ลานธรรมเสวนา: กระทู้ช่วยเหลือ

เข้าไปดูเนื้อหา

กระทู้ช่วยเหลือ: ปฏิทิน

ปฏิทินใช้แจ้งข่าวสาร กำหนดการ วันสำคัญต่างๆ

โดยสมาชิกสามารถเพิ่มเหตุการณ์ลงไปในปฏิทินได้
โดยกดเข้าที่ "เพิ่มเหตุการณ์ใหม่ลงในปฏิทิน"

จะมีเหตุการณ์อยู่ 2 ชนิด คือ
1. เหตุการณ์ภายในวันเดียว
2. เหตุการณ์ติดต่อกันหลายวัน

เมื่อเพิ่มเหตุการณ์ลงในปฏิทินแล้ว สามารถเข้าไป แก้ไข และ ลบ ได้ด้วยตนเองครับ