ลานธรรมเสวนา: กระทู้ช่วยเหลือ

เข้าไปดูเนื้อหา

กระทู้ช่วยเหลือ: [] [อ่านแล้ว] [ใหม่] [+ตัวเลข] หลังชื่อกระทู้คืออะไร


สถานะในเครื่องหมาย [ ] หลังชื่อกระทู้มี 4 แบบคือ
[ใหม่] แสดงว่ากระทู้นี้เพิ่งตั้งภายใน 7 วันเรายังไม่เคยอ่าน
[+ตัวเลข] เคยอ่านแล้วและมีคำตอบใหม่หลังจากอ่านครั้งล่าสุดอีกกี่คำตอบ เช่น +6
[] ไม่มีค่า แปลว่าเป็นกระทู้เก่าเกิน 7 วันและเราไม่เคยอ่าน
[อ่านแล้ว] แปลว่าเราได้อ่านหมดทุกๆคำตอบแล้ว