ลานธรรมเสวนา: คุณาสิน - ประวัติ

เข้าไปดูเนื้อหา

คุณาสิน - ประวัติ ข้อมูลส่วนตัว ให้คะแนนผู้ใช้ -----

คะแนนความเห็น 0 คะแนน 0
กลุ่ม
รอยืนยันทางเมล์
ตอบกระทู้รวม
0(0 ต่อวัน)
วันที่สมัคร
04/01/2016
คนเข้าดูข้อมูล
2381
เข้าใช้ล่าสุด
ผู้ใช้ออฟไลน์ 04/01/2016 16:00
สถานะ
ออฟไลน์
ไอคอน   คุณาสิน อายุ 59 ปี เกิด 1 ก.พ. 2499

แนะนำตัว

สมาชิกชื่อนี้ยังไม่ได้จัดการระบบข้อมูลและยังไม่มีลายเซ็น

รายละเอียดของฉัน

อายุ
60 ปี
วันเกิด
กุมภาพันธ์ 1, 1957
เพศ:
ที่อยู่:
999/238 ซ.เศรษฐกิจ 31 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเพทฯ
สิ่งที่สนใจ:
ได้ทราบประวัติของพระศาสนา หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพานจนถึงปัจจุบัน และความรู้ทางศาสนาไว้สอนเด็ก เยาวชน วัยรุ่น และผู้ที่สามารถพอจะรับฟัง พอจะเข้าใจ ในการเปลี่่่ยนตัวเองให้ ลด ละ เลิก อบายมุข และปฏิบัติตนเพื่อการพ้นทุกข์ .

กฤตภาส
( ร้านคุณาสิน )

รายละเอียดวิธีติดต่อ

อีเมลล์
ไม่เปิดเผย

รายชื่อเพื่อน

คุณาสิน ยังไม่ใส่รายชื่อเพื่อน

ความเห็น

หน้า 1 จาก 1
 1. รูปภาพ

  คุณาสิน ไอคอน

  04/01/2016 - 15:50 น.
  เรียนท่านอาจารย์
  ผมได้ฝากกระทู้ไว้ใจความว่า ได้ฟังซีดีเรืี่องคนเหนือกรรม ตอนชนะกรรม มีความสนใจต่อตัวแทนที่บรรยายเป็น"หมออุปการะ" ว่าท่านเป็นผู้แตกฉานต่อพระศาสนา เป็นผู่แห็นอนาคต กระผมจึงอยากมีโอกาสเข้าไปที่สำนักหรือวัดเพื่่อขอศึกษาพระศาสนา เผื่อว่าในอนาคตจะเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนช่วยจรรลงให้ศาสนาพุทธได้เผยแผ่สืบไป
  ช่วยแนะนำขั้นตอนตามที่ร้องขอน๊ะครับ .
  ...
หน้า 1 จาก 1