ลานธรรมเสวนา: ทั้งหมด ตอบ โดย mayrin

เข้าไปดูเนื้อหา

ทั้งหมด ตอบ โดย mayrin

มี 460 ตอบ โดย mayrin


 • (10 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • สุดท้าย »
 1. Forums
 2. ปฏิทินกิจกรรมลานธรรม
  กระทู้ กระดาน เริ่มโดย สถิติ ข้อมูลที่ตอบล่าสุด
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/20108276102117921022567392480589695139166444N/19990479_10211792101856729_2952364132707679207_n.jpg https://archive.org/download/20108276102117921022567392480589695139166444N/20108276_10211792102256739_2480589695139166444_n.jpg กราบถวาย ขวดบรรจุน้ำดื่ม และไส้กรองสำรอง อนุโมทนา ทุกๆ ท่านนะคะ :09: :10:

โพสบน 21/07/2017 13:54 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 105 ตอบกระทู้
 • 22672 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/20108276102117921022567392480589695139166444N/20139761_10211792100456694_4291445116373943962_n.jpg https://archive.org/download/20108276102117921022567392480589695139166444N/19990165_10211792100856704_6784547016257412483_n.jpg เปลี่ยนไส้กรองใหม่ถวาย

โพสบน 21/07/2017 13:49 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 105 ตอบกระทู้
 • 22672 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/20108276102117921022567392480589695139166444N/20046833_10211792101136711_5567560773741917948_n.jpg https://archive.org/download/20108276102117921022567392480589695139166444N/20046559_10211792099056659_7404175564405465527_n.jpg https://archive.org/download/20108276102117921022567392480589695139166444N/20031730_10211792099696675_2592203982677466266_n.jpg ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบเครื่องกรองน้ำดื่มค่ะ

โพสบน 21/07/2017 13:46 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 105 ตอบกระทู้
 • 22672 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/20108276102117921022567392480589695139166444N/20046605_10211792098016633_5393732250063243879_n.jpg https://archive.org/download/20108276102117921022567392480589695139166444N/20106329_10211792098496645_1378190000066478402_n.jpg วันอาทิตย์ เดินทางไปที่ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวิหารธรรม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี ค่ะ

โพสบน 21/07/2017 13:42 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 105 ตอบกระทู้
 • 22672 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/19895000102117920922164882723677907570027937N/20139858_10211792096896605_7711924493720869789_n.jpg https://archive.org/download/19895000102117920922164882723677907570027937N/20106522_10211792092576497_6956200813185773376_n.jpg ถวายไส้กรองสำรอง และถวายขวดบรรจุน้ำดื่มค่ะ

โพสบน 20/07/2017 11:22 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 105 ตอบกระทู้
 • 22672 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/19895000102117920922164882723677907570027937N/19989599_10211792094816553_6019694810675993251_n.jpg https://archive.org/download/19895000102117920922164882723677907570027937N/20106694_10211792095176562_6124885212037995148_n.jpg https://archive.org/download/19895000102117920922164882723677907570027937N/20046327_10211792095856579_1109519717387698089_n.jpg ซ่อมบำรุง ปรับปรุงระบบ เปลี่ยนไส้กรองถวายค่ะ

โพสบน 20/07/2017 11:19 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 105 ตอบกระทู้
 • 22672 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/19895000102117920922164882723677907570027937N/19895000_10211792092216488_2723677907570027937_n.jpg https://archive.org/download/19895000102117920922164882723677907570027937N/20155828_10211792093336516_984012883405687430_n.jpg https://archive.org/download/19895000102117920922164882723677907570027937N/20046331_10211792094136536_3961298029042680530_n.jpg https://archive.org/download/19895000102117920922164882723677907570027937N/20046464_10211792094336541_8664228524016142786_n.jpg วัดต่อไป วัดป่าจริยธรรม (ถ้ำผาหม้อ) หลวงพ่อ นิรุต นิติสาโร ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย ค่ะ

โพสบน 20/07/2017 11:10 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 105 ตอบกระทู้
 • 22672 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/20046574102117860496254273406399595193970905N_201707/20046437_10211786050505449_2382267384173756971_n.jpg https://archive.org/download/20046574102117860496254273406399595193970905N_201707/19989316_10211786048905409_3741515015830312571_n.jpg https://archive.org/download/20046574102117860496254273406399595193970905N_201707/19990114_10211786050185441_9197025292682889008_n.jpg ถวายการสอนสามเณร เรื่องวิธีล้างถังกรอง ล้างสารกรองด้วยการโยกวาล์ว ตามระยะเวลา เพื่อยืดอายุสารกรองค่ะ

โพสบน 19/07/2017 11:03 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 105 ตอบกระทู้
 • 22672 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/20046574102117860496254273406399595193970905N_201707/20031961_10211786018104639_2874830085922358086_n.jpg https://archive.org/download/20046574102117860496254273406399595193970905N_201707/20046350_10211786017344620_8146312144316386718_n.jpg https://archive.org/download/20046574102117860496254273406399595193970905N_201707/20046574_10211786049625427_3406399595193970905_n.jpg

โพสบน 19/07/2017 10:57 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 105 ตอบกระทู้
 • 22672 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/20046574102117860496254273406399595193970905N_201707/19989367_10211786047905384_2170098168655165899_n.jpg https://archive.org/download/20046574102117860496254273406399595193970905N_201707/20031760_10211786042345245_2311734407921448024_n.jpg จากนั้นเดินทางไปที่วัดวารีสาร อ.ภูเรือ จ.เลย เปลี่ยนไส้กรอง ซ่อมบำรุง เครื่องกรองน้ำดื่มค่ะ

โพสบน 19/07/2017 10:49 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 105 ตอบกระทู้
 • 22672 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
https://ia601501.us.archive.org/13/items/20108490102117860511454659012697268106190952N/20108490_10211786051145465_9012697268106190952_n.jpg https://archive.org/download/20046574102117860496254273406399595193970905N/20108664_10211786051465473_9168013035990168462_n.jpg https://archive.org/download/20046574102117860496254273406399595193970905N/19961368_10211786051825482_3578420962365380302_n.jpg วันที่ 15 ตรวจเช็ค ระบบเครื่องกรองน้ำดื่ม วัดป่าดงพญาเย็น จ.สระบุรี ค่ะ

โพสบน 19/07/2017 10:17 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 105 ตอบกระทู้
 • 22672 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/19942768102117667040618006753705474821783355O_201707/19990259_10211766715222079_6293000385367106233_n.jpg https://archive.org/download/19942768102117667040618006753705474821783355O_201707/19894926_10211766713902046_4810201812778437141_n.jpg เครื่องกรองน้ำที่ถวายไว้ ในบริเวณที่ทานน้ำปานะ และโรงครัว ซ่อมบำรุง ล้างเครื่อง เปลี่ยนไส้รกรองใหม่ถวายค่ะ อนุโมทนา ทุกๆ ท่านนะคะ

โพสบน 18/07/2017 17:32 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 105 ตอบกระทู้
 • 22672 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/19942768102117667040618006753705474821783355O_201707/19990033_10211766710541962_5082690141834688059_n.jpg https://archive.org/download/19942768102117667040618006753705474821783355O_201707/19942768_10211766704061800_6753705474821783355_o.jpg ภาพติดตั้งเครื่องกรองใหม่ถวาย เครื่องที่ 1 ในบริเวณกุฏิของพระภิกษุสงฆ์ และผู้เข้ารับการอบรมกรรมฐานในคอร์สเด็ก แทนเครื่องเก่าที่หมดอายุการใช้ ที่วัดเจ้าพระยาธรรมราม จ.สุพรรณบุรี ค่ะ

โพสบน 18/07/2017 17:23 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 105 ตอบกระทู้
 • 22672 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
อนุโมทนา น้องเอม บุญรายวัน อนุโมทนา ทุกๆ ท่านนะคะ :09: :10:

โพสบน 29/06/2017 09:09 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 105 ตอบกระทู้
 • 22672 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
อนุโมทนา คุณริมฝั่ง และทุกๆ ท่านนะคะ :09: :10:

โพสบน 13/06/2017 10:16 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 105 ตอบกระทู้
 • 22672 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/water60/18049453_10210917584914352_695619406_o_zpsekajil8f.jpg ถวายอาหารแห้งและเครื่องปรุงอาหารถวายพระ นำเข้าโรงครัวของคุณแม่ชี :11:

โพสบน 18/04/2017 16:13 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 105 ตอบกระทู้
 • 22672 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/water60/17976867_10210917582354288_1481514570_o_zpsmvuomvv1.jpg เจ้าเมียวกำลังมาทดสอบคุณภาพของน้ำ

โพสบน 18/04/2017 16:11 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 105 ตอบกระทู้
 • 22672 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/water60/18012851_10210917587994429_1276475222_o_zpsyg5b6jqj.jpg http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/water60/18015912_10210917588474441_1628708341_o%201_zpsbsthau8q.jpg http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/water60/17949928_10210917581634270_403554359_o_zps8gv35trf.jpg http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/water60/18015827_10210917581234260_1628287224_o%201_zpswnxhxhmw.jpg http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/water60/18042845_10210917581354263_430849436_o_zpsdl7sprop.jpg ล้างกระบอกกรอง เปลี่ยนไส้กรองใหม่ทุกไส้ค่ะ

โพสบน 18/04/2017 15:46 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 105 ตอบกระทู้
 • 22672 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/water60/17968122_10210917585874376_1925284790_o_zps7p08hrrb.jpg http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/water60/18015556_10210917587474416_914435347_o_zpswtbar8p7.jpg ไส้กรองเก่า หมดอายุ และมีกลิ่น

โพสบน 18/04/2017 15:36 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 105 ตอบกระทู้
 • 22672 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/water60/18049683_10210917583114307_1029743475_o_zpssrfwjsj3.jpg http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/water60/18012874_10210917584634345_447216405_o_zpss7dzoeam.jpg http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/water60/17968426_10210917581314262_455537223_o_zpsnjgkfyn4.jpg เมื่อวันอาทิตย์ เดินทางไปที่วัดศรีเทพนิมิตวราราม ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบเครื่องกรองน้ำค่ะ

โพสบน 18/04/2017 15:33 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 105 ตอบกระทู้
 • 22672 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมถวายแสงไฟส่องสว่าง น้ำดื่มสะอาด พระป่ากรรมฐาน
วัดป่าไม่มีไฟฟ้า น้ำปะปา ต้องพึ่งพาตนเอง
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/water60/IMG_0908_zpsu2zsqbf7.jpg สภาพของไส้กรองเก่า http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/water60/IMG_0915_zpsgkyc0ur2.jpg http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/water60/IMG_0910_zpskz7xtog7.jpg http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/water60/IMG_0922_zpsis0qwvb7.jpg ไส้กรองหมดอายุ เปลี่ยนไส้กรองใหม่ทุกไส้ เพื่อประสิทธิภาพในการกรองน้ำ ให้ได้คุณภาพของน้ำดื่มที่สะอาด พระท่านได้ฉัน และแม่ครัวน้ำไปประกอบอาหาร อนุโมทนา ทุกๆ ท่านนะคะ :09: :10:

โพสบน 18/04/2017 10:07 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 123 ตอบกระทู้
 • 47172 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมถวายแสงไฟส่องสว่าง น้ำดื่มสะอาด พระป่ากรรมฐาน
วัดป่าไม่มีไฟฟ้า น้ำปะปา ต้องพึ่งพาตนเอง
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/water60/IMG_0900_zps7wbplwpp.jpg http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/water60/IMG_0917_zpss3akvmmz.jpg เมื่อวันอาทิตย์เดินทางไปที่ สำนักสงฆ์วังมรดกธรรมพระตถาคต ตรวจเช็คระบบของเครื่องกรองน้ำที่เราติดตั้งถวายไว้ค่ะ

โพสบน 18/04/2017 09:51 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 123 ตอบกระทู้
 • 47172 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมถวายแสงไฟส่องสว่าง น้ำดื่มสะอาด พระป่ากรรมฐาน
วัดป่าไม่มีไฟฟ้า น้ำปะปา ต้องพึ่งพาตนเอง
แสดงข้อความที่โพสต์
คุณ Siwadon Bundit ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ 500 บาท ขออนุโมทนาค่ะ :09: :10:

โพสบน 17/03/2017 11:41 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 123 ตอบกระทู้
 • 47172 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/water60/water160317_zpsfl5c3i3r.jpg วันที่ 14 มีท่านเจ้าภาพร่วมบุญ 1,000 บาท ขออนุโมทนาค่ะ :09: :10:

โพสบน 16/03/2017 09:40 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 105 ตอบกระทู้
 • 22672 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมถวายแสงไฟส่องสว่าง น้ำดื่มสะอาด พระป่ากรรมฐาน
วัดป่าไม่มีไฟฟ้า น้ำปะปา ต้องพึ่งพาตนเอง
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/solar/so160317_zpsbcsxco4b.jpg วันที่ 13 และ 14 มีท่่านเจ้าภาพร่วมบุญ 200 บาท และ 1,000 บาท ขออนุโมทนาทุกๆ ท่านนะคะ :09: :10:

โพสบน 16/03/2017 09:28 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 123 ตอบกระทู้
 • 47172 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/water60/water212_zpszmhmlgsr.jpg คุณชัยพร พุ่มศรี ร่วมบุญเป็นจ้าภาพ 210 บาท ขออนุโมทนาค่ะ :09: :10:

โพสบน 21/02/2017 09:13 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 105 ตอบกระทู้
 • 22672 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมถวายแสงไฟส่องสว่าง น้ำดื่มสะอาด พระป่ากรรมฐาน
วัดป่าไม่มีไฟฟ้า น้ำปะปา ต้องพึ่งพาตนเอง
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/solar/solar212_zpsrpniac0p.jpg คุณชัยพร พุ่มศรี ร่วมบุญเป็นจ้าภาพ 210 บาท ขออนุโมทนาค่ะ :09: :10:

โพสบน 21/02/2017 09:08 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 123 ตอบกระทู้
 • 47172 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/water60/16409888_10210197673877026_1678447288_o%201_zpsaw0utp6h.jpg http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/solar/16388618_10210197669476916_105159420_o_zpsygzsopby.jpg http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/water60/16326474_10210197674157033_1665618440_o_zps13eg98ox.jpg http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/water60/16409908_10210197674917052_521292741_o_zps9a15niph.jpg http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/water60/16389005_10210197676197084_1373042378_o_zpsyokjemje.jpg เมื่อวาน เดินทางไปที่ วัดศรีเทพนิมิตวราราม   ต.ชะอม อ. แก่งคอย จ.สระบุรี กราบถวาย เครื่องฟังธรรมะ พระธรรมเทศนา หลวงปู่ หล้า เขมปัตโต วัดภูจ้อก้อ จ.มุกดาหาร เพื่อวัดป่าต่างๆ

โพสบน 31/01/2017 10:48 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 105 ตอบกระทู้
 • 22672 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมถวายแสงไฟส่องสว่าง น้ำดื่มสะอาด พระป่ากรรมฐาน
วัดป่าไม่มีไฟฟ้า น้ำปะปา ต้องพึ่งพาตนเอง
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/solar/16388618_10210197669476916_105159420_o_zpsygzsopby.jpg http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/solar/16388675_10210197669156908_2005941454_o_zpszbu59bu1.jpg http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/solar/16409636_10210197669356913_453030820_o_zps4l2nfrgn.jpg กราบถวาย เครื่องฟังธรรมะ พระธรรมเทศนา หลวงปู่ หล้า เขมปัตโต วัดภูจ้อก้อ จ.มุกดาหาร เพื่อวัดป่าต่างๆ

โพสบน 31/01/2017 10:15 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 123 ตอบกระทู้
 • 47172 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมถวายแสงไฟส่องสว่าง น้ำดื่มสะอาด พระป่ากรรมฐาน
วัดป่าไม่มีไฟฟ้า น้ำปะปา ต้องพึ่งพาตนเอง
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/solar/16443950_10210197670796949_1267322938_o%201_zps3uupb7k5.jpg http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/solar/16409146_10210197668156883_1285794649_o_zpsedxzyjmf.jpg http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/solar/16388488_10210197668996904_1560777691_o_zpsproufzuj.jpg เมื่อวานเดินทางไปที่สำนักสงฆ์ วังมรดกธรรม พระคถาคตค่ะ ถวายแบตเตอรี่ ติดตั้งหลอดไฟ LED ทำ Portable Lighting เดินป่า สำหรับพระป่า เพื่อส่องสว่างทางขึ้นเขา ลงเขา

โพสบน 31/01/2017 10:10 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 123 ตอบกระทู้
 • 47172 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/water60/water3101_zpsji3527he.jpg บุญรายวัน ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายน้ำดื่มสะอาด 1,137 บาท บาท ขออนุโมทนาค่ะ :09: :10:

โพสบน 31/01/2017 09:34 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 105 ตอบกระทู้
 • 22672 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมถวายแสงไฟส่องสว่าง น้ำดื่มสะอาด พระป่ากรรมฐาน
วัดป่าไม่มีไฟฟ้า น้ำปะปา ต้องพึ่งพาตนเอง
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/solar/IMG_9871_zpswayg5mpo.jpg http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/solar/IMG_9882_zps7noli4qo.jpg ห้องน้ำ ของผู้ภาวนาชายค่ะ ติดตั้งหลอดไฟแสงสว่าง เสร็จเรียบร้อย :11:

โพสบน 17/01/2017 09:33 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 123 ตอบกระทู้
 • 47172 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมถวายแสงไฟส่องสว่าง น้ำดื่มสะอาด พระป่ากรรมฐาน
วัดป่าไม่มีไฟฟ้า น้ำปะปา ต้องพึ่งพาตนเอง
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/solar/IMG_9833_zpspfbrrgb8.jpg http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/solar/IMG_9841_zpswjd7q8wq.jpg http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/solar/IMG_9844_zps6fk8pue8.jpg http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/solar/IMG_9834_zpsc6d2guwd.jpg http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/solar/IMG_9850_zpseersgulj.jpg http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/solar/IMG_9830_zpsoykpcvhr.jpg http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/solar/IMG_9849_zpshaf8di36.jpg ห้องน้ำพระค่ะ เดินสายไฟ ติดตั้งหลอดไฟ ให้แสงสว่างเวลากลางคืน

โพสบน 13/01/2017 10:01 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 123 ตอบกระทู้
 • 47172 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมถวายแสงไฟส่องสว่าง น้ำดื่มสะอาด พระป่ากรรมฐาน
วัดป่าไม่มีไฟฟ้า น้ำปะปา ต้องพึ่งพาตนเอง
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/solar/fire_zps6cugrnbz.jpg ท่านเจ้าภาพร่วมบุญถวายแสงไฟส่องสว่างวัดป่ากรรมฐาน 1,000 บาท ขออนุโมทนาค่ะ :09: :10:

โพสบน 12/01/2017 11:03 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 123 ตอบกระทู้
 • 47172 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/solar/water120117_zpsk0vrlthc.jpg ท่านเจ้าภาพร่วมบุญถวายน้ำดื่มสะอาด 1,000 บาท ขออนุโมทนาค่ะ :09: :10:

โพสบน 12/01/2017 10:46 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 105 ตอบกระทู้
 • 22672 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมถวายแสงไฟส่องสว่าง น้ำดื่มสะอาด พระป่ากรรมฐาน
วัดป่าไม่มีไฟฟ้า น้ำปะปา ต้องพึ่งพาตนเอง
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/solar/IMG_9887_zpse2jm8f4z.jpg http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/solar/IMG_9890_zpsq0zfti13.jpg http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/solar/IMG_9891_zpsli59vrvp.jpg http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/solar/IMG_9899_zpslphjntbe.jpg กราบถวายอุปรณ์ต่างๆ หลอดไฟ โคมไฟ แบตเตอรี่ เครื่องปั่นไฟ เครื่องมือช่าง แผงโซลาร์เซลล์ ฯลฯ

โพสบน 11/01/2017 12:48 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 123 ตอบกระทู้
 • 47172 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมถวายแสงไฟส่องสว่าง น้ำดื่มสะอาด พระป่ากรรมฐาน
วัดป่าไม่มีไฟฟ้า น้ำปะปา ต้องพึ่งพาตนเอง
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/solar/IMG_9754_zps2my6a5gy.jpg หลวงพ่อกำลังพิจารณาเครื่องเสียงสำหรับแสดงธรรม ซึ่งจะพิจารณาส่งไปที่วัดสาขาต่างๆ

โพสบน 11/01/2017 10:18 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 123 ตอบกระทู้
 • 47172 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมถวายแสงไฟส่องสว่าง น้ำดื่มสะอาด พระป่ากรรมฐาน
วัดป่าไม่มีไฟฟ้า น้ำปะปา ต้องพึ่งพาตนเอง
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/solar/IMG_9761_zpsqbkliqwt.jpg http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/solar/IMG_9771_zps5jelvsyy.jpg http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/solar/IMG_9853_zpsepwg6vem.jpg http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/solar/IMG_9858_zpsym6afsnn.jpg http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/solar/IMG_9859_zpsdj97nbyn.jpg ติดตั้ง hydro power generator คือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่อาศัยการไหลของน้ำ หมุนใบพัด ให้แกนมอเตอร์หมุนผ่านแม่เหล็กถาวร ทำให้เกิดการสร้างกระแสไฟฟ้า เรานำพลังงานที่ได้นี้ เก็บปะจุลง แบตเตอรรี เพื่อใช้เปิดไฟส่องทางในยามค่ำคืน

โพสบน 10/01/2017 16:31 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 123 ตอบกระทู้
 • 47172 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมถวายแสงไฟส่องสว่าง น้ำดื่มสะอาด พระป่ากรรมฐาน
วัดป่าไม่มีไฟฟ้า น้ำปะปา ต้องพึ่งพาตนเอง
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/solar/IMG_9728_zps4iren6iq.jpg http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/solar/IMG_9731_zpsx6zwaeev.jpg http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/solar/IMG_9733_zpsn18rkplh.jpg http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/solar/IMG_9748_zpsigggvewg.jpg เมื่อวันอาทิตย์เดินทางไปที่สำนักสงฆ์วังมรดกธรรมพระคถาคตค่ะ :11:

โพสบน 10/01/2017 15:03 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 123 ตอบกระทู้
 • 47172 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมถวายแสงไฟส่องสว่าง น้ำดื่มสะอาด พระป่ากรรมฐาน
วัดป่าไม่มีไฟฟ้า น้ำปะปา ต้องพึ่งพาตนเอง
แสดงข้อความที่โพสต์
คุณริมฝั่ง และคุณหมุยโอนเงินร่วมบุญงานบวช ขวดน้ำ เครื่องเสียง ระบบไฟฟ้า จำนวน ๑,๒๒๒ บาท อนุโมทนาค่ะ :09: :10:

โพสบน 10/01/2017 14:33 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 123 ตอบกระทู้
 • 47172 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/water60/IMG_9421_zpsrg7csoal.jpg http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/water60/IMG_9423_zpse4yt8wpu.jpg http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/water60/IMG_9426_zpsooy1tah9.jpg ตรวจเช็คเครื่องกรองน้ำดื่ม ทำงานได้ปกติ ส่วนไส้กรองเก่าเปื้อนสกปรกแล้ว เปลี่ยนไส้กรองใหม่ถวายค่ะ

โพสบน 10/01/2017 14:10 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 105 ตอบกระทู้
 • 22672 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/water60/IMG_9369_zpsfad90qgz.jpg http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/water60/IMG_9389_zpsdpydoidx.jpg เมื่อวันอาทิตย์ เดินทางไปที่ วัดศรีเทพนิมิตวราราม   ต.ชะอม อ. แก่งคอย จ.สระบุรี ซึ่งเราเคยกราบถวายเครื่องกรองน้ำดื่ม และท่านก็ผลิตน้ำดื่มถวายครูอาจารย์ และวัดต่างๆ ไปมากมาย ขวดบรรจุน้ำดื่มที่มีอยู่ใกล้จะหมด เราได้นำไปถวายเพิ่ม เพื่อสำหรับใช้บรรจุน้ำถวายวัดต่างๆ ต่อไปค่ะ

โพสบน 10/01/2017 13:58 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 105 ตอบกระทู้
 • 22672 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมถวายแสงไฟส่องสว่าง น้ำดื่มสะอาด พระป่ากรรมฐาน
วัดป่าไม่มีไฟฟ้า น้ำปะปา ต้องพึ่งพาตนเอง
แสดงข้อความที่โพสต์
ปีใหม่ ๒๕๖๐ ทำบุญด้วยแสงสว่าง โดยจะนำอุปกรณ์ไปติดตั้ง และกราบถวาย หลวงพ่อมาร์ค วันจันทร์ ที่่ ๙ มกราคม เดินทางไปเดินสายติดระบบไฟ หลอดไฟ ห้องสุขาพระรวม ที่ข้างลานธรรม...

โพสบน 03/01/2017 14:46 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 123 ตอบกระทู้
 • 47172 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/water59/IMG_8532_zpshzcwbq6o.jpg http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/water59/IMG_8530_zpstdolw1r1.jpg หลวงพ่อจะให้ติดเครื่องกรองน้ำดื่มไว้บริเวณห้องครัวค่ะ

โพสบน 29/12/2016 10:06 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 105 ตอบกระทู้
 • 22672 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/water59/IMG_8529_zpspychmdgu.jpg หลวงพ่อกำลังพิจารณารูปเครื่องกรองน้ำ วัดอื่นๆ ที่เราได้เคยกราบถวาย

โพสบน 29/12/2016 09:58 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 105 ตอบกระทู้
 • 22672 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/water59/IMG_8517_zpsslqn4ey7.jpg http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/water59/IMG_8542_zpsb08azjzc.jpg เส้นทางเข้าวัดและภายในวัดค่ะ

โพสบน 27/12/2016 11:23 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 105 ตอบกระทู้
 • 22672 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/IMG_20161225_075609_zpsoitgtifn.jpg เมื่อวันอาทิตย์ ได้มีโอกาสได้ใส่บาตรพระเถระค่ะ พระครูประกาศพุทธพากย์ (พระมหาสมพร กตวโร) วัดธรมจักร จ.ชลบุรี หลวงพ่อท่านเป็นพระธรรมทูต เป็นครูบาอาจารย์ บวชมา 43 พรรษา เราพบท่านระหว่างทาง ท่านกำลังเดินทางไปที่พระพุทธบาทสระบุรี ได้ทราบว่า หลวงพ่อท่านยังไม่มีเครื่องกรองน้ำ โดยท่านต้องซื้อน้ำดื่มฉันตลอดมา เป็นโอกาสที่พวกเราจะได้สร้างบุญใหญ่กราบถวายเครื่องกรองน้ำท่านค่ะ ั

โพสบน 27/12/2016 10:52 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 105 ตอบกระทู้
 • 22672 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมถวายแสงไฟส่องสว่าง น้ำดื่มสะอาด พระป่ากรรมฐาน
วัดป่าไม่มีไฟฟ้า น้ำปะปา ต้องพึ่งพาตนเอง
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/IMG_20161222_203219_zps8xiys6sp.jpg กองบุญรายวัน ร่วมบุญ เป็นเจ้าภาพ 1,137 บาท อนุโมทนาบุญค่ะ :09: :09: :09:

โพสบน 22/12/2016 21:03 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 123 ตอบกระทู้
 • 47172 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวาย น้ำดื่มสะอาด แด่หมู่สงฆ์ พระเณร ครูและนักเรียนในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ห่างไกล ซึ่งเป็นพื้นที่ท้องถิ่นซึ่งทุรกันดาร ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานด้านสุขอนามัย ต้องพึ่งตนเองในเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่มักไปไม่ถึง แหล่งน้ำธรรมชาติในปัจจุบันก็มักประสบภัยแล้งถ้วนทั่ว จึงต้องพึ่งพา น้ำบ่อ...

โพสบน 22/12/2016 08:50 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 105 ตอบกระทู้
 • 22672 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมถวายแสงไฟส่องสว่าง น้ำดื่มสะอาด พระป่ากรรมฐาน
วัดป่าไม่มีไฟฟ้า น้ำปะปา ต้องพึ่งพาตนเอง
แสดงข้อความที่โพสต์
http://rs812.pbsrc.com/albums/zz48/mahatep8/IMG_20161214_124405_zpsh3okzqtv.jpg?w=480&h=480&fit=clip วันทึ่ 9 ธันวาคม มีเจ้าภาพร่วมบุญ 100 บาท อนุโมทนาบุญค่ะ งานบุญครั้งต่อไป จะถวายการเดินสายไฟ ติดหลอดไฟ ตรงส่วนที่เป็นห้องน้ำของพระ และผู้ปฏิบัติชาย และ...

โพสบน 14/12/2016 13:23 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 123 ตอบกระทู้
 • 47172 ดู

 • (10 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • สุดท้าย »