ลานธรรมเสวนา: ผู้ใช้ออนไลน์

เข้าไปดูเนื้อหา

 • (37 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • สุดท้าย »

ผู้ใช้ออนไลน์

  ชื่อสมาชิก สถานที่ เวลา  
ผู้เยี่ยมชม'รูปของผู้ใช้ ผู้เยี่ยมชม กำลังเลือกอ่านหัวข้อกระทู้:   "เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม" อยากทราบความหมายครับ 24/08/2017 - 10:05 ไม่มีตัวเลือกใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม'รูปของผู้ใช้ ผู้เยี่ยมชม กำลังเลือกอ่านหัวข้อกระทู้:   ผิดไหมถ้าได้รับเมลล์ขอช่วยforwardแล้วไม่ได้ส่งต่อ 24/08/2017 - 10:05 ไม่มีตัวเลือกใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม'รูปของผู้ใช้ ผู้เยี่ยมชม กำลังเลือกอ่านหัวข้อกระทู้:   แจกฟรี MP3 เสียงเล่า "นิทานสีขาว" ของดร.อาจอง 24/08/2017 - 10:05 ไม่มีตัวเลือกใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม'รูปของผู้ใช้ ผู้เยี่ยมชม กำลังเลือกอ่านหัวข้อกระทู้:   ขอเชิญลงชื่อรับซีดีพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 24/08/2017 - 10:05 ไม่มีตัวเลือกใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม'รูปของผู้ใช้ ผู้เยี่ยมชม กำลังเลือกอ่านหัวข้อกระทู้:   แจกหนังสือ พระครูบาจารย์ชา กับ สามเณรทูรย์แห่งวัดหนองป่าพง และ หนังสือความสุขใกล้ตัว พระไพศาล วิสาโล 24/08/2017 - 10:05 ไม่มีตัวเลือกใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม'รูปของผู้ใช้ ผู้เยี่ยมชม กำลังเลือกอ่านหัวข้อกระทู้:   ขอเชิญลงชื่อรับ MP3 ธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรมแผ่นที่ 37 24/08/2017 - 10:05 ไม่มีตัวเลือกใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม'รูปของผู้ใช้ ผู้เยี่ยมชม กำลังเลือกอ่านหัวข้อกระทู้:   ขอเชิญรับหนังสือปฏิจจสมุปบาท สำหรับคนรุ่นใหม่-พระภาสกร ภูริวฑฒโน(ภาวิไล) 24/08/2017 - 10:05 ไม่มีตัวเลือกใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม'รูปของผู้ใช้ ผู้เยี่ยมชม กำลังเลือกอ่านหัวข้อกระทู้:   แจกหนังสือ ๓ เล่ม ๑. นักโทษประหาร ๒. พระกรรมฐานกลางกรุง ๓. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) 24/08/2017 - 10:05 ไม่มีตัวเลือกใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม'รูปของผู้ใช้ ผู้เยี่ยมชม กำลังดูข้อมูลสมาชิกท่านหนึ่ง:   พันธกุมภา 24/08/2017 - 10:05 ไม่มีตัวเลือกใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม'รูปของผู้ใช้ ผู้เยี่ยมชม กำลังเลือกอ่านหัวข้อกระทู้:   แจก CD พระธรรมเทศนาหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี แผ่น 2 24/08/2017 - 10:05 ไม่มีตัวเลือกใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม'รูปของผู้ใช้ ผู้เยี่ยมชม กำลังเลือกอ่านหัวข้อกระทู้:   ง่ายๆในการจำโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ 24/08/2017 - 10:05 ไม่มีตัวเลือกใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม'รูปของผู้ใช้ ผู้เยี่ยมชม กำลังเลือกอ่านหัวข้อกระทู้:   โครงการสังฆทานยาคุณภาพสูงทางEMSครั้งที่4 24/08/2017 - 10:05 ไม่มีตัวเลือกใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม'รูปของผู้ใช้ ผู้เยี่ยมชม กำลังเลือกอ่านหัวข้อกระทู้:   แจกหนังสือโพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ 80 เล่ม 24/08/2017 - 10:05 ไม่มีตัวเลือกใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม'รูปของผู้ใช้ ผู้เยี่ยมชม กำลังเลือกอ่านหัวข้อกระทู้:   ซีดี MP3 จากจิตวิทยาสู่จิตภาวนา โดยพระพรหมคุณาภรณ์ 24/08/2017 - 10:05 ไม่มีตัวเลือกใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม'รูปของผู้ใช้ ผู้เยี่ยมชม กำลังเลือกอ่านหัวข้อกระทู้:   วิมุตติ คือความหลุดพ้นจากกิเลสหรือหลุดพ้นจากวัฏฏสงสาร 24/08/2017 - 10:04 ไม่มีตัวเลือกใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม'รูปของผู้ใช้ ผู้เยี่ยมชม กำลังเลือกอ่านหัวข้อกระทู้:   ผีคริสต์เขาชอบกรณียเมตตสูตรไหมครับ ? 24/08/2017 - 10:04 ไม่มีตัวเลือกใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม'รูปของผู้ใช้ ผู้เยี่ยมชม กำลังเลือกอ่านหัวข้อกระทู้:   แจกหนังสือ “ท้าให้ทำ” และซีดี “ครูสอนธรรม” โดยท่านอาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม 24/08/2017 - 10:04 ไม่มีตัวเลือกใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม'รูปของผู้ใช้ ผู้เยี่ยมชม กำลังเลือกอ่านหัวข้อกระทู้:   แจกหนังสือหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช (๑) ทางเอก (๒) วิถีแห่งความรู้แจ้ง (๓) อริยสัจ (๔) เรียนธรรมคู่เพื่อรู้ธรรมหนึ่ง 24/08/2017 - 10:04 ไม่มีตัวเลือกใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม'รูปของผู้ใช้ ผู้เยี่ยมชม กำลังเลือกอ่านหัวข้อกระทู้:   บุญพิเศษ โครงการจัดหาของเล่นเด็กกลางแจ้งเพื่อบ้านเด็กอ่อนรังสิต 24/08/2017 - 10:04 ไม่มีตัวเลือกใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม'รูปของผู้ใช้ ผู้เยี่ยมชม กำลังเลือกอ่านหัวข้อกระทู้:   ผีคริสต์เขาชอบกรณียเมตตสูตรไหมครับ ? 24/08/2017 - 10:04 ไม่มีตัวเลือกใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม'รูปของผู้ใช้ ผู้เยี่ยมชม กำลังเลือกอ่านหัวข้อกระทู้:   แจกหนังสือ “ท้าให้ทำ” และซีดี “ครูสอนธรรม” โดยท่านอาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม 24/08/2017 - 10:04 ไม่มีตัวเลือกใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม'รูปของผู้ใช้ ผู้เยี่ยมชม กำลังดูข้อมูลสมาชิกท่านหนึ่ง:   ReBirth 24/08/2017 - 10:04 ไม่มีตัวเลือกใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม'รูปของผู้ใช้ ผู้เยี่ยมชม กำลังเลือกอ่านหัวข้อกระทู้:   ขอเชิญรับ MP3 ธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรมแผ่นที่ 43 24/08/2017 - 10:04 ไม่มีตัวเลือกใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม'รูปของผู้ใช้ ผู้เยี่ยมชม กำลังเลือกอ่านหัวข้อกระทู้:   แจก แผ่นซีดี MP3 การปฎิบัติธรรม อ. รัญจวน 24/08/2017 - 10:04 ไม่มีตัวเลือกใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม'รูปของผู้ใช้ ผู้เยี่ยมชม กำลังเลือกอ่านหัวข้อกระทู้:   ขออนุญาตแจก CD แผ่นที่ 33 ของสวนสันติธรรม 24/08/2017 - 10:04 ไม่มีตัวเลือกใช้งาน

 • (37 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • สุดท้าย »