปให้ แค่นี้อ่ะค่ะ จบแล้ว
0#394 ผู้ใช้ออฟไลน์   กอบ ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 12323
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 30/07/2012 - 14:25

แสดงข้อความที่โพสต์pann [ 30/07/2012 - 12:06 ]

คือว่าอ่านแล้วงงมากเลยค่ะ ตั้งใจว่าอยากจะมาแจกหนังสือเพื่อเป็นธรรมทาน เพราะเคยเห็นว่าหนังสือเล่มนี้มีคนเคยเอามาแจกในนี้แล้ว แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ก็เลยอยากจะประกาศแจกหน่ะค่ะ ชื่อหนังสือเรื่อง เหตุเกิดจากความรัก ไม่ทราบต้องทำยังงัย ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

แจก 300 เล่มค่ะ ให้คนที่สนใจอยากได้ลงชื่อและที่อยู่ไว้ จะได้จัดส่งไปให้ แค่นี้อ่ะค่ะ จบแล้ว


คุณ pann ยังไม่มีสถานะเป็นสมาชิกลานธรรมถาวรครับ เลยทำให้ยังตั้งกระทู้ ตอบกระทู้ในห้องอื่น ๆ ได้ครับ
รบกวนคุณ pann ส่งสำเนาบัตรประชาชนไปที่ larndhamstaff@yahoo.com นะครับ จะมีเจ้าหน้าที่่ดูแล ปรับสถานะให้ครับ

เมื่อเจ้าหน้าที่ปรับสถานะเป็นสมาชิกลานธรรมถาวรให้แล้ว ก็จะสามารถตั้งกระทู้ ตอบกระทู้กันได้ในทุกห้องครับ
http://larndham.org/..._0&#entry775739

รายละเอียดดูในกระทู้นี้นะครับ
อนุโมทนาในจิตทีเป็นกุศลนะครับ

และขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับ
:09: :09: :09:
ไวรัสเรียกค่าไถ่ จะทำการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดโดยเฉพาะไฟล์เอกสาร ทำให้เปิดใช้ไฟล์ไม่ได้ทั้ง Harddisk

ตอนนี้ทาง kaspersky ออกตัวถอดรหัสมาให้ครับ
ใครที่เจอไวรัสพวกนี้ ลองเข้าไปโหลดตัวแก้ไข ที่นี่นะครับ
http://support.kaspersky.com/viruses/utility#
0#395 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 08/08/2012 - 19:07

:09:

รบกวนผู้ดูแลด้วยค่ะ สงสัยน้องเขาจะตั้งกระทู้ผิดห้องน่ะค่ะ

ช่วยพิจารณาย้ายให้น้องเขาด้วยได้ไหมคะ

กระทู้นี้ค่ะ (หลงไปอยู่ในห้องสมุด)

ไม่เข้าใจค่ะ
http://larndham.org/..._0&#entry792108
เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
1#396 ผู้ใช้ออฟไลน์   กอบ ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 12323
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 08/08/2012 - 20:01

ย้ายแล้วครับ ขอบคุณ คุณเภตราที่แจ้งให้นะครับ ^_^
ไวรัสเรียกค่าไถ่ จะทำการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดโดยเฉพาะไฟล์เอกสาร ทำให้เปิดใช้ไฟล์ไม่ได้ทั้ง Harddisk

ตอนนี้ทาง kaspersky ออกตัวถอดรหัสมาให้ครับ
ใครที่เจอไวรัสพวกนี้ ลองเข้าไปโหลดตัวแก้ไข ที่นี่นะครับ
http://support.kaspersky.com/viruses/utility#
0#397 ผู้ใช้ออฟไลน์   กลอง ไอคอน

 • ตอบ 3000+
 • PipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 3845
 • สมัคร: 01/05/2004

ตอบ: 15/08/2012 - 14:58

สวัสดีครับ
ขออนุญาตเพิ่มข้อมูลในกระทู้ 2 ก.ย. 55 ผ้าป่าฯ สร้างอุปกรณ์สายไฟฟ้าถวายพระอาจารย์ไมย์ (วัดป่าภูหลวง จ.นครราชสีมา)

เพิ่มข้อความตรง คำอธิบายกระทู้ครับ
สำคัญ*** สถานที่จัดงาน มูลนิธิหลวงปู่มั่น ซ.จรัญสนิทวงศ์ 37

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 15/08/2012 - 15:03
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

ขออนุญาตแนำนำ website ธรรมะต่างๆ ครับ
1. หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน: http://www.luangta.com/
2. วัดบุญญาวาส: http://www.watboonyawad.com
3. วัดป่าสุคะโต: http://www.pasukato.org/
4. ฟังธรรม.com: http://www.fungdham.com/ - ศูนย์รวมไฟล์ download เพื่อการเผยแผ่ธรรมะ
5. http://bannpeeploy.exteen.com
1#398 ผู้ใช้ออฟไลน์   พริม ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2357
 • สมัคร: 05/09/2007

ตอบ: 05/09/2012 - 09:09

ระยะนี้ดิฉันเห็นมีการตั้งกระทู้ขึ้นมาเป็นหัวข้อหลักธรรมบ้าง พระไตรปิฏกบ้าง หลายกระทู้มาก เหมือนต้องการให้ความรู้ในเรื่องนั้นๆ อยู่ใน กระดาน ชีวิตและธรรมะ ซึ่งอาจผิดประเภท เพราะเป็นเพียงแค่ไปคัดลอกมาให้อ่าน

ฝากให้ผู้ดูแลชี้แนะ หรือแนะนำสมาชิกด้วยนะคะ..หากตั้งใจจะให้ธรรมทาน เป็นความรู้ น่าจะตั้งให้ถูกหมวดหมู่หรือไม่ ซึ่งเข้าใจว่า หากอยู่ในห้องสมุด จะถูกประเภทมากกว่านะคะ

หรือไม่ก็แจ้ง จขกท ให้ทราบ แล้วย้ายไปอยู่ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง จะดูเป็นการจัดระเบียบกระดานได้เรียบร้อย ไม่ปะปนกันนะคะ :02:
"ทำเหตุในปัจจุบันดี...ผลในอนาคตย่อมต้องดี"
สมเด็จพุฒาจารย์ (โต)
0#399 ผู้ใช้ออฟไลน์   กอบ ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 12323
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 05/09/2012 - 18:56

แสดงข้อความที่โพสต์พริม [ 05/09/2012 - 09:09 ]

ระยะนี้ดิฉันเห็นมีการตั้งกระทู้ขึ้นมาเป็นหัวข้อหลักธรรมบ้าง พระไตรปิฏกบ้าง หลายกระทู้มาก เหมือนต้องการให้ความรู้ในเรื่องนั้นๆ อยู่ใน กระดาน ชีวิตและธรรมะ ซึ่งอาจผิดประเภท เพราะเป็นเพียงแค่ไปคัดลอกมาให้อ่าน

ฝากให้ผู้ดูแลชี้แนะ หรือแนะนำสมาชิกด้วยนะคะ..หากตั้งใจจะให้ธรรมทาน เป็นความรู้ น่าจะตั้งให้ถูกหมวดหมู่หรือไม่ ซึ่งเข้าใจว่า หากอยู่ในห้องสมุด จะถูกประเภทมากกว่านะคะ

หรือไม่ก็แจ้ง จขกท ให้ทราบ แล้วย้ายไปอยู่ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง จะดูเป็นการจัดระเบียบกระดานได้เรียบร้อย ไม่ปะปนกันนะคะ :02:

ขอบคุณครับ พี่พริม กำลังคิดจะทำอยู่เหมือนกันครับ
จะขอแจ้งทางเจ้าของกระทู้ก่อนนะครับ เพื่อย้ายเข้าห้องสมุดธรรมะ ครับ
ไวรัสเรียกค่าไถ่ จะทำการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดโดยเฉพาะไฟล์เอกสาร ทำให้เปิดใช้ไฟล์ไม่ได้ทั้ง Harddisk

ตอนนี้ทาง kaspersky ออกตัวถอดรหัสมาให้ครับ
ใครที่เจอไวรัสพวกนี้ ลองเข้าไปโหลดตัวแก้ไข ที่นี่นะครับ
http://support.kaspersky.com/viruses/utility#
0คำตอบต่อไป: กลอง - กอบ - ngodngam - กอบ - กลอง - Jigsaw of destiny - joy1983 - กอบ - joy1983 - gift - mayrin - เภตรา - เภตรา - จำปาลาว - กอบ - กลอง - dhamm33 - กอบ - เภตรา - จรรยา - chaordic - อังคาร - กลอง - PNoi - เนยยะ - mayrin - human555 - human555 - กลอง - human555 - กลอง - กลอง - กอบ - เภตรา - กอบ - กอบ - เภตรา - yaa - yaa - ngodngam - ngodngam - pomjung9 - pomjung9 - กอบ - pomjung9 - pomjung9 - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - ณรงค์ชัย - กอบ - ณรงค์ชัย - กอบ - เภตรา - เภตรา - เภตรา - ณรงค์ชัย - joy1983 - เภตรา - เภตรา - human555 - เภตรา - ngodngam - กอบ - ngodngam - veelabulus - human555 - phraedhammajak - ngodngam - PNoi - phraedhammajak - phraedhammajak - กอบ - ngodngam - phraedhammajak - human555 - phraedhammajak - เภตรา - อัปปมัญญา - สุพัฒน์ - tb - phraedhammajak - เนยยะ - เภตรา - กอบ - กอบ - ngodngam - กอบ - phraedhammajak - ngodngam - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - human555 - เภตรา - phraedhammajak - เภตรา - ngodngam - human555 - phraedhammajak - phraedhammajak - Aunnatsu - เภตรา - ngodngam - กอบ - ngodngam - กอบ - เภตรา - phraedhammajak - ngodngam - ngodngam - ngodngam - namsompun - sssboun - บูมบูม - เภตรา - ngodngam - ngodngam - เภตรา - sssboun - shadee - ngodngam - Jigsaw of destiny - sssboun - บูมบูม - กอบ - กอบ - sssboun - Jigsaw of destiny - เภตรา - เภตรา - เภตรา - Jigsaw of destiny - sssboun - Jigsaw of destiny - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - sssboun - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam -
 • (28 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • สุดท้าย »
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ