ลานธรรมเสวนา: hs4hnl - ประวัติ

เข้าไปดูเนื้อหา

hs4hnl - ประวัติ ข้อมูลส่วนตัว ให้คะแนนผู้ใช้ -----

คะแนนความเห็น 0 คะแนน 0
กลุ่ม
สมาชิกลานธรรมถาวร
ตอบกระทู้รวม
43(0.01 ต่อวัน)
ตอบมากที่สุดใน
รวมกระทู้งานบุญ (19 ตอบ)
วันที่สมัคร
13/05/2004
คนเข้าดูข้อมูล
108522
เข้าใช้ล่าสุด
ผู้ใช้ออฟไลน์ 06/08/2017 13:16
สถานะ
ออฟไลน์
ไอคอน   hs4hnl ยังไม่ใส่สถานภาพ

กระทู้ที่ตั้ง

 1. ชมรม ICT for All ขอเชิญเสนอชื่อนักเรียนที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก เพื่อพิจารณารับทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

  ตอบ: 5 Aug 2017

  ด้วยชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT for All Club) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) เพื่อพิจารณารับทุนการศึกษา “พระครูคุณสารวิจิตร (ทองมี ไชยพจน์)” และทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อได้ที่เว็บไซต์ www.ictforall.org และส่งกลับมาทางอีเมล info@ictforall.org หมดเขตวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ชมรมฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนในวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ทางเว็บไซต์ www.ictforall.org และ Facebook.com/ICTforAll.org และ Facebook.com/kalasintourism
 2. ขอเชิญเสนอชื่อเด็กนักเรียนยากจนเข้ารับการพิจารณารับทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

  ตอบ: 25 Jul 2016

  ประกาศชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT for All Club)
  เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อเด็กนักเรียนยากจนเข้ารับการพิจารณารับทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

  --------------------------------------------------

  ด้วยชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน มีความประสงค์จะมอบ ทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง” จำนวน ๕ ทุนๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท สนับสนุนทุนการศึกษาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง ปูชนียบุคคลที่อุทิศตนเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาเป็นระยะเวลายาวนานในฐานะอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จวบจนท่านเกษียณอายุราชการ และยังคงทำหน้าที่สอนในบางรายวิชาเกี่ยวกับไอซีที ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

  ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน จึงขอเชิญชวนหน่วยงานหรือบุคคลเสนอชื่อนักเรียนยากจน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) เพื่อพิจารณารับทุนดังกล่าวข้างต้น โดยเขียนจดหมายเล่าเรื่องราวความทุกข์ยากและความยากจนของเด็กนักเรียนและครอบครัว พร้อมรูปถ่าย และที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ โดยมีครู หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชน หรือข้าราชการ ลงนามรับรอง ส่งมาที่ นายทศพนธ์ นรทัศน์ ประธานชมรม ICT for All ตู้ ปณ. ๒ ปณฝ.ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๑ หรือทางอีเมล info@ictforall.org หมดเขตวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐๘ ๑๒๖๑ ๐๗๒๖ ทั้งนี้ ชมรมฯ จะพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่เด็ก ที่ครอบครัวมีความอัตคัดและทุกข์ยากมากที่สุด โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนในวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ทางเว็บไซต์ www.ictforall.org และ Facebook/ICTforAll.org

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

  นายทศพนธ์ นรทัศน์)
  ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน

  ‪#‎ทุนการศึกษา‬ ‪#‎อรนุชสูงสว่าง‬ ‪#‎ICTforAll‬ ‪#‎ICT4All‬ ‪#‎Scholarship‬

  รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
 3. ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรม จิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

  ตอบ: 21 Oct 2015

  ขออนุญาต...ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรม จิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
  วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติ จุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมูลนิธิกัลยาณการุณย์
  ขอเรียนเชิญ บุคลากรทางการเเพทย์ เข้ารับการฝึกอบรม "การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ภาคภาษาอังกฤษ(ในหลักสูตร Intensive Palliative Care Training for ASEAN 2015)
 4. ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการพระพุทธศาสนาเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 7th International Buddhist Research Seminar on theme “Buddhist Cultural Geography” ครับ

  ตอบ: 5 Oct 2015

  รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

  http://brimcu.com/ibrs2016/

  Call for Paper : The 7th International Buddhist Research Seminar on theme “Buddhist Cultural Geography”, which is organized by the Buddhist Research Institute of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ayutthaya, Thailand is held to disseminate the research works from various international scholars on the issue which involves in Buddhism, education, modern science, culture and Geography as well as to cooperate Buddhist culture in abroad. This seminar in collaboration with many organizations, such as Thai Health Promotion Foundation, Office of the Higher Education Commission, Geo-Informatics and Space Technology Development Agency(GISTDA), Buddhadasa Indapanno Archives(BIA), Thailand has organized at MCU Nan Collage.

  รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
  รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
 5. หาบ้านให้สุนัขที่ถูกทิ้งครับ

  ตอบ: 23 Aug 2015

  รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
  มีคนใจร้ายเอาสุนัขเพศผู้ยังไม่ทำหม้น อายุ 4-5 ปี มาปล่อยทิ้ง คุณสุวิมล ได้พาไปพบสัตว์แพทย์และรักษาจนอาการป่วยดีขึ้นกว่าที่เห็นจากในภาพมาก ตอนนี้ ต้องการหาคนใจบุญรับไปดูแลต่อไปครับ

  สนใจติดต่อได้ที่ คณสุวิมล โทร. 0839868084

รายละเอียดของฉัน

ชื่อเล่น:
ตอบไม่มาก
อายุ
ไม่บอกอายุ
วันเกิด
ไม่บอกวันเกิด
เพศ:
สิ่งที่สนใจ:
ไม่มีความสุขใดจะยิ่งกว่าความสงบ

รายละเอียดวิธีติดต่อ

อีเมลล์
กดที่นี่เพื่ออีเมล์