ลานธรรมเสวนา: ทั้งหมด ตอบ โดย you4lucky

เข้าไปดูเนื้อหา

ทั้งหมด ตอบ โดย you4lucky

การโพสล่าสุด 500 โพสโดย you4lucky ตั้งแต่ 31/12/2014


 • (10 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • สุดท้าย »
 1. Forums
 2. ปฏิทินกิจกรรมลานธรรม
  กระทู้ กระดาน เริ่มโดย สถิติ ข้อมูลที่ตอบล่าสุด
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ไดอารี่หมอดู โดย คุณหมอพีร์ ค่ะ
จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
:103: :104: :103: ไดอารี่หมอดู โดย คุณหมอพีร์ ค่ะ ...

โพสบน 10/03/2017 16:03 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 129 ตอบกระทู้
 • 11315 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ...โหรา (ไม่) คาใจ... โดย คุณ Aims Astro ค่ะ
จาก...หนังสือธรรมะใกล้ตัวค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
:103: :104: :103: ...โหรา (ไม่) คาใจ... โดย คุณ Aims...

โพสบน 22/01/2017 09:59 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 7 ตอบกระทู้
 • 7625 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ธรรมะจากพระผู้รู้ โดย พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช ค่ะ
จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
ถาม : เมื่อเริ่มศึกษาปฏิจจสมุปบาทในเบื้องต้น ความเข้าใจส่วนตัวของผมคือ คงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมองเห็นอาการของจิตที่รวดเร็วมาก และแยกออกเป็นอาการตามที่ว่าไว้ในพระสูตร จนกระทั่งเมื่อได้รับคำแนะนำ ก็เริ่มเห็นทางแต่ก็ยังไม่ชัดนัก อาการที่ทำได้เป็นเพียงแค่แยกความรู้สึกออกจากร่างกาย คุณอาสันตินันท์อธิบายว่า แยกกายจากจิต และท่านว่า ให้แยกเวทนาออกจากกาย และแยกสังขารออกจากจิตอีกที อันแรกนี่พอจะเข้าใจครับ แต่อันหลังนี่ไม่เห็นทางทำได้เลยครับ แล้วถ้าทำได้แล้วต้องทำยังไงต่อครับ จะได้ไม่ต้องรบกวนถามบ่อยๆ ส่วนที่คุณกล่าวถึงเรื่องแยกกายแยกจิตนั้น ที่จริงก็ไม่ได้หนีจากเรื่องนามรูปปริจเฉทญาณครับ เช่น เวลาไม่สบายแล้วเห็นว่า...

โพสบน 22/01/2017 09:52 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 191 ตอบกระทู้
 • 11183 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ธรรมะจากพระผู้รู้ โดย พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช ค่ะ
จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
:103: :104: :103: ธรรมะจากพระผู้รู้ โดย พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช...

โพสบน 22/01/2017 09:49 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 191 ตอบกระทู้
 • 11183 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ...โหรา (ไม่) คาใจ... โดย คุณ Aims Astro ค่ะ
จาก...หนังสือธรรมะใกล้ตัวค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
ถ้ารักตัวเองจริงๆ แล้ว ก็ควรตัดใจแล้วตีตัวออกมา ยิ่งถ้าคิดว่ารักผู้ชายคนนี้มาก ยิ่งไม่ควรไปผิดศีลร่วมกัน เพราะถ้าเริ่มความสัมพันธ์ด้วยการลักกินขโมยกิน มันร่วมบุญกันยาก เพราะเสพกามบนความทุกข์ของภรรยาหลวงอยู่ค่ะ ว่าแล้วก็ขอเล่าถึงคนที่สามารถเอาชนะกรรม พลิกเส้นทางจากนางร้ายกลายเป็นนางเอกได้ ให้ท่านที่มีปัญหาเดียวกันนี้ ได้มีแรงบันดาลใจกันนะคะ...

โพสบน 15/01/2017 12:30 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 7 ตอบกระทู้
 • 7625 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ...โหรา (ไม่) คาใจ... โดย คุณ Aims Astro ค่ะ
จาก...หนังสือธรรมะใกล้ตัวค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
:103: :103: :103: ...โหรา (ไม่) คาใจ... โดย คุณ Aims...

โพสบน 15/01/2017 12:25 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 7 ตอบกระทู้
 • 7625 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ธรรมะจากพระผู้รู้ โดย พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช ค่ะ
จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
:103: :103: :103: ธรรมะจากพระผู้รู้ โดย พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช...

โพสบน 15/01/2017 12:21 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 191 ตอบกระทู้
 • 11183 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
ขออนุโมทนาด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ ^^ :01:

โพสบน 08/01/2017 17:32 โดย you4lucky

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 47737 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ...โหรา (ไม่) คาใจ... โดย คุณ Aims Astro ค่ะ
จาก...หนังสือธรรมะใกล้ตัวค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
:103: :104: :103: ...โหรา (ไม่) คาใจ... โดย คุณ Aims...

โพสบน 08/01/2017 17:24 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 7 ตอบกระทู้
 • 7625 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ธรรมะจากพระผู้รู้ โดย พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช ค่ะ
จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
จิตที่เป็นธรรมชาติรู้อันบริสุทธิ์ล้วนๆ นั้น :01: ไม่มีรูปร่าง แสงสี และไม่เสวยเวทนาใดๆ เพราะมีวิชชาทำลายอวิชชาอย่างบริบูรณ์แล้ว คือรู้แจ้งชัดในอริยสัจจ์ว่า ถ้าอยากก็ทุกข์ ไม่อยากก็ไม่ทุกข์ จึงไม่มีช่องทางที่จะให้ตัณหาอุปาทานเกิดขึ้นได้เลย อนึ่ง...

โพสบน 08/01/2017 17:17 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 191 ตอบกระทู้
 • 11183 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ธรรมะจากพระผู้รู้ โดย พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช ค่ะ
จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
:103: :104: :103: ธรรมะจากพระผู้รู้ โดย พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช...

โพสบน 08/01/2017 17:12 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 191 ตอบกระทู้
 • 11183 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ธรรมะจากพระผู้รู้ โดย พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช ค่ะ
จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
:103: :103: :103: ธรรมะจากพระผู้รู้ โดย พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช...

โพสบน 03/01/2017 09:24 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 191 ตอบกระทู้
 • 11183 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ...โหรา (ไม่) คาใจ... โดย คุณ Aims Astro ค่ะ
จาก...หนังสือธรรมะใกล้ตัวค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
:103: :104: :103: ...โหรา (ไม่) คาใจ... โดย คุณ...

โพสบน 03/01/2017 09:19 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 7 ตอบกระทู้
 • 7625 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ...โหรา (ไม่) คาใจ... โดย คุณ Aims Astro ค่ะ
จาก...หนังสือธรรมะใกล้ตัวค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
:103: :103: :103: ...โหรา (ไม่) คาใจ... โดย คุณ...

โพสบน 03/01/2017 09:08 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 7 ตอบกระทู้
 • 7625 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ...โหรา (ไม่) คาใจ... โดย คุณ Aims Astro ค่ะ
จาก...หนังสือธรรมะใกล้ตัวค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
:103: :104: :103: ...โหรา (ไม่) คาใจ... โดย คุณ...

โพสบน 03/01/2017 09:05 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 7 ตอบกระทู้
 • 7625 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ...โหรา (ไม่) คาใจ... โดย คุณ Aims Astro ค่ะ
จาก...หนังสือธรรมะใกล้ตัวค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
:103: :104: :103: ...โหรา (ไม่) คาใจ... โดย คุณ...

โพสบน 03/01/2017 08:55 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 7 ตอบกระทู้
 • 7625 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ธรรมะจากพระผู้รู้ โดย พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช ค่ะ
จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
:103: ปฏิจจสมุปบาทส่วนต้น :103: ผู้ปฏิบัติสามารถรู้เห็นขันธ์ อายตนะ ผัสสะ และเวทนา ไม่ยากนัก ส่วนการรู้เห็นตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ...

โพสบน 25/12/2016 10:45 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 191 ตอบกระทู้
 • 11183 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ธรรมะจากพระผู้รู้ โดย พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช ค่ะ
จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
:103: :103: :103: ธรรมะจากพระผู้รู้ โดย พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช...

โพสบน 25/12/2016 10:42 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 191 ตอบกระทู้
 • 11183 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ธรรมะจากพระผู้รู้ โดย พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช ค่ะ
จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
ถาม: ไม่ถนัดดูกาย หรือเจริญกายานุปัสสนา จะต้องทำอย่างไร จึงจะเจริญวิปัสสนาได้ คนไหนไม่ชอบดูกายก็ดูจิตเอา ใช้ได้เหมือนกันดูจิต เบื้องต้นก็หัดสังเกตไป จิตใจของเราแต่ละวันไม่เหมือนกัน บางวันตื่นขึ้นมาก็สดชื่น บางวันตื่นขึ้นมาแห้งแล้ง เราดูไป แต่ละวันใจเราไม่เคยเหมือนกันเลย...

โพสบน 11/12/2016 14:22 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 191 ตอบกระทู้
 • 11183 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ธรรมะจากพระผู้รู้ โดย พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช ค่ะ
จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
ถาม: การรู้กาย รู้ลมหายใจ รู้อิริยาบถ รู้ธาตุ ต้องรู้แบบไหนจึงจะเป็นวิปัสสนา หายใจออกก็รู้ รู้อะไร รู้ว่ากำลังหายใจอยู่ แล้วก็รู้ว่าตัวที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรา มันเป็นวัตถุ มันเป็นก้อนธาตุ...

โพสบน 11/12/2016 14:18 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 191 ตอบกระทู้
 • 11183 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ธรรมะจากพระผู้รู้ โดย พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช ค่ะ
จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
:103: :104: :103: ธรรมะจากพระผู้รู้ โดย พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช...

โพสบน 11/12/2016 14:14 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 191 ตอบกระทู้
 • 11183 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ธรรมะจากพระผู้รู้ โดย พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช ค่ะ
จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
ขอนอกเรื่องนิดหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้คิดจะปฏิบัติ ถ้าใครอยากเห็นตัณหา มีวิธีง่ายๆ ไม่ใช่อะไรที่ซับซ้อนเลย แค่ทำใจให้สบายๆ แล้วคอยสังเกตเวลาที่เราอยากพูด หรืออยากทำอะไรก็ตาม จะมีแรงผลักดันเกิดขึ้นในจิตใจของเรา ประมาณว่าเกิดขึ้นในอกเรานี้แหละ แม้กิเลส หรือสุขทุกข์ ก็ประมาณได้ว่ารับรู้อยู่ที่กลางอกนี้เอง บางคนกล่าวว่า จุดที่ปรากฏและรู้อารมณ์ที่เป็นนามธรรมเรียกว่า หทยวัตถุ และกล่าวว่าหทยวัตถุอยู่ที่หัวใจ ผมไม่ทราบว่าจุดนั้นเรียกว่าหทยวัตถุหรือเปล่า แต่ที่จริงจุดที่รู้สึกนั้น มันไม่ได้อยู่ในวัตถุ...

โพสบน 11/12/2016 14:10 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 191 ตอบกระทู้
 • 11183 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ธรรมะจากพระผู้รู้ โดย พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช ค่ะ
จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
:103: :103: :103: ธรรมะจากพระผู้รู้ โดย พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช...

โพสบน 11/12/2016 14:07 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 191 ตอบกระทู้
 • 11183 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ไดอารี่หมอดู โดย คุณหมอพีร์ ค่ะ
จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
:103: :103: :103: ไดอารี่หมอดู โดย คุณหมอพีร์ ค่ะ ...

โพสบน 27/11/2016 09:56 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 129 ตอบกระทู้
 • 11315 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ไดอารี่หมอดู โดย คุณหมอพีร์ ค่ะ
จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
:103: :104: :103: ไดอารี่หมอดู โดย คุณหมอพีร์ ค่ะ :103: :104:...

โพสบน 27/11/2016 09:52 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 129 ตอบกระทู้
 • 11315 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ธรรมะจากพระผู้รู้ โดย พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช ค่ะ
จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
เราจะรู้ตามความเป็นจริงได้ ถ้าเราไม่เข้าไปแทรกแซง ถ้าเราไปกำหนดไปบังคับ กายก็แข็งๆ ใจก็แข็งๆ นิ่งๆ ทื่อๆ ไปหมด ส่วนใหญ่นักปฏิบัติยิ่งฝึกยิ่งแข็ง ยิ่งฝึกยิ่งแข็ง ยิ่งฝึกยิ่งเครียด...

โพสบน 27/11/2016 09:46 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 191 ตอบกระทู้
 • 11183 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ธรรมะจากพระผู้รู้ โดย พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช ค่ะ
จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
:103: :104: :103: ธรรมะจากพระผู้รู้ โดย พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช...

โพสบน 27/11/2016 09:41 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 191 ตอบกระทู้
 • 11183 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ธรรมะจากพระผู้รู้ โดย พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช ค่ะ
จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
ถาม: โดยส่วนตัวมีความเชื่อว่าการปฏิบัติธรรมโดยมีเป้าหมายเพื่อบรรลุเป็น พระโสดาบัน หรือพระสกิทาคามี (รวมถึงสังขารุเปกขาญาณ ในกรณีของ พระโพธิสัตว์ด้วย) อาศัยเพียงแค่ขณิกสมาธิก็เพียงพอ ไม่จำเป็น ต้องทำสมาธิให้ได้ถึงอุปจารสมาธิ หรืออัปปนาสมาธิก่อนแต่อย่างใด ข้อนี้ไม่ทราบว่าคุณสันตินันท์ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เพราะอะไร ขอเรียนว่า เห็นด้วยครับ...

โพสบน 27/11/2016 09:35 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 191 ตอบกระทู้
 • 11183 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ธรรมะจากพระผู้รู้ โดย พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช ค่ะ
จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
ถาม: สมาธิที่เกิดจากปัญญาอบรมสมาธินั้นเป็นขณิกสมาธิ หรืออุปจารสมาธิครับ แล้วทำอย่างไรครับ ปัญญาที่อบรมสมาธิ เป็นอุบายวิธีที่ช่วยย่นเวลาทำสมาธิได้อย่างดี วิธีใช้ปัญญาอบรมสมาธินั้น ถ้าใครสามารถแยกจิตกับอารมณ์ออกจากกันได้ชำนาญแล้ว จะรู้สึกว่าทำสมาธิได้ง่ายมาก คือแทบไม่ต้องทำอะไรเลย เพียงแต่ระลึกรู้นิวรณ์ธรรมที่กำลังปรากฏกับจิต แล้วเห็นว่านิวรณ์ไม่ใช่จิต จิตเป็นกลาง นิวรณ์ก็จะดับจากจิต จิตเข้าถึงรู้ ที่เป็นกลาง และสงบเพราะพ้นจากความรบกวนของนิวรณ์ต่างๆ ถ้าย้อนออกมารู้ภายนอก ก็เป็นการใช้งานของขณิกสมาธิ ถ้าจะรู้ธรรมละเอียดภายใน...

โพสบน 27/11/2016 09:33 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 191 ตอบกระทู้
 • 11183 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ธรรมะจากพระผู้รู้ โดย พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช ค่ะ
จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
ธรรมะจากพระผู้รู้ โดย พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช ค่ะ จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ฉบับที่ 59 ค่ะ ถาม:...

โพสบน 27/11/2016 09:30 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 191 ตอบกระทู้
 • 11183 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ไดอารี่หมอดู โดย คุณหมอพีร์ ค่ะ
จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
ไดอารี่หมอดู โดย คุณหมอพีร์ ค่ะ จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ฉบับที่ 58 ค่ะ ธันวาคม ๒๕๕๑ สวัสดีค่ะทุกคนที่อ่านไดอารี่หมอดู...

โพสบน 13/11/2016 15:59 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 129 ตอบกระทู้
 • 11315 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ไดอารี่หมอดู โดย คุณหมอพีร์ ค่ะ
จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
ไดอารี่หมอดู โดย คุณหมอพีร์ ค่ะ จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ฉบับที่ 57 ค่ะ ธันวาคม ๒๕๕๑ สวัสดีค่ะ ทุกท่านที่ติดตามอ่านไดอารี่หมอดู...

โพสบน 13/11/2016 15:54 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 129 ตอบกระทู้
 • 11315 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ธรรมะจากพระผู้รู้ โดย พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช ค่ะ
จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
ถาม: ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของการงาน ถ้าทำให้เราปวดหัวมึนหัว ก็เลยต้องถอยตัวเองออกมา คือเราให้เวลาการมึนหัวแค่ครึ่งชั่วโมง จะคิดแค่ครึ่งชั่วโมง หลังจากนี้จะไม่คิดแล้ว ได้หรือไม่คะ ถ้าทำได้ก็ดี ไอ้ครึ่งชั่วโมงแรกคิดเรื่องงาน ครึ่งชั่วโมงหลังคิดเรื่องอื่นต่างหากล่ะ ไม่ใช่ไม่คิดนะ...

โพสบน 13/11/2016 15:50 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 191 ตอบกระทู้
 • 11183 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ธรรมะจากพระผู้รู้ โดย พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช ค่ะ
จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
ถาม: ขออนุญาตกราบเรียนถามค่ะ เมื่อก่อนเคยใช้วิธีดูจิตขณะทำงาน สนุกสนาน สบายใจ พอปฏิบัติในรูปแบบ จะเข้าที่เดินจงกรมหรือนั่งจะรู้สึกตึงทันที ก็เลยทำให้ไม่ยอมเข้าในรูปแบบ แต่จะอาศัยดู พอทำอย่างนี้ก็เห็นความเสื่อมไปของมัน คือมันจะไม่จับได้เหมือนก่อน แล้วยิ่งมาทำงานที่ใช้ความคิดมาก เห็นมันกระโจนหายไปกับความคิดครึ่งวันเลย บางขณะก็อยู่ในวังวนของมัน รู้ตัวในขณะที่อยู่ในวังวน แต่ก็ปล่อยเพราะว่าจะต้องใช้ความคิด จำเป็นนะ...

โพสบน 13/11/2016 15:48 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 191 ตอบกระทู้
 • 11183 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ธรรมะจากพระผู้รู้ โดย พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช ค่ะ
จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
ธรรมะจากพระผู้รู้ โดย พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช ค่ะ จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ฉบับที่ 58...

โพสบน 13/11/2016 15:45 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 191 ตอบกระทู้
 • 11183 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ธรรมะจากพระผู้รู้ โดย พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช ค่ะ
จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
คราวนี้ก็มาถึงปัญหาที่ว่า สิ่งที่ผมกล่าวมานี้ ขัดกับคำกล่าวของพระเถระทั้งในตำราฝ่ายเถรวาท ตำราฝ่ายมหายาน และผู้ปฏิบัติร่วมสมัยของเราเช่นหลวงพ่อเทียน หรือไม่ ขอเรียนว่า ไม่ได้ขัดแย้งกันเลย ที่พระเถระครั้งพุทธกาลท่านปรารภถึงความดับสนิทแห่งสังขารนั้น เป็นภาวะที่เป็น ผล ของการปฏิบัติ ซึ่งจิตของท่านเข้าถึงความดับสนิทแห่งขันธ์ ส่วนพวกเรากำลังอยู่ระหว่างการปฏิบัติอันเป็นการทำ เหตุ จะนำธรรมที่เป็นเหตุ กับเป็นผล มาอธิบายปนกันไม่ได้ ธรรมที่เหนือความคิดและคำพูด...

โพสบน 13/11/2016 15:43 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 191 ตอบกระทู้
 • 11183 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ธรรมะจากพระผู้รู้ โดย พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช ค่ะ
จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
ในเวลาที่มีท่านหนึ่งท่านใดถามผมว่า "ทำอย่างไรจึงจะดับหรือหยุดความคิดได้" ผมมักจะถามกลับว่า "คิดจะหยุดความคิดแล้ว คิดจะหยุดลมหายใจเข้าออกด้วยหรือเปล่า" ที่ถามเช่นนี้ ไม่ได้ถามด้วยความยียวน แต่ถามเพื่ออรรถเพื่อธรรมจริงๆ เพราะตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ เราก็ต้องมีลมหายใจอยู่ และตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่...

โพสบน 13/11/2016 15:40 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 191 ตอบกระทู้
 • 11183 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ธรรมะจากพระผู้รู้ โดย พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช ค่ะ
จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
ธรรมะจากพระผู้รู้ โดย พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช ค่ะ จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ฉบับที่ 57...

โพสบน 13/11/2016 15:36 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 191 ตอบกระทู้
 • 11183 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ไดอารี่หมอดู โดย คุณหมอพีร์ ค่ะ
จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
เธอเห็นอาการกลัวบาปให้ผลเป็น เพราะเธอเริ่มดูจิตมาระดับหนึ่ง แนะนำเธอว่าอย่าไปกลัวสิ่งที่เคยทำผิดไว้ในอดีตจะมาให้ผลมากจนเกินไป ความกลัวที่เกิดขึ้นในใจนั้นเกิดจากการกลัวตัวเองได้รับความทุกข์ สงสารตัวเองที่จะต้องมาใช้กรรม ก็เลยทำให้เวลาทำบุญหรือภาวนา เกิดความอยากที่จะเอาผลของการทำบุญหรือภาวนานั้นไปลบกรรมหรือความผิดในอดีต ซึ่งก็บอกเธอไปว่า เป็นไปไม่ได้นะ ที่จะเอาบุญไปลบบาป เลยยกเรื่ององคุลิมาลมาให้เขาฟังอีกครั้งหนึ่งว่า ท่านฆ่าคนมาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคน...

โพสบน 26/10/2016 10:50 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 129 ตอบกระทู้
 • 11315 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ไดอารี่หมอดู โดย คุณหมอพีร์ ค่ะ
จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
:103: :104: :103: ไดอารี่หมอดู โดย คุณหมอพีร์ ค่ะ :103: :104:...

โพสบน 26/10/2016 10:48 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 129 ตอบกระทู้
 • 11315 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ไดอารี่หมอดู โดย คุณหมอพีร์ ค่ะ
จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
:103: :104: :103: ไดอารี่หมอดู โดย คุณหมอพีร์ ค่ะ :103: :104:...

โพสบน 26/10/2016 10:43 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 129 ตอบกระทู้
 • 11315 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ธรรมะจากพระผู้รู้ โดย พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช ค่ะ
จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
บารมี ๑๐ อย่างเช่นทานบารมี ทานบารมี เรากล้าไหมที่จะสละชีวิตตัวเองเพื่อธรรมะครั้งนี้ กล้าไหมที่จะตายก็ตาย มันจะไม่ได้รู้สึกตายแล้วได้ธรรมะนะ จะรู้สึกว่าตายฟรีหรือเปล่า จะกล้าสละชีวิตครั้งนี้ไหม จิตเราจะมีความเป็นปกติไหม หรือจะกระเพื่อมหวั่นไหวขึ้นมา...

โพสบน 26/10/2016 10:39 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 191 ตอบกระทู้
 • 11183 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ธรรมะจากพระผู้รู้ โดย พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช ค่ะ
จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
ถาม: ที่ผมอ่านตำรานะครับ มีบอกไว้ว่าพอพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จแล้ว ท่านบอกว่าท่านจะไม่สอนชาวโลกหรอก เพราะว่าสิ่งที่ท่านทราบนี้มันลึกซึ้งเหลือเกิน คราวนี้เดือดร้อนถึงพระสหัมบดีพรหมต้องลงมาขอร้อง ให้ท่านโปรดสัตว์ครับ อันนี้จริงหรือเปล่าครับผม โอ้ หลวงพ่อเกิดไม่ทัน ตอนพระพรหมมาอาราธนาก็จำไม่ได้ แต่ว่ามันมีสภาวธรรมอันหนึ่ง เวลาที่จิตของเราเข้าถึงธรรมสุดขีดแล้ว มันจะรู้สึกถอดใจเลย มันยากเหลือเกิน มันยากเหลือเกินที่จะพูดให้คนอื่นฟังได้...

โพสบน 26/10/2016 10:37 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 191 ตอบกระทู้
 • 11183 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ธรรมะจากพระผู้รู้ โดย พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช ค่ะ
จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
ถาม: รู้สึกว่ามันทำได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่ง คือถ้าจะฟังท่านให้รู้เรื่อง ก็ต้องฟังไปคิดไป แต่ก็ทำให้ลืมกายลืมใจ ใช่ๆ จะฟังให้รู้เรื่องต้องฟังไปคิดไป เห็นไหม จิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียว พอไปรู้เรื่องที่ฟัง ไปรู้เรื่องที่คิด ก็ลืมกายลืมใจ แต่ว่าหน้าที่ของผู้ปฏิบัติไม่ได้ฟังให้รู้เรื่อง เราฟังนี้เพื่อจะหัดรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆ...

โพสบน 26/10/2016 10:35 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 191 ตอบกระทู้
 • 11183 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ธรรมะจากพระผู้รู้ โดย พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช ค่ะ
จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
:103: :104: :103: ธรรมะจากพระผู้รู้ โดย พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช...

โพสบน 26/10/2016 10:33 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 191 ตอบกระทู้
 • 11183 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ธรรมะจากพระผู้รู้ โดย พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช ค่ะ
จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
ถาม: ถ้าหากว่าไม่คิดอยากจะขึ้นฝั่ง (นิพพาน) ในชาตินี้ จะขอแวะดูปะการังบ้าง (มีครอบครัว) จะได้หรือไม่ เรื่องแวะดูปะการัง หรือแวะพักเอาแรงตามเกาะแก่งต่างๆ นั้น หากเราไม่คิดที่จะขึ้นฝั่งให้ได้ในชาตินี้ จะแวะบ้างก็ไม่เป็นไรนัก เพียงแต่อย่าแวะจนลืมทางก็แล้วกัน พวกเราส่วนมากอยูในวัยหนุ่มสาว...

โพสบน 26/10/2016 10:28 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 191 ตอบกระทู้
 • 11183 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ธรรมะจากพระผู้รู้ โดย พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช ค่ะ
จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
หากมองในแง่ภาษาคน-ภาษาธรรมตามทัศนะของท่านพุทธทาส เรื่องราวของชาดกจะน่าฟังอย่างยิ่ง เช่น ถ้าไม่มีจิตใจมั่นคง ถึงขนาดปล่อยวางความผูกพันในลูกเมีย หรือไม่มีความตั้งใจเด็ดเดี่ยว ไม่ย่อท้อในสิ่งที่คนทั่วไปยอมจำนน ก็ไม่มีทางที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้ ผมเองไม่รู้สภาพจิตใจของท่านผู้บรรลุธรรมขั้นสูง ไม่ต้องถึงขั้นพระพุทธเจ้าหรอก กระทั่งระดับพระอรหันตสาวก ผมก็ประเมินไม่ถูกแล้ว...

โพสบน 26/10/2016 10:26 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 191 ตอบกระทู้
 • 11183 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ธรรมะจากพระผู้รู้ โดย พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช ค่ะ
จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
เมื่อพอจะช่วยตนเองได้แล้ว ผมพิจารณาถึงเพื่อนร่วมโลกนับแต่หมู่สัตว์ขึ้นมา ก็เกิดความสลดสังเวชใจอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาเห็นว่า สัตว์ส่วนมาก ไม่ผิดอะไรกับหอยทากตาบอด ที่คืบคลานวนเวียนอยู่ก้นเหว ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะคลานพ้นจากหุบเหวนั้นขึ้นมาได้ เพราะสัตว์ส่วนมากนั้น พอใจกับภพของตนเสียแล้ว ไม่ได้คิดเฉลียวใจว่า...

โพสบน 26/10/2016 10:25 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 191 ตอบกระทู้
 • 11183 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ธรรมะจากพระผู้รู้ โดย พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช ค่ะ
จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
ถาม: ถ้าหากต้องการปฏิบัติธรรมเพื่อแสวงหาสัจจธรรม ควรตั้งมุมมองไว้อย่างไรถึงจะดี :01: เรื่องการปฏิบัตินั้น เราต้องปฏิบัติด้วยความซื่อตรงต่อพระธรรม :01:...

โพสบน 26/10/2016 10:23 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 191 ตอบกระทู้
 • 11183 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ธรรมะจากพระผู้รู้ โดย พระ ปราโมทย์ ปา โมชฺโช ค่ะ
จาก หนังสือธรรมะใกล้ตัว ค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
คำว่า การดูจิต ที่แท้ก็คือ :01: การเตรียมจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญสติปัฏฐาน อย่างหนึ่ง และการเจริญสติปัฏฐานต่อไป ด้วยการระลึกรู้ เวทนา จิต...

โพสบน 26/10/2016 10:20 โดย you4lucky

ห้องสมุดธรรมะ you4lucky ไอคอน
 • 191 ตอบกระทู้
 • 11183 ดู

 • (10 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • สุดท้าย »