ลานธรรมเสวนา: ทั้งหมด ตอบ โดย mahatep

เข้าไปดูเนื้อหา

ทั้งหมด ตอบ โดย mahatep

มี 213 ตอบ โดย mahatep


 • (5 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • สุดท้าย »
 1. Forums
 2. ปฏิทินกิจกรรมลานธรรม
  กระทู้ กระดาน เริ่มโดย สถิติ ข้อมูลที่ตอบล่าสุด
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญ โครงการน้ำดื่มสะอาด วัดและโรงเรียน ปลายปี ๒๕๖๐
โครงการต่อเนื่องเพื่อพระภิกษุสามเณรและนักเรียนมีน้ำดื่มสะอาด
แสดงข้อความที่โพสต์
คุณ อำพัน เอี่ยมสถาพร ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๒๐๐ บาท (เดินทางวันที13 สค. โดยสวัสดิภาพนะค่ะ) สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ อายุ วัณโณ สุขัง พลัง :09: :09: :09:

โพสบน 15/08/2017 02:34 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 27 ตอบกระทู้
 • 206 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญ โครงการน้ำดื่มสะอาด วัดและโรงเรียน ปลายปี ๒๕๖๐
โครงการต่อเนื่องเพื่อพระภิกษุสามเณรและนักเรียนมีน้ำดื่มสะอาด
แสดงข้อความที่โพสต์
วันอาทิตย์ เช้า เดินทางมาถึง โรงเรียนพระปริยัติวัดโพธิ์ศรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เป็นวัดแรก ของวันนี้ ถวายการติดตั้งเครื่องกรองน้ำใหม่ เพื่อใช้ทดแทนเครื่องเดิมที่ใช้มานาน ๖ ปี ที่วัดได้เปลี่ยนจากน้ำปะปามาใช้น้ำบาดาล เครื่องที่มีอยู่ไม่สามารถใช้กรองน้ำบาดาลได้ พระอาจารย์ครูใหญ่ มารับเครื่องก่อนออกเดินทาง ไปรับกิจนิมนต์นอกวัดครับ อนุโมทนาบุญ ทุกๆท่านครับ :09: :09: :09: :09: :09: https://archive.org/download/IMG3970_201708/IMG_3970.jpg https://archive.org/download/IMG3999/IMG_3995.jpg https://archive.org/download/IMG3999/IMG_4004.jpg https://archive.org/download/IMG3970_201708/IMG_3974.jpg

โพสบน 14/08/2017 21:49 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 27 ตอบกระทู้
 • 206 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญ โครงการน้ำดื่มสะอาด วัดและโรงเรียน ปลายปี ๒๕๖๐
โครงการต่อเนื่องเพื่อพระภิกษุสามเณรและนักเรียนมีน้ำดื่มสะอาด
แสดงข้อความที่โพสต์
วันนี้ วันแม่ มีเจ้าภาพร่วมบุญ 2,000 บาท และ เจ้าภาพ ทุกวันวันละ 1 บาท สาธุ สาธุ...

โพสบน 12/08/2017 12:08 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 27 ตอบกระทู้
 • 206 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญ โครงการน้ำดื่มสะอาด วัดและโรงเรียน ปลายปี ๒๕๖๐
โครงการต่อเนื่องเพื่อพระภิกษุสามเณรและนักเรียนมีน้ำดื่มสะอาด
แสดงข้อความที่โพสต์
วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ สิงหาคม นี้ นัดพระอาจารย์ ครูใหญ่ ๑.โรงเรียนปริยัติวัดโพธิ์ศรี เดินทางไป ซ่อมบำรุงตรวจเช็คอุปกรณ์ ๒.ติดตั้งเครื่องกรอง ที่ รร.ปริยัติพิพิธสุตคุณานุสรณ์...

โพสบน 10/08/2017 12:13 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 27 ตอบกระทู้
 • 206 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญ โครงการน้ำดื่มสะอาด วัดและโรงเรียน ปลายปี ๒๕๖๐
โครงการต่อเนื่องเพื่อพระภิกษุสามเณรและนักเรียนมีน้ำดื่มสะอาด
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/IMG4395/IMG_4395.jpg โครงการต่อไป เปลี่ยนไส้กรอง ตรวจสอบล้างระบบ ซ่อมบำรุง เครื่องกรองน้ำดื่ม โรงเรียนพระปริยัติธรรม ของสามเณรน้อย ๑.วัดพระนอน(โรงเรียนพระปริยัติพิพิธสุตคุณานุสรณ์) ๒.วัดการ้อง(โรงเรียนพระปริยัติธรรมสังฆรักษ์วิทยา) ๓.วัดโพธิศรี(โรงเรียนพระปริยุติวัดโพธิ์ศรี) ๔.โรงเรียนเทศบาลทับยา (วัดสุทธาวาส) อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี กำลังทะยอยจัดซื้ออุปกรณ์ กำหนดเดินทาง วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ครับ :09: :09: :09: :09: :09:

โพสบน 06/08/2017 17:19 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 27 ตอบกระทู้
 • 206 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
[color="#008000"] เนื่องจากกระทู้นี้ เปิดดูภาพย้อนหลัง ไม่ได้ ขอเชิญทุกๆท่าน ติดตามความคืบหน้าได้ที่ ขอเชิญร่วมบุญ โครงการน้ำดื่มสะอาด วัดและโรงเรียน ปลายปี ๒๕๖๐ คลิ๊ก...

โพสบน 06/08/2017 16:31 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 54687 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/Clip2_201708/Clip_2.jpg วันนี้คุณ กันดิศ สิทธิชัย นงนภัส ครรชิตาวรกุล ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑๐,๐๐๐.๙๙ บาท และท่านเจ้าภาพทำบุญทุกวัน ๑ บาท สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ อายุ วัณโณ สุขัง พลัง อนุโมทามิ :09: :09: :09:

โพสบน 06/08/2017 15:26 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 54687 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
https://archive.org/download/mahatep_hotmail_1338_201708/1338.jpg เมื่อวานมีเจ้าภาพร่วมบุญ ๒,๐๐๐ บาท และเจ้าภาพทุกวัน วันละ ๑ บาท อนุโมทนาบุญทุกๆท่านครับ อายุ วัณโณ สุขัง พลัง :09: :09: :09:

โพสบน 06/08/2017 07:15 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 54687 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
[color="#800080"]ขออนุญาต ตั้งกระทู้ใหม่ นะครับ เนื่องจาก ภาพในกระทู้นี้โหลดไม่ขึ้น ครับ โปรดติดตามความคืบหน้าที่กระทู้ใหม่ครับ ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวาย น้ำดื่มสะอาด แด่หมู่สงฆ์ พระเณร...

โพสบน 03/08/2017 12:20 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 54687 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญ โครงการน้ำดื่มสะอาด วัดและโรงเรียน ปลายปี ๒๕๖๐
โครงการต่อเนื่องเพื่อพระภิกษุสามเณรและนักเรียนมีน้ำดื่มสะอาด
แสดงข้อความที่โพสต์
ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวาย น้ำดื่มสะอาด แด่หมู่สงฆ์ พระเณร ครูและนักเรียนในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ห่างไกล ซึ่งเป็นพื้นที่ท้องถิ่นซึ่งทุรกันดาร ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานด้านสุขอนามัย ต้องพึ่งตนเองในเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่มักไปไม่ถึง แหล่งน้ำธรรมชาติในปัจจุบันก็มักประสบภัยแล้งถ้วนทั่ว จึงต้องพึ่งพา น้ำบ่อ...

โพสบน 03/08/2017 12:05 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mahatep ไอคอน
 • 27 ตอบกระทู้
 • 206 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
เปลี่ยนไส้กรองถวาย เพื่อสุขภาพ พระเณรครับ

โพสบน 16/07/2017 05:15 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 54687 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i1339.photobucket.com/albums/o705/pyanarg/20170715163021_IMG_3607_zpsacgtqzan.jpg ถวายการสอน วิธีล้างถังกรอง เพื่อให้สามเณร ช่วยกันดูแล ล้างสารกรองด้วยการโยกวาล์ว ตามระยะเวลา เพื่อยืดอายุสารกรองครับ

โพสบน 16/07/2017 04:18 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 54687 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i1339.photobucket.com/albums/o705/pyanarg/20170715145008_IMG_3582_zps34bym5oa.jpg วันเสาร์ มาเปลี่ยนไส้กรอง ซ่อมบำรุง เครื่องกรองน้ำดื่ม ที่วัดวารีสาร อ.ภูเรือ จ.เลย

โพสบน 16/07/2017 03:54 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 54687 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://upic.me/i/3w/sany5769-1.jpg วันศุกร์นี้ จะเดินทางไปถวายการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม ที่ วัดเจ้าพระยาธรรมาราม จ.สุพรรณบุรี ทดแทนเครื่องเดิม ที่ใช้มานานถึง แปดปีแล้ว พระบางรูป ดื่มฉันตั้งแต่บวชใหม่ๆ จนเป็นพระเถระ อายุสิบพรรษาแล้ว เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ต้อนรับ เข้าพรรษา ๒๕๖๐ เพื่อการดื่มฉัน ของพระภิกษุ และ ผู้ปฏิบัติวิปัสสนา อนุโมทนาบุญ ทุกๆท่านครับ

โพสบน 13/07/2017 03:25 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 54687 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://upic.me/i/5z/20170702103337_img_3133.jpg เนื่องจาก เวปฝากรูป เรียกเก็บค่าฝากรูปเป็นรายเดือนทุกเดือน โดยมีข้อแม้ ไม่ให้ไป โพสต์ในเวปอื่น ซึ่งถือว่า เป็นการเรียกค่าไถ่ จึงไม่สามารถ ดูรูปเก่าๆที่โพสต์ไว้ได้อีก จึงต้องขออภัยมาด้วยครับ ตอนนี้กำลังหาวิธี รายงานความคืบหน้า ด้วยการฝากรูปที่ เวปใหม่ครับ

โพสบน 13/07/2017 03:08 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 54687 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/Mobile%20Uploads/2017-06/20170702150735_IMG_3205_zps6a9xevjj.jpg

โพสบน 08/07/2017 20:59 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 54687 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/Mobile%20Uploads/2017-06/20170702152441_IMG_3210_zpsaqxy68ar.jpg ต่อท่อลงไปเชื่อมกับระบบเก็บกักน้ำดื่ม

โพสบน 06/07/2017 10:04 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 54687 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/Mobile%20Uploads/2017-06/20170702140240_IMG_3197_zpsr7tv6q6h.jpg การวางถังกรองตะกอนที่จุดนี้ เพื่อให้เครื่องทำน้ำร้อนเพื่อการอาบยามอากาศเย็นมากในตอนเช้า เป็นสิ่งจำเป็นมากเพื่อการถนอมอายุเครื่อง

โพสบน 06/07/2017 09:47 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 54687 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/Mobile%20Uploads/2017-06/20170702090430_IMG_3121_zpsvjktdfb4.jpg ติดตั้งถังกรองตะกอนบนเขา เพื่อประปรุงคุณภาพน้ำ

โพสบน 06/07/2017 09:44 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 54687 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/Mobile%20Uploads/2017-06/20170702085456_IMG_3110_zps8lualuv7.jpg วันอาทิตย์ที่ผ่านมา เดินทางไป ศูนย์วิปัสสนา ที่ อ.สังขละ จ.กาญจนบุรี เพื่อปรับปรุงระบบน้ำในศูนย์

โพสบน 06/07/2017 08:53 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 54687 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
วันนี้ คุณ Siwadon Bundit อนุโมทนาบุญครับ ร่วมทำบุญ 800 บาทครับ และท่านเจ้าภาพ รายวัน ทุกวัน วันละ บาท อนุโมทนาบุญทุกๆท่านครับ

โพสบน 04/07/2017 22:43 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 54687 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/Mobile%20Uploads/IMG_20170628_224917_zpsu7l2ilnf.jpg วันนี้มีเจ้าภาพร่วมบุญ คุณเอม 1,123 บาท และท่านผู้บริจาคทุกวัน สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ อายุ วัณโณ สุขัง พลัง :09: :09: :09:

โพสบน 28/06/2017 22:54 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 54687 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/Mobile%20Uploads/2017-06/20170624173216_IMG_2793_zpsut3e0fcx.jpg กราบลาพระคุณเจ้า อนุโมทนาบุญทุกๆท่านครับ ขอผลบุญทั้งหลายเหล่านี้ จงเป็นกุศล ถึง ญาติมิตรทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวร เทวดา อินทร์ พรหม ยม ยักษ์ ผู้มีพระคุณทุกๆท่าน ขอให้เป็นพลวปัจจัย จนถึงที่สุดแห่งทุกข์ทั้งปวง สาธุ สาธุ สาธุ เสาร์ อาทิตย์ ถัดไป ติดตั้งถวายที่ศูนย์วิปัสสนา อนุโมทนาบุญทุกๆท่านครับ

โพสบน 25/06/2017 04:42 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 54687 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/Mobile%20Uploads/2017-06/20170624172721_IMG_2788_zps6q8ydfv6.jpg ถวายแทนเจ้าภาพทุกๆท่านครับ

โพสบน 25/06/2017 04:35 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 54687 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/Mobile%20Uploads/2017-06/20170624172643_IMG_2786_zps9cbfjqsk.jpg ถวายไส้กรองสำรอง สำหรับเปลี่ยน เมื่อครบกำหนดเปลี่ยน

โพสบน 25/06/2017 04:33 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 54687 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/Mobile%20Uploads/2017-06/20170624160501_IMG_2774_zpsvkxeabuu.jpg พระคุณเจ้า ทดสอบน้ำที่กรองสำเร็จ

โพสบน 25/06/2017 04:31 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 54687 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/Mobile%20Uploads/20170624171749_IMG_2777_zpssfe3hybl.jpg เรียนรู้วิธีการทำงานของอุปกรณ์

โพสบน 25/06/2017 04:28 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 54687 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/Mobile%20Uploads/2017-06/20170624141230_IMG_2762_zpsokibnpy3.jpg อธิบายขั้นตอน และ ให้ทดลองทำเอง

โพสบน 25/06/2017 04:26 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 54687 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/Mobile%20Uploads/2017-06/20170624141153_IMG_2758_zps6zgjk36d.jpg สอนโยมวัด ให้เรียนรู้วิธีการ ล้างถังกรอง เพื่อการดูแลรักษา ที่ถูกต้อง

โพสบน 25/06/2017 04:22 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 54687 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/Mobile%20Uploads/20170624132917_IMG_2729_zpsaak8u0eu.jpg การล้างสารกรอง ทำได้ง่ายๆ ด้วยการโยกก้านวาล์ว ไปทางทิศทวนเข็มนาฬิกา ที่ตำแหน่ง back wash น้ำก็จะไหลย้อนกลับชะล้างสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/Mobile%20Uploads/2017-06/20170624134806_IMG_2742_zps298qtjkp.jpg น้ำจะทิ้งสิ่งสกปรก ที่ปนมากับน้ำ ที่ท่อน้ำทิ้ง

โพสบน 25/06/2017 04:19 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 54687 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/Mobile%20Uploads/20170624125851_IMG_2728_zps4ma7bekg.jpg ระดับติดตั้งเครื่องผลิตน้ำดื่ม เพื่อเป็นระดับความสูง ที่ดูแลซ่อมบำรุงได้โดยสะดวก

โพสบน 25/06/2017 04:14 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 54687 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/Mobile%20Uploads/20170624124653_IMG_2724_zpsxudugaju.jpg ถังเก็บน้ำขนาด 200 ลิตร ทำการต่อเชื่อมกับ เครื่องกรอง มีระบบตรวจเช็คระดับปริมาณน้ำในถัง เติมน้ำให้เต็มถัง เมื่อน้ำมีการเปิดใช้ เพื่อให้ วัดมีน้ำสำรองตลอดเวลา แม้ไฟฟ้าดับ

โพสบน 25/06/2017 04:12 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 54687 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/Mobile%20Uploads/20170624103943_IMG_2717_zps0duxj6sr.jpg เจาะ ยึด ติดตั้ง

โพสบน 25/06/2017 04:07 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 54687 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/Mobile%20Uploads/20170624090242_IMG_2708_zpscsnoaaa5.jpg วันเสาร์ ลำเลียงวัสดุ มาถึงวัดป่าดงพญาเย็น อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

โพสบน 25/06/2017 03:59 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 54687 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/Mobile%20Uploads/IMG_20170619_160913_zps7i1kqewq.jpg อุปกรณ์ส่วนใหญ่พร้อม ส่วนที่ขาด จะได้รับของในวันพรุ่งนี้ครับ ออกเดินทางค่ำวันศุกร์ นี้ เสาร์เช้าจะได้จังหันหลวงพ่อ ทองเจือ ครับอนุโมทนาบุญ ทุกๆท่านครับ :09: :09: :09:

โพสบน 22/06/2017 21:24 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 54687 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
พี่สาวฝากร่วมทำบุญ 200 บาท ชื่อ อำพัน เอี่ยมสถาพร สาธุ สาธุ...

โพสบน 21/06/2017 21:19 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 54687 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/Mobile%20Uploads/20170618131232_IMG_2462_zps0b6l1hy6.jpg จุดที่ต้องการติดตั้งเครื่อง เป็นบริเวณศาลา เอนกประสงค์ เดินท่อขนาด 2 1/2" มาถึงด้านนอกหน้าต่าง แล้วลดขนาดท่อให้เหลือ 1" ปิดวาวล์...

โพสบน 20/06/2017 01:29 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 54687 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/Mobile%20Uploads/20170618132024_IMG_2470_zpsbqo0apbs.jpg น้ำใต้ดินถูกสูบขึ้นมา ด้วย Submersible Pumps ต่อท่อส่งน้ำไปเก็บในแท้งค์เก็บน้ำ บนหลังคา ศาลา ก่อนที่จะส่งน้ำไปสู่กุฏิต่างๆภายในวัด

โพสบน 19/06/2017 18:23 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 54687 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/Mobile%20Uploads/20170618141123_IMG_2497_zpsoglt7rbl.jpg สำหรับบ่อน้ำของวัดที่ขุดขึ้นมาเพื่อเก็บน้ำฝนไว้ใช้ เมื่อย่างเข้าฤดูฝนน้ำฝนที่ตกลงมาไหลลงมาตามพื้นผิวดิน แล้วรวมลงในบ่อเกือบเต็ม น้ำบ่อนี้เต็มในช่วงฤดูฝนเท่านั้น พอถึงฤดูแล้ง น้ำก็เหือดแห้งหายไปหมด ด้วยถูกดูดซึมและแดดแผดเผา พื้นดินเป็นดินทรายที่ไม่สามารถเก็บน้ำให้อยู่คงทนได้

โพสบน 19/06/2017 18:03 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 54687 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/Mobile%20Uploads/20170618140115_IMG_2489_zpsvtdufgob.jpg น้ำที่มีสารละลายที่เป็นของแข็ง มีมากน้ำจึงมีตะกรอนแข็งจับภาชนะให้เห็นเป็นคราบชัดเจน http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/Mobile%20Uploads/20170618131013_IMG_2458_zpsey40ugin.jpg หินปูนเหล่านี้ จะเกาะตามภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้ท่อน้ำอุดตัน ก๊อก ฝักบัว สุขภัณฑ์ ได้รับความเสียหาย

โพสบน 19/06/2017 17:45 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 54687 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/Mobile%20Uploads/20170618132639_IMG_2474_zpse18fz8xp.jpg เมื่อวานนี้ เดินทางไปวัดค่าน้ำอีกครั้ง และนัดหมายทางวัด ให้เดินท่อน้ำขนาด 2"1/2 มาถึงจุดที่จะติดตั้งเครื่องกรอง http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/Mobile%20Uploads/20170618132710_IMG_2478_zpsg2t4xmfn.jpg ค่าน้ำอยู่ในระดับที่องค์การ อนามัยโลก ไม่ให้ใช้เป็นน้ำดื่ม จนกว่าจะผ่านขั้นตอนการกรองเอาสารละลายที่เจือปนในน้ำ ออกเสียก่อน ให้น้ำไม่กระด้าง ไม่มีสารละลายมากเกินมาตรฐาน ปกติ ต้อง ไม่เกิน 500

โพสบน 19/06/2017 17:40 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 54687 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
พี่ Muntana Thesthong แจ้งยอดทำบุญสร้างเครื่องกรองน้ำที่วัดป่าดงพญาเย็น แก่งคอย ร่วมกับคุณสมศักดิ์(ก้อง)และคุณมยุรฉัตร ค่ะ คุณจินตนา ปาลจันทร์ทำ1,000บาท คุณพิชญา ประภานนท์ 500บาท คุณวาสนา วิถีสวัสดิ์ 300บาท คุณทัศนีย์+คุณไพศาล คล้อยอรุณ...

โพสบน 19/06/2017 17:32 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 54687 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
วันที่ 16 17 มีเจ้าภาพทำบุญต่อเนื่อง 1+1 บาท สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ วันนี้เดินทางไปวัดป่าดงพญาเย็นเพื่อ ดูสถานที่ติดตั้งครับ เมื่อวานได้รับการติดต่อให้ไปช่วยติดตั้งระบบน้ำดื่มสะอาด ที่ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน ที่ผมเคยเข้าร่วมปฏิบัติ...

โพสบน 18/06/2017 04:27 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 54687 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/Mobile%20Uploads/IMG_20170615_205609_zpsvazozm9c.jpg วันนี้มีเจ้าภาพร่วมบุญ คุณ นรินทร์ และครอบครัว 50,000 บาท คุณ คุณ พนิตนรี ประเสริฐวิวรรธ...

โพสบน 15/06/2017 21:07 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 54687 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/Mobile%20Uploads/IMG_20170614_204119_zpsdxbzfd4t.jpg เมื่อวานมีเจ้าภาพ 1 บาท อนุโมทนาบุญครับ อายุ วัณโณ สุขัง พลัง :09: :09: :09:

โพสบน 15/06/2017 06:33 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 54687 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/Mobile%20Uploads/IMG_20170613_212254_zpsjp3axvyu.jpg วันนี้มีเจ้าภาพร่วมบุญ 2 ท่าน 500 บาท 1 บาท อนุโมทนาบุญครับ อายุ วัณโณ สุขัง พลัง :09: :09: :09:

โพสบน 13/06/2017 21:39 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 54687 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/Mobile%20Uploads/IMG_20170612_210737_zpsxzfx8g6l.jpg คุณ ริมฝั่ง ร่วมเป็นเจ้าภาพ 10,000 บาท อนุโมทนาบุญทุกๆท่านครับ สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ :09: :09: :09:

โพสบน 12/06/2017 21:19 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 54687 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
ผมได้รับอนุญาตจากศูนย์วิปัสสนาที่อินเดียให้ร่วมหลักสูตรระยะยาว เดินทางไปเข้าหลักสูตรวิปัสสนา ระยะยาว ในวันที่ 13 ตุลาคม ที่ประเทศอินเดีย จึง ต้อง จัดการโครงการงานบุญ ที่ค้างคา...

โพสบน 11/06/2017 22:21 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 54687 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/Mobile%20Uploads/IMG_20170611_220513_zpsclyx9k03.jpg คุณ sas (Nong Bhada) ร่วมเป็นเจ้าภาพ 1,000 บาท สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ อายุ วัณโณ สุขัง พลัง :09: :09: :09:

โพสบน 11/06/2017 22:11 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 54687 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรีย...
กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/mahatep8/Mobile%20Uploads/IMG_20170611_143836_zpsipf8wlmx.jpg วันที่ 3-วันที่ 11 มิถุนายน 2560 มีเจ้าภาพร่วมบุญ ทุกๆวัน รวม 9.00 บาท อนุโมทนาบุญ...

โพสบน 11/06/2017 14:59 โดย mahatep

รวมกระทู้งานบุญ mayrin ไอคอน
 • 109 ตอบกระทู้
 • 54687 ดู

 • (5 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • สุดท้าย »