ลานธรรมเสวนา: กระทู้ช่วยเหลือ

เข้าไปดูเนื้อหา

กระทู้ช่วยเหลือ: Cookies คืออะไร และการใช้ cookie

คุกกี้ ชื่อเหมือนขนม แต่คุกกี้นี้หมายความว่า
การที่ระบบขอข้อมูลจากเครื่องของคุณ ที่ได้บันทึกไว้จากการเข้ากระดานสนทนา

ขอแนะนำให้เปิดใช้ไว้ คุกกี้ใช้ในการ ตรวจหากระทู้ที่เรายังไม่ได้อ่าน
และตรวจหาคำตอบที่เรายังไม่ได้อ่าน หลังจากที่คุณเข้าครั้งก่อน
และจดจำชื่อสมาชิกของคุณ เมื่อคุณเข้ามาที่กระดานอีก จะเข้าระบบสมัครสมาชิกให้ทันที

หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถใช้คุกกี้ได้ ระบบมีวิธีสำรองให้อัตโนมัติ
โดยการเพิ่ม session ID แทนการใช้คุกกี้ในหน้าแรก ด้านล่าง จะมีคำว่า " ลบ cookies ที่ใช้กับบอร์ดนี้ "

ใช้สำหรับลบคุกกี้ทั้งหมดที่ติดต่อกับกระดานนี้
ไว้สำหรับคุณใช้เครื่องของผู้อื่น หรือเครื่องสาธารณะ