ลานธรรมเสวนา: ทั้งหมด ตอบ โดย shadee

เข้าไปดูเนื้อหา

ทั้งหมด ตอบ โดย shadee

การโพสล่าสุด 500 โพสโดย shadee ตั้งแต่ 29/05/2015


 • (10 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • สุดท้าย »
 1. Forums
 2. ปฏิทินกิจกรรมลานธรรม
  กระทู้ กระดาน เริ่มโดย สถิติ ข้อมูลที่ตอบล่าสุด
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ภพ...ของผู้ปฏิบัติธรรม
แสดงข้อความที่โพสต์
ขอบคุณคุณอโศกเช่นกัน ขอให้คุณอโศกแทงตลอดอริยสัจจ์ 4 ให้ได้ในชาตินี้ เห็นแจ้งอริยสัจจ์ 4 ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ว่า ตัณหา คือ เหตุแห่งทุกข์ครับ

โพสบน 06/08/2017 08:41 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 39 ตอบกระทู้
 • 1285 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ภพ...ของผู้ปฏิบัติธรรม
แสดงข้อความที่โพสต์
คุณอโศกไม่ได้เป็นโสดาบัน จึงไม่รู้ว่า ตัณหา ทำให้เกิด อุปทาน และ อุปทาน ทำให้เกิด ภพ เลยไม่รู้ว่า แท้จริงแล้ว ภพ คือ อะไร

โพสบน 04/08/2017 16:44 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 39 ตอบกระทู้
 • 1285 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน การเปลี่ยนแปลงพระสูตร ตามอำเภอใจ
แสดงข้อความที่โพสต์
ถามครั้งที่ ๓ นะครับว่า ผมมีความเห็นอย่างนี้ว่า "ตัณหาผล เวทนาเป็นปัจจัย" ผมกล่าวอย่างนี้ คุณชาดีเห็นว่าผิดไหมครับ เป็นการทำลายอริยสัจไหมครับ? ผมเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ตามอำเภแใจครับ พระพุทธเจ้าตรัสว่า ตัณหาเป็นเหตุ ถ้าเราสามารถเปลี่ยนแปลงคำตรัสพระสูตรตามอำเภอใจได้ ไม่นานคำตรัสที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าก็คงไม่มีเหลืออยู่ในโลกครับ นี่คือวิธีทำลายพุทธศาสนาที่ดีที่สุด ที่ผมเคยเห็นมา ค่อยๆเปลี่ยนคำที่ละคำ อีกหน่อยก็ไม่เหลิอ และเป็นการแสดงว่าผู้พูดไม่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าและธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เลย

โพสบน 13/05/2017 08:38 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ shadee ไอคอน
 • 1 ตอบ
 • 15319 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน วิเคราะห์และสรุปธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอน แบบลูกทุ่ง
เราได้ฟังได้ศึกษาธรรมะแบบลูกกรุงกันมานานลองฟังแบบลูกทุ่งกันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค @ว่า ผลจิตบังเกิดในลำดับแห่งมัคคจิตมรรค บังเกิดขณะจิตหนึ่งแล้วก็ถึงผล จะได้มีจิตอื่น @เข้ากั้น...

โพสบน 13/05/2017 08:29 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 108 ตอบกระทู้
 • 15522 ดู
กระทู้ยอดนิยม (ใหม่) ไอคอน พุทธวัจจนะ
สมัยนี้มีการฮิตเรื่องพุทธวัจจนะ น่าจะมาสนทนากันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
คุณอโศกเป็นอะไรครับ ถึงโกรธที่ผมว่าคุณไม่ใช่โสดาบัน แต่ดูแล้วคุณยังเป็นลูกผู้ชายมากกว่าคุณงดงาม ที่หาเหตุผลมาเถียงไม่ได้ก็บล็อกไม่ให้ผมออกความเห็นเสียเลย คุณงดงามได้แสดงตัวออกมาแล้วว่า เท่านี้เอง

โพสบน 13/05/2017 05:41 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 209 ตอบกระทู้
 • 6377 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน คุณโกรธเพราะอะไร?
แสดงข้อความที่โพสต์
คุณงดงามบล็อกกระทู้ของคุณไม่ให้ผมเข้าไปแสดงความคิดเห็นและแสดงธรรมขององค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันนี้แสดงถึงความตระหนี่ ความคับแคบ ความโกรธ ความผูกโกรธ ความพยาบาท ที่คุณบอกว่าอภัยให้ผมความจริงแล้วคุณพูดแต่ปากแต่จิตใจอาฆาตครับ ที่คุณงดงามกล่าวตู่ผม ว่าติเตียนผม ผมไม่เคยคิดอะไรเลย...

โพสบน 13/05/2017 05:37 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 112 ตอบกระทู้
 • 9934 ดู
กระทู้ยอดนิยม (ใหม่) ไอคอน พุทธวัจจนะ
สมัยนี้มีการฮิตเรื่องพุทธวัจจนะ น่าจะมาสนทนากันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
ผมไม่ได้ทำนายอะไรเลย เป็นคุณอโศกแสดงตัวเองว่าไม่ใช่โสดาบันเพราะไม่เคารพ ไม่เชื่อฟัง ลังเลสงสัย ไม่ปฏิบัติมรรคมีองค์ 8 ปฏิบัติ โดยการไม่ทำอะไร อีกทั้งยังมีมิจฉาวาจา ยกตนข่มท่าน ใส่ร้ายว่าผู้อื่นอิจฉาริษยา ซึ่ง...

โพสบน 12/05/2017 17:08 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 209 ตอบกระทู้
 • 6377 ดู
กระทู้ยอดนิยม (ใหม่) ไอคอน สักกายทิฏฐิสังโยชน์
แสดงข้อความที่โพสต์
ปฏิฆะ คือความขัดเคืองในอารมณ์ เป็นตัณหาละเอียดขั้นสังโยชน์ ความโกรธ ความพยาบาท เป็นกิเลสที่ตั้งอยู่ในเหล่าเดียวกับ สักกายทิฐิสังโยชน์ วิจิกิจฉาสังโยชน์ และ สีลพตปรามาสสังโยชน์ ในพระสูตรพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ดีแล้ว ชอบแล้วครับ โสดาบัน ละ สักกายทิฐิ...

โพสบน 12/05/2017 16:56 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 233 ตอบกระทู้
 • 10257 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน วิจิกิจฉาสังโยชน์
แสดงข้อความที่โพสต์
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔ มหาวรรค ภาค ๑ ...

โพสบน 12/05/2017 13:31 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 72 ตอบกระทู้
 • 21403 ดู
กระทู้ยอดนิยม (ใหม่) ไอคอน สักกายทิฏฐิสังโยชน์
แสดงข้อความที่โพสต์
สัตว์ที่ไม่เชื่อถือคำ ถ้อยคำ เทศนา คำสอนของพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้า ทั้งหลาย ชื่อว่า ผู้ตกต่ำ อย่างไร? สัตว์ทั้งหลาย ไม่เชื่อถือ ไม่ฟัง ไม่เงี่ยโสตลงฟัง ไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้คำ...

โพสบน 12/05/2017 13:25 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 233 ตอบกระทู้
 • 10257 ดู
กระทู้ยอดนิยม (ใหม่) ไอคอน สักกายทิฏฐิสังโยชน์
แสดงข้อความที่โพสต์
คุณกบอาจจะเจอโสดาปลอมอีกคนแล้ว ที่สอนว่า โสดาบัน ไม่ต้องละความโกรธคือ โทสะ ไม่ต้องละความพยาบาทอีกด้วย โสดาบันปลอมนี่ เป็นปัญหาสังคมไปแล้วนะครับ สอนผิดๆ ถูกๆ บอกว่า ตัณหา เป็น ผล บ้างละ

โพสบน 12/05/2017 13:24 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 233 ตอบกระทู้
 • 10257 ดู
กระทู้ยอดนิยม (ใหม่) ไอคอน พุทธวัจจนะ
สมัยนี้มีการฮิตเรื่องพุทธวัจจนะ น่าจะมาสนทนากันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
ว่าด้วยการจับๆ วางๆ พ้นกิเลสไม่ได้ [๑๒๔] คำว่า ละต้น อาศัยหลัง มีความว่า สมณพราหมณ์เหล่านั้น ละศาสดาต้น อาศัยศาสดาหลัง ละธรรมที่ศาสดาต้นบอก อาศัยธรรมที่ศาสดาหลัง...

โพสบน 12/05/2017 13:21 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 209 ตอบกระทู้
 • 6377 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน นิ่งอยู่ เป็นสมถะ นิ่งรู้ เป็นวิปัสสนา
หลักง่ายๆในการแยกแยะว่าใดเป็นสมถะ ใดเป็นวิปัสสน
แสดงข้อความที่โพสต์
สัตว์ที่ไม่เชื่อถือคำ ถ้อยคำ เทศนา คำสอนของพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้า ทั้งหลาย ชื่อว่า ผู้ตกต่ำ อย่างไร? สัตว์ทั้งหลาย ไม่เชื่อถือ ไม่ฟัง ไม่เงี่ยโสตลงฟัง ไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้คำ...

โพสบน 12/05/2017 13:19 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 50 ตอบกระทู้
 • 12738 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน นิ่งอยู่ เป็นสมถะ นิ่งรู้ เป็นวิปัสสนา
หลักง่ายๆในการแยกแยะว่าใดเป็นสมถะ ใดเป็นวิปัสสน
แสดงข้อความที่โพสต์
พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ 4 และมรรคมีองค์ 8 ก็อยู่ในอริยสัจ 4 ท่านให้ปฏิบัติมรรคมีองค์ 8 นี้ครับ ไม่เคยตรัสว่า ...

โพสบน 12/05/2017 13:19 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 50 ตอบกระทู้
 • 12738 ดู
กระทู้ยอดนิยม (ใหม่) ไอคอน พุทธวัจจนะ
สมัยนี้มีการฮิตเรื่องพุทธวัจจนะ น่าจะมาสนทนากันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
ธรรมไดเกิดแต่เหตุ พระพุทธเจ้าทรงบอกเพตุนั้น ตัณหา เป็น เหตุ ที่พระพุทธเจ้าตรัส แต่คุณอโศกบอกว่า ตัณหา เป็นผล ว่าด้วยตระหนี่ ๕ ประการ ผู้มีความตระหนี่ อย่างไร? ชื่อว่า...

โพสบน 12/05/2017 13:14 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 209 ตอบกระทู้
 • 6377 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน วิเคราะห์และสรุปธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอน แบบลูกทุ่ง
เราได้ฟังได้ศึกษาธรรมะแบบลูกกรุงกันมานานลองฟังแบบลูกทุ่งกันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
ว่าด้วยตระหนี่ ๕ ประการ ผู้มีความตระหนี่ อย่างไร? ชื่อว่า ผู้ตกต่ำ ความตระหนี่ ๕ ประการ คือ ความ ตระหนี่ที่อยู่...

โพสบน 12/05/2017 13:10 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 108 ตอบกระทู้
 • 15522 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน สงสัยคำสอนที่ว่าให้ฝึกดับอารมณ์เร็วดุจกระพริบตาครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
ว่าด้วยตระหนี่ ๕ ประการ ผู้มีความตระหนี่ อย่างไร? ชื่อว่า ผู้ตกต่ำ ความตระหนี่ ๕ ประการ คือ ความ ตระหนี่ที่อยู่...

โพสบน 12/05/2017 13:09 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ แทนนาม ไอคอน
 • 77 ตอบกระทู้
 • 308988 ดู
กระทู้ยอดนิยม (ใหม่) ไอคอน สักกายทิฏฐิสังโยชน์
แสดงข้อความที่โพสต์
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๑ ขุททกนิกาย มหานิทเทส เป็นสกทาคามีบุคคล มีจิตสงัดจากกามราคสังโยชน์ ปฏิฆสังโยชน์ อย่างหยาบ...

โพสบน 12/05/2017 13:07 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 233 ตอบกระทู้
 • 10257 ดู
กระทู้ยอดนิยม (ใหม่) ไอคอน สักกายทิฏฐิสังโยชน์
แสดงข้อความที่โพสต์
มรรคจืตดวงที่ 1 [๒๑๗] สัมมาสังกัปปะ มีในสมัยนั้น เป็นไฉน? ...

โพสบน 12/05/2017 12:58 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 233 ตอบกระทู้
 • 10257 ดู
กระทู้ยอดนิยม (ใหม่) ไอคอน สักกายทิฏฐิสังโยชน์
แสดงข้อความที่โพสต์
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๑ ขุททกนิกาย มหานิทเทส ว่าด้วยการจับๆ วางๆ พ้นกิเลสไม่ได้ ...

โพสบน 12/05/2017 12:55 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 233 ตอบกระทู้
 • 10257 ดู
กระทู้ยอดนิยม (ใหม่) ไอคอน สักกายทิฏฐิสังโยชน์
แสดงข้อความที่โพสต์

โพสบน 12/05/2017 12:51 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 233 ตอบกระทู้
 • 10257 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน เคยหลงว่าตนเป็นอริยะ..บ้างมั้ยครับ?
แสดงข้อความที่โพสต์
ผมเป็นปุถุชนครับ และเกิดมาไม่เคยอายใครว่าเป็นปุถุชนครับ

โพสบน 12/05/2017 10:53 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 81 ตอบกระทู้
 • 23104 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน วิเคราะห์และสรุปธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอน แบบลูกทุ่ง
เราได้ฟังได้ศึกษาธรรมะแบบลูกกรุงกันมานานลองฟังแบบลูกทุ่งกันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
ในอริยสัจ 4 พระพุทธองค์ตรัสรู้ ตัณหาเป็น เหตุ ในอริยสัจ 4 ตรัสข้อปฏิบัติ มรรคมีองค์ 8 คุณอโศก บอก ตัณหา เป็น ผล วิธีปฏิบัติธรรม คือไม่ต้องทำอะไรเลย คำสอนขัดกับอริยสัจ 4 เพราคุณอโศกไม่ใช่โสดาบันนั่นเอง

โพสบน 12/05/2017 10:52 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 108 ตอบกระทู้
 • 15522 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ความฉลาด และ ปัญญา เหมือนกันและต่างกันอย่างไรครับ
เพื่อธรรมทานครับขอเรียนเชิญทุกท่านออกความคิดเห็นครับผม
แสดงข้อความที่โพสต์
พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ 4 แล้วบัญญัติมรรคมีองค์ 8 เป็นข้อปฏิบัติในอริยสัจ 4 ด้วย แต่คุณอโศกบอกว่า ไม่ต้องทำอะไรเลยก็บรรลุธรรม คำสอนของคุณอโศกเป็นคำสอนของ อัญญาเดียร๋ถีย์ปนฝริพาชกแล้วละครับ แน่นอน คุณอโศกไม่ใช่โสดาบัน จึงมองไม่เห็นเหมือที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เป็นเรื่องธรรมดาครับ

โพสบน 12/05/2017 10:49 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ sssboun ไอคอน
 • 70 ตอบกระทู้
 • 8442 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน คุณโกรธเพราะอะไร?
แสดงข้อความที่โพสต์
คุณอโศกไม่ใช่โสดาบัน จึงไม่เคารพพระไตรปิฏก อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาครับ

โพสบน 12/05/2017 10:45 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 112 ตอบกระทู้
 • 9934 ดู
ล๊อคกระทู้ ไอคอน เล่าเรื่องขำ ๆ
แซวกันขำ ๆ นะครับ อย่าซีเรียส
แสดงข้อความที่โพสต์
คุณอโศกแสดงให้เห็นว่าตัวเองไม่ใช่โสดาบันชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วครับ คุณอโศกบิดเบือนอริยสัจ 4 ว่าตัณหา เป็นผล แต่พระพุทธเจ้าตรัส ตัณหา เป็น เหตุ

โพสบน 12/05/2017 10:43 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ ngodngam ไอคอน
 • 18 ตอบกระทู้
 • 608 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน วิปัสสนาภาวนาคือกระบวนการปรับกายใจให้อยู่ที่สมดุลย์
ธรรมชาติของกายใจนี้จะมีการปรับสมดุลย์ตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นคือวิปัสสนา
แสดงข้อความที่โพสต์
คุณอโศกไม่ใช่โสดาบันครับ เพราะไม่รู้จักสัมมาสังกัปปะ คุณอโศกบอกว่า ตัณหาเป็นผล พระพุทธเจ้า ตรัสว่า ตัณหา เป็น เหตุ คุณอโศกปฏิบัติแล้วเห็นต่างจากพระพุทธเจ้า เพราะคุณอโศกไม่ใช่โสดาบัน นั้นถูกต้องแล้วครับ

โพสบน 12/05/2017 10:41 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 36 ตอบกระทู้
 • 5279 ดู
ล๊อคกระทู้ ไอคอน ทุกขสมุทยอริยสัจ คือ ตัณหา
ยกประเด็นมาจากกระทู้ชื่อ "สังขาร เกิดจาก ตัณหา"
แสดงข้อความที่โพสต์
คุณอโศกไม่ใช่โสดาบันครับ คุณอโศกบอก ตัณหา เป็น ผล พระพุทธเจ้า ตรัส ตัณหา เป็น เหตุ นั้นถูกต้องแล้วครับ

โพสบน 12/05/2017 10:38 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ ngodngam ไอคอน
 • 33 ตอบกระทู้
 • 1419 ดู
กระทู้ยอดนิยม (ใหม่) ไอคอน พุทธวัจจนะ
สมัยนี้มีการฮิตเรื่องพุทธวัจจนะ น่าจะมาสนทนากันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
คุณอโศกครับ คุณไม่ใช่โสดาบันครับ

โพสบน 12/05/2017 10:36 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 209 ตอบกระทู้
 • 6377 ดู
กระทู้ยอดนิยม (ใหม่) ไอคอน สักกายทิฏฐิสังโยชน์
แสดงข้อความที่โพสต์
โสดาบันต้องปฏิบัติมรรค์มีองค์ 8 ก่อนถึงจะเป็นโสดาบัน มรรคอยู่ในอริยสัจ 4 ที่พระองค์ตรัสรู้ครับ สัมมาสังกัปปะ ต้องละพยาบาทอยู่แล้ว เป็นข้อปฏิบัติ ก็ถ้ารับ ละพยาบาทอยู่จนสำเร็จโสดาบัน โสดาบันย่อมไม่มีพยาบาทครับ คุณอโศกไม่ใช่โสดาบัน จึงไม่รู้ข้อปฏิบัติก่อนจะบรรลุโสดาบัน จึงไม่เข้าใจอริยสัจ...

โพสบน 12/05/2017 10:35 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 233 ตอบกระทู้
 • 10257 ดู
กระทู้ยอดนิยม (ใหม่) ไอคอน สักกายทิฏฐิสังโยชน์
แสดงข้อความที่โพสต์
แนะนำ เข้า www. 84000.org แล้วกดหาข้อความ มรรคจิต แล้วถ้าคุณกบว่าผมกล่าวขัดพระไตรปิฏก คุณก็บาปแล้วละครับ

โพสบน 12/05/2017 02:37 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 233 ตอบกระทู้
 • 10257 ดู
กระทู้ยอดนิยม (ใหม่) ไอคอน สักกายทิฏฐิสังโยชน์
แสดงข้อความที่โพสต์
ถ้าคุณกบไม่รู้จักอริยสัจ 4 ถ้าคุณกบไม่ได้ปฏิบัติ มรรคมีองค์ 8 แล้วคุณกบบอกตัวเองว่า คุณบรรลุ โสดาปฏิบัติมรรค บุคคล อันนี้คุณหลอกตัวเองแล้วละครับ

โพสบน 12/05/2017 02:09 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 233 ตอบกระทู้
 • 10257 ดู
กระทู้ยอดนิยม (ใหม่) ไอคอน สักกายทิฏฐิสังโยชน์
แสดงข้อความที่โพสต์
มรรคมีองค์แปด ผู้ใดไม่ปฏิบัติไม่มีวันได้ พระโสดาบันครับ ใครไม่รู้ เรียกว่าคนนอกศาสนาครับ

โพสบน 12/05/2017 02:00 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 233 ตอบกระทู้
 • 10257 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน เคยหลงว่าตนเป็นอริยะ..บ้างมั้ยครับ?
แสดงข้อความที่โพสต์
ผมเป็นปุถุชนที่มีอริยทรัพย์ คือ สัทธา ศีล หิริ โอตัปปะ ...

โพสบน 12/05/2017 01:57 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 81 ตอบกระทู้
 • 23104 ดู
กระทู้ยอดนิยม (ใหม่) ไอคอน สักกายทิฏฐิสังโยชน์
แสดงข้อความที่โพสต์
ไม่ขัดหรอกครับ คุณกบศึกษาพระสูตรที่ตรัสอริยสัจ4 ที่ตรัสมรรคมีองค์8 ดูนะครับ แล้วจะรู้ว่าพระโสดาบันไม่ได้ปฏิบัติมรรคมีองค์ 8 ก็ไม่ใช่พระโสดาบันครับ สัมมาสังกัปปะเป็นข้อปฏิบัติครับพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วชอบแล้วผู้ใดลบล้าง ย่อมไม่ใช่โสดาบันครับ

โพสบน 12/05/2017 01:49 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 233 ตอบกระทู้
 • 10257 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ความฉลาด และ ปัญญา เหมือนกันและต่างกันอย่างไรครับ
เพื่อธรรมทานครับขอเรียนเชิญทุกท่านออกความคิดเห็นครับผม
แสดงข้อความที่โพสต์
คุณลองหาดูดีๆครับ มีคนกล่าวไว้ ด้วยตัวสีแดงซะด้วย

โพสบน 11/05/2017 16:55 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ sssboun ไอคอน
 • 70 ตอบกระทู้
 • 8442 ดู
ล๊อคกระทู้ ไอคอน ทุกขสมุทยอริยสัจ คือ ตัณหา
ยกประเด็นมาจากกระทู้ชื่อ "สังขาร เกิดจาก ตัณหา"
แสดงข้อความที่โพสต์
คุณงดงามครับ ตัณหาเป็นปัจจัย เป็นเหตุด้วยของกระบวนการเกิดทุกข์ ในปฏิจสมุปบาท จะบอกว่าเป็นผล ผมไม่เห็นด้วยครับ เพราะผลคือทุกข์ทั้งมวลนั้นเกิดแต่เหตุ ถ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นเหตุ ผมก็ไม่กบ้าบอกว่าเป็นผล ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาครับ

โพสบน 11/05/2017 16:51 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ ngodngam ไอคอน
 • 33 ตอบกระทู้
 • 1419 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน คุณโกรธเพราะอะไร?
แสดงข้อความที่โพสต์
อนุโมทนาคุณงดงามครับ ถ้ามีอะไรที่ผมเข้าใจเกี่ยวกับคุณงดงามและคุณอโศก ผมขอกราบขอโทษ ณที่นี้นะครับ คุณเป็นลูกผู้ชายที่น่านับถือครับ เจริญในธรรมครับ

โพสบน 11/05/2017 16:47 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 112 ตอบกระทู้
 • 9934 ดู
กระทู้ยอดนิยม (ใหม่) ไอคอน สักกายทิฏฐิสังโยชน์
แสดงข้อความที่โพสต์
คุณเคยปฏิบัติมรรคมีองค์ 8 มั้ยครับ ถ้าเคยปฏิบัติแล้วต้องรู้ว่า สัมมาสังกัปปะเป็นเช่นไรครับ ถามว่า เมื่อมรรคสมังคี ตัด สังโยชน์ 3 และกิเลสที่อยู่ในฐานของสังโยชน์ 3 แล้วจะ โกรธ พยาบาท ได้อย่างไรครับ มรรคมีองค์ 8 คือข้อปฏิบัติในอริยสัจ 4 ในศาสนาพุทธครับ คุณงดงามไม่ได้ปฏิบัติมรรคมีองค์ 8 คุณไม่เห็นด้วยกับผม นั้นถูกต้องแล้วครับ

โพสบน 11/05/2017 16:42 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 233 ตอบกระทู้
 • 10257 ดู
กระทู้ยอดนิยม (ใหม่) ไอคอน สักกายทิฏฐิสังโยชน์
แสดงข้อความที่โพสต์
คุณกบเข้าใจว่า โสดาบันไม่ต้องปฏิบัติมรรคมีองค์ 8 ไม่ต้องปฏิบัติ สัมมาสังกัปปะ ก็เป็นโสดาบันได้หรือครับเนี้ย อันนี้เป็น มิจฉามรรคเลยนะครับ โสดาบันไม่ต้องมีความคิดว่าจะไม่โกรธ ไม่พยาบาท นี้นะ โสดาบัน โกรธได้ พยาบาทได้ ทั้งที่องค์มรรคก็บอกอยู่แล้วว่าต้องคิดว่าจะไม่ทำ เป็นข้อปฏิบัติทางมโนสัญเจตนา ที่พระพุทธเจ้าตรัสร้แล้วตรัสสอนในอริยสัจ 4 นะครับ สรุปว่า อริยสัจ 4 ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ไม่มีใครสนใจศึกษาเลย ยุคที่พุทธศาสนาเสื่อมเพราะคนไม่สนใจในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอน คงกำลังใกล้เข้ามาแล้วละครับ

โพสบน 11/05/2017 10:44 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 233 ตอบกระทู้
 • 10257 ดู
ล๊อคกระทู้ ไอคอน ทุกขสมุทยอริยสัจ คือ ตัณหา
ยกประเด็นมาจากกระทู้ชื่อ "สังขาร เกิดจาก ตัณหา"
แสดงข้อความที่โพสต์
คุณอโศกไม่ใช่โสดาบัน ทำไมต้องช่วยกันแต่งตั้งหละครับ หรือว่ามีความลับอะไรอยู่ คุณอโศกบอก ตัณหาเป็นผล แต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ว่า ตัณหา เป็น เหตุ คุณงดงามช่วยหาพระสูตรมาค้านกับ อริยสัจ 4 ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ คุณงดงาม กับ คุณอโศก มีความเกี่ยวพันกันอย่างไร โลกกูเกิ้ลเปิดกว้างสำหรับความเห็นจากภายนอกเว็ป ลานธรรมแล้วครับ

โพสบน 11/05/2017 09:38 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ ngodngam ไอคอน
 • 33 ตอบกระทู้
 • 1419 ดู
ล๊อคกระทู้ ไอคอน ทุกขสมุทยอริยสัจ คือ ตัณหา
ยกประเด็นมาจากกระทู้ชื่อ "สังขาร เกิดจาก ตัณหา"
แสดงข้อความที่โพสต์
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๑ ขุททกนิกาย มหานิทเทส จิตสงัดจากอากิญจัญญายตนสัญญา (เมื่อภิกษุนั้น) เป็นพระโสดาบัน มีจิตสงัดจากสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส...

โพสบน 11/05/2017 09:34 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ ngodngam ไอคอน
 • 33 ตอบกระทู้
 • 1419 ดู
กระทู้ยอดนิยม (ใหม่) ไอคอน สักกายทิฏฐิสังโยชน์
แสดงข้อความที่โพสต์
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๑ ขุททกนิกาย มหานิทเทส จิตสงัดจากอากิญจัญญายตนสัญญา (เมื่อภิกษุนั้น) เป็นพระโสดาบัน มีจิตสงัดจากสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา...

โพสบน 11/05/2017 09:30 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 233 ตอบกระทู้
 • 10257 ดู
ล๊อคกระทู้ ไอคอน ทุกขสมุทยอริยสัจ คือ ตัณหา
ยกประเด็นมาจากกระทู้ชื่อ "สังขาร เกิดจาก ตัณหา"
แสดงข้อความที่โพสต์
กระทู้นี้มีผลแสดงทางกูเกิ้ลแล้วนะครับ คุณงดงามช่วยปกป้องคุณอโศกไปเรื่อยๆนะครับ สาธารณะชนจะได้เห็นว่าคุณมีเจตนาเช่นไร เราคุยกันประเด็นนี้ครับ คุณ อโศกกล่าวว่า ตัณหาเป็นผล อัตตาเป็นเหตุ พระพุทธเจ้าตรัสรู้ว่า ตัณหา เป็น เหตุ กรุณาตอบให้ตรงประเด็นครับ

โพสบน 11/05/2017 09:19 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ ngodngam ไอคอน
 • 33 ตอบกระทู้
 • 1419 ดู
ล๊อคกระทู้ ไอคอน ทุกขสมุทยอริยสัจ คือ ตัณหา
ยกประเด็นมาจากกระทู้ชื่อ "สังขาร เกิดจาก ตัณหา"
แสดงข้อความที่โพสต์
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต ๕. กามสูตร [๑๙๓] จริงอยู่ พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสแล้ว พระสูตรนี้พระผู้มี พระภาคผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้ว...

โพสบน 11/05/2017 09:16 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ ngodngam ไอคอน
 • 33 ตอบกระทู้
 • 1419 ดู
ล๊อคกระทู้ ไอคอน ทุกขสมุทยอริยสัจ คือ ตัณหา
ยกประเด็นมาจากกระทู้ชื่อ "สังขาร เกิดจาก ตัณหา"
แสดงข้อความที่โพสต์
คุณงดงามหลงประเด็นอีกแล้วนะครับ ซึ่งจะเป็นเช่นนี้ทุกครั้งเมื่อคุณอโศกแสดงความเห็นผิด

โพสบน 11/05/2017 09:11 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ ngodngam ไอคอน
 • 33 ตอบกระทู้
 • 1419 ดู
ล๊อคกระทู้ ไอคอน ทุกขสมุทยอริยสัจ คือ ตัณหา
ยกประเด็นมาจากกระทู้ชื่อ "สังขาร เกิดจาก ตัณหา"
แสดงข้อความที่โพสต์
เรียนเชิญในกระทู้เดียวดีกว่าครับ หลายกระทู้ ตาลายครับ ที่คุณอโศกกล่าว ตัณหาเป็นผล อัตตาเป็นเหตุ กับการที่คุณงดงามกล่าวว่า ตัณหาผล เวทนาเป็นปัจจัย นั้นไม่มีอะไรเกี่ยวกับผมเลยซักนิด เพราะเราคุยหัวข้อของคุณอโศก คุณงดงามมากล่าวถามผมเช่นนี้ ผมตอบไปก็ไม่มีประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการแสดงเจตนาปกป้องคุณอโศกอย่างแรงกล้า ครับ บ่งบอกว่าคุณอโศก กับ คุณงดงามมีความเกี่ยวข้องกันระดับหนึ่งครับ

โพสบน 11/05/2017 09:09 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ ngodngam ไอคอน
 • 33 ตอบกระทู้
 • 1419 ดู
ล๊อคกระทู้ ไอคอน ทุกขสมุทยอริยสัจ คือ ตัณหา
ยกประเด็นมาจากกระทู้ชื่อ "สังขาร เกิดจาก ตัณหา"
แสดงข้อความที่โพสต์
เรียนเชิญในกระทู้เดียวดีกว่าครับ หลายกระทู้ ตาลายครับ ที่คุณอโศกกล่าว ตัณหาเป็นผล อัตตาเป็นเหตุ กับการที่คุณงดงามกล่าวว่า ตัณหาผล เวทนาเป็นปัจจัย นั้นไม่มีอะไรเกี่ยวกับผมเลยซักนิด เพราะเราคุยหัวข้อของคุณอโศก คุณงดงามมากล่าวถามผมเช่นนี้ ผมตอบไปก็ไม่มีประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการแสดงเจตนาปกป้องคุณอโศกอย่างแรงกล้า ครับ บ่งบอกว่าคุณอโศก กับ คุณงดงามมีความเกี่ยวข้องกันระดับหนึ่งครับ

โพสบน 11/05/2017 09:09 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ ngodngam ไอคอน
 • 33 ตอบกระทู้
 • 1419 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน เรียนเชิญคุณงดงาม ทางนี้ครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
เป็นนิมิตหมายที่ดี ที่คุณงดงามมีความสนใจในพระสูตรจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า ผมถือว่าการทำงานของผมมีคุณค่าขึ้นมาแล้ว เชิญครับคุณงดงาม เรามาคุยกันกระทู้นี้ มีอะไรสงสัยในตัวผมเชิญได้เลยครับ แต่บอกก่อน ผมเป็นปุถุชน ไม่ได้เป็นโสดาบัน ความเห็นของผมใช้อ้างอิงในทางโลกุตตรธรรมไม่ได้นะครับ แล้วเชิญท่านอื่นๆด้วยที่มีความศรัทธาในพุทธวจนะ เชิญเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้นะครับ เพียงแต่ว่าวันไหนผมติดงานไม่ได้เข้ามาตอบ ก็ขอให้รอหน่อยนะครับ

โพสบน 11/05/2017 08:14 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ shadee ไอคอน
 • 1 ตอบ
 • 368 ดู
ล๊อคกระทู้ ไอคอน เล่าเรื่องขำ ๆ
แซวกันขำ ๆ นะครับ อย่าซีเรียส
แสดงข้อความที่โพสต์
ผมตอบไปแล้วนะครับ

โพสบน 11/05/2017 08:08 โดย shadee

ชีวิตกับธรรมะ ngodngam ไอคอน
 • 18 ตอบกระทู้
 • 608 ดู

 • (10 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • สุดท้าย »