ลานธรรมเสวนา: ทั้งหมด ตอบ โดย mayrin

เข้าไปดูเนื้อหา

ทั้งหมด ตอบ โดย mayrin

มี 447 ตอบ โดย mayrin


 • (9 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • สุดท้าย »
 1. Forums
 2. ปฏิทินกิจกรรมลานธรรม
  กระทู้ กระดาน เริ่มโดย สถิติ ข้อมูลที่ตอบล่าสุด
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญ โครงการน้ำดื่มสะอาด วัดและโรงเรียน ปลายปี ๒๕๖๐
โครงการต่อเนื่องเพื่อพระภิกษุสามเณรและนักเรียนมีน้ำดื่มสะอาด
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/IMG4183/IMG_3992.jpg https://archive.org/download/IMG4183/IMG_4039.JPG https://archive.org/download/IMG4183/IMG_4135.JPG สภาพของไส้กรองเก่าของวัดและโรงเรียน ที่เราพบ ซึ่งจะต้องมีการเปลี่ยน เมื่อถึงกำหนดเวลา อันเป็นโครงการณ์ต่อเนื่อง หลังจากที่เราได้ถวายการติดตั้งเครื่องกรองน้ำในแต่ละแห่ง แต่ละปี เราก็จะเปลี่ยนไส้กรองใหม่ และตรวจเช็คซ่อมบำรุง ตลอดจนเปลี่ยนเครื่องกรองใหม่ เมื่อเครื่องกรองเก่าหมดสภาพ เมื่อให้พระ เณร น้องๆ เด็กนักเรียน ได้มีน้ำที่มีคุณภาพดี...

โพสบน 16/08/2017 16:11 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 27 ตอบกระทู้
 • 219 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญ โครงการน้ำดื่มสะอาด วัดและโรงเรียน ปลายปี ๒๕๖๐
โครงการต่อเนื่องเพื่อพระภิกษุสามเณรและนักเรียนมีน้ำดื่มสะอาด
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/IMG4183/IMG_4180.jpg https://archive.org/download/IMG4183/IMG_4169.jpg https://archive.org/download/IMG4183/IMG_4188.jpg เปลี่ยนไส้กรองใหม่ถวายค่ะ อนุโมทนา ทุกๆ ท่านนะคะ :09: :10:

โพสบน 16/08/2017 15:48 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 27 ตอบกระทู้
 • 219 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญ โครงการน้ำดื่มสะอาด วัดและโรงเรียน ปลายปี ๒๕๖๐
โครงการต่อเนื่องเพื่อพระภิกษุสามเณรและนักเรียนมีน้ำดื่มสะอาด
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/IMG4183/IMG_4168.jpg https://archive.org/download/IMG4183/IMG_4185.jpg https://archive.org/download/IMG4183/IMG_4183.jpg https://archive.org/download/IMG4183/IMG_4186.jpg ตรวจเช็คสภาพเครื่อง ล้างถังกรอง

โพสบน 16/08/2017 15:41 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 27 ตอบกระทู้
 • 219 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญ โครงการน้ำดื่มสะอาด วัดและโรงเรียน ปลายปี ๒๕๖๐
โครงการต่อเนื่องเพื่อพระภิกษุสามเณรและนักเรียนมีน้ำดื่มสะอาด
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/IMG4183/IMG_4156.jpg https://archive.org/download/IMG4183/IMG_4160.jpg แห่งที่ 6 วัดกลางทุ่ง ต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยาค่ะ

โพสบน 16/08/2017 15:35 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 27 ตอบกระทู้
 • 219 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญ โครงการน้ำดื่มสะอาด วัดและโรงเรียน ปลายปี ๒๕๖๐
โครงการต่อเนื่องเพื่อพระภิกษุสามเณรและนักเรียนมีน้ำดื่มสะอาด
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/IMG4105/IMG_4123.jpg https://archive.org/download/IMG4105/IMG_4128.jpg https://archive.org/download/IMG4105/IMG_4133.jpg ล้างทำความสะอาดกระบอกกรอง และเปลี่ยนไส้กรองใหม่ค่ะ

โพสบน 16/08/2017 14:47 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 27 ตอบกระทู้
 • 219 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญ โครงการน้ำดื่มสะอาด วัดและโรงเรียน ปลายปี ๒๕๖๐
โครงการต่อเนื่องเพื่อพระภิกษุสามเณรและนักเรียนมีน้ำดื่มสะอาด
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/IMG4105/IMG_4119.jpg https://archive.org/download/IMG4105/IMG_4120.jpg https://archive.org/download/IMG4105/IMG_4135.jpg เครื่องกรองน้ำของโรงเรียนเทศบาลทับยา ตั้งอยู่ในห้องครัว สภาพของไส้กรองเก่าค่ะ

โพสบน 16/08/2017 14:41 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 27 ตอบกระทู้
 • 219 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญ โครงการน้ำดื่มสะอาด วัดและโรงเรียน ปลายปี ๒๕๖๐
โครงการต่อเนื่องเพื่อพระภิกษุสามเณรและนักเรียนมีน้ำดื่มสะอาด
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/IMG4105/IMG_4107.jpg https://archive.org/download/IMG4105/IMG_4111.jpg https://archive.org/download/IMG4105/IMG_4110.jpg เครื่องกรองน้ำในส่วนของโรงเรียนอนุบาล สภาพของไส้กรองเก่า และกระบอกกรอง https://archive.org/download/IMG4105/IMG_4112.jpg ไส้กรองใหม่ ที่นำมาเปลี่ยนค่ะ

โพสบน 16/08/2017 14:20 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 27 ตอบกระทู้
 • 219 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญ โครงการน้ำดื่มสะอาด วัดและโรงเรียน ปลายปี ๒๕๖๐
โครงการต่อเนื่องเพื่อพระภิกษุสามเณรและนักเรียนมีน้ำดื่มสะอาด
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/IMG4105/IMG_4105.jpg https://archive.org/download/IMG4105/IMG_4106.jpg แห่งที่ 4 และ 5 โรงเรียนเทศบาลทับยา และโรงแรียนอนุบาล

โพสบน 16/08/2017 14:12 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 27 ตอบกระทู้
 • 219 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญ โครงการน้ำดื่มสะอาด วัดและโรงเรียน ปลายปี ๒๕๖๐
โครงการต่อเนื่องเพื่อพระภิกษุสามเณรและนักเรียนมีน้ำดื่มสะอาด
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/IMG4087/IMG_4145.jpg https://archive.org/download/IMG4087/IMG_4148.jpg วันถัดมาวันจันทร์ ได้เข้าไปตรวจเช็คระบบ ดูการทำงานของเครื่องอีกครั้ง และถวายการแนะนำ วิธีล้างถังกรองพระอาจารย์ค่ะ อนุโมทนา ทุกๆ ท่านนะคะ :09: :10:

โพสบน 16/08/2017 13:12 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 27 ตอบกระทู้
 • 219 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญ โครงการน้ำดื่มสะอาด วัดและโรงเรียน ปลายปี ๒๕๖๐
โครงการต่อเนื่องเพื่อพระภิกษุสามเณรและนักเรียนมีน้ำดื่มสะอาด
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/IMG4087/IMG_4101.jpg https://archive.org/download/IMG4087/IMG_4153.jpg ถังบรรจุน้ำเดิมที่อยู่ชั้นสองในอาคารเรียน ได้ย้ายมาติดตั้งข้างล่าง เณรน้อยใช้น้ำจากถังนี้ นำไปต้มน้ำร้อนค่ะ

โพสบน 16/08/2017 13:02 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 27 ตอบกระทู้
 • 219 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญ โครงการน้ำดื่มสะอาด วัดและโรงเรียน ปลายปี ๒๕๖๐
โครงการต่อเนื่องเพื่อพระภิกษุสามเณรและนักเรียนมีน้ำดื่มสะอาด
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/IMG4087/IMG_4097.jpg https://archive.org/download/IMG4087/IMG_4093.jpg https://archive.org/download/IMG4087/IMG_4103.jpg ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ เครื่องใหม่ ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ ผ่านการใช้งานมาหลายปี

โพสบน 16/08/2017 12:56 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 27 ตอบกระทู้
 • 219 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญ โครงการน้ำดื่มสะอาด วัดและโรงเรียน ปลายปี ๒๕๖๐
โครงการต่อเนื่องเพื่อพระภิกษุสามเณรและนักเรียนมีน้ำดื่มสะอาด
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/IMG4087/IMG_4087.jpg https://archive.org/download/IMG4087/IMG_4090.jpg แห่งที่ 3 วัดพระนอน (โรงเรียนพระปริยัติพิพิธสุตคุณานุสรณ์)

โพสบน 16/08/2017 12:51 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 27 ตอบกระทู้
 • 219 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญ โครงการน้ำดื่มสะอาด วัดและโรงเรียน ปลายปี ๒๕๖๐
โครงการต่อเนื่องเพื่อพระภิกษุสามเณรและนักเรียนมีน้ำดื่มสะอาด
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/IMG4031/IMG_4079.jpg https://archive.org/download/IMG4031/IMG_4081.jpg https://archive.org/download/IMG4031/IMG_4084.jpg หลวงพ่อเมตตาให้พรค่ะ อนุโมทนา ทุกๆ ท่านนะคะ :09: :10:

โพสบน 15/08/2017 13:56 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 27 ตอบกระทู้
 • 219 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญ โครงการน้ำดื่มสะอาด วัดและโรงเรียน ปลายปี ๒๕๖๐
โครงการต่อเนื่องเพื่อพระภิกษุสามเณรและนักเรียนมีน้ำดื่มสะอาด
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/IMG4031/IMG_4065.jpg https://archive.org/download/IMG4031/IMG_4073.jpg https://archive.org/download/IMG4031/IMG_4076.jpg ล้างทำความสะอาดกระบอกกรอง ล้างถังกรอง เปลี่ยนไส้กรอง เปลี่ยนลูกลอย เป็นลูกลอยไฟฟ้าค่ะ

โพสบน 15/08/2017 13:48 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 27 ตอบกระทู้
 • 219 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญ โครงการน้ำดื่มสะอาด วัดและโรงเรียน ปลายปี ๒๕๖๐
โครงการต่อเนื่องเพื่อพระภิกษุสามเณรและนักเรียนมีน้ำดื่มสะอาด
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/IMG4031/IMG_4063.jpg https://archive.org/download/IMG4031/IMG_4060.jpg https://archive.org/download/IMG4031/IMG_4061.jpg สภาพของไส้กรองและกระบอกกรอง เครื่องที่ 2 อยู่ในส่วนของกุฏิพระค่ะ

โพสบน 15/08/2017 13:13 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 27 ตอบกระทู้
 • 219 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญ โครงการน้ำดื่มสะอาด วัดและโรงเรียน ปลายปี ๒๕๖๐
โครงการต่อเนื่องเพื่อพระภิกษุสามเณรและนักเรียนมีน้ำดื่มสะอาด
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/IMG4031/IMG_4040.jpg https://archive.org/download/IMG4031/IMG_4046.jpg สามเณร ทดลองชิมน้ำจากไส้กรองใหม่ค่ะ :11:

โพสบน 15/08/2017 12:48 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 27 ตอบกระทู้
 • 219 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญ โครงการน้ำดื่มสะอาด วัดและโรงเรียน ปลายปี ๒๕๖๐
โครงการต่อเนื่องเพื่อพระภิกษุสามเณรและนักเรียนมีน้ำดื่มสะอาด
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/IMG4031/IMG_4035.jpg https://archive.org/download/IMG4031/IMG_4036.jpg https://archive.org/download/IMG4031/IMG_4039.jpg สภาพของไส้กรองเก่า ทำการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนไส้กรองใหม่ เครื่องนี้ตั้งอยู่ภายในอาคารเรียนของสามเณรค่ะ

โพสบน 15/08/2017 12:43 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 27 ตอบกระทู้
 • 219 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญ โครงการน้ำดื่มสะอาด วัดและโรงเรียน ปลายปี ๒๕๖๐
โครงการต่อเนื่องเพื่อพระภิกษุสามเณรและนักเรียนมีน้ำดื่มสะอาด
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/IMG4031/IMG_4031.jpg https://archive.org/download/IMG4031/IMG_4038.jpg แห่งที่ 2 ค่ะ วัดการ้อง(โรงเรียนพระปริยัติธรรมสังฆรักษ์วิทยา) อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

โพสบน 15/08/2017 11:44 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 27 ตอบกระทู้
 • 219 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญ โครงการน้ำดื่มสะอาด วัดและโรงเรียน ปลายปี ๒๕๖๐
โครงการต่อเนื่องเพื่อพระภิกษุสามเณรและนักเรียนมีน้ำดื่มสะอาด
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/IMG4014_20170815/IMG_4014.jpg สามเณรกำลังให้พรค่ะ อนุโมทนา ทุกๆ ท่านนะคะ :09: :10:

โพสบน 15/08/2017 09:07 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 27 ตอบกระทู้
 • 219 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญ โครงการน้ำดื่มสะอาด วัดและโรงเรียน ปลายปี ๒๕๖๐
โครงการต่อเนื่องเพื่อพระภิกษุสามเณรและนักเรียนมีน้ำดื่มสะอาด
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/IMG4014/IMG_3984.jpg https://archive.org/download/IMG4014/IMG_3986.jpg สามเณรน้อย กำลังนำขวดน้ำดื่ม มารองน้ำไปฉันค่ะ :11:

โพสบน 15/08/2017 08:48 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 27 ตอบกระทู้
 • 219 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญ โครงการน้ำดื่มสะอาด วัดและโรงเรียน ปลายปี ๒๕๖๐
โครงการต่อเนื่องเพื่อพระภิกษุสามเณรและนักเรียนมีน้ำดื่มสะอาด
แสดงข้อความที่โพสต์
อนุโมทนาค่ะ คุณผู้รอคอย :09: :10: เมื่อสักครู่ ได้กราบเรียนสาย หลวงพ่อสมนึก วัดกลางทุ่ง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ค่ะ เราจะไปตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงระบบเครื่องกรองน้ำที่ได้ถวายท่านไว้ รวมเป็น วัดและโรงเรียน ซึ่งเราจะเดินทางไปสร้างกุศลในครั้งนี้ 6 แห่งค่ะ

โพสบน 11/08/2017 11:07 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 27 ตอบกระทู้
 • 219 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/20108276102117921022567392480589695139166444N/19990479_10211792101856729_2952364132707679207_n.jpg https://archive.org/download/20108276102117921022567392480589695139166444N/20108276_10211792102256739_2480589695139166444_n.jpg กราบถวาย ขวดบรรจุน้ำดื่ม และไส้กรองสำรอง อนุโมทนา ทุกๆ ท่านนะคะ :09: :10:

โพสบน 21/07/2017 13:54 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 56278 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/20108276102117921022567392480589695139166444N/20139761_10211792100456694_4291445116373943962_n.jpg https://archive.org/download/20108276102117921022567392480589695139166444N/19990165_10211792100856704_6784547016257412483_n.jpg เปลี่ยนไส้กรองใหม่ถวาย

โพสบน 21/07/2017 13:49 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 56278 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/20108276102117921022567392480589695139166444N/20046833_10211792101136711_5567560773741917948_n.jpg https://archive.org/download/20108276102117921022567392480589695139166444N/20046559_10211792099056659_7404175564405465527_n.jpg https://archive.org/download/20108276102117921022567392480589695139166444N/20031730_10211792099696675_2592203982677466266_n.jpg ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบเครื่องกรองน้ำดื่มค่ะ

โพสบน 21/07/2017 13:46 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 56278 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/20108276102117921022567392480589695139166444N/20046605_10211792098016633_5393732250063243879_n.jpg https://archive.org/download/20108276102117921022567392480589695139166444N/20106329_10211792098496645_1378190000066478402_n.jpg วันอาทิตย์ เดินทางไปที่ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวิหารธรรม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี ค่ะ

โพสบน 21/07/2017 13:42 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 56278 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/19895000102117920922164882723677907570027937N/20139858_10211792096896605_7711924493720869789_n.jpg https://archive.org/download/19895000102117920922164882723677907570027937N/20106522_10211792092576497_6956200813185773376_n.jpg ถวายไส้กรองสำรอง และถวายขวดบรรจุน้ำดื่มค่ะ

โพสบน 20/07/2017 11:22 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 56278 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/19895000102117920922164882723677907570027937N/19989599_10211792094816553_6019694810675993251_n.jpg https://archive.org/download/19895000102117920922164882723677907570027937N/20106694_10211792095176562_6124885212037995148_n.jpg https://archive.org/download/19895000102117920922164882723677907570027937N/20046327_10211792095856579_1109519717387698089_n.jpg ซ่อมบำรุง ปรับปรุงระบบ เปลี่ยนไส้กรองถวายค่ะ

โพสบน 20/07/2017 11:19 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 56278 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/19895000102117920922164882723677907570027937N/19895000_10211792092216488_2723677907570027937_n.jpg https://archive.org/download/19895000102117920922164882723677907570027937N/20155828_10211792093336516_984012883405687430_n.jpg https://archive.org/download/19895000102117920922164882723677907570027937N/20046331_10211792094136536_3961298029042680530_n.jpg https://archive.org/download/19895000102117920922164882723677907570027937N/20046464_10211792094336541_8664228524016142786_n.jpg วัดต่อไป วัดป่าจริยธรรม (ถ้ำผาหม้อ) หลวงพ่อ นิรุต นิติสาโร ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย ค่ะ

โพสบน 20/07/2017 11:10 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 56278 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/20046574102117860496254273406399595193970905N_201707/20046437_10211786050505449_2382267384173756971_n.jpg https://archive.org/download/20046574102117860496254273406399595193970905N_201707/19989316_10211786048905409_3741515015830312571_n.jpg https://archive.org/download/20046574102117860496254273406399595193970905N_201707/19990114_10211786050185441_9197025292682889008_n.jpg ถวายการสอนสามเณร เรื่องวิธีล้างถังกรอง ล้างสารกรองด้วยการโยกวาล์ว ตามระยะเวลา เพื่อยืดอายุสารกรองค่ะ

โพสบน 19/07/2017 11:03 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 56278 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/20046574102117860496254273406399595193970905N_201707/20031961_10211786018104639_2874830085922358086_n.jpg https://archive.org/download/20046574102117860496254273406399595193970905N_201707/20046350_10211786017344620_8146312144316386718_n.jpg https://archive.org/download/20046574102117860496254273406399595193970905N_201707/20046574_10211786049625427_3406399595193970905_n.jpg

โพสบน 19/07/2017 10:57 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 56278 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/20046574102117860496254273406399595193970905N_201707/19989367_10211786047905384_2170098168655165899_n.jpg https://archive.org/download/20046574102117860496254273406399595193970905N_201707/20031760_10211786042345245_2311734407921448024_n.jpg จากนั้นเดินทางไปที่วัดวารีสาร อ.ภูเรือ จ.เลย เปลี่ยนไส้กรอง ซ่อมบำรุง เครื่องกรองน้ำดื่มค่ะ

โพสบน 19/07/2017 10:49 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 56278 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
https://ia601501.us.archive.org/13/items/20108490102117860511454659012697268106190952N/20108490_10211786051145465_9012697268106190952_n.jpg https://archive.org/download/20046574102117860496254273406399595193970905N/20108664_10211786051465473_9168013035990168462_n.jpg https://archive.org/download/20046574102117860496254273406399595193970905N/19961368_10211786051825482_3578420962365380302_n.jpg วันที่ 15 ตรวจเช็ค ระบบเครื่องกรองน้ำดื่ม วัดป่าดงพญาเย็น จ.สระบุรี ค่ะ

โพสบน 19/07/2017 10:17 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 56278 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/19942768102117667040618006753705474821783355O_201707/19990259_10211766715222079_6293000385367106233_n.jpg https://archive.org/download/19942768102117667040618006753705474821783355O_201707/19894926_10211766713902046_4810201812778437141_n.jpg เครื่องกรองน้ำที่ถวายไว้ ในบริเวณที่ทานน้ำปานะ และโรงครัว ซ่อมบำรุง ล้างเครื่อง เปลี่ยนไส้รกรองใหม่ถวายค่ะ อนุโมทนา ทุกๆ ท่านนะคะ

โพสบน 18/07/2017 17:32 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 56278 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/19942768102117667040618006753705474821783355O_201707/19990033_10211766710541962_5082690141834688059_n.jpg https://archive.org/download/19942768102117667040618006753705474821783355O_201707/19942768_10211766704061800_6753705474821783355_o.jpg ภาพติดตั้งเครื่องกรองใหม่ถวาย เครื่องที่ 1 ในบริเวณกุฏิของพระภิกษุสงฆ์ และผู้เข้ารับการอบรมกรรมฐานในคอร์สเด็ก แทนเครื่องเก่าที่หมดอายุการใช้ ที่วัดเจ้าพระยาธรรมราม จ.สุพรรณบุรี ค่ะ

โพสบน 18/07/2017 17:23 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 56278 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
อนุโมทนา น้องเอม บุญรายวัน อนุโมทนา ทุกๆ ท่านนะคะ :09: :10:

โพสบน 29/06/2017 09:09 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 56278 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
อนุโมทนา คุณริมฝั่ง และทุกๆ ท่านนะคะ :09: :10:

โพสบน 13/06/2017 10:16 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 56278 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/water60/18049453_10210917584914352_695619406_o_zpsekajil8f.jpg ถวายอาหารแห้งและเครื่องปรุงอาหารถวายพระ นำเข้าโรงครัวของคุณแม่ชี :11:

โพสบน 18/04/2017 16:13 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 56278 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/water60/17976867_10210917582354288_1481514570_o_zpsmvuomvv1.jpg เจ้าเมียวกำลังมาทดสอบคุณภาพของน้ำ

โพสบน 18/04/2017 16:11 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 56278 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/water60/18012851_10210917587994429_1276475222_o_zpsyg5b6jqj.jpg http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/water60/18015912_10210917588474441_1628708341_o%201_zpsbsthau8q.jpg http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/water60/17949928_10210917581634270_403554359_o_zps8gv35trf.jpg http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/water60/18015827_10210917581234260_1628287224_o%201_zpswnxhxhmw.jpg http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/water60/18042845_10210917581354263_430849436_o_zpsdl7sprop.jpg ล้างกระบอกกรอง เปลี่ยนไส้กรองใหม่ทุกไส้ค่ะ

โพสบน 18/04/2017 15:46 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 56278 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/water60/17968122_10210917585874376_1925284790_o_zps7p08hrrb.jpg http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/water60/18015556_10210917587474416_914435347_o_zpswtbar8p7.jpg ไส้กรองเก่า หมดอายุ และมีกลิ่น

โพสบน 18/04/2017 15:36 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 56278 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/water60/18049683_10210917583114307_1029743475_o_zpssrfwjsj3.jpg http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/water60/18012874_10210917584634345_447216405_o_zpss7dzoeam.jpg http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/water60/17968426_10210917581314262_455537223_o_zpsnjgkfyn4.jpg เมื่อวันอาทิตย์ เดินทางไปที่วัดศรีเทพนิมิตวราราม ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบเครื่องกรองน้ำค่ะ

โพสบน 18/04/2017 15:33 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 56278 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมถวายแสงไฟส่องสว่าง น้ำดื่มสะอาด พระป่ากรรมฐาน
วัดป่าไม่มีไฟฟ้า น้ำปะปา ต้องพึ่งพาตนเอง
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/water60/IMG_0908_zpsu2zsqbf7.jpg สภาพของไส้กรองเก่า http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/water60/IMG_0915_zpsgkyc0ur2.jpg http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/water60/IMG_0910_zpskz7xtog7.jpg http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/water60/IMG_0922_zpsis0qwvb7.jpg ไส้กรองหมดอายุ เปลี่ยนไส้กรองใหม่ทุกไส้ เพื่อประสิทธิภาพในการกรองน้ำ ให้ได้คุณภาพของน้ำดื่มที่สะอาด พระท่านได้ฉัน และแม่ครัวน้ำไปประกอบอาหาร อนุโมทนา ทุกๆ ท่านนะคะ :09: :10:

โพสบน 18/04/2017 10:07 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 123 ตอบกระทู้
 • 58551 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมถวายแสงไฟส่องสว่าง น้ำดื่มสะอาด พระป่ากรรมฐาน
วัดป่าไม่มีไฟฟ้า น้ำปะปา ต้องพึ่งพาตนเอง
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/water60/IMG_0900_zps7wbplwpp.jpg http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/water60/IMG_0917_zpss3akvmmz.jpg เมื่อวันอาทิตย์เดินทางไปที่ สำนักสงฆ์วังมรดกธรรมพระตถาคต ตรวจเช็คระบบของเครื่องกรองน้ำที่เราติดตั้งถวายไว้ค่ะ

โพสบน 18/04/2017 09:51 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 123 ตอบกระทู้
 • 58551 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมถวายแสงไฟส่องสว่าง น้ำดื่มสะอาด พระป่ากรรมฐาน
วัดป่าไม่มีไฟฟ้า น้ำปะปา ต้องพึ่งพาตนเอง
แสดงข้อความที่โพสต์
คุณ Siwadon Bundit ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ 500 บาท ขออนุโมทนาค่ะ :09: :10:

โพสบน 17/03/2017 11:41 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 123 ตอบกระทู้
 • 58551 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/water60/water160317_zpsfl5c3i3r.jpg วันที่ 14 มีท่านเจ้าภาพร่วมบุญ 1,000 บาท ขออนุโมทนาค่ะ :09: :10:

โพสบน 16/03/2017 09:40 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 56278 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมถวายแสงไฟส่องสว่าง น้ำดื่มสะอาด พระป่ากรรมฐาน
วัดป่าไม่มีไฟฟ้า น้ำปะปา ต้องพึ่งพาตนเอง
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/solar/so160317_zpsbcsxco4b.jpg วันที่ 13 และ 14 มีท่่านเจ้าภาพร่วมบุญ 200 บาท และ 1,000 บาท ขออนุโมทนาทุกๆ ท่านนะคะ :09: :10:

โพสบน 16/03/2017 09:28 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 123 ตอบกระทู้
 • 58551 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/water60/water212_zpszmhmlgsr.jpg คุณชัยพร พุ่มศรี ร่วมบุญเป็นจ้าภาพ 210 บาท ขออนุโมทนาค่ะ :09: :10:

โพสบน 21/02/2017 09:13 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 56278 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมถวายแสงไฟส่องสว่าง น้ำดื่มสะอาด พระป่ากรรมฐาน
วัดป่าไม่มีไฟฟ้า น้ำปะปา ต้องพึ่งพาตนเอง
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/solar/solar212_zpsrpniac0p.jpg คุณชัยพร พุ่มศรี ร่วมบุญเป็นจ้าภาพ 210 บาท ขออนุโมทนาค่ะ :09: :10:

โพสบน 21/02/2017 09:08 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 123 ตอบกระทู้
 • 58551 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/water60/16409888_10210197673877026_1678447288_o%201_zpsaw0utp6h.jpg http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/solar/16388618_10210197669476916_105159420_o_zpsygzsopby.jpg http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/water60/16326474_10210197674157033_1665618440_o_zps13eg98ox.jpg http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/water60/16409908_10210197674917052_521292741_o_zps9a15niph.jpg http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/water60/16389005_10210197676197084_1373042378_o_zpsyokjemje.jpg เมื่อวาน เดินทางไปที่ วัดศรีเทพนิมิตวราราม   ต.ชะอม อ. แก่งคอย จ.สระบุรี กราบถวาย เครื่องฟังธรรมะ พระธรรมเทศนา หลวงปู่ หล้า เขมปัตโต วัดภูจ้อก้อ จ.มุกดาหาร เพื่อวัดป่าต่างๆ

โพสบน 31/01/2017 10:48 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 56278 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมถวายแสงไฟส่องสว่าง น้ำดื่มสะอาด พระป่ากรรมฐาน
วัดป่าไม่มีไฟฟ้า น้ำปะปา ต้องพึ่งพาตนเอง
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/solar/16388618_10210197669476916_105159420_o_zpsygzsopby.jpg http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/solar/16388675_10210197669156908_2005941454_o_zpszbu59bu1.jpg http://i20.photobucket.com/albums/b228/mayrinpuk/solar/16409636_10210197669356913_453030820_o_zps4l2nfrgn.jpg กราบถวาย เครื่องฟังธรรมะ พระธรรมเทศนา หลวงปู่ หล้า เขมปัตโต วัดภูจ้อก้อ จ.มุกดาหาร เพื่อวัดป่าต่างๆ

โพสบน 31/01/2017 10:15 โดย mayrin

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 123 ตอบกระทู้
 • 58551 ดู

 • (9 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • สุดท้าย »