ลานธรรมเสวนา: กระทู้ช่วยเหลือ

เข้าไปดูเนื้อหา

กระทู้ช่วยเหลือ: เข้าระบบ ออกระบบ

คลิกที่เข้าระบบ
คุณใส่รายละเอียดของคุณแล้วจะมี ให้คุณเลือกว่า จะให้ระบบจำเครื่องคุณหรือไม่
หากคุณใช้ระบบอัตโนมัติ เมื่อคุณเข้าระบบครั้งต่อไปด้วยเครื่องเดิม
ระบบจะจำเครื่องได้ และจะเข้าระบบให้อัตโนมัติ

เพื่อความสะดวก
แนะนำให้เปิดใช้การจดจำอัตโนมัติเมื่อคุณใช้เครื่องเพียงคนเดียว หรือเป็นเครื่องที่บ้าน
หากใช้เครื่องสาธารณะไม่ควรใช้ระบบอัตโนมัติ

และยังสามารถซ่อนสถานะการ online ได้ด้วย หากท่านไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าท่านกำลังอยู่ในกระดาน


สำหรับท่านที่ใช้ระบบอัตโนมัติ เวลาออกจากระบบให้กดปิด browser ไปเลย
แล้วเวลาเข้ามาอีกครั้งก็จะเข้าระบบอัตโนมัติ

หากใช้เครื่องที่อื่นๆ กรุณากดออกจากระบบอยู่ด้านหลังชื่อสมาชิกที่อยู่ด้านบนของทุกๆหน้า