ลานธรรมเสวนา: กระทู้เคลื่อนไหว

เข้าไปดูเนื้อหา

กระทู้เคลื่อนไหวใน 24 ชั่วโมง

มี 11 กระทู้เคลื่อนไหวใน 24 ชั่วโมง


หน้า 1 จาก 1
 1. คู่มือ
 2. Forums
 3. Members
 4. ปฏิทินกิจกรรมลานธรรม
  กระทู้ กระดาน เริ่มโดย สถิติ ข้อมูลที่ตอบล่าสุด
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน ขอเชิญร่วมเสวนาเพื่อเปิดโครงการพระธัมมเจดีย์
ผู้ร่วมเสวนา : พระไพศาล วิสาโล, พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวังโส ฯลฯ
รวมกระทู้งานบุญ ริมฝั่ง ไอคอน
 • 0 ตอบกระทู้
 • 0 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน กัลยาณมิตร...ความ(ไม่)ลับสู่การบรรลุธรรม ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 37 ตอบกระทู้
 • 347 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน สักกายทิฏฐิสังโยชน์ ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 152 ตอบกระทู้
 • 1315 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน สังขาร เกิดจาก ตัณหา ชีวิตกับธรรมะ shadee ไอคอน
 • 141 ตอบกระทู้
 • 1229 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน นิ่งอยู่ เป็นสมถะ นิ่งรู้ เป็นวิปัสสนา
หลักง่ายๆในการแยกแยะว่าใดเป็นสมถะ ใดเป็นวิปัสสน
ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 17 ตอบกระทู้
 • 124 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน เซ็งโลก!!!... ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 16 ตอบกระทู้
 • 132 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน วิจิกิจฉาสังโยชน์ ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 55 ตอบกระทู้
 • 706 ดู
กระทู้ยอดนิยม (ใหม่) ไอคอน ปัจจุบันอารมณ์เป็นที่รวมแห่งธรรมทั้งปวง
จะภาวนาให้ง่าย ลัดสั้น ไม่ต้องเรียนรู้มาก ต้องสนใจปัจจุบันอารมณ์
ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 345 ตอบกระทู้
 • 571681 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน วิเคราะห์และสรุปธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอน แบบลูกทุ่ง
เราได้ฟังได้ศึกษาธรรมะแบบลูกกรุงกันมานานลองฟังแบบลูกทุ่งกันดูนะครับ
ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 74 ตอบกระทู้
 • 3251 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน สีลัพพตปรามาสสังโยชน์ ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 46 ตอบกระทู้
 • 699 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน คนที่ยังไม่บรรลุธรรม กับ คำสอนของพระศาสดา ชีวิตกับธรรมะ shadee ไอคอน
 • 65 ตอบกระทู้
 • 687 ดู
เคลื่อนไหวครั้งสุดท้าย...  

หน้า 1 จาก 1