ลานธรรมเสวนา: ทั้งหมด ตอบ โดย wit

เข้าไปดูเนื้อหา

ทั้งหมด ตอบ โดย wit

มี 495 ตอบ โดย wit


 • (10 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • สุดท้าย »
 1. Forums
 2. ปฏิทินกิจกรรมลานธรรม
  กระทู้ กระดาน เริ่มโดย สถิติ ข้อมูลที่ตอบล่าสุด
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน การปฎิบัติธรรม ในสภาพแวดล้อมไม่สงบ สามารถบรรลุธรรมได้ไหม
แสดงข้อความที่โพสต์
ช่วงเวลากลางคืนยังคงสงบอยู่นะครับ

โพสบน 31/10/2012 22:10 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ คง ไอคอน
 • 14 ตอบกระทู้
 • 15572 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน โกรธคนที่ทำร้ายเราทางกาย วาจา ใจ บาปไหมคะ
ถ้าเรารู้สึกโกรธและแค้นคนที่มาทำร้ายเรา มันบาปไหมคะ
แสดงข้อความที่โพสต์
มีสติสัมปชัญญะ ทำสมาธิครับ พิจารณาว่า ความคิดไม่ใช่เรา ความโกรธไม่ใช่ของเรา ความรู้สึกต่างๆทั้งทางกายและทางใจ เกิดแล้วก็ดับไป ไม่เที่ยง ไม่มีตัวตนที่แท้จริง

โพสบน 28/10/2012 07:08 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ ปรางใส ไอคอน
 • 8 ตอบกระทู้
 • 8856 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน แสงสว่างใหม่จากการปฏิบัติธรรมครั้งล่า
แสดงข้อความที่โพสต์
อนุโมทนาบุญครับ :09:

โพสบน 26/10/2012 22:39 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ ศลิษา ไอคอน
 • 22 ตอบกระทู้
 • 86981 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ศิษย์ก้นกุฎิ หลวงปู่มั่น ที่ยังมีชีวิตอยู่
แสดงข้อความที่โพสต์
:09: :09: :09:

โพสบน 22/10/2012 07:00 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ มันเป็นเช่นนั้นเอง ไอคอน
 • 9 ตอบกระทู้
 • 9612 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ทำความดีแต่ได้ความรู้สึกแย่ๆ จากคนรอบข้าง?
แสดงข้อความที่โพสต์
หมั่นสวดมนต์แผ่เมตตาบ่อยๆครับ เวลามีความคิดความรู้สึกแย่ๆเกิดขึ้น เหมือนเอาน้ำดีไปล้างน้ำเสีย พอจิตใจดี ใจสบาย เหตุต่างๆภายนอกก็จะดีตามมาเองครับ

โพสบน 21/10/2012 20:48 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ korra ไอคอน
 • 9 ตอบกระทู้
 • 4117 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน การบรรลุธรรมจริงหรือสมมุติ
เมื่อมาจากสมมุติที่ต่างกัน...การออกจากสมมุติจึงต่างกัน
แสดงข้อความที่โพสต์
สาธุ...กับคำตอบทุกท่านครับ :09: ปัญญามี 3 ระดับ คือ 1.ปัญญาจากการได้ยินได้ฟังได้อ่านมา 2.ปัญญาจากการนำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้อ่านนั้นมาขบคิดพิจารณา 3.ปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟัง ได้พิจารณาด้วยดีแล้ว นำมาปฏิบัติฝึกฝนอบรมให้เกิดผลขึ้น ปกติมีแต่พระปัจเจกพุทธเจ้า หรือ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่สามารถตรัสรู้ธรรมได้เองโดยไม่ต้องฟังธรรมจากใครเลยน่ะครับ (เช่น ในอรรถกถา พระปัจเจกพุทธเจ้าบางองค์ เกิดเป็นกษัตริย์ แล้วไปพักผ่อนในสวนอุทยาน ยืนมองต้นไม้ ยืนมองใบไม้ที่ร่วงอยู่ดีๆ ก็เกิดวิปัสสนาญาณขึ้นมาจนบรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในขณะนั้นทั้งๆที่ยังแต่งเครื่องทรงกษัตริย์อยู่เลย)

โพสบน 20/10/2012 06:55 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ thunyawichye ไอคอน
 • 57 ตอบกระทู้
 • 94336 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน รู้สึกโกรธ ทำอย่างไรดีคะ
แสดงข้อความที่โพสต์
ทำไมเราถึงโกรธล่ะครับ? แถมรู้ว่าความโกรธไม่ดีทำไมจึงไม่ละไปเสีย?

โพสบน 20/10/2012 06:51 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ appsung ไอคอน
 • 21 ตอบกระทู้
 • 86099 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ผู้ที่ละความลังเลสงสัยลงได้แล้ว
ขอความกระจ่างจากผู้ที่ละความลังเลสงสัยลงได้แล้ว
แสดงข้อความที่โพสต์
[73] ญาณ 3๒ (ความหยั่งรู้, ปรีชาหยั่งรู้ — insight; knowledge) ...

โพสบน 16/10/2012 07:17 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ watt ไอคอน
 • 24 ตอบกระทู้
 • 140567 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ทุกข์ประจำและทุกข์จร
แสดงข้อความที่โพสต์
ไม่ว่า ทุกข์ประจำ หรือ ทุกข์จร ล้วนมีเหตุทำให้เกิดขึ้น หากคิดจะแก้ก็แก้ที่ เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์นี่แหละครับ เมื่อเหตุดับ ทุกข์ก็ไม่เกิด :09:

โพสบน 11/10/2012 07:31 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ พศร ไอคอน
 • 11 ตอบกระทู้
 • 13023 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ตั้งใจทำบุญแต่มีอุปสรรค ได้บุญหรือบาป
แสดงข้อความที่โพสต์
พระโพธิสัตว์สร้างบารมีก็ยังมีอุปสรรคเลยครับ บุญบาปขึ้นอยู่ที่ใจของเราเอง หากเราวางใจให้ดีเป็นกุศล ผลบุญก็เกิดขึ้น หากจิตเศร้าหมอง ก็เป็นบาปกับใจ เรื่องของกรรมใครทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นครับ สาธุ...ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ :09:

โพสบน 08/10/2012 18:58 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ Riva T. ไอคอน
 • 9 ตอบกระทู้
 • 4543 ดู
กระทู้ยอดนิยม (ใหม่) ไอคอน ใจอยู่ไหน
ใจจริงๆ อยู่ที่ไหน
แสดงข้อความที่โพสต์
จิต วิญญาณ มโน ››››› สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร คัดจากเทปธรรมอบรมจิต ข้อความสมบูรณ์ อณิศร โพธิทองคำ บรรณาธิการ บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุก ๆ...

โพสบน 08/10/2012 06:50 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ ปล่อยรู้ ไอคอน
 • 253 ตอบกระทู้
 • 787378 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน อยากเป็นคนที่มีบุคลิกนิ่งๆ
ขอคำแนะนำหน่อยคะ
แสดงข้อความที่โพสต์
ก็หมั่นฝึกสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมน่ะครับ จะยืน จะนั่ง จะนอน จะเดิน จะพูดหรือทำอะไร ก็รู้สึกตัวไปด้วย ความรู้สึกตัวจะหน่วงสติเอาไว้ไม่ให้แล่นไปตามกระแสความคิดเร็วเกินไป พอเรามีสติกับกาย กับการเคลื่อนไหว และ การทำสิ่งต่างๆ เราจะนิ่งขึ้นเองครับ ทั้งกายและใจ :20:

โพสบน 07/10/2012 20:18 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ TANUKI ไอคอน
 • 10 ตอบกระทู้
 • 17183 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอปรึกษาหน่อยค่ะ จะแนะนำเพื่อนต่างชาติอย่างไรดีว่าไม่ควรท...
อยากบอกว่ามันเป็นกรรม บาปสุดๆ แต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรให้เขาเข้าใจ เพราะ
แสดงข้อความที่โพสต์
แนะนำให้เขาแผ่เมตตา รวมทั้งปรับปรุงพฤติกรรมตัวเองให้ดีขึ้น ลองใช้สติสัมปชัญญะพิจารณาว่า อะไรคือต้นเหตุของปัญหาแล้วพยายามแก้ไขที่จุดนั้นจะดีกว่าครับ โดยลองให้เหตุผล ถามให้เขาได้คิดว่า การทำคุณไสยนี่เขาใช้วิธีการใด แล้วได้ผลจริงหรือ? หากได้ผลจริง จะเป็นการบังคับจิตใจสามีหรือไม่? ถ้าใช่ แล้วทำสำเร็จ ก็แสดงว่าเขากำลังได้คนอื่นกลับมาที่ไม่ใช่สามีตัวจริงของเขา(โดนอะไรไม่รู้ครอบงำจิตใจอยู่) การทำคุณไสยเป็นการสร้างกรรมไม่ดี โดยมากแล้วมักจะไม่ได้ผลจริงหรอกครับ เสียเงินเสียทองโดนหลอกก็มาก (ทำคุณไสยไป ก็เท่ากับสร้างกรรมไม่ดีให้เข้าตัวเองเปล่าๆ)

โพสบน 05/10/2012 22:29 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ ปัจจุบันสันตติ ไอคอน
 • 9 ตอบกระทู้
 • 6209 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน คนดี เป็นอย่างไรคะ
คนเราจะดี หรือไม่ดีเอาอะไรมาวัดคะ
แสดงข้อความที่โพสต์
นี่คุณ จขกท. ก็กำลังนินทาบุคคลที่ 3 อยู่เหมือนกันนะครับเนี่ย( :10: ) หากให้สรุปง่ายๆว่าคนดีคืออะไร คนดีก็คือคนที่ คิดดี พูดดี ทำดี...

โพสบน 05/10/2012 06:49 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ ปรางใส ไอคอน
 • 17 ตอบกระทู้
 • 12454 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ศีล สมาธิ ปัญญา เป็น"น้ำ" กิเลส เป็น"ไฟ" ...
แสดงข้อความที่โพสต์
จิต คงเป็น ผู้ตักน้ำไปดับไฟน่ะครับ :77:

โพสบน 01/10/2012 19:04 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ มันเป็นเช่นนั้นเอง ไอคอน
 • 6 ตอบกระทู้
 • 4750 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ถ้าบวชเป็น ชี ยังสามารถ กราบไหว้ พ่อแม่ ได้หรือไม่ ?
ระดับศีล และ ผุ้ที่ควรกราบไหว้
แสดงข้อความที่โพสต์
สาธุ...กับคำตอบของคุณ ngodngam ด้วยครับ ชัดเจนมาก :09:

โพสบน 01/10/2012 06:30 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ eayx ไอคอน
 • 6 ตอบกระทู้
 • 14219 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมโครงการปฏิบัติธรรม ในโครงการตามรอยธรรม ย้ำรอยคร...
ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
แสดงข้อความที่โพสต์
:09: :09: :09: สาธุ...ขออนุโมทนาครับ :09: :09: :09:

โพสบน 01/10/2012 06:24 โดย wit

รวมกระทู้งานบุญ gallery ไอคอน
 • 7 ตอบกระทู้
 • 3295 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน รบกวนท่านผู้รู้ถามเรื่องสติปัฏฐาน
แสดงข้อความที่โพสต์
พิจารณาเห็นธรรมคือ ความเกิดขึ้นในกายบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความ เกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้าง ย่อมอยู่ อนึ่ง สติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่า กายมีอยู่ ก็เพียงสักว่า ความรู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้น เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้ว และไม่ถือมั่น อะไรๆ...

โพสบน 01/10/2012 06:15 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ YINGINSUNG ไอคอน
 • 11 ตอบกระทู้
 • 3335 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน อนิเมชั่น "พระพุทธเจ้า"เข้าฉายแล้วที่ญี่ปุ่น
(Tezuka Osamu no Buddha)
แสดงข้อความที่โพสต์
ก็เป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ตามธรรมชาติตามยุคสมัยน่ะครับ ผู้ที่มีความรู้ในทางพระพุทธศาสนาที่ละเอียดถูกต้อง ก็คงต้องค่อยๆช่วยกันแก้ไข เผยแผ่ธรรม กันต่อไป ครับ

โพสบน 06/06/2012 07:29 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ TemplarKnight ไอคอน
 • 11 ตอบกระทู้
 • 7485 ดู
ล๊อคกระทู้ ไอคอน ทานที่ได้อานิสงส์สูงสุด (ในระดับของทาน)
โดยเฉพาะระหว่างธรรมทาน และอภัยทาน
แสดงข้อความที่โพสต์
การให้ทานก็คือการเสียสละ เป้าหมายหลักของการให้ทานก็คือ การสละละกิเลสภายในจิตใจของแต่ละบุคคลให้เบาบางลง ดังนั้น การให้อภัยทาน จึงอาจจัดเข้าอยู่ในหมวดของการให้ทานได้ครับ เป็นการสละละกิเลสความยึดมั่นถือมั่นในจิตใจ รวมทั้งอาจส่งผลที่ดีทั้งกับตัวผู้ที่ให้อภัยทาน และ บุคคลที่เป็นคู่กรณี สำหรับธรรมทานนั้น ก็เป็นการสละความตระหนี่ถี่เหนียวในความรู้ในเรื่องดีๆที่เราได้รับรู้มา เผื่อแผ่ให้กับผู้อื่นได้รับรู้ ได้นำไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุข เพื่อความเจริญแก่บุคคลเหล่านั้นด้วย อานิสงส์ใดจะมากกว่ากันนั้น ผมคิดว่าขึ้นอยู่ที่ระดับของเจตนา วิธีการ ผลลัพธ์ที่เกิด ของแต่ละบุคคลในแต่ละกรณีครับ (สำหรับบางคนการให้อภัยทานอาจมีอานิสงส์มากกว่า การให้ธรรมทานในบางครั้ง,แต่บางคนการให้ธรรมทานในบางเรื่องก็อาจมีอานิสงส์มากกว่า การให้อภัยทานในบางคน)

โพสบน 01/06/2012 06:30 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ ngodngam ไอคอน
 • 26 ตอบกระทู้
 • 115434 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ผู้ชายวัยทอง...กับ.....ธรรมะ
อายุใกล้ 50 ช่วงนี้หงุดหงิดมาก......ธรรมะ....ช่วงนี้เอาไม่ค่อยอยู่
แสดงข้อความที่โพสต์
การฟังธรรมก็เปรียบเหมือนการที่เรารู้แผนที่น่ะครับ แต่ การเดินทางนั้น สิ่งสำคัญอยู่ที่ "สติสัมปชัญญะ" ของตัวเราว่าจะสามารถนำสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาประยุกต์ใช้ได้ดีแค่ไหน ทุกสิ่งล้วนมีเหตุทั้งนั้นแหละครับ เพียงแต่ว่าเราจะรู้เท่าทันหรือสังเกตเห็นหรือเปล่าเท่านั้นเองครับ แต่การเผลอไปบ้างก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาสำหรับผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมทั่วๆไปที่อาจจะมีบ้างอยู่แล้วล่ะครับ พอเรานึกได้ก็กลับมาตั้งสติทำความเพียรกันต่อไปครับ

โพสบน 20/05/2012 22:07 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ Empty ไอคอน
 • 18 ตอบกระทู้
 • 3394 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน เครียดมากค่ะ รบกวนขอคำปรึกษา
เราควรจะวางตัว วางใจ อย่างไรดี
แสดงข้อความที่โพสต์
หากคิดจะมีจุดยื่นก็มีจุดยืนอยู่บน หลักธรรม ความดีงาม ความถูกต้อง จะดีกว่า การมีจุดยืนอยู่ที่ตัวตนบุคคลครับ แล้วเวลามีปัญหา ความขัดแย้งอะไร เราจะสามารถหาข้อสรุปได้ว่าควรคิด หรือ ทำอย่างไร (บางครั้งก็อาจต้องเลือกชั่งน้ำหนัก ดูผลกระทบตามเหตุการณ์ต่างๆดู)ความเป็นคนตั้งมั่นในความดี และ ความถูกต้อง นั้น ที่สุดแล้วเวลาและสถานการณ์ จะทำให้ทั้งสองข้างหันมาทำความเข้าใจในความเป็นคุณมากขึ้น แล้วคุณจะเข้าได้กับคนทุกๆคน ทุกๆฝ่าย โดยที่คุณก็ทำตามหน้าที่ของคุณได้ตามปกติ

โพสบน 20/05/2012 08:35 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ play ไอคอน
 • 10 ตอบกระทู้
 • 1903 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน พระพุทธรูปที่่ผมต้องการได้แล้วครับ
สร้างเมื่อ 28 เมษายน ที่ผ่านมาครับ ดีใจมาก
แสดงข้อความที่โพสต์
สาธุ...ขออนุโมทนาครับ :09:

โพสบน 20/05/2012 08:27 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ ปัญญา ไอคอน
 • 18 ตอบกระทู้
 • 2170 ดู
ล๊อคกระทู้ ไอคอน มันสมองสอดคล้องใจ คนไร้สาระอยากฟัง
ตอนที่พวกคุณตอบกะทู้ผมพวกคุณคิดอะไรกันอยู่
แสดงข้อความที่โพสต์
1-5 จำอะไรไม่ค่อยได้ จำได้เลือนลางเป็นภาพๆบางตอน เช่น ตอนที่ตัวเองนอนอยู่ในเปล ฯลฯ 7-12 เตะบอล เล่นสนุกกับเพื่อน ฯลฯ 13-16 เล่นกีฬา(ตีกอล์ฟ) เรียนหนังสือ...

โพสบน 20/05/2012 08:24 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ กตพโล ไอคอน
 • 24 ตอบกระทู้
 • 31246 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน จิตวิญญาณของแผ่นดิน King Bhumibol Adulyadej
สารคดีพระราชกรณียกิจของในหลวงระหว่างปี 2521-2522
แสดงข้อความที่โพสต์
สาธุ...ขออนุโมทนาครับ :09:

โพสบน 16/05/2012 17:04 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ ปภาสร ไอคอน
 • 11 ตอบกระทู้
 • 1763 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขี้เกียจ
การที่มีความเห็นไม่ตรงกับสิ่งที่เขาให้เราทำ แล้วเราไม่ทำ เขาเรียกว่า
แสดงข้อความที่โพสต์
ก็ใช้หลัก "กาลามสูตร" พิจารณาดูตามเหตุและผลครับ ว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์รึเปล่า เป็นประโยชน์กับตนเอง หรือ ผู้อื่น หากทำแล้วจะเกิดผลอย่างไร ถ้าไม่ทำจะเกิดผลอย่างไร แล้วก็ลองนำเหตุผลทั้งหมดมาชั่งน้ำหนักดูว่า ทำ...

โพสบน 16/05/2012 17:03 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ May Sang ไอคอน
 • 10 ตอบกระทู้
 • 3469 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน เปลี่ยนศาสนา
เปลี่ยนจากศาสนาพุทธเป็นศาสนาอื่น
แสดงข้อความที่โพสต์
ศาสนาพุทธ ก็คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสรู้ธรรม แล้วนำสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้คนได้รู้ตาม ซึ่งสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั้น จริงๆแล้วก็คือ สิ่งที่เป็นความจริงตามธรรมชาตินั่นแหละครับ หากใครที่เข้าใจ และ เข้าถึงในคำสอนของพระองค์อย่างแท้จริง แม้แต่คำว่า "ศาสนา" ก็ไม่เข้าไปยึดติดครับ มีเพียงความเข้าใจในสัจธรรมความเป็นจริงของธรรมชาติเท่านั้น (เป็นความจริงที่มนุษย์ทุกคน สิ่งมีชีวิตในทุกภพภูมิ ต่างก็ต้องพบเจอเหมือนกันหมด)

โพสบน 05/05/2012 06:36 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ May Sang ไอคอน
 • 15 ตอบกระทู้
 • 14414 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน แจ้งข่าว: คุณพ่อคุณริมฝั่งเสีย ตอนนี้อยู่วัดเทพศิรินทร์ ครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ ขอให้ท่านไปสู่สุคติ :09:

โพสบน 19/04/2012 06:34 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ กอบ ไอคอน
 • 18 ตอบกระทู้
 • 1900 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน แจ้งข่าว: คุณพ่อคุณริมฝั่งเสีย ตอนนี้อยู่วัดเทพศิรินทร์ ครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ ขอให้ท่านไปสู่สุคตินะครับ :09:

โพสบน 17/04/2012 07:44 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ กอบ ไอคอน
 • 18 ตอบกระทู้
 • 1900 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน อัญเชิญหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์มาปลูกที่วัดสังฆทาน!!
หน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากศรีลังกา เมื่อวันที่ 6 เม.ย.55
แสดงข้อความที่โพสต์
สาธุ...ขออนุโมทนาด้วยครับ :09:

โพสบน 17/04/2012 07:43 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ ขจรศรี ไอคอน
 • 4 ตอบกระทู้
 • 1734 ดู
ล๊อคกระทู้ ไอคอน ถูกโกงเงิน นอนไม่หลับมาสองคืนแล้วครับ
ทำยังไงจะหายแค้น ในเมื่อยังต้องเจอหน้าอยู่ทุกวัน
แสดงข้อความที่โพสต์
หมั่นแผ่เมตตาบ่อยๆครับ เรื่องกฎแห่งกรรมเป็นเรื่องสลับซับซ้อน อาจจะเป็นไปในทิศทางต่างๆได้มากมาย (นอกจากเราจะมีญาณหยั่งรู้อดีต) ที่สำคัญก็คือ ทำใจให้สงบเป็นกุศลไว้ครับ อนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน ดีไม่ดีเขาคนนั้นพอมีเงินมีทองอาจจะเอาเงินมาคืนเราในภายหลังก็ได้ครับ ส่วนเรื่องแต่งงานก็เป็นเรื่องของความสุขระหว่างคนสองคนเป็นสำคัญ หากคุณสองคนอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุข เข้ากันในด้านต่างๆได้ดี นั่นก็เพียงพอแล้วล่ะครับ ชีวิตคู่ที่ต้องอยู่ร่วมกันเป็นเวลาอีกยาวนานนั้น ย่อมต้องประสบกับเรื่องราวต่างๆมากมาย จิตใจของคนสองคนที่มีต่อกันจึงสำคัญที่สุดครับ ขอให้โชคดีและมีความสุขนะครับ :33:

โพสบน 06/04/2012 07:01 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ ทางปลอดภัยจากความตาย ไอคอน
 • 18 ตอบกระทู้
 • 6878 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน หายไปเกือบครึ่งปี กลับมาพร้อมโครงการเปิดชมรมธรรมะ บ้านผลดี
แนะนำตัว และแวะมาให้ร่วมอนุโมทนานะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
สาธุ...ขออนุโมทนาครับ :09:

โพสบน 02/04/2012 07:02 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ โจโฉ คร้าบบบ ไอคอน
 • 33 ตอบกระทู้
 • 21823 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน โรงเรียนเยาววิทย์ อ.กะปง จ.พังงา
โรงเรียนประจำสำหรับเด็กประสบภัยสึนามิหรือเด็กที่มีฐานะยากจน
แสดงข้อความที่โพสต์
สาธุ...ขออนุโมทนาครับ :09:

โพสบน 02/04/2012 07:00 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ ปภาสร ไอคอน
 • 33 ตอบกระทู้
 • 66406 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ได้ลาสิกขาออกมาแล้ว ขอกัลยาณมิตรทุกท่านมีส่วนได้รับในผลบุ...
แสดงข้อความที่โพสต์
ตอนนี้ได้ลาสิกขาบทออกมาแล้ว ขอให้กัลยาณมิตรทุกท่านมีส่วนได้รับและออนุโมทนาในอานิสงส์แห่งการบวชของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วย

โพสบน 17/03/2012 09:19 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ wit ไอคอน
 • 41 ตอบกระทู้
 • 48799 ดู
ล๊อคกระทู้ ไอคอน เอกสารแนบ เล่าประสบการณ์บรรลุธรรม
ของผมเอง
แสดงข้อความที่โพสต์
ขอแนะนำเพียงว่า ให้เจริญสติสัมปชัญญะ เจริญกรรมฐานต่อไป ไม่ว่าจะคิดว่าตนบรรลุแล้ว(ไม่ว่าจะระดับคุณธรรมขั้นไหน ด้วยสภาวะธรรมใด) หรือ ยังไม่บรรลุ หากยังคงมีความเพียร ยังคงปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐานอย่างต่อเนื่อง ที่สุดแล้วก็จะมีเหตุที่ทำให้เข้าใจทั้งตนเองและสภาวะธรรมมากขึ้นเอง แต่หากคิดว่าบรรลุธรรมแล้ว จากนั้นก็หยุดความเพียร...

โพสบน 10/02/2012 07:00 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ failogy ไอคอน
 • 138 ตอบกระทู้
 • 161498 ดู
ล๊อคกระทู้ ไอคอน ช่วยหนูด้วย!!!
แสดงข้อความที่โพสต์
หากจะให้หนูหยุดวิ่งอย่างถาวร ก็คงต้องให้หนูเข้าใจด้วยตัวหนูเอง หนูอาจจะวิ่งจนเหนื่อย จนค้นพบสัจธรรมความจริงว่า ถึงวิ่งไปก็ไม่เกิดประโยชน์ ก็แค่วนเวียนอยู่กับที่ หรือ ที่ตนหลงวิ่งวนเวียนอยู่กับที่นั้น ก็เป็นเพราะความหลงใหล เพลิดเพลินติดใจในเหยื่อที่ถูกนำมาล่อ หากเราละความพอใจ...

โพสบน 06/02/2012 06:51 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ failogy ไอคอน
 • 65 ตอบกระทู้
 • 85862 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ทำถูกต้องหรือยังคะ
เวลาที่ถูกนินทา
แสดงข้อความที่โพสต์
เราควรเป็นผู้ฉลาดทั้งทางโลก และ ทางธรรม แต่ควรเอาทางธรรมเป็นหลักสำคัญเอาไว้ ส่วนทางโลกก็ต้องใช้ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา นิยามของการทำความดีในพระพุทธศาสนานั้น หมายรวมเอาถึงคำว่า "ฉลาด" เข้าไปด้วยนะ ลำพังแค่ความปรารถนาดี การคิดดี อาจจะไม่เพียงพอสำหรับการจะทำความดีที่สมบูรณ์ได้...

โพสบน 31/01/2012 06:48 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ มนสิการ ไอคอน
 • 10 ตอบกระทู้
 • 2126 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ทำไมสีกาถูกตัวพระไม่ได้
แสดงข้อความที่โพสต์
สาธุ...ขึ้นอยู่ที่ จิตสำนึก และ ความเข้าใจ เข้าถึงธรรม ของแต่ละบุคคลด้วย โยมแม่ชีท่านนั้นเป็นผู้มี หิริ โอตตัปปะ น่ายกย่องมาก

โพสบน 25/01/2012 07:10 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ but ไอคอน
 • 25 ตอบกระทู้
 • 61651 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ทำไมสีกาถูกตัวพระไม่ได้
แสดงข้อความที่โพสต์
มีประโยชน์ คือ เป็นการป้องกันพระน่ะ (หรือ...อาจจะป้องกันสีกา) คือ เป็นศีลเบื้องต้นที่ป้องกันมิให้กิเลสเกิดขึ้นกับสัมผัสทางกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิเลสที่เกิดจากการแตะต้องตัวเพศตรงข้าม ทั้งในกรณีที่อาจเกิดจากการไปแตะตัวเพศตรงข้าม หรือ เพศตรงข้ามมาแตะต้องตัวเรา แม้อาจมีกรณีที่แตะต้องตัวกันโดยไม่ได้คิดอะไรเกินเลย แต่ป้องกันไว้ก่อนก็เป็นการดี

โพสบน 23/01/2012 08:21 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ but ไอคอน
 • 25 ตอบกระทู้
 • 61651 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ความดี อะไร ที่ดีสุด ?
เพื่อนๆ คิดว่า ความดี อะไรที่ทำแล้ว ดีที่สุด ครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
หากตอบในบางแง่มุม ก็อาจตอบได้ว่า "ความดีที่ดีที่สุดนั้น ก็คือ ความดีที่บุคคลนั้นๆสามารถประพฤติปฏิบัติได้" เพราะความดีใดที่บุคคลนั้นๆไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ก็ย่อมจะไม่เกิดผลที่ดีใดๆขึ้นมา แต่หากตอบในอีกบางแง่มุม ก็อาจตอบได้ว่า ความดีใดจะสำคัญที่สุดหรือไม่นั้น ก็ไม่สำคัญเท่า จิตใจที่คิดจะพัฒนาตนเองให้มีคุณความดียิ่งๆขึ้นไป เพราะจุดเริ่มต้นของความดีทั้งปวง เริ่มต้นมาจากจิตใจที่ต้องการจะกระทำความดีและพัฒนาตนเอง คำถามลักษณะนี้เป็นคำถามที่สามารถแยกตอบได้หลากหลายแง่มุม ขึ้นอยู่ที่ตัวแปร และ บริบท รวมทั้งเงื่อนไขที่แวดล้อมต่างๆ

โพสบน 17/01/2012 06:39 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ eayx ไอคอน
 • 16 ตอบกระทู้
 • 3245 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน จะอธิบายเรื่องผี วิญญาณให้ลูกฟังยังไงดีคะ
ลูก 2 ขวบกับ3ขวบได้ยินเพื่อนพูดเรื่องผีก็กลัวกัน
แสดงข้อความที่โพสต์
อาจสอนด้วยการอุปมาเปรียบเทียบกับหนังหรือการ์ตูนที่ลูกชอบดูก็ได้ อธิบายให้เขาเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลโดยเทียบเคียงกับ เรื่องราว หนัง หรือ การ์ตูนที่เขาพอจะรับรู้ได้และชื่นชอบ ในลักษณะที่ตัวเอกเป็นมิตรหรือได้รับความช่วยเหลือจากตัวละครต่างๆเหล่านั้น จะทำให้เด็กคลายความกลัวลงได้ เรื่องของผีก็ทำนองเดียวกัน จริงๆแล้ว เขาก็คือผู้ที่อาศัยอยู่ในภพภูมิอื่น อยู่ในมิติอื่น...

โพสบน 14/01/2012 07:20 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ ธรรมเนียบขาว ไอคอน
 • 29 ตอบกระทู้
 • 31182 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน การปฏิบัติธรรมเบื้องต้น
เบื้องต้นที่ท่านเริ่มปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
เจริญพร...อยู่ที่มุมมองน่ะ...อาตมาอาจจะกล่าวในมุมของปัจจุบัน...ส่วนคนอื่นๆอาจจะกล่าวถึงในภาพรวม....แบ่งเป็น "การเรียนรู้ทฤษฎีในภาพรวม" กับ "การนำเอาไปปฏิบัติในแต่ละขณะ"...หากเราทราบทฤษฎีหลักการปฏิบัติในภาพรวมได้แล้ว...เราก็จะสามารถปฏิบัติด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

โพสบน 12/01/2012 06:50 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ ประสงค์ มีนบุรี ไอคอน
 • 12 ตอบกระทู้
 • 4390 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน การปฏิบัติธรรมเบื้องต้น
เบื้องต้นที่ท่านเริ่มปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
ถ้าว่าโดยสภาวะความเป็นจริงแล้ว ไม่มีคำว่าก่อนหรือหลังหรอกนะ มีแต่ว่าตัวเราจะรู้จักพิจารณาสิ่งที่เราได้ประสบพบเจอในชีวิตแต่ละขณะอย่างไร จะเลือกแนวทางการบริหารกายใจอย่างไร แต่หากมองในภาพรวมในภาคทฤษฎี ก็อาจแบ่งหลักในการปฏิบัติได้ดังนี้:- 1.ในการใช้ชีวิตประจำวัน (ใช้การเจริญสติสัมปชัญญะ มีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสติสมาธิอยู่กับสิ่งที่ตน คิด พูด...

โพสบน 10/01/2012 07:22 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ ประสงค์ มีนบุรี ไอคอน
 • 12 ตอบกระทู้
 • 4390 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน พระไตรปิฎกฉบับเดินได้
เป็นต้นฉบับแรกที่มาทำให้เกิดพระไตรปิฎกฉบับตัวหนังสือ
แสดงข้อความที่โพสต์
การศึกษาพระไตรปิฎกหากต้องการศึกษาเพื่อนำมาปฏิบัตินั้น จริงๆก็มีหลักมีเนื้อหาไม่มากนัก พอที่จะจำมาเป็นแนวทาง แล้วลงมือทำความเพียรปฏิบัติได้เต็มที่เลย แต่หากต้องการศึกษาเพื่อความเป็นพหูสูตร เพื่อการแนะนำช่วยเหลือผู้อื่นได้หลากหลาย ตามแต่จริตและระดับอินทรีย์ของแต่ละบุคคล ก็อาจต้องศึกษาให้ละเอียดกว้างขวางขึ้นมาหน่อย ทั้งในส่วนของเนื้อหา ประวัติ เรื่องราว...

โพสบน 08/01/2012 06:55 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 11 ตอบกระทู้
 • 1916 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ปฏิบัติและหมั่นตรวจสอบกับผู้รู้ และขอขอบคุณลานธรรม
รายละเอียดของพระสุปฏิปันโน คำอธิบายจากบทสวดมนต์ที่เราท่องประจำ
แสดงข้อความที่โพสต์
สาธุ

โพสบน 07/01/2012 06:26 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ อโณ นีมัตร ไอคอน
 • 4 ตอบกระทู้
 • 1150 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน รบกวนปรึกษาเพื่อนๆหน่อยครับ
กำลังกังวลบางอย่างอยู่ครับรบกวนถามหน่อยครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
ก็ขึ้นอยู่ที่เจตนาของโยมว่าต้องการจะเล่าเพื่อประโยชน์ด้วยเหตุผลอันใด ลองพิจารณาเทียบเคียงกับหลัก "สุภาษิต" ดูนะว่าตรงกับองค์ประกอบเหล่านี้หรือไม่ หากพิจารณาเห็นแล้วว่าครบถ้วนตามองค์ประกอบ แล้วต้องการจะเล่าก็แล้วแต่โยม 1.เป็นความจริง 2.มีประโยชน์ 3.กล่าวด้วยความสุภาพ ใช้คำไพเราะอ่อนหวาน 4.ถูกกาลเทศะ 5.กล่าวด้วยจิตเมตตาหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลอื่น

โพสบน 04/01/2012 06:57 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ สนใจ ไอคอน
 • 20 ตอบกระทู้
 • 13868 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ร่วมอนุโมทนาพระบวชใหม่ 2 รูป
สืบเนื่องจากกระทู้ "มีญาติธรรมสนใจเป็นเจ้าภาพบวชพระใหม่"
แสดงข้อความที่โพสต์
สาธุ....ขออนุโมทนา

โพสบน 03/01/2012 06:35 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ บัวจงกลนี ไอคอน
 • 22 ตอบกระทู้
 • 34744 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอความเมตตาเพื่อน ๆ ช่วยแผ่เมตตาให้กับ คุณครูศิริพร ด้วยครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
ขอให้โยมศิริพรมีความสุขกายสุขใจ ผ่านพ้นโรคภัยไข้เจ็บในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี ด้วยสติสัมปชัญญะอันเข้มแข็งมั่นคง ธรรมะและคุณความดีทั้งหลายจงปกปักรักษา สิ่งดีๆจงบังเกิดขึ้นกับตัวโยมศิริพรและครอบครัว

โพสบน 01/01/2012 06:50 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ กอบ ไอคอน
 • 20 ตอบกระทู้
 • 19156 ดู
ล๊อคกระทู้ ไอคอน อวยพรปีใหม่
แสดงข้อความที่โพสต์
:70: .ขึ้นต้นปีใหม่ ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดี แคล้วคลาดจากสิ่งไม่ดี มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านจิตใจกว่าปีก่อนๆ สุขกาย สุขใจ ไร้โรค พ้นโศก ด้วยกันทุกท่านเทอญ. :70:

โพสบน 31/12/2011 07:26 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ ngodngam ไอคอน
 • 20 ตอบกระทู้
 • 40425 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ศีลข้อสี่ (มุสาวาท) กับการใช้ชีวิต
แสดงข้อความที่โพสต์
สาธุ...ที่เรื่องราวสรุปลงได้ด้วยดี ความจริงนี่เป็นผลลัพธ์ในเรื่องโทษของการโกหกที่เราเห็นได้ทันทีเลยนะ และส่วนใหญ่แล้วการโกหกครั้งหนึ่ง มักเป็นเหตุให้เกิดการโกหกซ้ำๆกันไปอีกหลายๆครั้ง ทางแก้ไขก็คือ การไม่โกหกเลยจะดีที่สุด เราคิดอย่างไร มีเจตนาอย่างไร ก็บอกกล่าวไปตามความเป็นจริง (เราไม่ได้คิดหรือมีเจตนาที่ไม่ดีนี่ เรื่องบางอย่างอาจจะมีความจำเป็น มีเหตุปัจจัยต่างๆ ยิ่งเป็นแม่ด้วยแล้ว...

โพสบน 31/12/2011 07:20 โดย wit

ชีวิตกับธรรมะ น้องหนูนา ไอคอน
 • 6 ตอบกระทู้
 • 1715 ดู

 • (10 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • สุดท้าย »