ลานธรรมเสวนา: ทั้งหมด ตอบ โดย อโศกะ

เข้าไปดูเนื้อหา

ทั้งหมด ตอบ โดย อโศกะ

การโพสล่าสุด 500 โพสโดย อโศกะ ตั้งแต่ 12/05/2015


 • (10 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • สุดท้าย »
 1. Forums
 2. ปฏิทินกิจกรรมลานธรรม
  กระทู้ กระดาน เริ่มโดย สถิติ ข้อมูลที่ตอบล่าสุด
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน พุทธวัจจนะ
สมัยนี้มีการฮิตเรื่องพุทธวัจจนะ น่าจะมาสนทนากันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
:17: มีอันไหนกระทู้ไหนที่อโศกะยกมาแสดง แบ่งปันแล้วไม่ใช่ธรรมะเพื่อความหลุดพ้น หรือไม่ใช่เป็นไปในเรื่องอริยสัจ 4 บ้างครับ กรุณาอ้างอิงมาชี้แนะด้วย และลองเทียบกับกระทู้ของคุณกบ ตั้งแต่อดีตอันยาวนานจนถึงปัจจุบันวันนี้ว่าเป็นกระทู้ธรรมเพื่อความหลุดพ้นหรือเนื่องอิงกับอริยสัจ 4 สักกี่เรื่อง เป็นเดรัจฉานวิชาไปสักกี่เรื่องนะครับ :37:

โพสบน เมื่อวาน, 18:14 น. โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 194 ตอบกระทู้
 • 4722 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน พุทธวัจจนะ
สมัยนี้มีการฮิตเรื่องพุทธวัจจนะ น่าจะมาสนทนากันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
:102: :33: สาธุ นับว่าเป็นข้อสังเกตที่ดี แต่ นั่นเป็นคำแปลเป็นไทยให้คนอ่านเข้าใจ ความว่าเป็นของเธอโดยชอบนั้น เป็นคำชี้ชัดให้เห็นว่าเป็นผลหรือเป็นสิ่งที่ผู้กระทำพึงได้รับโดยชอบธรรม เป็นภาษาที่ชาวบ้านทั้งหลายพึงเข้าใจได้โดยง่าย ส่วนที่จะมีความเป็นเจ้าของที่ไปเกี่ยวกับเรื่องอัตตานั้นเป็นเรื่องที่ต้องมาคุยชี้แจงกันเพิ่มเติม...

โพสบน เมื่อวาน, 18:05 น. โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 194 ตอบกระทู้
 • 4722 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ภพ...ของผู้ปฏิบัติธรรม
แสดงข้อความที่โพสต์
คาอยู่.....แล้วผมจะตอบอโศกะได้งัยละ...ผมก็ไปต่อไม่ได้.นะซี :99: ภพ หรือ ภาวะ มีได้กับทั้งร่างกายและจิตใจครับ คุณกบ ตัวอย่าง อิตถีภาวะ ปุริสภาวะ ......มีกับกาย ทุกขภาวะ สุขภาวะ.....มีกับใจ ดังนั้นหากยังมีชีวิตอยู่จึงยังไม่พ้นจากภาวะ ทั้งปุถุชนและอริยชน :85:

โพสบน เมื่อวาน, 17:48 น. โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 14 ตอบกระทู้
 • 139 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน วิเคราะห์และสรุปธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอน แบบลูกทุ่ง
เราได้ฟังได้ศึกษาธรรมะแบบลูกกรุงกันมานานลองฟังแบบลูกทุ่งกันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
:27: :25: ถ้าหาหลักฐานในตำรามาอ้างอิงรับรองไม่ได้จริงๆ ก็อาจแสดงออกได้อีกทางหนึ่งว่า "นี่คือการกล่าวตู่พุทธวัจนะ" ได้ไหมครับนี่ อันตรายจริงๆนะครับ ถ้าเรายึดตำราเป็นหลักกันเสียจนแน่นหนาเช่นนี้ แต่ถ้าเรายึดธรรมเป็นหลัก ก็อาจจัดการคำพูดเสียใหม่ไม่ให้เป็นการชี้ว่าเป็นพุทธวัจจนะ แต่ คำสอนของพระบรมศาสดานั้น ท่านสอนให้ละกาม แม้พระบรมศาสดาเองท่านก็ทรงมีกามเป็นที่มาดังพุทธประวัติตั้งแต่สมัยที่ยังทรงเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ทำอย่างนี้โทษภัยคงจะเบาลงไปเยอะเลยนะครับ เพราะคำพูดทั้งหลายเป็น เพียงแค่ความเห็นตามเหตุผลและธรรม :72:

โพสบน เมื่อวาน, 17:41 น. โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 105 ตอบกระทู้
 • 11953 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน พุทธวัจจนะ
สมัยนี้มีการฮิตเรื่องพุทธวัจจนะ น่าจะมาสนทนากันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
:82: คุณกบก็น่าจะกลับไปย้อนดูว่า โอวาทปาติโมกข์ อริยสัจ 4 มรรค 8 โพธิปักขิยธรรม 37 ประการเขาเปลี่ยนเนื้อหาและความหมายไปจากเดิมหรือเปล่านะครับ "สัจจธรรม จะสักกี่ล้านปี กี่ล้านชาติ เขาก็จะทรงความจริงนั้นไว้เช่นเดิมตลอดไป" :68:

โพสบน เมื่อวาน, 07:58 น. โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 194 ตอบกระทู้
 • 4722 ดู
ล๊อคกระทู้ ไอคอน การเจริญสติปัฏฐานตามลำดับญาณ
แสดงข้อความที่โพสต์
:82: "ที่ไหนมีการถกเถียงกัน ยิ่งมีเสียงดังลั่น ยิ่งมีคนมารุมดูและรุมฟัง" นี่ก็เป็นสัจจธรรม อย่างหนึ่งที่เราจะพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน แต่สักพักเดียวเขาก็จะดับไปเองเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัย สิ่งสำคัญคือ ผู้ที่มาคอยสังเกตการณ์ต้อง สังเกตการณ์ไปด้วยใจเป็นกลาง ไร้การแทรกแซง หรือ "เอาออกเสียให้ได้ซึ่งความยินดียินร้ายในโลก"...

โพสบน เมื่อวาน, 07:48 น. โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ ngodngam ไอคอน
 • 41 ตอบกระทู้
 • 438 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ภพ...ของผู้ปฏิบัติธรรม
แสดงข้อความที่โพสต์
:78: ถ้ายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ น่าจะไม่มีใครพ้นจากภพหรือภาวะเป็นแน่ กระมังครับ แม้แต่พระอรหันต์ :39: ย้ำคำถามและข้อสงสัย ที่ยังไม่มีใครตอบได้ตรงคำถามครับ :80:

โพสบน เมื่อวาน, 07:18 น. โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 14 ตอบกระทู้
 • 139 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ภพ...ของผู้ปฏิบัติธรรม
แสดงข้อความที่โพสต์
:37: ความพ้นจากภพ ที่คุณกบว่า มันจะมีกับใครได้บ้างน้อ?.... ถ้ายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ น่าจะไม่มีใครพ้นจากภพหรือภาวะเป็นแน่ กระมังครับ แม้แต่พระอรหันต์ :75:

โพสบน 19/07/2017 06:47 โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 14 ตอบกระทู้
 • 139 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน พุทธวัจจนะ
สมัยนี้มีการฮิตเรื่องพุทธวัจจนะ น่าจะมาสนทนากันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
:94: สันทิฏฐิโก...เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตัวเอง นี่ก็แปลเสียยาวเฟื้อยเช่นกัน ใครแปลละครับ คุณกบ คำไหนแปลว่า...เป็นสิ่งที่ คำไหนแปลว่า...ผู้ศึกษา คำไหนแปลว่า...ผู้ปฏิบัติ คำไหนแปลว่า...พึงเห็นได้ด้วยตนเอง เช่นกัน คำว่า "ภาวิโต" มาจากคำว่า ภาวนา มีความว่า ทำให้มีขึ้น ทำให้เจริญงอกงามขึ้น คนแปลท่านคงจะขยายความให้อีกนิดหนึ่งให้เข้าใจว่า ทำอะไรให้มีขึ้นเจริญขึ้นกระมังครับ พึงคิด + ด้วย อย่าคิดเพียงแต่ - อย่างเดียวนะครับ จะได้มีชีวิตจิตใจเต็มไปด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีความสุข สงบ เย็น กันนะครับ :79:

โพสบน 19/07/2017 06:44 โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 194 ตอบกระทู้
 • 4722 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ภพ...ของผู้ปฏิบัติธรรม
แสดงข้อความที่โพสต์
:16: ภพ....ภวะ.....ภาวะ เป็นคำที่มีความหมายเดียวกัน ความหมายโดยธรรมก็คือ การทรงอยู่ในสภาพนั้นๆ ความหมายโดยทั่วไปก็อาจจะแปลว่า ภูมิ ที่อยู่ เช่นภพมนุษย์ ภพแห่งสัตว์เดรัจฉาน เทวดาภพ ภพแห่งพรหม หรือภาวะที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบัน เช่น...

โพสบน 19/07/2017 06:27 โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 14 ตอบกระทู้
 • 139 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน พุทธวัจจนะ
สมัยนี้มีการฮิตเรื่องพุทธวัจจนะ น่าจะมาสนทนากันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
:68: อนัตตา ภิกขเว....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อนัตตาโต...ที่สภาวธรรมอันเกิดขึ้นเองเป็นเอง บังคับบัญชาไม่ได้ ไม่ใช่ของเรานั้น อนุปัสสันโต เธอจงตามเฝ้าดู ภาวิโต เธอจงตามเฝ้าสังเกต พิจารณา พหุลีกะโต ทำให้มาก เจริญให้มาก (ในการตามเฝ้าดู เฝ้าสังเกตพิจารณานั้น) อภิญญายะ มรรคญาณย่อมจะเกิดขึ้นกับเธอ สัมโพธายะ ผลญาณย่อมจะเกิดขึ้นกับเธอ นิพพานายะ นิพพานย่อมจะเกิดขึ้นกับเธอ สังวัตติ เป็นของเธอโดยชอบ ไม่เปลี่ยนแปลงอีกต่อไป :73: เรียน ท่านผู้เชี่ยวชาญในการค้นคัมภีร์และก้อปแปะทั้งหลายครับ ท่านใดเคยเห็นเคยได้ยินเคยได้อ่านผ่าน ธรรมบทว่าด้วย "อนัตตา" ที่ยกมาให้ดูข้างต้นนี้บ้างหรือเปล่าครับ :75:

โพสบน 19/07/2017 06:12 โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 194 ตอบกระทู้
 • 4722 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน พุทธวัจจนะ
สมัยนี้มีการฮิตเรื่องพุทธวัจจนะ น่าจะมาสนทนากันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
:68: อนัตตา ภิกขเว....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อนัตตาโต...ที่สภาวธรรมอันเกิดขึ้นเองเป็นเอง บังคับบัญชาไม่ได้ ไม่ใช่ของเรานั้น อนุปัสสันโต เธอจงตามเฝ้าดู ภาวิโต เธอจงตามเฝ้าสังเกต พิจารณา พหุลีกะโต ทำให้มาก เจริญให้มาก (ในการตามเฝ้าดู เฝ้าสังเกตพิจารณานั้น) อภิญญายะ มรรคญาณย่อมจะเกิดขึ้นกับเธอ สัมโพธายะ ผลญาณย่อมจะเกิดขึ้นกับเธอ นิพพานายะ นิพพานย่อมจะเกิดขึ้นกับเธอ สังวัตติ เป็นของเธอโดยชอบ ไม่เปลี่ยนแปลงอีกต่อไป :73: เรียน ท่านผู้เชี่ยวชาญในการค้นคัมภีร์และก้อปแปะทั้งหลายครับ ท่านใดเคยเห็นเคยได้ยินเคยได้อ่านผ่าน ธรรมบทว่าด้วย "อนัตตา" ที่ยกมาให้ดูข้างต้นนี้บ้างหรือเปล่าครับ :75:

โพสบน 19/07/2017 06:11 โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 194 ตอบกระทู้
 • 4722 ดู
ล๊อคกระทู้ ไอคอน การเจริญสติปัฏฐานตามลำดับญาณ
แสดงข้อความที่โพสต์
:79: เร่งความเพียรให้มันแทงทะลุปรุโปร่งทั้ง 5 ขันธ์เสียโดยเร็วนะครับ จึงจะถือได้ว่ามีชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาท แต่เรื่องของการเห็นความเกิด - ดับ ของขันธ์ 5 หรือทุกๆสิ่งนี้ มันมิใช่สิ่งที่จะเพียงแค่คิดเอาตามตัวหนังสือและตรรกะของเหตุผลได้...

โพสบน 18/07/2017 10:30 โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ ngodngam ไอคอน
 • 41 ตอบกระทู้
 • 438 ดู
ล๊อคกระทู้ ไอคอน การเจริญสติปัฏฐานตามลำดับญาณ
แสดงข้อความที่โพสต์
:72: จากความรู้และการเจริญสติพบว่ามีแต่ความดับไปของขันธ์ 5 หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ จนซึ้งใจยอมรับความจริงข้อนี้แล้ว ก็พึงตรวจสอบผล ถ้าสังเกตเข้าไปในกายและจิตแล้วพบว่า ไม่มีอะไร ชีวิตเหลือแต่เพียงสักแต่ว่า...ไร้ปฏิกิริยาที่จะเป็นลบเป็นบวก ที่ท่านกล่าวไว้ในมงคลข้อท้ายๆว่า จิตไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรม จิตไร้โศก จิตปราศจากธุลี จิตเกษม อยู่ปกติเป็นนิจกับชีวิตที่คงเหลืออยู่ได้ หากเป็นเช่นนั้นไซร้ ก็น่าอนุโมทนาครับ ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือ ความนึกคิด เขาจะทำงานก็ต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยที่ต้องใช้งาน หมดงาน ก็หมดนึกคิด มีแต่จิตรู้อยู่แต่ปัจจุบัน :68:

โพสบน 17/07/2017 07:52 โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ ngodngam ไอคอน
 • 41 ตอบกระทู้
 • 438 ดู
ล๊อคกระทู้ ไอคอน การเจริญสติปัฏฐานตามลำดับญาณ
แสดงข้อความที่โพสต์
:79: การมาประเมินว่า สังขารุเปกขาญาณ นั้นเกิดขึ้นได้ง่ายๆ ดังที่คุณงดงามแปลความไปตามตัวหนังสือนั้น อาจจะถือได้ว่าเป็นการประมาทธรรม หรือประเมินคุณค่าแห่งธรรมต่ำเกินไป เพราะ สังขารุเปกขาญาณ เป็นผลสะสมของการที่ได้เจริญวิปัสสนาภาวนา ชำระจิตของตนให้ขาวรอบ มานานพอสมควร เมื่อจิตใจขาวจวนจะรอบแล้ว จึงจะสามารถทำให้เกิด...

โพสบน 16/07/2017 16:16 โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ ngodngam ไอคอน
 • 41 ตอบกระทู้
 • 438 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน พุทธวัจจนะ
สมัยนี้มีการฮิตเรื่องพุทธวัจจนะ น่าจะมาสนทนากันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
:79: ก็ได้รู้ได้เห็นได้ฟังสิ่งที่เป็นธรรมทัศนะ จากคุณ งดงาม คุณศลิษา คุณกบ คุณ S และท่านอื่นกันมาพอสมควร ในเรื่องที่เป็น "ปัจจัตตังเวทิตัพพโพ วิญญูหิติ" คงจบกันได้แล้วนะครับเรื่องสังขารุเปกขาญาณ จะได้สนทนากัน ในพุทธวัจนะ เรื่องอื่น มุมอื่นกันอีกต่อไปครับ :83:

โพสบน 15/07/2017 17:37 โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 194 ตอบกระทู้
 • 4722 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน วิเคราะห์และสรุปธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอน แบบลูกทุ่ง
เราได้ฟังได้ศึกษาธรรมะแบบลูกกรุงกันมานานลองฟังแบบลูกทุ่งกันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
:28: "พระพุทธเจ้าเกิดจากกาม" พูดผิดไปหรือเปล่าคุณกบ? พูดผิด พูดใหม่ได้นะครับ ถ้าจะพูดว่า "เจ้าชายสิทธัตถะเกิดจากกาม" น่าจะพอฟังแล้วดูดี หรือพูดว่า "พระพุทธเจ้าเกิดจากเจ้าชายสิทธัตถะ" "พระพุทธเจ้าเกิดจากอริยสัจ 4" :76:

โพสบน 13/07/2017 11:57 โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 105 ตอบกระทู้
 • 11953 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน วิเคราะห์และสรุปธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอน แบบลูกทุ่ง
เราได้ฟังได้ศึกษาธรรมะแบบลูกกรุงกันมานานลองฟังแบบลูกทุ่งกันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
:28: "พระพุทธเจ้าเกิดจากกาม" พูดผิดไปหรือเปล่าคุณกบ? พูดผิด พูดใหม่ได้นะครับ ถ้าจะพูดว่า "เจ้าชายสิทธัตถะเกิดจากกาม" น่าจะพอฟังแล้วดูดี หรือพูดว่า "พระพุทธเจ้าเกิดจากเจ้าชายสิทธัตถะ" "พระพุทธเจ้าเกิดจากอริยสัจ 4" :76:

โพสบน 13/07/2017 11:55 โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 105 ตอบกระทู้
 • 11953 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน การชำระจิตของตนให้ขาวรอบ
เอกลัษณ์ของพุทธศาสนาและดวงตรารับรองความเป็นชาวพุทธแท้
แสดงข้อความที่โพสต์
:68: :72: เมื่อเทียบกับทุกข์อันมีก่อนที่จะสิ้นไป :78: คล้ายดั่งการเอาภูเขาทั้งลูกมาเทียบกับดิน 1 กำมือ ดิน 1...

โพสบน 13/07/2017 11:44 โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 34 ตอบกระทู้
 • 749 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน พุทธวัจจนะ
สมัยนี้มีการฮิตเรื่องพุทธวัจจนะ น่าจะมาสนทนากันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
:79: สาธุ :82:

โพสบน 13/07/2017 11:27 โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 194 ตอบกระทู้
 • 4722 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน พุทธวัจจนะ
สมัยนี้มีการฮิตเรื่องพุทธวัจจนะ น่าจะมาสนทนากันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
:79: เมื่อกบคิดเอา ว่าสิ่งที่ตนไปเห็นมาว่าไม่ใช่ สังขารุเปกขาญาณ ก็เป็นอันเลิกคุยเรื่องนี้กันได้ เพราะคุยกันคนละเรื่อง อุปมาเหมือน คนหนึ่งคุยและพยายามอธิบายให้รู้เรื่องดอยสุเทพ แต่อีกคนหนึ่งไปเอาเรื่องดอยคิชกูฏมาคุย เลยต้องบอกไว้ว่า ที่กบไปเห็นมานั้นมันคนละดอยกัน :37:

โพสบน 13/07/2017 11:23 โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 194 ตอบกระทู้
 • 4722 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน การชำระจิตของตนให้ขาวรอบ
เอกลัษณ์ของพุทธศาสนาและดวงตรารับรองความเป็นชาวพุทธแท้
แสดงข้อความที่โพสต์
:82: อนุโมทนา กับการก้อปพระไตรปิฎกมาแปะแบ่งปันให้อ่านกันได้ตรงประเด็น ขอให้เกิดอานิสงส่งให้งานด้านการปฏิบัติจริงของคุณงดงาม ได้สมดุลย์ กับงานด้านการปริยัติจนเกิดผลงอกเงยสมบูรณแบบยิ่งๆขึ้นไปทันในชาตินี้ :73:

โพสบน 13/07/2017 11:04 โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 34 ตอบกระทู้
 • 749 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน คำสอนจี้กง นิกายมหายาน ตรงกับหลักพุทธเถรวาทข้อใดบ้าง?
แสดงข้อความที่โพสต์
:37: กบนี่ยังไม่เห็นคุณค่า และไม่ซาบซึ้งในประโยชน์ของคำถามว่า "ทำไม" เสียแล้วครับ ทราบไหมว่า "ทำไม" แปลความหมายว่าอย่างไร มีกำเนิดมาจากไหน? "เพราะ "สังเกต"(สังกัปปะ)จึงสงสัย" คำถามว่าทำไม จึงเกิดมาเพื่อค้นหาคำตอบ พระบรมศาสดาก็ทรงมีคำถามนี้ในใจสมัยยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ นักศึกษาและปฏิบัติธรรมที่ดีและจะประสบความสำเร็จเร็วก็ต้องมีคำถามนี้ไว้ใช้ในหัวใจอยู่เสมอ นักวิทยาศาสตร์เอก และมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายในโลกล้วนแต่ได้อาศัยคำว่า...

โพสบน 12/07/2017 07:34 โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ reuters ไอคอน
 • 17 ตอบกระทู้
 • 147 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน พุทธวัจจนะ
สมัยนี้มีการฮิตเรื่องพุทธวัจจนะ น่าจะมาสนทนากันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
:79: ไม่ใช่ปัจจัตตังครับ ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเพียงใช้ความสังเกต(สังกัปปะ) และเหตุผลง่ายๆครับคุณงดงาม โปรดสังเกตคำว่า "โคตรภูญาณ" ปัญญารู้ว่าข้ามโคตรจากปุถุชนไปสู่ความเป็นอริยชน อันแรกคือโสดาบันบุคคล จะเกิดขึ้นได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นแล้วไม่มีวันที่จะเกิดได้อีกเป็นซ้ำสอง นี่เป็นสัจจะ เพียงข้อนี้ข้อเดียว ต่อไปวิปัสสนาญาณก็ไม่ครบ...

โพสบน 12/07/2017 07:18 โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 194 ตอบกระทู้
 • 4722 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน พุทธวัจจนะ
สมัยนี้มีการฮิตเรื่องพุทธวัจจนะ น่าจะมาสนทนากันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
:99: กบก็ลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าที่กบเจอมามันเป็นยังไงบ้าง จนถึงขนาดต้องพูดจากำกวมไม่กล้าแสดงความจริง ไม่กล้ารับรองว่าสภาวะที่เจอเป็นสังขารุเปกขาญาณหรือไม่ เพราะผมยืนยันสภาวะแล้วว่าใช่ กบก็บอกว่าเคยเห็นมาแล้ว เห็นยังไงก็เล่ามาจะได้ช่วยกันวิเคราะห์ว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะเหตุใด ถ้าไม่กล้าเล่าก็แสดงว่าทั้งหมดเป็นแค่ลมปากคุยเอาเล่นๆโดยไม่หลักฐานอะไรแสดงให้ดูได้เลย เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับ :95:

โพสบน 11/07/2017 18:15 โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 194 ตอบกระทู้
 • 4722 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน การชำระจิตของตนให้ขาวรอบ
เอกลัษณ์ของพุทธศาสนาและดวงตรารับรองความเป็นชาวพุทธแท้
แสดงข้อความที่โพสต์
:79: อนุโมทนาสาธุกับเจตนาอันดี อันบริสุทธิ์ ที่คุณงดงามได้เพียรส่งเสริมค้ำจุนพุทธศาสนาด้วยการเลือกเฟ้นหาคำสอนที่ถูกต้อง ทักท้วงคำสอนที่น่าจะผิด มาเผยแพร่แก่มวลชน ผมได้เรียนไว้แล้วว่า ทั้งหมดคือธรรมทัศนะ เพื่อให้ผู้สนใจในธรรมทั้งหลายได้พิจารณา ศึกษาเปรียบ เทียบ วิจารณ์ วิจัยกันเพื่อให้ได้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเฉพาะตัวของแต่ละท่านแต่ละคน อันจะนำไปสู่ความบรรลุธรรม ปิดประตูอบายได้ทันในปัจจุบันชาติ ผมยังยืนยันปณิธานที่จะนำธรรมะในเชิงปฏิบัติ ธรรมะนอกตำราแต่มีในสภาวะและชีวิตจริงของคนทั่วไปมาวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์สู่กันฟังให้เป็นการถ่วงดุลย์กับธรรมะจากตำรามาเสนอสู่กันฟังและศึกษาต่อไปครับ ถือว่าเป็นการถ่วงดุลย์ระหว่าง "ธรรมะก้อปแปะ กับ ธรรมะในกายใจและชีวิตจริงปัจจุบัน" ก็แล้วกันนะครับ :68:

โพสบน 11/07/2017 18:04 โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 34 ตอบกระทู้
 • 749 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน พุทธวัจจนะ
สมัยนี้มีการฮิตเรื่องพุทธวัจจนะ น่าจะมาสนทนากันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
:05: 555555 ก็ไปอ้างเอาตำรามาตอบอยู่ดี ไม่มีสภาวธรรมจากผลปฏิบัติจริงๆมาเล่าสู่กันฟัง ทำให้น่าสงสัยอยู่ว่า สังขารุเปกขาญาณที่กบทำได้ หรือไปประสบมานั้น มันของจริงหรือของปลอม หรือเป็นแค่ "สังขารุเปกขาญาณคิดเอา" เพราะเล่าสภาวะจริงของตนเองไม่ได้ กบเคยเจอคนที่ไปท่องเที่ยวทางไกลเห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆแล้วตอนกลับมา ถึงบ้าน...

โพสบน 11/07/2017 07:50 โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 194 ตอบกระทู้
 • 4722 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน การชำระจิตของตนให้ขาวรอบ
เอกลัษณ์ของพุทธศาสนาและดวงตรารับรองความเป็นชาวพุทธแท้
แสดงข้อความที่โพสต์
:37: มันคนละเกิดแล้วหละกบ อย่าคิดผิดเห็นผิด เถียงแบบข้างๆคูๆอย่างศรีธนนชัย มันจะดูไม่งามนะสำรับคนที่บอกว่าเคยผ่านสังขารุเปกขาญาณ เหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดหรือถึงนิพพานนั้นต้องมีอยู่ จึงจะถูกต้องตามหลักของเหตุผลและหลักกรรม ส่วนเมื่อเกิดนิพพานขึ้นในจิต หรือจิตเข้าถึงอมตะนิพพานแล้ว จะสิ้นสุดความเวียนว่ายตายเกิดนั้นเป็นเรื่องของผล ที่มาจากเหตุอีกเช่นกัน มันคนละเรื่อง ต่างกรรมต่างวาระกัน อย่าทำให้มั่วสิครับคุณกบ :75:

โพสบน 11/07/2017 07:37 โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 34 ตอบกระทู้
 • 749 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน การชำระจิตของตนให้ขาวรอบ
เอกลัษณ์ของพุทธศาสนาและดวงตรารับรองความเป็นชาวพุทธแท้
แสดงข้อความที่โพสต์
:37: มันคนละเกิดแล้วหละกบ อย่าคิดผิดเห็นผิด เถียงแบบข้างๆคูๆอย่างศรีธนนชัย มันจะดูไม่งามนะสำรับคนที่บอกว่าเคยผ่านสังขารุเปกขาญาณ เหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดหรือถึงนิพพานนั้นต้องมีอยู่ จึงจะถูกต้องตามหลักของเหตุผลและหลักกรรม ส่วนเมื่อเกิดนิพพานขึ้นในจิต หรือจิตเข้าถึงอมตะนิพพานแล้ว จะสิ้นสุดความเวียนว่ายตายเกิดนั้นเป็นเรื่องของผล ที่มาจากเหตุอีกเช่นกัน มันคนละเรื่อง ต่างกรรมต่างวาระกัน อย่าทำให้มั่วสิครับคุณกบ :75:

โพสบน 11/07/2017 07:37 โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 34 ตอบกระทู้
 • 749 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน คำสอนจี้กง นิกายมหายาน ตรงกับหลักพุทธเถรวาทข้อใดบ้าง?
แสดงข้อความที่โพสต์
:79: คำสอนของท่านจี้กง ตรงกับคำสอนของพุทธเถรวาทเรื่อง "อริยสัจ 4" เพราะมีคำว่า "ทำไม"อยู่ทุกข้อ คำว่า "ทำไม" นี่แหละที่ทำให้เกิดมีพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลก และทำให้ผู้คน เทวดา พรหม...

โพสบน 11/07/2017 07:28 โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ reuters ไอคอน
 • 17 ตอบกระทู้
 • 147 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน นานาสาระกับชีวิตประจำวันครับ
การสัญจรทางรถเป็นหัวใจของธุรกิจการงานต่างๆ คุยปัญหาและวิธีแก้ไขกันครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
:94: คุณ sssboun เริ่มยอมรับธรรมชาติที่ถูกต้องแล้ว ไม่เสียทีที่อ่านพระไตรปิฎกมาตั้งนานครับ เรื่องจำนวนของจิตที่อุบัติขึ้นและเวียนว่ายตายเกิดิยู่ใน อนันตจักรวาลนี้ ยากที่จะอ่านนับได้ ถือเป็นเรื่องอจินไตย คือไม่ต้องไปนึกคิดสาวหาต้นหาปลายของมัน จะทำให้อึดอัดใจเป็นบ้าเสียเปล่าๆ ไม่เข้าการ มาคิดอ่านทำเรื่องสำคัญ คือหาให้พบว่าความเห็นผิดเป็นฉันหรือ กู มันอยู่ที่ไหน ตำราเขาว่า กู ไม่มีอยู่จริงแต่ทำไมมันจึงแผลงฤทธิ์ ทำให้ชาวโลกเป็นทุกข์ได้กันอยู่ทุกวี่ทุกวัน มันคืออะไรกันแน่ ต้องหาพบและแก้ให้ได้ทันที ชีวิตนี้จึงจะมีแต่ความสุขสันต์อันไม่มีวันตาย :76:

โพสบน 11/07/2017 07:12 โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ sssboun ไอคอน
 • 127 ตอบกระทู้
 • 12109 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน การชำระจิตของตนให้ขาวรอบ
เอกลัษณ์ของพุทธศาสนาและดวงตรารับรองความเป็นชาวพุทธแท้
แสดงข้อความที่โพสต์
:37: นิพพาน ก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยจึงจะเกิดได้เช่นกันนะครับ มิใช่จะผุดขึ้นมาได้เองเป็นเอง ถ้าอย่างงั้นเราก็คงไม่ต้องมาศึกษาธรรม เจริญมรรค 8 สติปัฏฐาน 4 โพธิปักขิยธรรม 37 ประการกันแล้วกระมังครับ เพราะอยู่เฉยๆดีๆเดี๋ยว นิพพานก็เกิดผุดขึ้นมาเองในใจ สัจจะมีเยอะแยะ แต่อมตะธรรม มีหนึ่งเดียว คือ นิพพาน น่าจะพูดอย่างนี้มากกว่านะครับ :68:

โพสบน 11/07/2017 07:00 โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 34 ตอบกระทู้
 • 749 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน พุทธวัจจนะ
สมัยนี้มีการฮิตเรื่องพุทธวัจจนะ น่าจะมาสนทนากันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
:12: ถ้าเคยไปมาจริง มีความสังเกตดีเก็บรายละเอียดมาได้เยอะ ก็ไม่เห็นจำเป็นต้องมีป้ายบอกว่าถึงสถานีไหน แต่ขอให้นำมาบอกเล่าสู่กันฟังได้ตามความเป็นจริงก็แล้วกัน ไหนลองเล่าสู่กันฟังหน่อยสิว่า สังขารุเปกขาญาณ ที่กบไปเห็นไปรู้มานั้นเป็นอย่างไร ใช่ที่เดียวกันหรือไม่ มีอะไรเป็นจุดสังเกตที่สำคัญ ถ้าเล่าให้ฟังไม่ได้ แสดงว่าคิดไปเอง หรือฝันกลางวันเอาเองนะครับ :36:

โพสบน 10/07/2017 18:35 โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 194 ตอบกระทู้
 • 4722 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน การชำระจิตของตนให้ขาวรอบ
เอกลัษณ์ของพุทธศาสนาและดวงตรารับรองความเป็นชาวพุทธแท้
แสดงข้อความที่โพสต์
:101: ธาตุ 4 ขันธ์ 5 อายตนะ 12 รูป 28 เจตสิก 52 จิต 89 หรือ 121 นิพพาน 1 ทั้งหมดนี้ล้วนจริง ล้วนเป็นสัจจะทั้งนั้น บ่มีอันเดียวมั้งครับ :85:

โพสบน 10/07/2017 18:26 โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 34 ตอบกระทู้
 • 749 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอแรงผู้ชำนาญในการค้นพระสูตรช่วยหน่อยค่ะ
อยากทราบข้อมูลบางอย่างค่ะ...ขอบคุณค่ะ
แสดงข้อความที่โพสต์
:73: :76: ถ้ายังค้นหาในคัมภีร์ไม่เจอ ก็น่าจะลองไปดูที่ มหาสติปัฏฐานสูตร นะครับ เพราะดูเหมือนว่าพระบรมศาสดาทรงแสดงให้ชาวกุรุฟัง ถ้าไม่มีครั้งอื่น ที่แสดงครั้งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งแรก และครั้งเดียวด้วยครับ เหมือนอย่าง ภัทเทกรัตคาถา...

โพสบน 10/07/2017 07:29 โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ Jigsaw of destiny ไอคอน
 • 8 ตอบกระทู้
 • 115 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน พุทธวัจจนะ
สมัยนี้มีการฮิตเรื่องพุทธวัจจนะ น่าจะมาสนทนากันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
:12: ยอดเยี่ยมทั้งคู่ :33: ก็มีอีกที่ยังค้างอยู่ คือ "ปัจจัตตัง" ลองเข้าสังขารุเปกขาญาณกันดูให้ได้ดีๆ แล้วกลับมาคุยกันต่อนะครับ ทั้งคุณงดงามและคุณกบ อนึ่ง ทิ้งไว้ให้ขบคิดกันเล่นต่อ ว่า "วิปัสสนาญาณจะเกิดครบทั้ง 16 ได้จริงๆเพียงครั้งเดียวเท่านั้นสำหรับชีวิตแต่ละก้อน ดวงจิตแต่ละดวง" แต่ "สังขารุเปกขาญาณ เกิดขึ้นได้นับไม่ถ้วน ยิ่งทำยิ่งชำนาญ เพราะนั่นคือการเอาตนไปยืนรออยู่ที่หน้าประตูนิพพาน ต้องชำนาญและเข้าได้ไวอย่างยิ่งภายในชั่วพริบตาเดียว จึงจะทันดับลงพร้อมกันกับจิตสุดท้าย" :72:

โพสบน 10/07/2017 07:13 โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 194 ตอบกระทู้
 • 4722 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน การชำระจิตของตนให้ขาวรอบ
เอกลัษณ์ของพุทธศาสนาและดวงตรารับรองความเป็นชาวพุทธแท้
แสดงข้อความที่โพสต์
:99: "ของจริง" มีเยอะแยะนะครับ คุณกบ อย่าด่วนตัดสินด้วยคำพูดง่ายๆไร้ไต่ตรอง :41:

โพสบน 10/07/2017 07:01 โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 34 ตอบกระทู้
 • 749 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน การชำระจิตของตนให้ขาวรอบ
เอกลัษณ์ของพุทธศาสนาและดวงตรารับรองความเป็นชาวพุทธแท้
แสดงข้อความที่โพสต์
:72: "การเอา สติ สมาธิ ปัญญา ไปทรงไว้นานๆที่ปัจจุบันอารมณ์ นั่นเป็นวิปัสสนาภาวนาอย่างยิ่ง ไม่ใช่การทำสมาธิเพื่อให้เกิดฌาณ เพราะที่นั่น ผู้รู้ จะเฉลียวฉลาด ฉับไว...

โพสบน 10/07/2017 06:58 โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 34 ตอบกระทู้
 • 749 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน การชำระจิตของตนให้ขาวรอบ
เอกลัษณ์ของพุทธศาสนาและดวงตรารับรองความเป็นชาวพุทธแท้
แสดงข้อความที่โพสต์
:79: คุณงดงามคิดมากและวิตกกังวลมากเกินไป ลองพิสูจน์ดูก่อนสิครับ แล้วเพิ่มความสังเกต พิจารณาให้มากเป็นพิเศษ จะได้พบว่ามิเตอร์ทั้ง 6 นี้ช่วยเสริมความเฉียบแหลม คมกล้า ของสติสมาธิ ปัญญา...

โพสบน 10/07/2017 06:41 โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 34 ตอบกระทู้
 • 749 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน การชำระจิตของตนให้ขาวรอบ
เอกลัษณ์ของพุทธศาสนาและดวงตรารับรองความเป็นชาวพุทธแท้
แสดงข้อความที่โพสต์
:115: โปรดสังเกตนะครับมีคำว่า "อุปมา" และ คงพอทำให้นึกภาพ จินตนาการกันออกได้ว่า เมื่อเจริญการชำระจิตของตนให้ขาวรอบแล้ว จะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับ :79:

โพสบน 10/07/2017 06:19 โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 34 ตอบกระทู้
 • 749 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน การชำระจิตของตนให้ขาวรอบ
เอกลัษณ์ของพุทธศาสนาและดวงตรารับรองความเป็นชาวพุทธแท้
แสดงข้อความที่โพสต์
:68: อุปมาเปรียบเทียบระดับการชำระจิตของบุคคลระดับต่างๆ ปุถุชน จิตแปดเปื้อน 100% กัลยาชน เตรียมชาวพุทธ ชาวพุทธ เป็นผู้มีกาย วาจา ความคิดนึก สะอาด จุลโสดาบันบุคคล...

โพสบน 09/07/2017 06:55 โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 34 ตอบกระทู้
 • 749 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน พุทธวัจจนะ
สมัยนี้มีการฮิตเรื่องพุทธวัจจนะ น่าจะมาสนทนากันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
:72: ตื่นประมาณตี 2 สำรวมกายใจนิ่งรู้นิ่งสังเกตปัจจุบันอารมณ์ไปโดยไร้ปฏิกิริยาตอบโต้ใดๆ ไร้การแทรกแซงการทำงานตามกำลังแห่งเหตุปัจจัย ของธรรมชาติในกายใจ ทุกขเวทนาในกายไม่มีอะไรมาก สติปัญญาเขารู้ทัน ก็ดับไปพลันและรวดเร็ว ส่วนทางจิตนั้น...

โพสบน 09/07/2017 06:36 โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 194 ตอบกระทู้
 • 4722 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน วิปัสสนาภาวนาคือกระบวนการปรับกายใจให้อยู่ที่สมดุลย์
ธรรมชาติของกายใจนี้จะมีการปรับสมดุลย์ตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นคือวิปัสสนา
แสดงข้อความที่โพสต์
:12: ตัวอย่างการเสียสมดุลย์ของความเป็นกรดแลด่างในร่างกาย สิ่งเสพติดอย่างเช่น บุหรี่ ฝิ่น เฮโรอิน หรือเหล้า สิ่งเหล่านี้ทำให้ร่างกายเสียสมดุลย์รุนแรงมาก เช่นบุหรี่...ควันบุหรี่มีนิโคตินที่ออกฤทธิ์เป็นด่าง เมื่อเข้าไปฉาบคลุมที่เยื่อปอดแล้ว ปอดจะต้องเร่งสร้างกรดขึ้นมาลดความรุนแรงของด่างมิฉะนั้นเยื่อปอดจะเสียหาย หากคนๆนั้นยังฝืนสูบบุหรี่ต่อเนื่องกันไปหลายวัน ร่างกายจะทำการหลั่งกรดออกมาลดทอนด่างจนเป็นนิสัย หากวันใดไม่สูบบุหรี่ ไม่มีด่างเข้ามาที่ปอด...

โพสบน 08/07/2017 19:53 โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 36 ตอบกระทู้
 • 3657 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน เคยหลงว่าตนเป็นอริยะ..บ้างมั้ยครับ?
แสดงข้อความที่โพสต์
:115: ใช่และก็ดีนี่ มีแต่ถามเขา เอาเรื่องตัวเองมาเล่าบ้างสิ ชาวบ้านเขาจะได้รู้จักคุณกบดีมากขึ้น :94:

โพสบน 08/07/2017 19:36 โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 74 ตอบกระทู้
 • 15960 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน พุทธวัจจนะ
สมัยนี้มีการฮิตเรื่องพุทธวัจจนะ น่าจะมาสนทนากันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
:68: ใช้เวลามากหน่อย ก็เข้าได้ เป็นเรื่องธรรมดา :82:

โพสบน 08/07/2017 19:32 โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 194 ตอบกระทู้
 • 4722 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน วิปัสสนาภาวนาคือกระบวนการปรับกายใจให้อยู่ที่สมดุลย์
ธรรมชาติของกายใจนี้จะมีการปรับสมดุลย์ตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นคือวิปัสสนา
แสดงข้อความที่โพสต์
:68: รูป นาม กาย ใจที่เราได้มานี้ ธรรมชาติเขาสร้างมาให้อย่างวิเศษสมบูรณ์พร้อม สำหรับคนปกติธรรมดา สิ่งที่น่าสังเกตเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกระทู้นี้ คือระบบปรับสมดุลย์ของกายและจิต ที่ธรรมชาติให้มานี้ช่างมีความละเอียดอ่อนและมาตรฐานสูงเที่ยงธรรมมาก ตัวอย่างหนึ่งเช่น ระบบปรับความสมดุลย์ของธาตุน้ำในกาย น้ำน้อย...

โพสบน 08/07/2017 14:04 โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 36 ตอบกระทู้
 • 3657 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน พุทธวัจจนะ
สมัยนี้มีการฮิตเรื่องพุทธวัจจนะ น่าจะมาสนทนากันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
:101: พัวพันดีจังนะคุณกบ เหมือนเด็กอยากได้ของเล่น จะต้องเอาให้จนได้ ไม่ได้ก็จะร้องให้แงๆ 1.คนจะเข้าถึงสังขารุเปกขาญาณได้นั้นต้องสงบกายสงบจิตใจเป็นอย่างยิ่ง การเดินอยู่จะทำความสงบระดับสูงสุดจนหยุดความนึกคิดปรุงแต่งและปฏิกิริยาตอบโต้ของกายและจิตทั้งมวลเช่นนั้นไม่ได้แน่นอน กบถามว่าจะเดินได้ไหม ก็พิจารณารู้คำตอบเอาเองนะครับ คำถามข้อ 2-3 นั้นเป็นเรื่องการมองเห็นของตา.....ผมนึกล่วงหน้าไว้แล้วว่ามีเงื่อนนี้ที่กบยังคงต้องสงสัย เวลาจะเข้าสังขารุเปกขาญาณนั้นต้องปิดตาเนื้อแต่เปิดตาใน คือตาสติปัญญาขึ้นมาดูสภาวธรรม ซึ่งในความจริงตาในก็คือ...

โพสบน 08/07/2017 13:45 โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 194 ตอบกระทู้
 • 4722 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน การชำระจิตของตนให้ขาวรอบ
เอกลัษณ์ของพุทธศาสนาและดวงตรารับรองความเป็นชาวพุทธแท้
แสดงข้อความที่โพสต์
:68: มิเตอร์ ช่วยวัดระดับสมาธิ ความละเอียด ความเฉียบแหลมคมกล้าและความสะอาดขาวรอบของจิต :b37: 1.ลมหายใจ 2.หัวใจเต้น ....อาการเต้นของหัวใจ 3.ชีพจร....อาการเต้นตอดของชีพจร 4.กระแสสั่นสะเทือนในร่างกาย 5.เวลาที่สามารถนิ่งรู้นิ่งสังเกตสภาวธรรมในกายใจ 6.ความโกรธ....โลภ หลง มิเตอร์หรือเครื่องมือทั้ง 6 อย่างนี้สามารถช่วยชี้วัด ระดับสมาธิ ความละเอียดความเฉียบแหลมคมกล้า และความสะอาดขาวรอบของจิตได้ เป็นผลจากการวิเคราะห์วิจัยธรรมของนักวิปัสสนาภาวนา นำมาเล่าสู่กันฟังเป็นธรรมทัศนะ...

โพสบน 08/07/2017 06:20 โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 34 ตอบกระทู้
 • 749 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน พุทธวัจจนะ
สมัยนี้มีการฮิตเรื่องพุทธวัจจนะ น่าจะมาสนทนากันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
:104: คนเข้าสังขารุเปกขาญาณนั้นต้องอยู่ในอาการตั้งมั่นและสงบนิ่งเฉยอยู่ คล้ายคนนั่งเข้าฌาณ เพราะสังขารุเปกขาญาณนั้นเป็นความสงบอย่างยิ่ง จิตหยุดคิดนึกปรุงแต่ง กายหยุดการกระทำทั้งมวล แม้แต่การหายใจก็อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ก้ำกึ่งกันอยู่ตาเนื้อปิดสนิท เพราะฉนั้น ที่คุณกบถามมาทั้ง 4-5 ข้อนั้นจึงไม่มีครับ :64:

โพสบน 07/07/2017 13:03 โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 194 ตอบกระทู้
 • 4722 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน พุทธวัจจนะ
สมัยนี้มีการฮิตเรื่องพุทธวัจจนะ น่าจะมาสนทนากันดูนะครับ
แสดงข้อความที่โพสต์
:17: คำตอบ กบก็ยกมาย้ำเองด้วยซ้ำ กบไม่เข้าสภาวะของคนที่หยุดคิดนึกและหมดปฏิกิริยาต่อสิ่งเร้าทั้งมวล เมื่อตอนที่เข้าถึงสังขารุเปกขาญาณ จึงหลงตั้งคำถาม ที่คล้ายปัญญาไม่แข็งเช่นนี้ :42:

โพสบน 07/07/2017 07:13 โดย อโศกะ

ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 194 ตอบกระทู้
 • 4722 ดู

 • (10 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • สุดท้าย »