ลานธรรมเสวนา: mayrin - ประวัติ

เข้าไปดูเนื้อหา

mayrin - ประวัติ ข้อมูลส่วนตัว ให้คะแนนผู้ใช้ -----

คะแนนความเห็น 132 บวก 20
กลุ่ม
สมาชิกลานธรรมถาวร
ตอบกระทู้รวม
7781(1.58 ต่อวัน)
ตอบมากที่สุดใน
สมาชิกสัมพันธ์ (3167 ตอบ)
วันที่สมัคร
23/01/2004
คนเข้าดูข้อมูล
187501
เข้าใช้ล่าสุด
ผู้ใช้ออฟไลน์ ไม่เปิดเผย
สถานะ
ออฟไลน์
ไอคอน   mayrin ยังไม่ใส่สถานภาพ

กระทู้ที่ตั้ง

 1. ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรียน ปี ๒๕๖๐

  ตอบ: 22 Dec 2016

  ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวาย น้ำดื่มสะอาด
  แด่หมู่สงฆ์ พระเณร ครูและนักเรียนในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ห่างไกล
  ซึ่งเป็นพื้นที่ท้องถิ่นซึ่งทุรกันดาร ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานด้านสุขอนามัย
  ต้องพึ่งตนเองในเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่มักไปไม่ถึง
  แหล่งน้ำธรรมชาติในปัจจุบันก็มักประสบภัยแล้งถ้วนทั่ว
  จึงต้องพึ่งพา น้ำบ่อ น้ำบึง ที่มักปนเปื้อนทั้งมูลสัตว์
  ตลอดจนสารอันตรายจากเคมีการเกษตร ที่ไม่พึงประสงค์
  สิ่งสกปรก จากสารละลายในน้ำ ซึ่งอาจเป็นพิษภัยต่อร่างกาย
  ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
  ด้วยการถวายระบบน้ำดื่มปลอดภัย เป็นการใช้ถาวรในวัดตลอดไป
  และตามดูแลรักษา เปลี่ยนสารกรองไส้กรอง เมื่อชำรุดตามกาล
  ที่ผ่านมาแล้วมีวัดหลายวัด หมู่สงฆ์ที่ขาดแคลนได้ฉันดื่มน้ำที่สะอาดทุกๆวัน
  จากเครื่องที่เราถวายมานานหลายปีแล้ว และยังมีวัดอีกหลายวัด
  โรงเรียนอีกหลายโรงเรียน ที่ยังรอโอกาสจากเราอยู่ค่ะ
  การทำบุญด้วยน้ำ ดับกระหายคลายทุกข์ร้อน มีอานิสงส์มากค่ะ
  งานบุญทั้งหมดที่ผ่านมา ได้รับการร่วมแรง ร่วมใจ
  ร่วมบุญ จากเพื่อนๆ ญาติๆ โยมวัด พระคุณเจ้า
  นับเป็นบุญกุศลมากมายที่เกิดจากศรัทธาและความตั้งใจสร้างทานบารมี
  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหมู่สงฆ์ และผู้คนจำนวนมาก

  เพื่อนๆ สามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่
  บัญชีธนาคารกรุงเทพฯชื่อ บัญชี มยุรฉัตร พงษ์ผาตินันท์
  เลขที่ บัญชี 128-0-859925
  รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
  update ยอดบัญชีทุกครั้งที่มียอดร่วมบุญค่ะ
  pyanarg@hotmail.com sms 080-443-6358

  รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
  รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
  รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
  รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
  รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

  :09: :09: :09:

 2. ขอเชิญร่วมบุญบริจาคเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดถวายวัดและโรงเรียน ปี ๒๕๕๙ ค่ะ

  ตอบ: 1 Jan 2016


  ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวาย น้ำดื่มสะอาด
  แด่หมู่สงฆ์ และนักเรียนในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ห่างไกล
  ซึ่งทุรกันดาร ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานด้านสุขอนามัย
  หลายปีที่ผ่านมา
  พวกเราได้ร่วมกันถวายไปแล้วจำนวนมากมายหลายแห่ง
  อันเป็นสาธารณะกุศลเพื่อชนหมู่มาก ได้ดื่มน้ำสะอาดปลอดภัย
  จากนิ่วซึ่งเกิดจากหินปูนที่มีมากเกินในน้ำบาดาลหรือน้ำคลอง
  และสิ่งสกปรก จากสารละลายในน้ำ ซึ่งอาจเป็นพิษภัยต่อร่างกาย
  ด้วยการถวายระบบน้ำดื่มปลอดภัย เป็นการใช้ถาวรในวัดตลอดไป
  และตามดูแลรักษา เปลี่ยนสารกรองไส้กรอง เมื่อชำรุดตามกาล
  วัดป่าที่เราไปทำบุญ มักอยู่ในที่กันดารลึกห่างจากหมู่บ้าน
  ต้องพึ่งตนเองในเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่มักไปไม่ถึง
  แหล่งน้ำธรรมชาติในปัจจุบันก็มักประสบภัยแล้งถ้วนทั่ว
  จึงต้องพึ่งพา น้ำบ่อ น้ำบึง ที่มักปนเปื้อนทั้งมูลสัตว์
  ตลอดจนสารอันตรายทางการเกษตร ที่ไม่พึงประสงค์
  ที่ไหลลงมาเมื่อฝนตกหรือซึมซับมาตามปกติ

  รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

  รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

  รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

  รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

  รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

  ปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้นต่อเนื่อง วัดหลายวัด โรงเรียนหลายโรงเรียนพบความเดือดร้อน
  งานบุญของเราเป็นบุญต่อเนื่อง เราถวายเครื่องใหม่ให้วัดใหม่ๆ ดูแลวัดที่ถวายไปแล้ว
  ซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดให้คงสภาพใช้งานได้เป็นปกติ ทำมานานหลายปีแล้ว
  มีวัดหลายวัด ที่หมู่สงฆ์ ได้ฉันน้ำสะอาดทุกๆวัน จากที่เราถวายเครื่องมานานหลายปี
  และยังมีวัดอีกหลายวัด โรงเรียนอีกหลายโรงเรียน ที่ยังรอโอกาสจากเราอยู่ค่ะ
  การทำบุญด้วยน้ำ ดับกระหายคลายทุกข์ร้อน มีอานิสงส์มากค่ะ

  อ้างอิงกระทู้เดิมค่ะ

  ขอเชิญเติมพลังบุญ ต้อนรับปี๒๕๕๙

  สำหรับปี ๒๕๕๘
  ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม เราได้ถวายไปแล้วดังนี้

  ๑.วัดป่าสะพานสอง อ.วังประจบ จ.ตาก
  ๒.โรงเรียนบ้านโรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
  ๓.โรงเรียนวัดวังกุ่ม ต.โพธิ์พระยา จ.สุพรรณบุรี
  ๔.วัดป่าจริยธรรมถ้ำผาหม้อ อ.นาด้วง จ.เลย
  ๕.วัดวารีสาร ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย
  ๖.วัดวิหารธรรม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
  ๗.วัดกลางทุ่ง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
  ๘.โพธิสถานเมตตาสิทธิธรรม อ.เมือง จ.ตาก
  ๙.วัดมหาธาตุ เปลี่ยนไส้กรองและซ่อมแซมเครื่องที่ถวายแล้ว
  ๑๐.วัดศรีเทพนิมิตวราราม ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
  ๑๑.โรงเรียนปริยัติธรรมวัดโพธิ์ศรี อ.อินทรบุรี จ.สิงห์บุรี
  ๑๒.โรงเรียนปริยัติธรรมวัดพระนอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงหบุรี
  ๑๓.โรงเรียนปริยัติธรรมวัดการ้อง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
  ๑๔.โรงเรียนวัดไผ่ขาด ต.ศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี....

  และ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน อีกหลายแห่ง ฯลฯ

  งานบุญทั้งหมดที่ผ่านมา ได้รับการร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมบุญ
  จากเพื่อนๆ ญาติๆ โยมวัด พระคุณเจ้า ตลอดจนผู้เห็นประโยชน์ในปัจจัยพื้นฐาน
  หลายวัดที่เราถวาย ยังได้สงเคราะน้ำสะอาดที่เราถวายไปสู่ผู้ประสบภัยแล้งอีกด้วย
  พระคุณเจ้าอนุญาตให้ชาวบ้านที่ประสบความเดือดร้อนใหันำภาชนะมารองรับน้ำไปดื่ม
  นับเป็นบุญกุศลมากมายที่เกิดจากศรัทธาและความตั้งใจสร้างทานบารมี
  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหมู่สงฆ์ และผู้คนจำนวนมาก

  เพื่อนๆ สามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่
  บัญชีธนาคารกรุงเทพฯ
  ชื่อ บัญชี มยุรฉัตร พงษ์ผาตินันท์
  เลขที่ บัญชี 128-0-859925
  update ยอดบัญชีทุกครั้งที่มียอดร่วมบุญค่ะ
  วันที่ 1 มกราคม 2559 ยอดบัญชี 0.00 บาท
  แจ้งยอดร่วมเป็นเจ้าภาพ ได้ที่
  pyanarg@hotmail.com
  sms 080-443-6358

  รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

  อนุโมทนาบุญทุกๆท่านค่ะ

  :09: :09: :09:
 3. ขอเชิญเติมพลังบุญ ต้อนรับ ปี ๒๕๕๙ ถวายน้ำดื่มสะอาดวัดโรงเรียน

  ตอบ: 4 Dec 2015

  ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวาย น้ำดื่มสะอาด
  แด่หมู่สงฆ์ และนักเรียนในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ห่างไกล ทุรกันดาร หรือ ขาดแคลนงบประมาณ
  โดยหลายปีที่ผ่านมา พวกเราได้ร่วมกันถวายไปแล้วจำนวนมากมายหลายแห่ง
  อันเป็นสาธารณะกุศลเพื่อชนหมู่มาก ได้ดื่มน้ำสะอาดปลอดภัย
  จากนิ่ว อันเกิดจากหินปูนในน้ำบาดาลหรือน้ำคลอง
  และสิ่งสกปรกจากสารละลายในน้ำ ซึ่งอาจเป็นพิษภัยต่อร่างกายค่ะ
  ด้วยการถวายระบบน้ำดื่มปลอดภัย เป็นการใช้ถาวรในวัดตลอดไป
  และตามดูแลรักษา เปลี่ยนสารกรองไส้กรอง เมื่อชำรุดตามกาล
  วัดป่ามักอยู่ในที่กันดารลึกห่างจากหมู่บ้านต้องพึ่งตนเอง
  สาธารณูปโภคพื้นฐานมักไปไม่ถึง แหล่งน้ำธรรมชาติในปัจจุบันประสบภัยแล้งถ้วนทั่ว
  จึงต้องพึ่งพาน้ำบ่อน้ำบึงที่ปนเปื้อนทั้งมูลสัตว์ตลอดจนสารอันตรายที่ไม่พึงประสงค์


  รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วรูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
  รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วรูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
  รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วรูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
  รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วรูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
  รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วรูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

  ปีนี้ประเทศของเรามีปัญหาภัยแล้งจึงมีวัดหลายวัดหลายโรงเรียนเดือดร้อน
  โครงการของเราเป็นโครงการต่อเนื่อง ถวายเครื่องใหม่ และดูแลรักษาเครื่องที่ถวายไปแล้ว
  ซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดให้คงสภาพใช้งานได้เป็นปกติ

  อ้างอิงกระทู้เดิมค่ะ

  เชิญร่วมบุญ น้ำดื่มสะอาด พระเณรและนักเรียน ๒๕๕๘ ภาค๒ งานบุญต่อเนื่อง บำเพ็ญทานบารมี


  ปี ๒๕๕๘ ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม เราได้ถวายไปแล้วดังนี้

  ๑.วัดป่าสะพานสอง อ.วังประจบ จ.ตาก
  ๒.โรงเรียนบ้านโรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
  ๓.โรงเรียนวัดวังกุ่ม ต.โพธิ์พระยา จ.สุพรรณบุรี
  ๔.วัดป่าจริยธรรมถ้ำผาหม้อ อ.นาด้วง จ.เลย
  ๕.วัดวารีสาร ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย
  ๖.วัดวิหารธรรม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
  ๗.วัดกลางทุ่ง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
  ๘.โพธิสถานเมตตาสิทธิธรรม อ.เมือง จ.ตาก
  ๙.วัดมหาธาตุ เปลี่ยนไส้กรองและซ่อมแซมเครื่องที่ถวายแล้ว
  ๑๐.วัดศรีเทพนิมิตวราราม ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
  ๑๑.โรงเรียนปริยัติธรรมวัดโพธิ์ศรี อ.อินทรบุรี จ.สิงห์บุรี
  ๑๒.โรงเรียนปริยัติธรรมวัดพระนอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงหบุรี
  ๑๓.โรงเรียนปริยัติธรรมวัดการ้อง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
  ๑๔.โรงเรียนวัดไผ่ขาด ต.ศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
  ....และ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน อีกหลายที่ ฯลฯ


  การดำเนินการที่ผ่านมา ได้รับการร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมบุญจากเพื่อนๆ ญาติๆ
  โยมวัด พระคุณเจ้า ตลอดจนผู้เห็นประโยชน์ในปัจจัยพื้นฐาน
  หลายวัดที่เราถวาย ได้เผื่อแผ่น้ำสะอาดไปสู่ผู้ประสบภัยแล้งในตำบลใกล้เคียง
  นับเป็นกุศลที่เกิดจากศรัทธาและความตั้งใจสร้างทานบารมี
  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหมู่สงฆ์จำนวนมาก

  เพื่อนๆ สามารถเป็นเจ้าภาพร่วมบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพฯ
  ชื่อ บัญชี มยุรฉัตร พงษ์ผาตินันท์ เลขที่ บัญชี 128-0-859925
  ขณะนี้ในบัญชี มียอดคงเหลือ 1,200.00 บาท

  รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

  แจ้งยอดร่วมเป็นเจ้าภาพ ได้ที่ pyanarg@hotmail.com
  sms 080-443-6358  :09: :09: :09: :09:

รายละเอียดของฉัน

ชื่อเล่น:
ตอบ 7000+
อายุ
ไม่บอกอายุ
วันเกิด
ไม่บอกวันเกิด
เพศ:

รายละเอียดวิธีติดต่อ

อีเมลล์
กดที่นี่เพื่ออีเมล์

ความเห็น

หน้า 1 จาก 1
 1. รูปภาพ

  thanya52 ไอคอน

  30/07/2011 - 11:10 น.
  ต้องการติดต่อคุณ สนใจร่วมไถ่ชีวิตน้องวัวค่ะ
 2. รูปภาพ

  โฮนา ไอคอน

  15/07/2011 - 11:21 น.
  ดช อัญญวิชช์ อีก 500 บาท ค่ะ
 3. รูปภาพ

  โฮนา ไอคอน

  15/07/2011 - 11:21 น.
  ดช อัญญวิชช์ อีก 500 บาท ค่ะ
 4. รูปภาพ

  โฮนา ไอคอน

  15/07/2011 - 11:18 น.
  ไม่เกินบ่ายโมงจะไปโอนเงินนะค่ะ
  จาก คุณสุชญา และคุณภัททิยา 1000 บาท
  คุณโฮ นา ยิม 2001 บาท
  คุณกาญจนาและคุณสิริพรรณ 500 บาท
  คุณกิ๊ดเอ็ง 200 บาท
  รวม 3701 บาท
 5. รูปภาพ

  โฮนา ไอคอน

  15/07/2011 - 11:18 น.
  ไม่เกินบ่ายโมงจะไปโอนเงินนะค่ะ
  จาก คุณสุชญา และคุณภัททิยา 1000 บาท
  คุณโฮ นา ยิม 2001 บาท
  คุณกาญจนาและคุณสิริพรรณ 500 บาท
  คุณกิ๊ดเอ็ง 200 บาท
  รวม 3701 บาท
 6. รูปภาพ

  mayrin ไอคอน

  15/07/2011 - 11:00 น.
  เน็ตช้ามาก ตอบได้สั้นๆ อนุโมทนาค่ะ คุณโฮนา
 7. รูปภาพ

  mayrin ไอคอน

  15/07/2011 - 10:46 น.
  ทันค่ะ
 8. รูปภาพ

  โฮนา ไอคอน

  15/07/2011 - 10:23 น.
  จะขอร่วมทำบุญไถ่ถอนชีวิตโคกระบือไม่ทราบว่าจะทันไหมค่ะ
หน้า 1 จาก 1