ลานธรรมเสวนา: กระทู้ช่วยเหลือ

เข้าไปดูเนื้อหา

กระทู้ช่วยเหลือ: ผู้ดูแลลานธรรมและเจ้าหน้าที่ระบบ

เจ้าหน้าที่ระบบ คือ ผู้ที่ดูแลระบบต่างๆให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องของ hardware software และดูแลความเรียบร้อยของการใช้งานโปรแกรมของสมาชิก ในขณะที่ ผู้ดูแลลานธรรมจะดูแลเรื่องการตรวจสอบดูแลการตั้งกระทู้ ตอบกระทู้ให้เป็นไปตามหลักการสนทนาธรรม

หากท่านสมาชิกมีปัญหาใด ต้องการแจ้งเรื่องใดสามารถติดต่อผู้ดูแลเพื่อแก้ไขให้ได้ นอกจากนี้สมาชิกสามารถดูรายชื่อผู้ดูแลได้ที่หน้าแรก กดเข้าที่ "ผู้ดูแล" และยังมี link อยู่ใน ระบบเลขาส่วนตัวและ รายชื่อสมาชิก

เรื่องที่สมาชิกสามารถติดต่อผู้ดูแลเช่น

  • ในกรณีสมัครใหม่ ขอรับจดหมายืนยันในกรณีที่ไม่ได้รับ
  • ขอเปลี่ยนชื่อสมาชิกที่ใช้
  • ขอแสดงข้อมูล ชื่อนามสกุล รหัสบัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีที่ตอนสมัครไม่ได้ใส่ เพื่อให้เป็นสมาชิกลานธรรมถาวร
  • ความผิดพลาดอื่นๆ ฯลฯ


กระทู้ ที่สมาชิกสามารถแจ้งผู้ดูแลเกี่ยวกับข้อสงสัยหรือปัญหาทุกประเภทเข้าที่นี่ครับ

กระทู้รับแจ้งเรื่องทุกอย่างถึงผู้ดูแล