ลานธรรมเสวนา: ทั้งหมด ตอบ โดย กบนอกกะลา

เข้าไปดูเนื้อหา

ทั้งหมด ตอบ โดย กบนอกกะลา

การโพสล่าสุด 500 โพสโดย กบนอกกะลา ตั้งแต่ 20/05/2015


 • (10 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • สุดท้าย »
 1. Forums
 2. ปฏิทินกิจกรรมลานธรรม
  กระทู้ กระดาน เริ่มโดย สถิติ ข้อมูลที่ตอบล่าสุด
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน นานาสาระกับชีวิตประจำวันครับ
การสัญจรทางรถเป็นหัวใจของธุรกิจการงานต่างๆ คุยปัญหาและวิธีแก้ไขกันครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
คิดบวก...ก็ดีครับ...ดีแบบโลกๆ...ครับ กลบ..บัง..ฝั่ง..ทุกข์...ครับ ไม่มองทุกข์..อย่างอริยสัจ ...

โพสบน 28/07/2017 18:02 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ sssboun ไอคอน
 • 133 ตอบกระทู้
 • 14885 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ภพ...ของผู้ปฏิบัติธรรม
แสดงข้อความที่โพสต์
ฝึกปฏิภานไหวพริบครับ.. ที่เห็น..อาจไม่เป็นอย่างที่คิด... ส่วน..อารมณ์...ใครเกิดก็รับผิดชอบตัวเองไปครับ... ซึ่งก็ดีเหมือนกัน...จะไดรู้ว่าติดอยู่ตรงไหน..อิอิ ก็จะได้เห็นภพ...ของตน..ไปในตัว.. (กลับเข้าเรื่องจนได้ 555)

โพสบน 28/07/2017 17:45 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 39 ตอบกระทู้
 • 1079 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ภพ...ของผู้ปฏิบัติธรรม
แสดงข้อความที่โพสต์
ด้วยเหตนี้...เพียงรู้ว่าคุณชอบใคร..นำคำสอนใครมาโพสต์..มาลง...บูชาใคร...ใครเป็นครู...ฯ ก็รู้ได้ว่า..บำเพ็ญบารมีอยู่ในช่วงไหน..อุปบารมี..หรือ..ปรมัตถบารมี..(มาฝึกกรรมฐานได้นี้..ไม่ใช่กล่มบารมีอย่างต้นแน่นอน) เราก็เฉยได้..ก็ไม่รู้จะไปคาดคั้นให้มารู้ในธรรมที่ละเอียดกว่าฐานะของเขาได้ยังงัย...ก็เฉยๆไป... เห็นเป็นธรรมาอย่างหนึ่งไป...

โพสบน 28/07/2017 06:54 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 39 ตอบกระทู้
 • 1079 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ภพ...ของผู้ปฏิบัติธรรม
แสดงข้อความที่โพสต์
กัลยาณมิตร...ของแต่ละคน..แต่ละท่านนั้น...ก็เกิดจากการได้ร่วมทำบญมาด้วยกัน.. การจะทำบุญร่วมกันได้..ก็เพราะมีความชอบพอเป็นทุน.. ครั้นเกิดมาพบกันอีก....ก็มีความพอใจในอัฐยาศัย...พอใจในการที่จะรับฟัง... หากกัลยาณมิตรของท่านผู้นั้น...ยังมีบารมีไม่พอตัดกิเลส....ผู้ตามก็ยังไม่สามารถตัดกิเลสได้เช่นกัน.. ก็ปฏิบัติรอกันไป... ต่อให้..มีผู้รู้ที่สามารถสอนได้....สอนไปก็ไม่เชื่อหรอก..เขาจะรู้สึกว่าชอบฟังแต่กับคนที่เขาทำบุญมาด้วยเท่านั้น... นี้เป็นความธรรมดาอย่างหนึ่ง.. เป็นภพ..อย่างหนึ่งของผู้ปฏิบัติธรรม..

โพสบน 27/07/2017 07:58 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 39 ตอบกระทู้
 • 1079 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ภพ...ของผู้ปฏิบัติธรรม
แสดงข้อความที่โพสต์
ก็จริงนะครับ..ที่ไก่..ย่อมไม่รู้จักคุณค่าของพลอย.. ดุจบุรุษผู้มีปัญญาอันหยาบ ย่อมประเมินสิ่งที่ล้ำค่า ว่าไม่มีค่า... ชีวิตจึง...ขาดทุน....ไม่ก้าวหน้า

โพสบน 26/07/2017 20:11 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 39 ตอบกระทู้
 • 1079 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ภพ...ของผู้ปฏิบัติธรรม
แสดงข้อความที่โพสต์
สฬายตนเป็นปัจจัย.....ผัสสะจึงมี (การทำงานของขันธ์ 5) ผัสสะเป็นปัจจัย...เวทนาจึงมี...(การทำงานของขันธ์ 5) เวทนาเป็นปัจจัย...ตัณหาจึงมี...(กิเลสทำงาน) ตัณหาเป็นปัจจัย...อุปาทานจึงมี...(กิเลสทำงาน) อุปาทานเป็นปัจจัย..ภพจึงมี....(กิเลสทำงาน) เฉพาะข้างต้น..หากกระผมจะแยกเป็นกลุ่ม... กระบวนการทำงานของขันธ์ 5...มี..สฬายตน..ผัสสะ..เวทนา กระบวนการของกิเลส...มี...ตัณหา..อุปาทาน..ภพ.. กระผมเห็นว่า... ตัณหาหรือความอยาก...เกิดหลังเวทนา.เพียงแว๊ปเดียวก็หายไป...(หลังจากนั้น..จะเกิดการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ก็อยู่ที่กระบวนการปรุงแต่ง) อุปาทาน..มีอาการคล้ายกับการจดจำได้ว่า..ผัสสะอะไรจึงจะได้ตัณหาที่ตนชอบ.แล้วตนก็ปรารถณาผัสสะนั้นนั้นอีก..ต้องการผัสสะนั้นนั้นอีก...ยึดในตัณหาใดตัณหาหนึ่ง...อาจจะเรียกว่า..มีตัณหาในตัณหา...ก็คงไม่ผิด ภพ...มีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการ...มีความต้องการนั้นเป็นเป้าหมาย...ยึดในอุปาทานใดอุปาทานหนึ่ง...อาจจะเรียกว่า..มีตัณหาในอุปาทาน..ก็คงไม่ผิด.. หากเปรียบกิเลสเป็นเหมือนเส้นด้าย...กระผมรู้สึกว่า..ตัณหา..อุปาทาน..ภพ...ก็เหมือน..เส้นด้ายยุ่งๆ..เส้นด้ายที่ยุ่งเหยิง...จน..ยุ่งเหยิงจับกันเป็นก้อน..ทั้งหมดล้วนประกอบไปด้วยเส้นด้ายคือกิเลส...ต่างกันก็เพียงลักษณะการจับตัวของด้ายเท่านั้น..

โพสบน 26/07/2017 06:34 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 39 ตอบกระทู้
 • 1079 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ภพ...ของผู้ปฏิบัติธรรม
แสดงข้อความที่โพสต์
ยึดในภพอยู่...ก็ไม่เห็นภพที่ตนยึด...หลงในภพที่ตนยึดอย่างไม่รู้ตัว...วิ่งวนไปในภพนั้น..ร่าเริงในภพนั้น.. ผมกำลังนึกถึงอาการบางคน...ที่หลงว่าอาการของฌาณ 1..ฌาณ2...โดยตีความเข้าข้างตนว่าเป็น..สังขารเบกขาญาณ...หลงคิดว่าอาการตรึกไตร่ตรองถึงอาการต่างๆที่ประสพมาเป็น..ปัจจเวกขญาณ ภพอะไรหนอ..ที่ทำให้คิดไปอย่างนั้นได้? นี้แหละครับ....ตัวอย่างหนึ่ง....ภพของผู้ปฏิบัติธรรม การหลง...เป็นเรื่องธรรมดา..ครับ... มองการหลง...ให้เป็นธรรมะ..เกิดความรู้ในธรรมะให้กับตัวเอง...

โพสบน 26/07/2017 05:32 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 39 ตอบกระทู้
 • 1079 ดู
กระทู้ยอดนิยม (ใหม่) ไอคอน พุทธวัจจนะ
สมัยนี้มีการฮิตเรื่องพุทธวัจจนะ น่าจะมาสนทนากันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
รู้ทัน..ก็หาว่าจับผิด.. ชี้ผิด..ก็หาว่าอิจฉา.. พูดถูก..ก็หาว่าสำคัญตน..อัตตา.. อวิชชา..พาสงสัยในไมตรี :10: :10: :10:

โพสบน 25/07/2017 09:02 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 209 ตอบกระทู้
 • 6252 ดู
กระทู้ยอดนิยม (ใหม่) ไอคอน พุทธวัจจนะ
สมัยนี้มีการฮิตเรื่องพุทธวัจจนะ น่าจะมาสนทนากันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
อโศกะอ่าน..แล้วมีอารมณ์..ทำให้เข้าใจความหมายที่ผมพูดผิดไป..จึงได้เขียนอย่างนี้ตอบโต้.. พอผมให้บอกว่า..ตรงไหน.. ทำให้อโศะกลับไปอ่านอีกครั้ง...เลยรู้ว่าอารมณ์ครั้งแรกเป็นการเข้าใจผิด...เลยแก้เกี้ยว..เอาโพสต์เก่า..เรื่องที่ผมว่า. ไม่พัฒนา...มาอ้าง.. อิอิ...

โพสบน 24/07/2017 21:53 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 209 ตอบกระทู้
 • 6252 ดู
กระทู้ยอดนิยม (ใหม่) ไอคอน พุทธวัจจนะ
สมัยนี้มีการฮิตเรื่องพุทธวัจจนะ น่าจะมาสนทนากันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
อย่าเลี่ยงบาลีเลย.. เมื่อคุณอโศกะยังโพสต์เหมือนเดิมกับเมื่อ10 ปีที่แล้ว... และก็เป็นแบบเข้าใจคลาดเคลื่อน..แปลผิด..แปลเกิน... กระผมว่าอโศกะ..ไม่พัฒนา...ก็ถูกต้องแล้ว.. :10: :10: :10: แต่ผมรู้ว่า..แท้จริง...ไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอก..อิอิ..เพียงอโศกะไม่กล้าพูดตรงๆ.. ผมว่า..ที่อโศกะว่า..น่าจะเป็นตรงนี้ต่างหาก 555

โพสบน 24/07/2017 21:44 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 209 ตอบกระทู้
 • 6252 ดู
กระทู้ยอดนิยม (ใหม่) ไอคอน พุทธวัจจนะ
สมัยนี้มีการฮิตเรื่องพุทธวัจจนะ น่าจะมาสนทนากันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
อย่าใส่ร้ายผม..แล้วลอยนวลทำเป็นไม่ได้ยินคำถาม... ผมถามว่า.. ผมไปว่า.แบบนั้น..ตอนไหนครับ...!!!

โพสบน 24/07/2017 07:25 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 209 ตอบกระทู้
 • 6252 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน อย่าประมาทในบุคคล
แสดงข้อความที่โพสต์
ไม่เคยคิดว่าจะมีวัน....คล้ายๆอย่างทุกวันนี้... สถานที่..ที่เรียกกันว่า..ที่ปฏิบัติธรรม..เพิ่มขึ้นมามาก...ต่างกับแต่ก่อนเยอะ.. แล้วก็มีคนไปเยอะ... มีทุกระดับ....ระดับหมู่บ้าน..ระดับตำบล..มีกัน.5 คน 10 คน ตามวัดเล็กๆ...ซึ่งแต่ก่อนไม่เคยปรากฏ... ในเมืองใหญ่ๆ....เดินในห้างฯยังเห็นคนแต่งกายในรูปแบบคนปฏิบัติธรรม..ก็บ่อยไป ส่วนเขาจะปฏิบัติกันยังงัยนั้น...ถูกต้องหรือไม่..อย่าด่วนตัดสิน...ขอให้เป็นไปตามวาสนาบารมีของเขาไป...อย่างน้อยๆ..ก็เห็นว่าดีนั้นแหละ..จึงมากัน....ถ้าเขาไม่คิดว่าการปฏิบัตินั้นดี..เขาคงไม่มาเข้าวัดปฏิบัติธรรมกันหรอก. คนที่ปฏิบัติแล้วมีจริยมารยาทเปลี่ยนแปลงเป็นดีงาม.ขึ้น..คล้ายอริยะเจ้า..ในช่วงสิบกว่าปีมานี้กระผมพบมาก็เยอะขึ้น...มีทุกสาขาอาชีพ..ชาวนา..พ่อค้าแม่ขาย..เซลแมน..หมอ..พยาบาล..ครู...ผ.อ...นี้ยังไม่รวมมาผู้ปฏิบัติแต่ยังมีจริยาเหมือนเดิมนะ...มีทั้งเศรษฐี..มหาเศรษฐี...(มีเกินพันล้านกระผมยกให้เขาเป็นมหาเศรษฐี.นะ..กฏเกณท์ส่วนตัว..อิอิ) ต่างจากแต่ก่อนเยอะ...แต่ก่อนแค่พูดเรื่องศีล...ก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดในวงสนทนากันแล้ว....แต่ปัจจุบัน..มีหลายๆกลุ่มเริ่มให้ความสนใจ..ทั้งในวงธุรกิจ..ในองค์กร..แม้ในทางการเมือง..ก็เห็นพูดกันถึงการแก้ปัญหา..การพัฒนาคนด้วยศีลธรรม...เป็นต้น

โพสบน 24/07/2017 07:21 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 24 ตอบกระทู้
 • 20887 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน อย่าประมาทในบุคคล
แสดงข้อความที่โพสต์
เอาละ..จะพูดอะไรก็ตามสบายเลยพ่อคุณ.... ผมไปต่อละกัน....

โพสบน 24/07/2017 06:56 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 24 ตอบกระทู้
 • 20887 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ภพ...ของผู้ปฏิบัติธรรม
แสดงข้อความที่โพสต์
เอาละ..ตามสบาย...พ่อคุณ..

โพสบน 24/07/2017 06:53 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 39 ตอบกระทู้
 • 1079 ดู
กระทู้ยอดนิยม (ใหม่) ไอคอน พุทธวัจจนะ
สมัยนี้มีการฮิตเรื่องพุทธวัจจนะ น่าจะมาสนทนากันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
ผมไปว่า.แบบนั้น..ตอนไหนครับ...!!!

โพสบน 23/07/2017 17:28 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 209 ตอบกระทู้
 • 6252 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ภพ...ของผู้ปฏิบัติธรรม
แสดงข้อความที่โพสต์
อโศกะนี้ตลกร้ายนะครับ... ผมบอกว่าผมพผูด..ภพ..เป็นภาษาไทย.. อโศกะก็ว่า...ภพ...นี้ไม่ใช่ภาษาไทย กระผมก็ถามตรงๆว่า..แล้วภพ..ภาษาไทย..เขียนว่ายังงัย? แล้วดูที่อโศกะพูดมาซิครับ.. ตลกร้ายนะครับ...หลอกด่าคนอื่นไปแล้ว..ด้วยคำไม่จริง..พูดจาสับสนไม่อยู่ในร่องในรอย.. ภพ..นี้แหละ..ถือว่าเป็นภาษาไทยได้...เพราะเรายืมคำภาษาสันสกฤติมาใช้...แต่เราไม่เอาคำว่า..ภว..หรือ..ภโว..มาเป็นภาษาไทย...

โพสบน 23/07/2017 16:31 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 39 ตอบกระทู้
 • 1079 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน อย่าประมาทในบุคคล
แสดงข้อความที่โพสต์
ขี้เกียจถอยหลัง...พูดไม่จบ..หรอกครับ... ทำไมจึงคิดว่าเพิ่มขึ้น...?? ผมพูดไปแล้วครับ..ว่า..ผมใช้อะไรเป็นฐานบทสรุปอันนี้.. สิ่งแวดล้อมที่พบด้วยตนเอง..อย่างน้อยๆ..ก็ครอบครัวของผมเองนี้แหละ..ก็หลายสิบชีวิตเข้าไปแล้ว..จากพุทธตามทะเบียนบ้าน...ก็มารักษาศีลเข้าวัดฟังธรรม..หลายๆคนปฏิบัติธรรมกันจริงจังมาก..แล้วครอบครัวคนรู้จักอีกที่เป็นแบบครอบครัวผมก็เยอะ...เวลาไปวัดคนหนุ่มสาวแม้แต่เด็กๆก็เยอะกว่าคนแก่ๆแล้ว... นี้แค่สังคมที่ผมอยู่นะ...ที่อื่นๆก็ไม่น่าจะต่างกันสักเท่าไร... หนุ่มสาวอายุแค่25-30ต้นๆ..หลายๆคน..ตัดสินใจประพฤติพรหมจรรย์มุ่งความพ้นทุกข์กันเลย...มีเยอะกว่าคนแก่เสียอีก.. แต่ไม่ได้บอกว่า..คนดีมีศีลธรรมมากกว่าคนไม่ดีนะครับ...

โพสบน 23/07/2017 16:19 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 24 ตอบกระทู้
 • 20887 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน เคยหลงว่าตนเป็นอริยะ..บ้างมั้ยครับ?
แสดงข้อความที่โพสต์
เพิ่มเติมเพื่อให้เห็นจดมุ่งหมายของคำพูดให้ชัดขึ้น..นะครับ..ว่า.. เพราะญาณรู้ยังไม่เกิด...ยังไม่มี.....กิเลสมันก็คิดวิเคราะห์ แล้วว่า... สังโยชน์ตัวนั้น..ตัวนี้..เราไม่มีแล้ว. :10: :10: :10:

โพสบน 23/07/2017 09:29 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 81 ตอบกระทู้
 • 22768 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน เคยหลงว่าตนเป็นอริยะ..บ้างมั้ยครับ?
แสดงข้อความที่โพสต์
ฐานความหลงของกระผม...ก็มาจากความรวดเร็ว...การรู้ทันจิต..นี้แหละครับผม. . แค่จิตมันกระดิกจะคิด..จะพูด...ก็ทราบว่า..จิตมันกระดิกไปจากอะไร...อะไรเป็นฐานของการกระดิกนั้นๆ.. กระดิกจากฐานของความโลภ..กระดิกจากฐานของความโกรธ...หรือกระดิกจากฐานของความหลง..(ความหลงนี้...คือหลงในกามนะครับ..ยังไม่กล้าบอกว่าหลงจากอวิชชา..เพราะยังไม่เห็นอวิชชา..จริงจริง..) แค่จิตมันกระดิกจากฐานอันใดอันหนึ่ง..เรารู้ทันฐานของอาการการกระดิกนั้น...จิตมันก็ไม่ไปจับผัสสะมาปรุงแต่งต่อเติมไปเป็นอะไรต่อมิอะไร..แล้วละ..จิตที่กระดิกมันก็แค่กระดิก...ไม่มีพลังเดินต่อ...มันก็หายไปตรงที่มันกระดิกนั้นแหละ... ที่มันไม่ปรุงแต่งต่อก็เพราะเราเคยโยนิโสมาก่อน.แล้วละว่า..อะไรเป็นอกุศล..อะไรเป็นกุศล..เราก็ทำตามพระดำรัสที่ว่า..ให้ละอกุศลทั้งหลาย..ทำกุศลให้มากเข้าใว้...รักษาใจให้บริสุทธ์ แล้วจิตมันก็สงบ....เมื่อสงบก็มีความสุข...มีความสุขจากความสงบ...กิเลส(หยาบ)ไม่แสดงตัว...ต้องวงเล็บว่า..(หยาบ)..นะครับ..เพราะตอนหลงนี้มันไม่เห็นหรอก... เมื่อกิเลสยังไม่ได้หมดไป...กิเลสมันก็แฝงอยู่ในสุข..ในสงบ...(ตอนหลง..มันไม่รู้หรอกว่ามีกิเลสแฝง...ถ้ารู้มันก็ไม่หลงหรอกนะครับ)...ทีนี้ก็เริ่มนับตัวกิเลสว่า..กิเลสสังโยชน์ตัวไหนหายไปบ้าง..กิเลสสังโยชน์ตัวไหนยังมีอยู่บ้าง...จะทำกรรมฐานไหนเพื่อฆ่ากิเลสตัวที่เหลือบ้าง...ฆ่ากิเลสตัวไหนแล้วเราจะได้เป็นอะไร...เป็นอริยะบุคคลขั้นไหน..นี้..มันหลง..มันเริ่มนับกิเลสสังโยชน์เข้าแล้ว... เพราะความอยากได้อยากเป็น..มันจึงหันมานับกิเลสสังโยชน์... เพราะญาณรู้ยังไม่เกิด...ยังไม่มี...กิเลสมันก็คิดแล้วว่า..สังโยชน์ตัวนั้น..ตัวนี้..เราไม่มีแล้ว.. กระผมจึงพูดได้ว่า.."ฐานความหลงของกระผม...ก็มาจากความรวดเร็ว...การรู้ทันจิต..นี้แหละครับผม."

โพสบน 23/07/2017 06:58 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 81 ตอบกระทู้
 • 22768 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน อย่าประมาทในบุคคล
แสดงข้อความที่โพสต์
จากสิ่งที่ประสพ...บุคคลแวดล้อมที่พบเห็นได้...เหตุการณ์..ชาวพุทธเพิ่มขึ้น..ก็เริ่มปรากฎให้เห็นแล้ว..(คนไม่ดี..ไม่ดีแบบคาดไม่ถึง...ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน..ในสังคม..อัตราส่วนคนไม่ดีมีมากกว่าคนดี..อยู่แล้วละ..) จากคนปกติไม่สนใจรักษาศีล....ก็เริ่มมารักษาศีล คนที่เริ่มมารักษาศีล...พยายามรักษาศีล....ก็แสดงว่า..เขาเริ่มนับถือพระรัตนตรัยมากขึ้นจากเดิมที่เป็นแค่พุทธตามทะเบียนบ้าน.. หลายๆคนก็เริ่มปลง...เห็นว่า..ทุกคนเกิดมาก็ต้องตาย...ความตายต้องเกิดกับเราเหมือนๆกันทุกคน..หากมัวเมา..สะสม..แต่ของที่เอาไปไม่ได้อย่างเดียว...ก็รู้สึกว่าจะเสียขาติเกิด...ก็หันมาทำบุญฟังธรรม..สนใจที่จะไปปฏิบัติธรรมขึ้นมา.. บางคน...เมื่อมาปฏิบัติธรรมกันแล้ว...มีการเอาจริงเอาจัง...(ไม่เอาจริงก็เยอะ)...มีความรู้สึกตามที่พระพุทธองค์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า...ร่างกายนี้ไม่ใช่เรา..เราไม่ใช่ร่างกายนี้...(ความรู้สึกตรงนี้..จะเป็นสัญญา..หรือจะเป็นปัญญา..ก็เป็นเรื่องของเขา..นะครับ)..จากเดิม..มีแค่หลักสิบ...ทุกวันนี้..มีหลักร้อย..หลักหลายร้อย.กันแล้ว....และการใช้ชีวิตของพวกเขาเหล่านี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะ...ประพฤติพรหมจรรย์กันเดือนละ 30 วัน...ปีละ 12 เดือน...คนมาใหม่..อายุก็ไม่มาก...แต่ทำจริงทำจังแซงคนเก่าๆ..มีเยอะ... นี้..ที่เจอตามแหล่งปฏิบัติธรรม..นะครับ...ยังไม่รวม..คนที่มาทำบุญในวันสำคัญๆ...คนหนุ่มสาว..เด็กเล็กๆ...มาทำบุญฟังธรรม...มากกว่าผู้สูงอายุกันแล้ว... เห็นแล้วก็ปลื่มใจ..ครับ... คนดีเพิ่มขึ้น..แต่ไม่ได้หมายความว่าคนไม่ดีลดลง..นะครับ...คนไม่ดีไม่มีศีลธรรม..ก็เยอะขึ้น....เห็นคนไม่ดีไม่มีศีลธรรม...เห็นแล้วก็ให้นึกพระธรรมคำสั่งสอน...นะครับ...อย่าไปเศร้าใจ...นึกเสียว่า..ดอกบัวล้วนเกิดจากโคลนตม...พุทธะผู้รู้ก็เกิดจากคนที่ไม่รู้นี้แหละ...เมื่อใดกาลใดที่เขาเชื่อในพระธรรมคำสอน..เมื่อนั้นเขาย่อมมีโอกาสเป็นคนดีได้..เสมอ

โพสบน 23/07/2017 05:54 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 24 ตอบกระทู้
 • 20887 ดู
กระทู้ยอดนิยม (ใหม่) ไอคอน พุทธวัจจนะ
สมัยนี้มีการฮิตเรื่องพุทธวัจจนะ น่าจะมาสนทนากันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
จะว่าผมโง่..ไม่มีปัญญา..อะไรก็ว่าไปเถอะ...ผมไม่เดือดร้อนหรอก... เพราะ..หากมองอย่างยุติธรรมแล้ว..ผมก็โง่จริงจริงนั้นแหละ...เพราะถ้าฉลาดจริง..มีปัญญาจริง..ก็คงหมดกิเลสพ้นจากทุกข์ทั้งหลาย..ไปแล้วละ..ที่ยังไม่หมด..ก็เพราะยังโง่อยู่..ไม่ได้พูดประชด...อันนี้ยอมรับ แต่ดูว่าผมโง่..โง่..อย่างนี้...ก็ดูออกละว้า...ตลอดสิบปีที่คุยกันมานี้...คนที่คุยว่าถึง...ยังไม่มีช่วงไหนที่บ่งบอกอาการเข้าถึงญาณ..ที่ชื่อว่า..สังขารุเบกขาญาณ..เลยสักที..(พูดไปจะหาว่าใจร้ายไม่ให้กำลังใจซะนี้..พูดความจริงเพื่อกระตุ้นเตือน) ไม่ต้องพูดถึง..ปัจจเวกขนญาณ..สองสามขณะ..หรอกนะ...นั้นยิ่งหลงใหญ่...สังขารุฯ..ยังไม่ถึงจริง..ปัจจเวกก็หลงใหญ่นะซี.. แนะนำ... ใจเย็น.ๆ...อย่าอยากเป็นอยากได้เกินไป....อย่าคิดว่าเราได้เป็นอะไรแล้ว...ซึมซับความรู้สึกในญาณแต่ละลำดับให้ช่ำปอด..สะสม...มันจะไต่ตามลำดับไปเอง...ไม่ต้องเร่ง...(หากดูจิตทันจะเห็นภพ..ความอยากของตัวเอง..ที่ทำให้เร่งทำนั้นทำนี้)..แล้วก็.ไม่ต้องมาทำเป็นปัจจเวก..คิดทบทวน..ว่านี้ญาณอะไร..เป็นอะไรไปแล้วบ้าง...ไม่ต้องคิด..แล้วผลมันจะแสดงออกมาในชีวิตประจำวันของมันเอง...พูดพูด..พิมพ์พิมพ์..ในลานธรรม...กว่าสิบปี..มันจะแสดงออกมาเอง....

โพสบน 22/07/2017 06:10 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 209 ตอบกระทู้
 • 6252 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ภพ...ของผู้ปฏิบัติธรรม
แสดงข้อความที่โพสต์
งั้นบอกผมหน่อยซิ..คุณอโศกะ....ภพ..หากเป็นภาษาไทย..เขาเรียกหรือพูดว่าอะไร?

โพสบน 22/07/2017 05:46 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 39 ตอบกระทู้
 • 1079 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน เคยหลงว่าตนเป็นอริยะ..บ้างมั้ยครับ?
แสดงข้อความที่โพสต์
ยังสงสัยนิดเดียวว่า ไอ้ฟ่อๆ ที่ว่า กับ ฝ่อ ของต่อมสร้างอสุจิมันจะใช่อันเดียวกันหรือเปล่า หรือทำพิมพ์ผิดมาเพื่อพรางอะไรๆที่เป็นอยู่จริงๆไว้ :05: :95: อโศกะ..นี้มีปัญหาในการอ่านหนังสือ..นะ..จับใจความไม่ถูก...อยู่เรื่อย... ก็บอกอยู่โทนโถ่..ว่า.. ขออนุญาติเอาข้อความเก่าจากกระทู้...การเจริญสติปัฏฐานตามลำดับญาณ... http://larndham.org/index.php?/topic/44438-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%B2/page__st__20 ส่วนเรื่องที่กลัวว่าจะเป็นการผิดศีล....นั้น...อย่างนี้นะ...ไม่ว่าผมจะทำท่าไหนก็ไม่ผิดศีลหรอก..อิอิ ขอแสดงความคิดในเรื่องศีลนิดหน่อยว่า.. .ถ้ายังอาการเกรงกลัว...วิตก..คิดวิเคราะห์...ทำอย่างนั้นจะผิดศีลมั้ย..ทำอย่างนี้จะผิดศีลมั้ย...นี้ท่านอยู่ในขั้นเพียรรักษาศีลอยู่...ครับผม :10: :10: แต่ก็ไม่ใช่กล้าบ้าบิ่น...พระองค์ท่านบัญญัติใว้ชัดเจนแล้ว..เช่น..เสพเมถุนเป็นปาราชิก...ตนทำไปแล้วก็ยังคิดเข้าข้างตัวเอง..ว่าไม่ผิด...โดยอ้างว่าตนยังเข้าฌาณได้อยู่..เหมือนเจ้าสำนักดังวัดหลายแยก..นั้น.. :08: :08: :08: เรื่องพิมพ์ผิด...ก็คือพิมพ์ผิดครับ....ไม่เล่นลิ้นเผื่อทางหนีทีไล่เป็นศรีธนญชัย

โพสบน 22/07/2017 05:42 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 81 ตอบกระทู้
 • 22768 ดู
กระทู้ยอดนิยม (ใหม่) ไอคอน พุทธวัจจนะ
สมัยนี้มีการฮิตเรื่องพุทธวัจจนะ น่าจะมาสนทนากันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
ชี้ธรรมให้เห็น......คนพาลมักคิดว่าถูกตำนิ..เสมอเลย.. ส่วนเรื่องโจทย์ตน...กระผมทำเสมอๆ..ครับ... กระทู้..ภพ..ของผู้ปฏิบัติธรรม...นั้นละเรื่องของผม... เพียงแต่...พูดจาธรรมดา..ธรรมดา...คล้ายๆเป็นเรื่องทั่วไป...เท่านั้น... ไหนว่าชอบธรรมจากใจ... แค่ไม่มีพูดคำบาลีคำ...อย่างอโศกะจับอะไรไม่รู้แล้วยัดเยียดว่าเป็นสังขารุเบกขาญาณ...นั้นนะ พูดคำ..บาลีคำ..กลัวเขาหาว่าไม่เป็นธรรมะ...อย่างนั้นผมไม่ทำ 555...ขำดี

โพสบน 21/07/2017 16:27 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 209 ตอบกระทู้
 • 6252 ดู
กระทู้ยอดนิยม (ใหม่) ไอคอน พุทธวัจจนะ
สมัยนี้มีการฮิตเรื่องพุทธวัจจนะ น่าจะมาสนทนากันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
เรื่องภพ ...ที่ผมตั้งกระทู้ไป....ไม่ได้มาจากการอ่านหนังสือ..ครับ ดู..แล้วน่าจะรู้นะ.. ก็งี้แหละ..คนไม่มีเซ็นต์..ญาณไม่เกิด..เลยขาดซิกเซ็นต์..เดาก็เดาผิด... อิอิ..

โพสบน 21/07/2017 16:25 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 209 ตอบกระทู้
 • 6252 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน เคยหลงว่าตนเป็นอริยะ..บ้างมั้ยครับ?
แสดงข้อความที่โพสต์
แฮ่ม...พูดมาได้.."กบเคยได้รู้หรือยังเรื่องอย่างนี้" ผมเคยพูดไปแล้ว..ครับ..ในกระทู้..จิตเป็นนายฯ.. ประสพมากับตัวแล้วครับ.ไอ้ฟ่อๆ..นั้นนะ...ยังมีอย่างอื่นอีกเยอะ.....นี้ขนาดอยู่ในขั้นหลงนะ...แต่ก็สามารถสรุปได้ว่า...จิตมีผลต่อร่างกาย นี้แหละครับ..ที่ผมตั้ง.กระทู้.....จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว..จริงหรือ?

โพสบน 21/07/2017 15:15 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 81 ตอบกระทู้
 • 22768 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ภพ...ของผู้ปฏิบัติธรรม
แสดงข้อความที่โพสต์
อนารถใจ...ครับ บางที..กระผมก็รำคาญ...ภพ...ที่ตัวเองติดอยู่...บ่อยนะ เห็น..ก็เห็นอยู่..ว่า..บางภพ...เป็นปัญหาสำหรับความก้าวไปข้างหน้าในธรรมของตน...ก็ค่อยๆ...แกะไปเรื่อยๆ...ช้าหน่อย..ก็เรามันฆราวาส..เหมือนไม้แช่น้ำ...จะให้ติดไฟพรึบพรับลุกโชติช่วงเลย..คงไม่ใช่ฐานะของเรา..อิอิ...

โพสบน 21/07/2017 13:22 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 39 ตอบกระทู้
 • 1079 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ภพ...ของผู้ปฏิบัติธรรม
แสดงข้อความที่โพสต์
ผมพูดภาษาไทย..นะ....ไม่ได้พูดภาษาบาลี... อโศกะจะพูดภาษาบาลี..ใช่มั้ย?....อย่างให้ผมเห็นว่าอโศกะพูดคำว่า..ภพ..นะ.. พูดไปเลยนะ..ภวะ..ภโว..นั้นนะ.. อีโถ่....ทำมาเป็นสำบัดสำนวนไม่เข้าเรื่อง..เลยพ่อคุณ.. เขาพูดภาษาไทยกัน....ดันมาเล่นลิ้นด้วยบาลี... มิน่า...จึงมีสำนวน..เลี่ยงบาลี...

โพสบน 21/07/2017 13:15 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 39 ตอบกระทู้
 • 1079 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน เรียนเชิญทุกท่านแชร์ผลที่ได้จากการปฏิบัติดีขึ้นยังไงครับ
เพื่อสร้างเสริมศัทธาของเพื่อนๆให้เจริญยิ่งขึ้นช่วยกันครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
อยากลอง..อดอาหารทั้งวัน..ดื่มแค่น้ำ... สงสัยชาติก่อน..เกิดในศาสนาอื่นมา...ติดอุปนิสัยเก่ามา...ชาตินี้เลย..อยากอดอาหารดู :10: :10: :10: ในกาลก่อน..เจ้าชายสิทธัตถะ...หาทางหมดกิเลส...ก็ลองทำนั้นทำนี้ทรมานร่างกายเพื่อหาทางหมดกิเลส...ลองผิดเพราะไม่มีคนสอนว่าทางหมดกิเลสต้องทำอย่างไร แต่..เราชาวพุทธ...รู้ทางนั้นแล้วเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ท่าน..พบแล้ว..แล้วเอามาสอน..คำสอนก็ยังอยู่ครบ.. แล้วอดอาหารได้มั้ย?... กระผมก็ว่า..ได้นะ..แต่ต้องทำเพื่อ..ให้การปฏิบัติธรรมคล่องตัวขึ้น. (ตามสภาวะของตนขณะนั้นนั้น)..เช่น.ปกติก็ถือศีล5...แต่พอถือศีล 8..แล้วรู้สึกว่าการปฏิบัติคล่องตัวขึ้น.หรือ..กินอาหารมากทำให้ทำสมาธิลำบาก...ลดอาหารลงแล้วทำให้ตนเข้าสมาธิได้ง่าย......เป็นต้น..อย่างนี้..การลดอาหารหรืออดอาหาร...ก็เป็นการปฏิบัติธรรม..เป็นสายกลางของของตนในขณะนั้นนั้น..ได้ แต่ถ้าอยากทำ..เพราะอยากทำ...อยากฝึกทำสิ่งที่คนอื่นทำได้ยาก...ขาดเหตุขาดผล..ไม่มีเหตุผลทางธรรมที่ถูกต้อง...การปฏิบัตินั้นนั้น...ไม่ว่าจะเป็นการอดอาหาร...การถือศีล 8...ก็เป็นไปตามอำนาจกิเลส..ไม่ใช่การปฏิบัติธรรม...ไม่เป็นไปในทางสายกลาง... :99: :99: :99:

โพสบน 21/07/2017 06:28 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ sssboun ไอคอน
 • 45 ตอบกระทู้
 • 1671 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ภพ...ของผู้ปฏิบัติธรรม
แสดงข้อความที่โพสต์
ภพ... คำคำนี้...ผมว่าใครเห็นย่อมเข้าใจว่า...หมายถึงอะไร.. แถม....ความเห็นต่างๆ..ที่โพสต์ก็ไปในแนวทางนั้น.. ท่านอื่นอ่านแล้วเข้าก็เข้าใจได้..ว่า..หมายถึง..อะไร แล้วมาดูอโศกะ...ที่ปกติมักจากชอบพูด..ธรรมะออกจากใจ...ไม่ชอบติดตำรา..ไม่ติดในบัญญัติ กลับมาเล่นลิ้น...คำแปล..ตามบัญญัติ.. :10: :10: :10: ก็ถ้า..ภพ...ภาวะ..มันเท่ากัน...ทำไมไม่เขียนว่า..ปุริสภพ...อิตถีภพ..สมณะภพ...ไปเลยละท่านอโศกะ.. อโศกะบอกหน่อยซิ....ทำไม่เขียนอย่างว่าไปเลย... แล้วในปฏิจจสมุปบาท..อโศกะ..ก็เขียนไปเลย..ว่า..อุปาทานเป็นปัจจัย..ภาวะจึงมี ในเมื่ออโศกะบอกว่า....ภพ..ภาวะ....มันเป็นอันเดียวกัน ปัดโถ่...

โพสบน 21/07/2017 06:05 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 39 ตอบกระทู้
 • 1079 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน วิเคราะห์และสรุปธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอน แบบลูกทุ่ง
เราได้ฟังได้ศึกษาธรรมะแบบลูกกรุงกันมานานลองฟังแบบลูกทุ่งกันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
เป็นกระทู้หาพระสูตร..ไปแล้ว.. อิอิ..

โพสบน 20/07/2017 21:12 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 108 ตอบกระทู้
 • 15196 ดู
กระทู้ยอดนิยม (ใหม่) ไอคอน พุทธวัจจนะ
สมัยนี้มีการฮิตเรื่องพุทธวัจจนะ น่าจะมาสนทนากันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
จะสัจจธรรม..ตรงไหน...คำแปล..แถมแปลก็ไม่ตรง.. แม้เจตนาดี...แต่เราก็ต้องรู้นะว่ามันไม่ได้แปลอย่างนั้น.. แต่อโศกะ..ยังจะยึดมาตีความ..เพราะตนมี..นิ่ง..สังเกต..รู้..เป็นภพ..จึงชอบโดยไม่รู้ตัว..ไม่รู้ว่าชอบเพราะภพตน กระทู้ครั้งกระโน้น..อโศกะก็หลงในการแปลอย่างนั้น..มาแล้ว ครั้งนี้..อโศกะก็ยังเห็นเหมือนเดิมอีก... แล้วจะไม่ให้ผมว่า..ไม่พัฒนา..ได้ยังงัย..ละ อิอิ..

โพสบน 20/07/2017 21:05 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 209 ตอบกระทู้
 • 6252 ดู
กระทู้ยอดนิยม (ใหม่) ไอคอน พุทธวัจจนะ
สมัยนี้มีการฮิตเรื่องพุทธวัจจนะ น่าจะมาสนทนากันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
คนหลง..แถมยังหลงอยู่...อยู่ในภพหลง...หลงภพ...จะออกจากทุกข์ได้ยังงัย..ยังหลงอยู่..นี้นะ ฝันกลางวัน..ฝันถึงดอกไม้หอม...ดีดี.. :99: :99: :99:

โพสบน 20/07/2017 20:56 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 209 ตอบกระทู้
 • 6252 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ภพ...ของผู้ปฏิบัติธรรม
แสดงข้อความที่โพสต์
:99: ภพ หรือ ภาวะ มีได้กับทั้งร่างกายและจิตใจครับ คุณกบ ตัวอย่าง อิตถีภาวะ ปุริสภาวะ ......มีกับกาย ทุกขภาวะ สุขภาวะ.....มีกับใจ ดังนั้นหากยังมีชีวิตอยู่จึงยังไม่พ้นจากภาวะ ทั้งปุถุชนและอริยชน :85: ภพมีในกาย...ก็ไปอยู่ตามภพตัวเองซะเถอะครับ... คงคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วละ..

โพสบน 20/07/2017 20:52 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 39 ตอบกระทู้
 • 1079 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ภพ...ของผู้ปฏิบัติธรรม
แสดงข้อความที่โพสต์
อโศกะก็ยังไม่ตอบกระผมเลย... คาอยู่.....แล้วผมจะตอบอโศกะได้งัยละ...ผมก็ไปต่อไม่ได้.นะซี

โพสบน 20/07/2017 08:07 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 39 ตอบกระทู้
 • 1079 ดู
กระทู้ยอดนิยม (ใหม่) ไอคอน พุทธวัจจนะ
สมัยนี้มีการฮิตเรื่องพุทธวัจจนะ น่าจะมาสนทนากันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
คิดใว้แล้ว...ว่า.อโศกะจะพูดแนวนี้.. :10: :10: :10: ธรรมเพื่อความหลุดพ้น..นั้นนะ...ไม่เปลี่ยนหรอก.. แต่ธรรม(สิ่งที่เกิด)ที่ทำให้หลง...ก็ควรจะเปลี่ยนมาเป็นธรรมเพื่อความหลุดพ้นนะ.. หรือว่า..จะไม่เปลี่ยน...อยากเวียนว่ายตายเกิดต่อต่อไป.. :10: :10: :10:

โพสบน 20/07/2017 08:05 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 209 ตอบกระทู้
 • 6252 ดู
ล๊อคกระทู้ ไอคอน การเจริญสติปัฏฐานตามลำดับญาณ
แสดงข้อความที่โพสต์
ทำไมถึงน่าเป็นห่วง..นะหรือ? โพธิปักขิยธรรม37...จะทำไปเพื่ออะไร?...ก็มันดับไปเองอยู่แล้ว... :08: :08: :08: สั้นๆ..นะ สองคำ..คือ..มิจฉาญาณ..กับ...สัมมาญาณ มิจฉาญาณ..ไม่ต้องไปสร้างใหม่...ของเก่าแก่..สะสมมายาวนาน...มันทำงานของมันอยู่แล้ว..ปรุงแต่ง..เป็นภพเป็นชาติมาไม่รู้เท่าไร...ทุกการปรุงแต่งเกิดจากมิจฉาญาณ.(..ถ้าจะเทียบกับคำทางวิทยาศาสตร..ก็น่าจะคล้ายๆกับ...คำว่า..สัณชาติญาณ...ของสัตว์โลก..ที่นักวิทยาศาสตร์บัญญัติใว้) เพราะ..เราไม่ต้องการเป็นแบบเดิมๆ..คือเวียนว่ายตายเกิดในวัฎฎะสงสาร...นี้แหละ..จึงต้องมาหาทาง..คือ..มรรค โพธิปักขิยธรรม ทั้ง37...คือมรรคาที่ว่า..เพื่ออะไรนะหรือ?...ก็เพื่อสัมมาญาณ.. สัมมาญาณ..เพื่ออะไรนะหรือ?...ก็เพื่ออาสวักขยญาณอันเป็นที่สุด... เมื่ออาสวะสิ้น...ญาณรู้ว่าสิ้นอาสวะแล้ว ในช่วงก่อนอาสวักขยญาณเกิด...คำว่ามรรค..คือ..ยังต้องกระทำอยู่... อย่าง..ในสัมมัปปธาน 4 มี สังวรปทาน...

โพสบน 20/07/2017 07:59 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ ngodngam ไอคอน
 • 41 ตอบกระทู้
 • 1353 ดู
ล๊อคกระทู้ ไอคอน การเจริญสติปัฏฐานตามลำดับญาณ
แสดงข้อความที่โพสต์
อาการน่าเป็นห่วง

โพสบน 20/07/2017 04:45 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ ngodngam ไอคอน
 • 41 ตอบกระทู้
 • 1353 ดู
กระทู้ยอดนิยม (ใหม่) ไอคอน พุทธวัจจนะ
สมัยนี้มีการฮิตเรื่องพุทธวัจจนะ น่าจะมาสนทนากันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
แปลหนังสือธรรมะ..!! แปลจากภาษาอะไรเป็นภาษาอะไรหรือครับ? ที่เถียงกับอโศกะเพราะรัก..นะครับ..ไม่ได้เกลียดเลย :10: :10: :10: อย่างไรก็ขออนุโมทนาสาธุุ....กับงานที่ทำเพื่อพระศาสนา..นะครับ :09: :09: :09: :09:

โพสบน 20/07/2017 04:26 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 209 ตอบกระทู้
 • 6252 ดู
ล๊อคกระทู้ ไอคอน การเจริญสติปัฏฐานตามลำดับญาณ
แสดงข้อความที่โพสต์
ที่ใช้คำว่าปล่อย...เพราะผู้ปฏิบัติ..เห็นอาการที่จิตกำลังทะยานไปจับอารมณ์ที่ผัสสะมาปรุงต่อ...นะซิครับ อย่างที่ยกตัวอย่างมา..คือ..โทสะ.. ที่จริง..โทสะ....มันก็ผ่านการปรุงผัสสะมาก่อนแล้ว..จึงเกิด..โทสะ..หากทันผัสสะแรก...เวทนาไม่ชอบเกิด...มันจะปรุงต่อเป็นโทสะ...ผู้ปฏิบัติเห็นทัน..(ในขั้นฝึกปฏิบัตินะยังไม่เป็นญาณ)..สัมปชัญญะเกิด..ก็ระงับการปรุงแต่งทัน... แม้เมื่อโทสะเกิดขึ้นมาแล้ว(เนื่องจากไม่ทันผัสสะแรก)..จิตมันก็จะปรุงแต่งต่อ...อีก...ผู้ปฏิบัติมาเห็นทันขั้นโทสะเกิดแล้ว...(ขั้นฝึก)..สัมปชัญญะเกิด....ปล่อยมันไปไม่จับมาปรุง... อันนี้ผู้ปฏิบัติจึงใช้คำว่า.".ปล่อย..". บ่งบอกอาการ...ไม่ปรุงแต่งต่อ..นะครับ เทพนิยาย..เกินไปครับ เห็นบ่อย....บางคนพูดถึงว่า...เกิดดับเป็นล้านครั้งในวินาที..ไม่รู้เห็นเองหรือไปจำจำคนอื่นมาพูด..ก็ไม่รู้..ถ้า.แค่สมาธิธรรมดายังกะพร่องกะแพร่ง...การไปเห็นอาการเกิดดับล้านครั้งในวินาที..ท่าจะเกินฐานะผู้พูด.. ผมจึงว่า..เทพนิยาย...เป็นจิตนาการ..ครับ เมื่อมีจิตนาการเป็นภพ..การปฏิบัติก็เลยเป็นวิปัสสนึก..ไปเลย

โพสบน 19/07/2017 21:21 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ ngodngam ไอคอน
 • 41 ตอบกระทู้
 • 1353 ดู
ล๊อคกระทู้ ไอคอน การเจริญสติปัฏฐานตามลำดับญาณ
แสดงข้อความที่โพสต์
สมัยโน้น..สมัยที่ผมหลง....ก็เพราะ..สมัยนั้น...ผมปล่อย..ได้เร็ว...นี้แหละ...(ของคนอื่นไม่ทราบนะครับ) ปล่อยนี้...ไม่ได้ปล่อยเฉยๆ..นะ..มันรู้แล้วปล่อย...เช่น..เห็นสาวเซ็กซี่...มันรู้..คำว่า"ของเน่าทั้งนั้น"..นี้มันผุดได้เร็วเชียวแหละ..ผิวสาวขาวๆก็กลายเป็นเขียว..ช้ำเลือดช้ำหนอง..น่าขยะแขยงชะมัด..รู้แล้วก็ปล่อย..เร็วมาก..กามไม่ทันกระดิกเลย...สบายมาก...โกรธก็รู้ได้เร็วแต่ยังช้ากว่ากาม ...นี้แหละเหตุที่ผมหลง...หลงว่ากำลังอยู่ในอนาคามีมรรค...คิดดูซิ..หลงใหญ่มั้ยละ..อิอิ จากประสบการณ์หลงครั้งกระโน้น...ทำให้ผมสรุปว่า..สมถะก็มีปัญญา...ไม่ใช่ไม่มีเลย..ที่น่าเจ็บใจก็คือ..ปัญญาของสมถะก็มาจากการทำวิปัสสนานี้แหละ...ไม่ได้เป็นการกดข่มทื่อๆอย่างที่คนไม่เคยหลงเข้าใจกัน...

โพสบน 19/07/2017 16:09 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ ngodngam ไอคอน
 • 41 ตอบกระทู้
 • 1353 ดู
กระทู้ยอดนิยม (ใหม่) ไอคอน พุทธวัจจนะ
สมัยนี้มีการฮิตเรื่องพุทธวัจจนะ น่าจะมาสนทนากันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
อันเก่าๆ กลับไปอ่านดูแล้ว...ครับ อิอิ...ยังเหมือนเดิม... ไม่พัฒนา....เล้ย.. :10: :10: :10:

โพสบน 19/07/2017 10:15 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 209 ตอบกระทู้
 • 6252 ดู
กระทู้ยอดนิยม (ใหม่) ไอคอน พุทธวัจจนะ
สมัยนี้มีการฮิตเรื่องพุทธวัจจนะ น่าจะมาสนทนากันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
นี้แค่ด่านแรก...เอง..

โพสบน 19/07/2017 07:22 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 209 ตอบกระทู้
 • 6252 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ภพ...ของผู้ปฏิบัติธรรม
แสดงข้อความที่โพสต์
อโศกะ..เข้าใจ..ว่า..ภพ...มีกับ..จิตใจ..หรือ...มีกับร่างกาย..ละ? :10: :10: :10:

โพสบน 19/07/2017 07:21 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 39 ตอบกระทู้
 • 1079 ดู
กระทู้ยอดนิยม (ใหม่) ไอคอน พุทธวัจจนะ
สมัยนี้มีการฮิตเรื่องพุทธวัจจนะ น่าจะมาสนทนากันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
นี้ก็ใช่..คือ...เราแปลกันเกิน ธรรมคุณ...คือ..คุณสมบัติ..คุณลักษณะของพระธรรม... การไปแปลว่า.."เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตัวเอง"....คำแปลนี้...เป็นคำสอนให้คนปฏิบัติ..แม้เป็นความหวังดีของผู้แปล...แต่ไม่ใช่...คุณลักษณะของพระธรรม..ครับ ถ้าจะแปล...ที่บอกคุณลักษณะของพระธรรม..ควรจะแปลว่า..."เป็นสิ่งที่เห็นได้"..(หมายความว่า..มีอยู่..มีอยู่แล้ว) ...จะเห็นว่า..มีการเน้นอีกตามมาด้วยคำว่า..อะกาลิโก ก็ควรแปลว่า..ไม่ขึ้นกับกาลเวลา...หรือไม่จำกัดกาล ...แต่ที่แปลกันว่า..เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล ก็ไม่เสียหายและยังเป็นการขยายคุณลักษณะของพระธรรมให้ชัดเจนขึ้น..เท่านั้น..

โพสบน 19/07/2017 07:16 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 209 ตอบกระทู้
 • 6252 ดู
กระทู้ยอดนิยม (ใหม่) ไอคอน พุทธวัจจนะ
สมัยนี้มีการฮิตเรื่องพุทธวัจจนะ น่าจะมาสนทนากันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
เพราะอะไรนะรึ?.. ก็เพราะ...อาจมีคนอาศัยคำแปลนี้...มาโยงกับคติความเชื่อของตน..งัยละครับ :10: :10: :10:

โพสบน 19/07/2017 06:59 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 209 ตอบกระทู้
 • 6252 ดู
กระทู้ยอดนิยม (ใหม่) ไอคอน พุทธวัจจนะ
สมัยนี้มีการฮิตเรื่องพุทธวัจจนะ น่าจะมาสนทนากันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
อโศกะเรียนเชิญ....ให้มาพิจารณา..เอง...ไม่ใช่หรือครับ.. กระผม..ก็มาแ้วนี้งัย...พร้อมกับถามให้คิดว่า...คำแปลนั้นนะ..ถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างไร.. นี้แค่ด่านแรกเองนะ... :10: :10: :10:

โพสบน 19/07/2017 06:57 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 209 ตอบกระทู้
 • 6252 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ภพ...ของผู้ปฏิบัติธรรม
แสดงข้อความที่โพสต์
กระผมก็บอกตรงๆ..แล้วนี้ครับ.. ตามลำดับ..ครับ..

โพสบน 19/07/2017 06:43 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 39 ตอบกระทู้
 • 1079 ดู
กระทู้ยอดนิยม (ใหม่) ไอคอน พุทธวัจจนะ
สมัยนี้มีการฮิตเรื่องพุทธวัจจนะ น่าจะมาสนทนากันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
ภาวิโต ..เป็นบาลี เธอจงตามเฝ้าสังเกต พิจารณา ....เป็นคำที่แปลจากบาลี... บาลีสั้นๆแค่...ภาวิโต...งั้ยแปลซะยืดยาวได้... :10: :10: :10: ..ใครแปล..ละ?...เธอจงตามเฝ้า..สังเกต..พิจารณา.. ทำไมไม่แปลสั้นๆ..ว่า...ภาวนา.....หรือไม่ก็....จงภาวนา...ละ :99: :99: :99:

โพสบน 19/07/2017 06:31 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 209 ตอบกระทู้
 • 6252 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน เรียนเชิญทุกท่านแชร์ผลที่ได้จากการปฏิบัติดีขึ้นยังไงครับ
เพื่อสร้างเสริมศัทธาของเพื่อนๆให้เจริญยิ่งขึ้นช่วยกันครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
:10: :10: :10:

โพสบน 19/07/2017 06:26 โดย กบนอกกะลา

ชีวิตกับธรรมะ sssboun ไอคอน
 • 45 ตอบกระทู้
 • 1671 ดู

 • (10 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • สุดท้าย »