ลานธรรมเสวนา: ทั้งหมด กระทู้ โดย อโศกะ

เข้าไปดูเนื้อหา

ทั้งหมด กระทู้ โดย อโศกะ

มี 10 กระทู้ โดย อโศกะ


หน้า 1 จาก 1
 1. Forums
 2. ปฏิทินกิจกรรมลานธรรม
  กระทู้ กระดาน เริ่มโดย สถิติ ข้อมูลที่ตอบล่าสุด
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน วิเคราะห์และสรุปธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอน แบบลูกทุ่ง
เราได้ฟังได้ศึกษาธรรมะแบบลูกกรุงกันมานานลองฟังแบบลูกทุ่งกันดูนะครับ
ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 108 ตอบกระทู้
 • 15532 ดู
กระทู้ยอดนิยม (ใหม่) ไอคอน ปัจจุบันอารมณ์เป็นที่รวมแห่งธรรมทั้งปวง
จะภาวนาให้ง่าย ลัดสั้น ไม่ต้องเรียนรู้มาก ต้องสนใจปัจจุบันอารมณ์
ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 352 ตอบกระทู้
 • 580573 ดู
กระทู้ยอดนิยม (ใหม่) ไอคอน พุทธวัจจนะ
สมัยนี้มีการฮิตเรื่องพุทธวัจจนะ น่าจะมาสนทนากันดูนะครับ
ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 209 ตอบกระทู้
 • 6383 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน การชำระจิตของตนให้ขาวรอบ
เอกลัษณ์ของพุทธศาสนาและดวงตรารับรองความเป็นชาวพุทธแท้
ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 34 ตอบกระทู้
 • 3242 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน วิปัสสนาภาวนาคือกระบวนการปรับกายใจให้อยู่ที่สมดุลย์
ธรรมชาติของกายใจนี้จะมีการปรับสมดุลย์ตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นคือวิปัสสนา
ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 36 ตอบกระทู้
 • 5283 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ธรรมคุณ 6 ประการ สุดยอดแห่งการสรุปธรรม
ด้วยอักษรเพียง 6 แถวแต่สรุปแก่นธรรมไว้ได้ครบสมบูรณ์
ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 127 ตอบกระทู้
 • 524155 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน สติสามัญนั้นมีอยู่แล้วทุกคน
ถ้าไม่ใช่คนบ้า สติปัญญานั้นมีดีอยู่แล้วทุกคน
ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 2 ตอบกระทู้
 • 15833 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน นิ่งอยู่ เป็นสมถะ นิ่งรู้ เป็นวิปัสสนา
หลักง่ายๆในการแยกแยะว่าใดเป็นสมถะ ใดเป็นวิปัสสน
ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 50 ตอบกระทู้
 • 12782 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน เราจะทำอย่างไรให้ผู้คนเข้ามาอ่านมาสนทนาธรรมกันให้มากๆในลา...
เพราะกระทู้เดินช้าไม่เหมือนสมัยก่อนๆตอนเริ่มต้นใหม่ทำไงจะช่วยกันฟื้นฟู
ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 24 ตอบกระทู้
 • 26339 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน สัมมาสมาธิต้องเกิดให้ได้ก่อน
ทำสมาธิให้ได้ถึงฌาน 4 เสียก่อน ที่เหลือก็จะง่ายไปหมด
ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 15 ตอบกระทู้
 • 11048 ดู

หน้า 1 จาก 1