ลานธรรมเสวนา: ทั้งหมด ตอบ โดย เฉลิมศักดิ์

เข้าไปดูเนื้อหา

ทั้งหมด ตอบ โดย เฉลิมศักดิ์

มี 56 ตอบ โดย เฉลิมศักดิ์


 • (2 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 1. Forums
 2. ปฏิทินกิจกรรมลานธรรม
  กระทู้ กระดาน เริ่มโดย สถิติ ข้อมูลที่ตอบล่าสุด
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน สอบถามพระไตรปิฎกที่เกี่ยวกับอานาปานสติ
พระสูตร หรือคัมภีร์ และหนังสือต่างๆ เกี่ยวกับอานาปานสติ
แสดงข้อความที่โพสต์
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕ อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต ฌานสูตร ...

โพสบน 25/04/2015 06:05 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ ศิรัสพล ไอคอน
 • 22 ตอบกระทู้
 • 286121 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน การทานเนื้อสัตว์อยู่..ถือว่ายังผิดศีลข้อที่หนึ่งอยู่ใช่ไห...
แสดงข้อความที่โพสต์
เพิ่มเติมครับ นานาปัญหา โดย คณะสหายธรรม http://www.84000.org/tipitaka/book/nana.php?q=22 ๒๒. พระพุทธเจ้าห้ามสาวกกินเนื้อสัตว์หรือไม่ ...

โพสบน 25/04/2015 06:00 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ เมตตาธรรมค้ำจุนโลก ไอคอน
 • 20 ตอบกระทู้
 • 250199 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน อยากสอบถามบุคคลต้องทำฌาน มรรค ผล นิพพานครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
พระอภิธัมมัตถสังคหะ หมวดที่ ๒ ปฏิสนธิจตุกะ ข. กามสุคติปฏิสนธิ http://www.abhidhamonline.org/aphi/p5/030.htm ๑. อุเบกขาสันตีรณ กุสลวิบาก ๑ ดวงย่อมเกิดในมนุสสภูมิ ๑...

โพสบน 25/04/2015 05:54 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ BeamBeamBeam ไอคอน
 • 5 ตอบกระทู้
 • 11946 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน อยากสอบถามบุคคลต้องทำฌาน มรรค ผล นิพพานครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
ชฏาสูตรที่ ๓ [๖๐] ท. หมู่สัตว์รกทั้งภายใน รกทั้งภายนอก ถูกรกชัฏหุ้มห่อ แล้ว ข้าแต่พระโคดม เพราะฉะนั้น ข้าพระองค์ขอถาม พระองค์ว่า ใครพึงถางรกชัฏนี้ได้ ฯ [๖๑]...

โพสบน 25/04/2015 05:49 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ BeamBeamBeam ไอคอน
 • 5 ตอบกระทู้
 • 11946 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน สัมมาสมาธิต้องเกิดให้ได้ก่อน
ทำสมาธิให้ได้ถึงฌาน 4 เสียก่อน ที่เหลือก็จะง่ายไปหมด
แสดงข้อความที่โพสต์
262 สมาธิกับฌาน http://www.84000.org/true/262.html ปัญหา การบำเพ็ญสมาธิจนได้ฌาน จะเป็นเหตุละอาสวะได้หรือไม่ ? พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย เพราะอาศัยปฐมฌานบ้าง ทุติยฌานบ้าง ตติยฌานบ้าง จตุตถฌานบ้าง...

โพสบน 23/11/2014 17:01 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 15 ตอบกระทู้
 • 11043 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ฆ่าตัวตาย
แสดงข้อความที่โพสต์
สาธุครับ ที่ผ่านพ้นช่วงนั้นมาได้ ขอให้หมั่นรักษาศีล ตั้งอยู่ใน บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ให้มาก ๆ เรื่อง กรรมและวิบาก...

โพสบน 06/11/2014 07:39 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ a_wung ไอคอน
 • 9 ตอบกระทู้
 • 31034 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน สอบถามเรื่องกรรมครับ
บางที่ก็ไม่เข้าใจครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
สาธุกับคุณกอบ และทุกท่านที่นำพระสัทธรรมมาแสดง เพิ่มเติมครับ เรื่อง กรรมและวิบาก จากพระไตรปิฏก อรรถกถา http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=21279 (๑) พุทธาปทานชื่อปุพพกรรมปิโลติที่ ๑๐ (๓๙๐) ว่าด้วยบุพจริยาของพระองค์เอง เล่มที่ ๓๒ [๓๙๒]...

โพสบน 06/11/2014 07:26 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ มะกรูด ไอคอน
 • 16 ตอบกระทู้
 • 17637 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน สอบถามเรื่องกรรมครับ
บางที่ก็ไม่เข้าใจครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
สาธุกับคุณกอบ และทุกท่านที่นำพระสัทธรรมมาแสดง เพิ่มเติมครับ เรื่อง กรรมและวิบาก จากพระไตรปิฏก อรรถกถา http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=21279 (๑) พุทธาปทานชื่อปุพพกรรมปิโลติที่ ๑๐ (๓๙๐) ว่าด้วยบุพจริยาของพระองค์เอง เล่มที่ ๓๒ [๓๙๒]...

โพสบน 06/11/2014 07:26 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ มะกรูด ไอคอน
 • 16 ตอบกระทู้
 • 17637 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน สอบถามเรื่องกรรมครับ
บางที่ก็ไม่เข้าใจครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ 543 อนาคตของคนจิตเศร้าหมองและผ่องใส http://84000.org/true/543.html ---------------------------------------------------------------- 021 มนุษย์ไปเกิดเป็นสัตว์ได้ http://www.84000.org/true/021.html ------------------------------------------------------- 073 คนเกิดเป็นสัตว์ได้...

โพสบน 04/11/2014 16:08 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ มะกรูด ไอคอน
 • 16 ตอบกระทู้
 • 17637 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน สอบถามเรื่องกรรมครับ
บางที่ก็ไม่เข้าใจครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒ อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต นิทานสูตร ...

โพสบน 04/11/2014 16:06 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ มะกรูด ไอคอน
 • 16 ตอบกระทู้
 • 17637 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ไม่น่าเชื่อว่าผลกรรมจากการร่วมกันฆ่ากบเพียงตัวเดียว สามาร...
แสดงข้อความที่โพสต์
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒ อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต นิทานสูตร ...

โพสบน 09/09/2014 10:33 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ เนยยะ ไอคอน
 • 8 ตอบกระทู้
 • 18169 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ความรู้เรื่องพระบรมสารีริกธาตุ มีในพระไตรปิฎกหรือไม่คร...
พระบรมสารีริกธาตุ ที่เราบูชากัน เราทราบได้ยังไงครับ ว่า ใช่
แสดงข้อความที่โพสต์
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต เอกธัมมาทิบาลี http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=99 *************************************** อรรถกถา ขุททกนิกาย สุตตนิบาต อุรควรรค เหมวตสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=309&p=1 ในภัทรกัปนี้นั่นแล มนุษย์ทั้งหลายได้กระทำสรีรกิจด้วยการบูชาอย่างใหญ่ แด่พระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า...

โพสบน 23/07/2014 12:55 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ shark ไอคอน
 • 8 ตอบกระทู้
 • 12303 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ความรู้เรื่องพระบรมสารีริกธาตุ มีในพระไตรปิฎกหรือไม่คร...
พระบรมสารีริกธาตุ ที่เราบูชากัน เราทราบได้ยังไงครับ ว่า ใช่
แสดงข้อความที่โพสต์
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ๕. พหุธาตุกสูตร (๑๑๕) เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่...

โพสบน 23/07/2014 12:54 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ shark ไอคอน
 • 8 ตอบกระทู้
 • 12303 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน กายไม่ใช่ของเรา
ไม่เข้าใจค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
การเจริญสติปัฏฐานหมวดพิจารณาอิริยาบถ ๔ จากพระไตรปิฏก อรรถกถา http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=29201 การเจริญสติปัฏฐานหมวดพิจารณาอิริยาบถ ๔ เนื้อหาสาระที่พระพุทธองค์รับสั่งในหมวดพิจารณารูปอิริยาบถ นั้น มีว่า : “ – ปุน จปรํ...

โพสบน 22/04/2014 05:35 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ May Sang ไอคอน
 • 36 ตอบกระทู้
 • 123199 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน การปฏิบัติธรรม รักษาอาการป่วยทางใจได้มั้ยคะ
แสดงข้อความที่โพสต์
การเจริญสติปัฏฐานหมวดพิจารณาอิริยาบถ ๔ จากพระไตรปิฏก อรรถกถา http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=29201 ชีวิตจะยุติการเกิดได้อย่างไร ? http://larndham.org/index.php?/topic/19097-%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84/page__st__2 โดยทั่วไปแล้ว ชีวิตทุกชีวิตย่อมมีวิปลาสธรรมเสมอ วิปลาสธรรม หมายถึง ธรรมที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง ทั้งนี้เพราะตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยรู้เลยว่า ชีวิตคือ...

โพสบน 22/04/2014 05:31 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ เกศโกมล ไอคอน
 • 16 ตอบกระทู้
 • 11947 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน เดินจงกรมแล้วง่วง ฟุ้งซ่านแก้ยังไงดี
จิตดิ้น
แสดงข้อความที่โพสต์
สมถะ ที่เป็นบาทของวิปัสสนา http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=21049 ถามว่า เริ่มตั้งวิปัสสนาอย่างไร ? แก้ว่า จริงอยู่ พระโยคีนั้น ครั้นออกจากฌานแล้วกำหนดองค์ฌาน ย่อมเห็นหทัยวัตถุ...

โพสบน 21/04/2014 07:05 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ Riva T. ไอคอน
 • 10 ตอบกระทู้
 • 15956 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน การหลอก ตัวเอง. ว่า กายและจิต วิญญาณขันธ์ เป็นของตน เพราะ...
แสดงข้อความที่โพสต์
ชีวิต...จะยุติการเกิดได้อย่างไร ? http://larndham.org/index.php?/topic/19097-%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84/page__st__2 สิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้องเรียนรู้ คือ ๑. อารมณ์ของการปฏิบัติ จะต้องเป็นปรมัตถ์อารมณ์ ซึ่งต่างกับการปฏิบัติสมาธิ อารมณ์ปรมัตถ์นี้จะเป็นเสมือนพาหนะนำผู้ปฏิบัติเข้าสู่วิปัสสนาปัญญาได้ นั่นคือ ผู้ปฏิบัติจะต้องศึกษา และทำความเข้าใจใน...

โพสบน 05/03/2014 05:44 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ shadee ไอคอน
 • 76 ตอบกระทู้
 • 359783 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน การหลอก ตัวเอง. ว่า กายและจิต วิญญาณขันธ์ เป็นของตน เพราะ...
แสดงข้อความที่โพสต์
เพิ่มเติม แนวทางการกำหนดรู้ทุกข์ ใน รูป นาม ขันธ์ ๕ เพื่อลดความ ยึดมั่นถือมั่น และ เห็นผิดในขันธ์...

โพสบน 05/03/2014 05:42 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ shadee ไอคอน
 • 76 ตอบกระทู้
 • 359783 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน การหลอก ตัวเอง. ว่า กายและจิต วิญญาณขันธ์ เป็นของตน เพราะ...
แสดงข้อความที่โพสต์
อ้างอิงจาก เขมสูตร นี้เอง พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ (ตอน ๒) คัดลอกบางส่วนจาก :พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ (ฉบับสมบูรณ์) รองศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม http://www.dharma-gateway.com/buddha/buddha-misc/bd-misc-07-02.htm อุปทานขันธ์กับ...

โพสบน 05/03/2014 05:39 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ shadee ไอคอน
 • 76 ตอบกระทู้
 • 359783 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน การหลอก ตัวเอง. ว่า กายและจิต วิญญาณขันธ์ เป็นของตน เพราะ...
แสดงข้อความที่โพสต์
การหลอก ตัวเอง. ว่า กายและจิต วิญญาณขันธ์ เป็นของตน เพราะความโง่ ไม่ได้หลอกตัวเองน่ะครับ แต่ อวิชชา...

โพสบน 03/03/2014 11:07 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ shadee ไอคอน
 • 76 ตอบกระทู้
 • 359783 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน การหลอก ตัวเอง. ว่า กายและจิต วิญญาณขันธ์ เป็นของตน เพราะ...
แสดงข้อความที่โพสต์
องค์ที่ ๘ ตัณหา ตัณหา เป็นปัจจัยแก่อุปาทาน คือ อุปาทานจะปรากฏเกิดขึ้นได้ก็เพราะมี ตัณหาเป็นปัจจัย ตัณหามี ลักขณาทิจตุกะ ดังนี้...

โพสบน 03/03/2014 11:02 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ shadee ไอคอน
 • 76 ตอบกระทู้
 • 359783 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน การหลอก ตัวเอง. ว่า กายและจิต วิญญาณขันธ์ เป็นของตน เพราะ...
แสดงข้อความที่โพสต์
คู่มือพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๘ http://abhidhamonline.org/aphi/p8/001.htm http://www.thepathofpurity.com/พระอภ-ธรรม/พระอภ-ธ-มม-ตถส-งคหะ/ปร-จเฉทท-๘/ องค์ที่ ๘ ตัณหา ตัณหา เป็นปัจจัยแก่อุปาทาน คือ อุปาทานจะปรากฏเกิดขึ้นได้ก็เพราะมี...

โพสบน 03/03/2014 10:08 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ shadee ไอคอน
 • 76 ตอบกระทู้
 • 359783 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน การหลอก ตัวเอง. ว่า กายและจิต วิญญาณขันธ์ เป็นของตน เพราะ...
แสดงข้อความที่โพสต์
คู่มือพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๘ http://abhidhamonline.org/aphi/p8/001.htm http://www.thepathofpurity.com/พระอภ-ธรรม/พระอภ-ธ-มม-ตถส-งคหะ/ปร-จเฉทท-๘/ องค์ที่ ๘ ตัณหา ตัณหา เป็นปัจจัยแก่อุปาทาน คือ อุปาทานจะปรากฏเกิดขึ้นได้ก็เพราะมี...

โพสบน 03/03/2014 10:07 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ shadee ไอคอน
 • 76 ตอบกระทู้
 • 359783 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน การหลอก ตัวเอง. ว่า กายและจิต วิญญาณขันธ์ เป็นของตน เพราะ...
แสดงข้อความที่โพสต์
คู่มือพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๘ http://abhidhamonline.org/aphi/p8/001.htm http://www.thepathofpurity.com/พระอภ-ธรรม/พระอภ-ธ-มม-ตถส-งคหะ/ปร-จเฉทท-๘/ องค์ที่ ๘ ตัณหา ตัณหา เป็นปัจจัยแก่อุปาทาน คือ อุปาทานจะปรากฏเกิดขึ้นได้ก็เพราะมี...

โพสบน 03/03/2014 10:06 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ shadee ไอคอน
 • 76 ตอบกระทู้
 • 359783 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน การหลอก ตัวเอง. ว่า กายและจิต วิญญาณขันธ์ เป็นของตน เพราะ...
แสดงข้อความที่โพสต์
เพิ่มเติมครับ พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๗ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ๖. สักกายทิฏฐิสูตร ...

โพสบน 03/03/2014 10:00 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ shadee ไอคอน
 • 76 ตอบกระทู้
 • 359783 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ปัจจัยในการส่งผลของกรรม
หากยังไม่มีปัจจัยพร้อม กุศลหรืออกุศลวิบากก็ไม่อาจส่งผล
แสดงข้อความที่โพสต์
สาธุ พระคุณเจ้าพุทธฏีกา ใน อรรถกถา เทวทูตวรรคที่ ๔ ๔. นิทานสูตร นั้น มีตัวอย่าง ประกอบมากจริง ๆ คุณกัลยาวจี คงจะได้คำตอบแล้วน่ะครับ

โพสบน 19/01/2014 06:17 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ กัลยาวจี ไอคอน
 • 25 ตอบกระทู้
 • 186024 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ปัจจัยในการส่งผลของกรรม
หากยังไม่มีปัจจัยพร้อม กุศลหรืออกุศลวิบากก็ไม่อาจส่งผล
แสดงข้อความที่โพสต์
คุณกัลยาวจี เรื่องวิถีจิต เรื่องกรรมและวิบาก ยากมากครับ คงต้องไปเรียน เรื่อง จิต จาก พระอภิธัมมัตถสังคหะ เพิ่มเติมครับ หรือ สอบถามพระคุณเจ้า พุทธฏีกา เพิ่มเติม ผมตอบไม่ได้ครับ http://www.buddhism-online.org/Section07B_11.htm หรือที่ http://www.abhidhamonline.org/

โพสบน 18/01/2014 12:46 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ กัลยาวจี ไอคอน
 • 25 ตอบกระทู้
 • 186024 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ปัจจัยในการส่งผลของกรรม
หากยังไม่มีปัจจัยพร้อม กุศลหรืออกุศลวิบากก็ไม่อาจส่งผล
แสดงข้อความที่โพสต์
อนุโมทนาสาธุครับ พระคุณเจ้าพุทธฏีกา ลองศึกษาจากที่ ท่านอาจารย์บรรยายไว้ http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=dokgaew&topic=8831&page=2 ๑. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม เป็นกรรมที่จะส่งผลให้เจ้าของได้รับในชาตินี้ จะมีลักษณะของการให้ตามเวลาอีก ๒ อย่าง คือ ให้ผลใน ๗...

โพสบน 18/01/2014 12:34 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ กัลยาวจี ไอคอน
 • 25 ตอบกระทู้
 • 186024 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ปัจจัยในการส่งผลของกรรม
หากยังไม่มีปัจจัยพร้อม กุศลหรืออกุศลวิบากก็ไม่อาจส่งผล
แสดงข้อความที่โพสต์
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒ อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต นิทานสูตร ...

โพสบน 18/01/2014 08:30 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ กัลยาวจี ไอคอน
 • 25 ตอบกระทู้
 • 186024 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอถามเกี่ยวกับกรรมค่ะ
การเติมน้ำในน้ำเกลือให้ถูกประเภท, วัดจากอะไรว่าวิบากกรรมส่งผลหมดแล้ว
แสดงข้อความที่โพสต์
พ. ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ทำ บาปกรรมเพียงเล็กน้อย บาปกรรมนั้นก็นำเขาเข้านรก ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ ทำบาปกรรมเล็กน้อย เช่นนั้นเหมือนกัน บาปกรรมนั้นให้ผลทันตาเห็น ส่วน น้อยไม่ปรากฏ ปรากฏแต่เฉพาะส่วนมาก...

โพสบน 07/12/2013 05:56 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ ณ ฟ้า ไอคอน
 • 17 ตอบกระทู้
 • 10781 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ยุคนี้ถึงยุค ที่ไม่มีใครสำเร็จอรหันต์แล้วใช่ไหมครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
กังขาวิตรณวิสุทธิ http://abhidhamonline.org/aphi/p9/083.htm กังขาวิตรณวิสุทธิ เป็นวิสุทธิมัคค ลำดับที่ ๔ และเป็นญาณที่ ๒ แห่งโสฬสญาณ มีชื่อว่า ปัจจยปริคคหญาณ มีคาถาที่ ๒๒...

โพสบน 07/12/2013 05:42 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ คง ไอคอน
 • 27 ตอบกระทู้
 • 168529 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน เมื่อไม่มีพ่ออยู่ในโลกนี้แล้ว....
แสดงข้อความที่โพสต์
สาธุครับ นึกถึงเรื่องราวของคุณป้าท่านหนึ่ง ที่เคยฝึก วิปัสสนากับอาจารย์แนบ ที่ท่านถ่ายทอดเรื่องราวไว้ใน เมื่อต้องใช้โรงพยาบาลเป็นห้องวิปัสสนากรรมฐาน สิ่งมหัศจรรย์ในชีวิตของข้าพเจ้า จากอานิสงส์ของการฝึกจิต http://larndham.org/index.php?/topic/24326-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%89/ ***************************************************** ศึกษาเรื่อง วิถีจิต ระหว่าง จุติ ปฏิสนธิ ได้ที่ http://larndham.org/index.php?/topic/43730-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5/page__view__findpost__p__805160

โพสบน 07/12/2013 05:31 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ อยากเห็นธรรม ไอคอน
 • 10 ตอบกระทู้
 • 6631 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน เมื่อไม่มีพ่ออยู่ในโลกนี้แล้ว....
แสดงข้อความที่โพสต์
อรรถกถา อุรคชาดก ว่าด้วย เปรียบคนตายเหมือนงูลอกคราบ http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=717 (บางส่วน) ...

โพสบน 07/12/2013 05:19 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ อยากเห็นธรรม ไอคอน
 • 10 ตอบกระทู้
 • 6631 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน พระอรหันต์ ไม่มีจุติจิต ไม่มีปฏิสนธิจิต
ผมพบหลักฐานในพระไตรปิฏก บอกว่าพระอรหันต์ไม่มีจุติจิต
แสดงข้อความที่โพสต์
ชีวิต..จะยุติการเกิดได้อย่างไร ? ผู้ที่ได้ศึกษาและมีความเข้าใจในพระอภิธรรมอย่างลึกซึ้งย่อมรู้สึกว่า การเกิดเป็นทุกข์ แม้จะเกิดในภพภูมิของมนุษย์ก็ตาม และการเวียนว่ายตายเกิดเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุด เพราะไม่มีใครสามารถรับประกันได้ว่าชีวิตในภพชาติต่อๆไป จะไม่พลาดถลำลงต่ำไปเกิดในทุคติภูมิ นอกจากบุคคลผู้นั้นได้ปฏิบัติตนเข้าถึงพระอริยสัจธรรมนำชีวิตเข้าสู่พระอริยบุคคลแล้ว เพราะว่าบุคคลนับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเท่านั้นที่อบายภูมิจะปิดสนิทสำหรับชีวิตของท่าน และการเวียนว่ายตายเกิดที่จะมีต่อไปในสุคติภูมินั้น ย่อมมีได้ไม่เกิน...

โพสบน 29/11/2013 04:48 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ govit2552 ไอคอน
 • 18 ตอบกระทู้
 • 9458 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน พระอรหันต์ ไม่มีจุติจิต ไม่มีปฏิสนธิจิต
ผมพบหลักฐานในพระไตรปิฏก บอกว่าพระอรหันต์ไม่มีจุติจิต
แสดงข้อความที่โพสต์
คนที่ยังละ สักกายทิฐิสังโยชน์ไม่ได้ ย่อมต้องมีวัน ลง นรก ถูกต้องครับ บุคคลที่ปิดประตูนรกได้แน่นอน คือ พระโสดาบัน ครับ คุณสมบัติของพระโสดาบัน จากรัตนสูตร พระอริยบุคคลเหล่าใด ทำให้แจ้งซึ่งอริยสัจทั้งหลาย...

โพสบน 29/11/2013 04:45 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ govit2552 ไอคอน
 • 18 ตอบกระทู้
 • 9458 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน สงสัยการกระทำของพระอินทร์ครับ ตามพระไตรปิฎกครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
พระอภิธัมมัตถสังคหะ http://abhidhamonline.org/aphi/p9/115.htm เนกขัมมบารมี ย่อมมีทานบารมีเป็นเครื่องอุปการะ กล่าวคือ บุคคลบางคนมี สัทธา เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอยากจะสละเวลามาถือสีล ฟังธรรม เล่าเรียนศึกษาธรม แต่ก็ติดขัดเพราะไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอ ต้องทำมาหากินตัวเป็นเกลียว...

โพสบน 11/10/2013 11:02 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ BeamBeamBeam ไอคอน
 • 53 ตอบกระทู้
 • 135185 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน สงสัยการกระทำของพระอินทร์ครับ ตามพระไตรปิฎกครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
เรื่อง ภพภูมิต่าง ๆ รอบ ๆ ภูเขาสินรุ ศึกษาเพิ่มเติม จากงานวิจัยของท่านผู้รู้ ที่ จักรวาลในพระพุทธศาสนา http://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2012/02/Y11684189/Y11684189.html http://upic.me/i/kr/goa0h.jpg โครงการธรรมศึกษาวิจัย จกฺกวาลทีปนี สงฺขยาปกาสกฎีกา...

โพสบน 11/10/2013 05:17 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ BeamBeamBeam ไอคอน
 • 53 ตอบกระทู้
 • 135185 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน สงสัยการกระทำของพระอินทร์ครับ ตามพระไตรปิฎกครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
จากหนังสือ ซอกตู้พระไตรปิฏก ในชั้นจาตุมหาราชิกานั้น มีความน่าสมเพชมาก(ชั้นล่างสุด) ฉะนั้น ท่านจะเป็นเทวดาก็ต้องไปให้ดี ไปให้พ้นชั้นจาตุต่ำๆ เพราะว่าที่นั่นมีการทำนา เดี๋ยวฟังนะครับอย่าเพิ่งตกใจ มีการทำนา มีการเกี่ยวพืชไร่ มีขอทาน...

โพสบน 11/10/2013 04:54 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ BeamBeamBeam ไอคอน
 • 53 ตอบกระทู้
 • 135185 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน สงสัยการกระทำของพระอินทร์ครับ ตามพระไตรปิฎกครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
พระอภิธัมมัตถสังคหะ http://www.abhidhamonline.org/aphi/p5/030.htm ส่วนเทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกา ที่ปฏิสนธิด้วยอุเบกขาสันตีรณกุสลวิบาก ก็ เฉพาะพวกเทวดาชั้นต่ำ เป็นพวกภุมมัฏฐเทวดา มีวินิปาติกอสุราบางพวก และตาม อรรถกถาแสดงว่า เวมานิกเปรตบางพวกอีกด้วย ที่ว่าต้อง“บางพวก” ด้วยก็เพราะว่า...

โพสบน 11/10/2013 04:44 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ BeamBeamBeam ไอคอน
 • 53 ตอบกระทู้
 • 135185 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน สงสัยการกระทำของพระอินทร์ครับ ตามพระไตรปิฎกครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
สาธุ กับ ธรรมทานของพระคุณเจ้าพุทธฏีกา และผู้ร่วมสนทนาธรรม ทั้งหลาย เพิ่มเติมเรื่อง การเกิดของ มนุษย์ในแบบต่าง ๆ จากพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉทที่ ๖...

โพสบน 11/10/2013 04:37 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ BeamBeamBeam ไอคอน
 • 53 ตอบกระทู้
 • 135185 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน สมาธิสุข
"สุขอื่น เสอด้วยความสงบไม่มี".....
แสดงข้อความที่โพสต์
สมถะ ที่เป็นบาทของวิปัสสนา http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=21049 ******************************************************** วิสุทธิ ๗ http://abhidhamonline.org/visudhi.htm ๒. จิตตวิสุทธิ หมายถึง จิตที่มีความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลส จิตตวิสุทธิว่าโดยอรรถ ได้แก่ สมาธิวิสุทธิ จิตตวิสุทธิหรือสมาธิวิสุทธิ ต้องเป็นไปเพื่ออานิสงส์ที่เป็นปัจจัยแก่การพ้นทุกข์เท่านั้น...

โพสบน 04/10/2013 11:22 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 25 ตอบกระทู้
 • 197615 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ยุคนี้ถึงยุค ที่ไม่มีใครสำเร็จอรหันต์แล้วใช่ไหมครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
เพิ่มเติม ครับ 35-พระจูฬปันถกเถระ เอตทัคคะในทางผู้ชำนาญในมโนมยิทธิ http://www.84000.org/one/1/35.html ปัญญาทึบพี่ชายไล่สึก ----------------------------------------------- กรรมของพระจูฬปันถก ภิกษุปัญญาทึบ จูฬ ปันถกเป็นหลานชายราชคฤห์เศรษฐี พี่ชายชื่อมหาปันถกซึ่งออกบวชและสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วมาชวนให้ออกบวช ด้วย จูฬปันถกจึงออกบวชในสำนักของพระพี่ชาย แต่ด้วยกรรม เก่าเมื่อครั้งบวชเป็นภิกษุในพุทธกาลก่อน เคยพูดเยาะเย้ยภิกษุรูปหนึ่งว่าปัญญาทึบ แม้จะมีวาสนาบารมีจากการบวชมาแล้ว...

โพสบน 04/10/2013 09:09 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ คง ไอคอน
 • 27 ตอบกระทู้
 • 168529 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ยุคนี้ถึงยุค ที่ไม่มีใครสำเร็จอรหันต์แล้วใช่ไหมครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
21062.เมื่อครั้งพุทธกาลผู้บรรลุธรรมแบบ สมถยานิก น้อยกว่า วิปัสสนายานิก http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=21062 สมถะ ที่เป็นบาทของวิปัสสนา http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=21049 การเจริญสติปัฏฐานหมวดพิจารณาอิริยาบถ ๔ จากพระไตรปิฏก อรรถกถา http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=29201 อนึ่ง...

โพสบน 03/10/2013 06:33 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ คง ไอคอน
 • 27 ตอบกระทู้
 • 168529 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ยุคนี้ถึงยุค ที่ไม่มีใครสำเร็จอรหันต์แล้วใช่ไหมครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
ชฏาสูตรที่ ๓ [๖๐] ท. หมู่สัตว์รกทั้งภายใน รกทั้งภายนอก ถูกรกชัฏหุ้มห่อ แล้ว ข้าแต่พระโคดม เพราะฉะนั้น ข้าพระองค์ขอถาม ...

โพสบน 03/10/2013 06:29 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ คง ไอคอน
 • 27 ตอบกระทู้
 • 168529 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน เปิดธรรมะ ให้สัตว์เลี้ยงฟัง เขาจะได้กศุลไหมครับ ?
เปิดธรรมะ ให้สัตว์เลี้ยงฟัง เขาจะได้กศุลไหมครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
และสิ่งมีชีวิตอย่างอื่น เช่น โอปปาติกะ ที่อยู่ใกล้ ๆ อาจจะมาฟังธรรม และร่วมอนุโมทนาบุญด้วยน่ะ อ่านแล้วนึกถึง คุณป้ามาลี สร้อยพิสุทธิ์ ที่ท่านเลี้ยงเจ้าหูตั้ง เป็นอย่างดี หูตั้ง หมาระลึกชาติ http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=18167

โพสบน 30/09/2013 08:14 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ eayx ไอคอน
 • 9 ตอบกระทู้
 • 7118 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน เปิดธรรมะ ให้สัตว์เลี้ยงฟัง เขาจะได้กศุลไหมครับ ?
เปิดธรรมะ ให้สัตว์เลี้ยงฟัง เขาจะได้กศุลไหมครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
ขอบคุณครับคุณดำรงค์ จากเรื่อง คตินิมิตอารมณ์ก่อนสัตว์จะตายได้นั้น หากสัตว์เลี้ยงได้ คตินิมิตอารมณ์ที่ดี เป็นกุศล จิตผ่องใส ก็ไปเกิดในสุคติภูมิครับ http://upic.me/i/c0/morana.jpg

โพสบน 30/09/2013 08:06 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ eayx ไอคอน
 • 9 ตอบกระทู้
 • 7118 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน เปิดธรรมะ ให้สัตว์เลี้ยงฟัง เขาจะได้กศุลไหมครับ ?
เปิดธรรมะ ให้สัตว์เลี้ยงฟัง เขาจะได้กศุลไหมครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
ผมว่า ได้ประโยชน์น่ะครับ อย่างน้อยก็คนเปิด ได้ก่อนใคร ๆ เลย ส่วนสัตว์เลี้ยงแม้ไม่รู้ความหมาย แต่ก็ถือเอานิมิต ที่เป็นกุศล เหมือนเรื่องกบฟังธรรม และ ค้างคาว ๕๐๐ ตัว

โพสบน 30/09/2013 07:22 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ eayx ไอคอน
 • 9 ตอบกระทู้
 • 7118 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน เปิดธรรมะ ให้สัตว์เลี้ยงฟัง เขาจะได้กศุลไหมครับ ?
เปิดธรรมะ ให้สัตว์เลี้ยงฟัง เขาจะได้กศุลไหมครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
[บันเทิงธรรม]--สัตว์โลกฟังพระสัทธรรม [บันเทิงธรรม]--สัตว์โลกฟังพระสัทธรรม http://larndham.org/index.php?/topic/32820-%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1/page__st__2 [เรื่องงูเหลือม] ได้ยินว่า ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ งูเหลือมตัวหนึ่งถือเอานิมิตในเสียงของพวกภิกษุนักอภิธรรม ผู้พากันท่อง"อายตนกถา"อยู่ กระทำกาลแล้ว บังเกิดในสวรรค์ เสวยสมบติอยู่ในสวรรค์นั้น จนถึงเวลาที่พระศาสนาของพวกเราเสด็จปรินิพพาน ก็บังเกิดในตระกูลพราหมณ์ ชื่อว่า...

โพสบน 30/09/2013 07:17 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ eayx ไอคอน
 • 9 ตอบกระทู้
 • 7118 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน พระอรหันต์ ไม่มีจุติจิต ไม่มีปฏิสนธิจิต
ผมพบหลักฐานในพระไตรปิฏก บอกว่าพระอรหันต์ไม่มีจุติจิต
แสดงข้อความที่โพสต์
พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ 543 อนาคตของคนจิตเศร้าหมองและผ่องใส http://84000.org/true/543.html ---------------------------------------------------------------- 021 มนุษย์ไปเกิดเป็นสัตว์ได้ http://www.84000.org/true/021.html ------------------------------------------------------- 073 คนเกิดเป็นสัตว์ได้...

โพสบน 28/09/2013 11:41 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ govit2552 ไอคอน
 • 18 ตอบกระทู้
 • 9458 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ยุคนี้ถึงยุค ที่ไม่มีใครสำเร็จอรหันต์แล้วใช่ไหมครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
สาธุครับ คุณกอบ เพิ่มเติมครับ http://abhidhamonline.org/aphi/p9/125.htm พุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทั้งหลาย ที่ได้ศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะมาจนถึงเพียงนี้แล้ว ไม่เป็นการสมควรเลยที่จะคาดคิดเอาเองว่ายังมีบุญบารมีน้อยอยู่ เพราะการคาดคิดเช่นนี้เป็นการเดาเอาโดยแท้ และเป็นการเดาที่ไม่เป็นคุณแก่ตนเลย แม้จะสมมติว่าบารมียังมีน้อยจริง ก็ไม่เป็นการสมควรละ หรือที่จะเจริญวิปัสสนาภาวนา เพื่อสร้างสมบุญบารมีให้พอกพูนเพิ่มมากยิ่ง ๆ...

โพสบน 28/09/2013 05:43 โดย เฉลิมศักดิ์

ชีวิตกับธรรมะ คง ไอคอน
 • 27 ตอบกระทู้
 • 168529 ดู

 • (2 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2