ลานธรรมเสวนา: กบนอกกะลา - ประวัติ

เข้าไปดูเนื้อหา

กบนอกกะลา - ประวัติ ข้อมูลส่วนตัว ให้คะแนนผู้ใช้ -----

คะแนนความเห็น 32 บวก 20
กลุ่ม
สมาชิกลานธรรมถาวร
ตอบกระทู้รวม
1304(0.43 ต่อวัน)
ตอบมากที่สุดใน
ชีวิตกับธรรมะ (1024 ตอบ)
วันที่สมัคร
03/05/2009
คนเข้าดูข้อมูล
23719
เข้าใช้ล่าสุด
ผู้ใช้ออฟไลน์ 15 นาทีก่อน
สถานะ
ออฟไลน์

คนเข้าชม

ไอคอน   กบนอกกะลา ยังไม่ใส่สถานภาพ

กระทู้ที่ตอบ

 1. ในกระทู้เคยหลงว่าตนเป็นอริยะ..บ้างมั้ยครับ?

  ตอบ: 23 Jul 2017

  แสดงข้อความที่โพสต์กบนอกกะลา [ 23/07/2017 - 06:58 ]

  เพราะความอยากได้อยากเป็น..มันจึงหันมานับกิเลสสังโยชน์...
  เพราะญาณรู้ยังไม่เกิด...ยังไม่มี...กิเลสมันก็คิดแล้วว่า..สังโยชน์ตัวนั้น..ตัวนี้..เราไม่มีแล้ว..

  กระผมจึงพูดได้ว่า.."ฐานความหลงของกระผม...ก็มาจากความรวดเร็ว...การรู้ทันจิต..นี้แหละครับผม."


  เพิ่มเติมเพื่อให้เห็นจดมุ่งหมายของคำพูดให้ชัดขึ้น..นะครับ..ว่า..

  เพราะญาณรู้ยังไม่เกิด...ยังไม่มี.....กิเลสมันก็คิดวิเคราะห์แล้วว่า...สังโยชน์ตัวนั้น..ตัวนี้..เราไม่มีแล้ว.

  :10: :10: :10:
 2. ในกระทู้เคยหลงว่าตนเป็นอริยะ..บ้างมั้ยครับ?

  ตอบ: 23 Jul 2017

  ฐานความหลงของกระผม...ก็มาจากความรวดเร็ว...การรู้ทันจิต..นี้แหละครับผม..

  แค่จิตมันกระดิกจะคิด..จะพูด...ก็ทราบว่า..จิตมันกระดิกไปจากอะไร...อะไรเป็นฐานของการกระดิกนั้นๆ..

  กระดิกจากฐานของความโลภ..กระดิกจากฐานของความโกรธ...หรือกระดิกจากฐานของความหลง..(ความหลงนี้...คือหลงในกามนะครับ..ยังไม่กล้าบอกว่าหลงจากอวิชชา..เพราะยังไม่เห็นอวิชชา..จริงจริง..)

  แค่จิตมันกระดิกจากฐานอันใดอันหนึ่ง..เรารู้ทันฐานของอาการการกระดิกนั้น...จิตมันก็ไม่ไปจับผัสสะมาปรุงแต่งต่อเติมไปเป็นอะไรต่อมิอะไร..แล้วละ..จิตที่กระดิกมันก็แค่กระดิก...ไม่มีพลังเดินต่อ...มันก็หายไปตรงที่มันกระดิกนั้นแหละ. ..

  ที่มันไม่ปรุงแต่งต่อก็เพราะเราเคยโยนิโสมาก่อน.แล้วละว่า..อะไรเป็นอกุศล..อะไรเป็นกุศล..เราก็ทำตามพระดำรัสที่ว่า..ให้ละอกุศลทั้งหลาย..ทำกุศลให้มากเข้าใว้...รักษาใจให้บริสุทธ์

  แล้วจิตมันก็สงบ....เมื่อสงบก็มีความสุข...มีความสุขจากความสงบ...กิเลส(หยาบ)ไม่แสดงตัว...ต้องวงเล็บว่า..(หยาบ)..นะครับ..เพราะตอนหลงนี้มันไม่เห็นหรอก...

  เมื่อกิเลสยังไม่ได้หมดไป...กิเลสมันก็แฝงอยู่ในสุข..ในสงบ...(ตอนหลง..มันไม่รู้หรอกว่ามีกิเลสแฝง...ถ้ารู้มันก็ไม่หลงหรอกนะครับ)...ทีนี้ก็เริ่มนับตัวกิเลสว่า..กิเลสสังโยชน์ตัวไหนหายไปบ้าง..กิเลสสังโยชน์ตัวไหนยังมีอยู่บ้าง. ..จะทำกรรมฐานไหนเพื่อฆ่ากิเลสตัวที่เหลือบ้าง...ฆ่ากิเลสตัวไหนแล้วเราจะได้เป็นอะไร...เป็นอริยะบุคคลขั้นไหน..นี้..มันหลง..มันเริ่มนับกิเลสสังโยชน์เข้าแล้ว...

  เพราะความอยากได้อยากเป็น..มันจึงหันมานับกิเลสสังโยชน์...
  เพราะญาณรู้ยังไม่เกิด...ยังไม่มี...กิเลสมันก็คิดแล้วว่า..สังโยชน์ตัวนั้น..ตัวนี้..เราไม่มีแล้ว..

  กระผมจึงพูดได้ว่า.."ฐานความหลงของกระผม...ก็มาจากความรวดเร็ว...การรู้ทันจิต..นี้แหละครับผม."
 3. ในกระทู้อย่าประมาทในบุคคล

  ตอบ: 23 Jul 2017

  แสดงข้อความที่โพสต์กบนอกกะลา [ 03/06/2017 - 07:39 ]

  อโศกะ....มีความเห็นว่า...ชาวพุทธลดลง...

  ส่วนกระผมกลับมีความรู้สึกว่า..ชาวพุทธเพิ่มขึ้น...

  นอกจากชาวพุทธจะเพิ่มขึ้นแล้ว...อริยะบุคคลก็เยอะขึ้นด้วย...

  ในยุคเลยกึ่งพุทธกาลเล็กน้อย...จะมีปรากฏการณ์คล้ายๆสมัยพุทธกาล..คือ...จะมีคนบรรลุธรรมเป็นจำนวนมาก...ตัวเร่งอันนึ่งคือ..คนจะเห็นทุกข์มากขึ้นจากปรากฏการณ์ของเภทภัยต่างๆ...ทั้งภัยธรรมชาติ...ภัยสงคราม...ภัยเชื้อโรค. ..

  จึงเป็นที่มาของชื่อกระทู้ว่า ...อย่าได้ประมาทในบุคคล...ทุกคนมีสิทธิ์จะบรรลุธรรมกันได้....เรามีดวงตาที่จะแยกแยะว่าใครบรรลุแล้วหรือยังไม่บรรลุ..แล้วหรือ?...ก็ถ้ายังไม่มี...ก็พึงสังวร..ไม่ไปประมาทในบุคคลอื่นๆ..เลย..


  จากสิ่งที่ประสพ...บุคคลแวดล้อมที่พบเห็นได้...เหตุการณ์..ชาวพุทธเพิ่มขึ้น..ก็เริ่มปรากฎให้เห็นแล้ว..(คนไม่ดี..ไม่ดีแบบคาดไม่ถึง...ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน..ในสังคม..อัตราส่วนคนไม่ดีมีมากกว่าคนดี..อยู่แล้วละ..)

  จากคนปกติไม่สนใจรักษาศีล....ก็เริ่มมารักษาศีล

  คนที่เริ่มมารักษาศีล...พยายามรักษาศีล....ก็แสดงว่า..เขาเริ่มนับถือพระรัตนตรัยมากขึ้นจากเดิมที่เป็นแค่พุทธตามทะเบียนบ้าน..

  หลายๆคนก็เริ่มปลง...เห็นว่า..ทุกคนเกิดมาก็ต้องตาย...ความตายต้องเกิดกับเราเหมือนๆกันทุกคน..หากมัวเมา..สะสม..แต่ของที่เอาไปไม่ได้อย่างเดียว...ก็รู้สึกว่าจะเสียขาติเกิด...ก็หันมาทำบุญฟังธรรม..สนใจที่จะไปปฏิบัติธรรมขึ้นมา. .

  บางคน...เมื่อมาปฏิบัติธรรมกันแล้ว...มีการเอาจริงเอาจัง...(ไม่เอาจริงก็เยอะ)...มีความรู้สึกตามที่พระพุทธองค์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า...ร่างกายนี้ไม่ใช่เรา..เราไม่ใช่ร่างกายนี้...(ความรู้สึกตรงนี้..จะเป็นสัญญา. .หรือจะเป็นปัญญา..ก็เป็นเรื่องของเขา..นะครับ)..จากเดิม..มีแค่หลักสิบ...ทุกวันนี้..มีหลักร้อย..หลักหลายร้อย.กันแล้ว....และการใช้ชีวิตของพวกเขาเหล่านี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะ...ประพฤติพรหมจรรย์กันเดือนละ 30 วัน...ปีละ 12 เดือน...คนมาใหม่..อายุก็ไม่มาก...แต่ทำจริงทำจังแซงคนเก่าๆ..มีเยอะ...

  นี้..ที่เจอตามแหล่งปฏิบัติธรรม..นะครับ...ยังไม่รวม..คนที่มาทำบุญในวันสำคัญๆ...คนหนุ่มสาว..เด็กเล็กๆ...มาทำบุญฟังธรรม...มากกว่าผู้สูงอายุกันแล้ว...

  เห็นแล้วก็ปลื่มใจ..ครับ...

  คนดีเพิ่มขึ้น..แต่ไม่ได้หมายความว่าคนไม่ดีลดลง..นะครับ...คนไม่ดีไม่มีศีลธรรม..ก็เยอะขึ้น....เห็นคนไม่ดีไม่มีศีลธรรม...เห็นแล้วก็ให้นึกพระธรรมคำสั่งสอน...นะครับ...อย่าไปเศร้าใจ...นึกเสียว่า..ดอกบัวล้วนเกิดจากโคลนตม. ..พุทธะผู้รู้ก็เกิดจากคนที่ไม่รู้นี้แหละ...เมื่อใดกาลใดที่เขาเชื่อในพระธรรมคำสอน..เมื่อนั้นเขาย่อมมีโอกาสเป็นคนดีได้..เสมอ
 4. ในกระทู้พุทธวัจจนะ

  ตอบ: 22 Jul 2017

  จะว่าผมโง่..ไม่มีปัญญา..อะไรก็ว่าไปเถอะ...ผมไม่เดือดร้อนหรอก...
  เพราะ..หากมองอย่างยุติธรรมแล้ว..ผมก็โง่จริงจริงนั้นแหละ...เพราะถ้าฉลาดจริง..มีปัญญาจริง..ก็คงหมดกิเลสพ้นจากทุกข์ทั้งหลาย..ไปแล้วละ..ที่ยังไม่หมด..ก็เพราะยังโง่อยู่..ไม่ได้พูดประชด...อันนี้ยอมรับ

  แต่ดูว่าผมโง่..โง่..อย่างนี้...ก็ดูออกละว้า...ตลอดสิบปีที่คุยกันมานี้...คนที่คุยว่าถึง...ยังไม่มีช่วงไหนที่บ่งบอกอาการเข้าถึงญาณ..ที่ชื่อว่า..สังขารุเบกขาญาณ..เลยสักที..(พูดไปจะหาว่าใจร้ายไม่ให้กำลังใจซะนี้. .พูดความจริงเพื่อกระตุ้นเตือน)

  ไม่ต้องพูดถึง..ปัจจเวกขนญาณ..สองสามขณะ..หรอกนะ...นั้นยิ่งหลงใหญ่...สังขารุฯ..ยังไม่ถึงจริง..ปัจจเวกก็หลงใหญ่นะซี..

  แนะนำ...

  ใจเย็น.ๆ...อย่าอยากเป็นอยากได้เกินไป....อย่าคิดว่าเราได้เป็นอะไรแล้ว...ซึมซับความรู้สึกในญาณแต่ละลำดับให้ช่ำปอด..สะสม...มันจะไต่ตามลำดับไปเอง...ไม่ต้องเร่ง...(หากดูจิตทันจะเห็นภพ..ความอยากของตัวเอง..ที่ทำให้เร่งทำนั้นทำนี้). .แล้วก็.ไม่ต้องมาทำเป็นปัจจเวก..คิดทบทวน..ว่านี้ญาณอะไร..เป็นอะไรไปแล้วบ้าง...ไม่ต้องคิด..แล้วผลมันจะแสดงออกมาในชีวิตประจำวันของมันเอง...พูดพูด..พิมพ์พิมพ์..ในลานธรรม...กว่าสิบปี..มันจะแสดงออกมาเอง...
  .
 5. ในกระทู้ภพ...ของผู้ปฏิบัติธรรม

  ตอบ: 22 Jul 2017

  งั้นบอกผมหน่อยซิ..คุณอโศกะ....ภพ..หากเป็นภาษาไทย..เขาเรียกหรือพูดว่าอะไร?

รายละเอียดของฉัน

ชื่อเล่น:
ตอบ 1000+
อายุ
ไม่บอกอายุ
วันเกิด
ไม่บอกวันเกิด
เพศ:
ที่อยู่:
ถิ่นภูเขาไฟ..ผ้าไหมสวย..รวยวัฒนธรรม
สิ่งที่สนใจ:
อยากรู้ว่า..หากคนเรา..ไม่ต้องกิน..
ความทุกข์ทั้งหลาย..คงลดไปมากว่าครึ่ง..ของที่เป็นอยู่

รายละเอียดวิธีติดต่อ

อีเมลล์
กดที่นี่เพื่ออีเมล์