ลานธรรมเสวนา: กระทู้เคลื่อนไหว

เข้าไปดูเนื้อหา

กระทู้เคลื่อนไหวใน 24 ชั่วโมง

มี 5 กระทู้เคลื่อนไหวใน 24 ชั่วโมง


หน้า 1 จาก 1
 1. คู่มือ
 2. Forums
 3. Members
 4. ปฏิทินกิจกรรมลานธรรม
  กระทู้ กระดาน เริ่มโดย สถิติ ข้อมูลที่ตอบล่าสุด
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน สแกน-กรรม-สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
สอนเป็นวิทยาทาน..ผู้ดูแล..ตรวจทาน..ท้วงติงหรือเพิ่มความเห็นได้ค่ะ
ชีวิตกับธรรมะ Jigsaw of destiny ไอคอน
 • 5 ตอบกระทู้
 • 22 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน สีลัพพตปรามาสสังโยชน์ ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 53 ตอบกระทู้
 • 758 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน คุณโกรธเพราะอะไร? ชีวิตกับธรรมะ กบนอกกะลา ไอคอน
 • 95 ตอบกระทู้
 • 895 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน นิ่งอยู่ เป็นสมถะ นิ่งรู้ เป็นวิปัสสนา
หลักง่ายๆในการแยกแยะว่าใดเป็นสมถะ ใดเป็นวิปัสสน
ชีวิตกับธรรมะ อโศกะ ไอคอน
 • 25 ตอบกระทู้
 • 173 ดู
ข้อความตอบใหม่ ไอคอน สังขาร เกิดจาก ตัณหา ชีวิตกับธรรมะ shadee ไอคอน
 • 145 ตอบกระทู้
 • 1304 ดู
เคลื่อนไหวครั้งสุดท้าย...  

หน้า 1 จาก 1