ลานธรรมเสวนา: ทั้งหมด กระทู้ โดย ngodngam

เข้าไปดูเนื้อหา

ทั้งหมด กระทู้ โดย ngodngam

มี 15 กระทู้ โดย ngodngam


หน้า 1 จาก 1
 1. Forums
 2. ปฏิทินกิจกรรมลานธรรม
  กระทู้ กระดาน เริ่มโดย สถิติ ข้อมูลที่ตอบล่าสุด
ล๊อคกระทู้ ไอคอน มหาสุญญตสูตร
การตั้งจิตในเวลานอน
ชีวิตกับธรรมะ ngodngam ไอคอน
 • 6 ตอบกระทู้
 • 447 ดู
ล๊อคกระทู้ ไอคอน การเจริญสติปัฏฐานตามลำดับญาณ ชีวิตกับธรรมะ ngodngam ไอคอน
 • 41 ตอบกระทู้
 • 1353 ดู
ล๊อคกระทู้ ไอคอน แจกหนังสือธรรมะชื่อ "เหนือบุญ"
ธรรมเทศนาของพระอาจารย์กฤช นิมมโล
ธรรมทาน ngodngam ไอคอน
 • 8 ตอบกระทู้
 • 27302 ดู
ล๊อคกระทู้ ไอคอน แจกหนังสือชื่อ "พุทธภูมิพล" ทศบารมีของพระบาทสมเด็... ธรรมทาน ngodngam ไอคอน
 • 13 ตอบกระทู้
 • 6148 ดู
ล๊อคกระทู้ ไอคอน เล่าเรื่องขำ ๆ
แซวกันขำ ๆ นะครับ อย่าซีเรียส
ชีวิตกับธรรมะ ngodngam ไอคอน
 • 18 ตอบกระทู้
 • 605 ดู
ล๊อคกระทู้ ไอคอน ทุกขสมุทยอริยสัจ คือ ตัณหา
ยกประเด็นมาจากกระทู้ชื่อ "สังขาร เกิดจาก ตัณหา"
ชีวิตกับธรรมะ ngodngam ไอคอน
 • 33 ตอบกระทู้
 • 1387 ดู
ล๊อคกระทู้ ไอคอน วิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อละตัณหา
เกี่ยวโยงกับกระทู้ชื่อ "ทุกขสมุทยอริยสัจ คือ ตัณหา"
ชีวิตกับธรรมะ ngodngam ไอคอน
 • 13 ตอบกระทู้
 • 373 ดู
ล๊อคกระทู้ ไอคอน "เหตุ" และ "ปัจจัย" กับปฏิจจสมุปบาท
แยกมาจากกระทู้ "สักกายทิฏฐิสังโยชน์"
ชีวิตกับธรรมะ ngodngam ไอคอน
 • 21 ตอบกระทู้
 • 7961 ดู
ล๊อคกระทู้ ไอคอน หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ตอบคำถามเรื่องการถือศีล
จากหนังสือชื่อ "ปุจฉา-วิสัชชนา ว่าด้วยไตรสิกขา" โดยพระราชสังวร
ชีวิตกับธรรมะ ngodngam ไอคอน
 • 9 ตอบกระทู้
 • 573 ดู
ล๊อคกระทู้ ไอคอน ตัวอย่างการปล่อยวางทิฎฐิที่ผิด
อ้างอิงปายาสิราชัญญสูตร
ชีวิตกับธรรมะ ngodngam ไอคอน
 • 1 ตอบ
 • 506 ดู
ล๊อคกระทู้ ไอคอน ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ชมรมเรียนรู้กายใจ จังหวัดนครสวรร...
ถวายผ้าป่าใน วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น.
รวมกระทู้งานบุญ ngodngam ไอคอน
 • 7 ตอบกระทู้
 • 7538 ดู
ล๊อคกระทู้ ไอคอน เชิญร่วมสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ชมรมเรียนรู้กายใจ จัง...
"เรียนเชิญญาติธรรมท่านที่สนใจร่วมบุญครับ"
รวมกระทู้งานบุญ ngodngam ไอคอน
 • 40 ตอบกระทู้
 • 118660 ดู
ล๊อคกระทู้ ไอคอน ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อตั้งกองทุนจัดค่ายเรี... รวมกระทู้งานบุญ ngodngam ไอคอน
 • 5 ตอบกระทู้
 • 3911 ดู
ล๊อคกระทู้ ไอคอน รบ.สั่งประหยัดน้ำด่วน วิกฤตหนักถึงขั้นขอ ปชช.อย่าเพิ่งล้า...
ข่าว ณ วันที่ 19 ก.ค. 2558
ชีวิตกับธรรมะ ngodngam ไอคอน
 • 1 ตอบ
 • 6781 ดู
ล๊อคกระทู้ ไอคอน อารมณ์เกิดดับ และสติเป็นเครื่องกั้นกระแส ชีวิตกับธรรมะ ngodngam ไอคอน
 • 5 ตอบกระทู้
 • 15675 ดู

หน้า 1 จาก 1