ลานธรรมเสวนา: กระทู้ที่มีผู้ตอบสูงสุด 20 กระทู้ในวันนี้

เข้าไปดูเนื้อหา

ผู้ตอบกระทู้สูงสุด 20 ท่านในวันนี้
  สมาชิก สมัคร จำนวนกระทู้ที่สมาชิกตอบทั้งหมด กระทู้ในวันนี้ % ของกระทู้ในวันนี้  
อโศกะ'รูปของผู้ใช้ อโศกะ  ไอคอน 11/07/2007 2302 3 42.86%
กบนอกกะลา'รูปของผู้ใช้ กบนอกกะลา  ไอคอน 03/05/2009 1297 3 42.86%
ngodngam'รูปของผู้ใช้ ngodngam  ไอคอน 21/10/2009 2434 1 14.29%