ลานธรรมเสวนา: กบนอกกะลา - ประวัติ

เข้าไปดูเนื้อหา

กบนอกกะลา - ประวัติ ข้อมูลส่วนตัว ให้คะแนนผู้ใช้ -----

คะแนนความเห็น 27 บวก 20
กลุ่ม
สมาชิกลานธรรมถาวร
ตอบกระทู้รวม
1173(0.39 ต่อวัน)
ตอบมากที่สุดใน
ชีวิตกับธรรมะ (893 ตอบ)
วันที่สมัคร
03/05/2009
คนเข้าดูข้อมูล
12914
เข้าใช้ล่าสุด
ผู้ใช้ออฟไลน์ วันนี้, 16:05 น.
สถานะ
ออฟไลน์

คนเข้าชม

ไอคอน   กบนอกกะลา ยังไม่ใส่สถานภาพ

กระทู้ที่ตอบ

 1. ในกระทู้คุณอยากจะร่ำรวยบ้างไหม

  ตอบ: 23 Jun 2017

  ผมก็ยังอยากรวย...อยู่ครับ

  ทำไมนะหรือ?...

  ก็เพราะผมมีร่างกายนี้แหละ...

  ร่างกาย...นี้...ไม่เฉพาะแต่ว่า..แค่กินเพื่อเอาพลังงานไปบำรุงเลี้ยงดูร่างกายตนไม่ให้สึกหรอ..แค่นั้นนะ...ร่างกายนี้ยังมี..ความพอใจความทุกข์ใจ..เนื่องจากร่างกาบอื่นๆอีก..เช่น..พ่อแม่..ลูกเมีย..พี่น้อง..ญาติมิตรบริวาร. ..

  ลำพังร่างกายเรา..กินแค่สองมื้อ..หามาใช้ไม่กี่บาทหรอกครับ...แต่ถ้าร่างกายอื่นเขาไม่มีกิน...มาขอความช่วยเหลือ..เรามีแค่กินเฉพาะตัวเรา..เราก็คงช่วยเขาไม่ได้..เมื่อช่วยเขาไม่ได้เขาก็ไม่คลายทุกข์...เห็นร่างกายอื่นมีทุกข์อยู่. กระผมก็ไม่มีหน้ามายิ้มระรื่นได้หรอกครับ...โดยเฉพาะ..พ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายบริวารว่านเครือ...นี้เฉพาะแค่ร่างกาย..นะเนี้ย..อย่างอื่นก็ยังมีอีกเยอะ...ซึ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้..ถ้าเรามีทรัพย์มากก็สามารถช่วยเหลือผู้อื่นให้คลายความทุกข์ได้บ้าง. ..เห็นคนอื่นมีความสุขเราก็พอสุขไปด้วยพลอยทุกข์น้อยลง...ครับ

  นี้พูดแค่ความอยากนะ...ถ้าจริงจริงมันรวยไม่ได้...ก็เป็นเรื่องของมัน..แต่อยากเราก็มีเป็นธรรมดา...ก็เราไม่ใช่พระอรหันต์..เราเป็นคนธรรมดา..ไม่ต้องแอ๊ปทำเก็กท่าว่าเราไม่อยาก..เป็นธรรมชาติของคน...เพียงแต่ให้รู้ทัน. .มีคำสอนของพระองค์ให้ระลึกใว้เสมอเสมอ...ครับ.
 2. ในกระทู้เมื่อ รูป หนือ กาย มีผลต่อ จิต

  ตอบ: 23 Jun 2017

  จากที่กล่าวมาแล้ว...กระผมพูดในแง่..สารเคมีภายนอกอันได้แก่..ยา..หรือสารเคมีภายในอันได้แก่ฮอร์โมน..มีผลต่อจิตใจ..

  หากมาคิดเล่นๆว่า..สารเคมี...มันเป็นรูปวัตถุอย่างหนึ่ง..ประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอน อิเล็คตรอน ล้วนจัดเป็นรูป...ถ้ารูปจะทำปฏิกิริยาทางเคมี..ก็ทำปฏิกิริยาเคมีกับรูปวัตถุที่เป็นประเภทเดียวกัน...แล้วไฉน ..จึงมามีผลต่อความรู้สึกนึกคิดอันเป็นนาม..นามธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ...

  ในเมื่อนามธรรม..อันเป็นความรู้สึกนึกคิด...สามารถถูกกระทบได้ด้วยสารเคมีที่เป็นรูปวัตถุ....ด้วยพฤติการณ์อย่างนี้...นามจึงเป็นส่วนหนึ่งของกายอย่างปฏิเสธไม่ได้...

  กาย...อันประกอบด้วยรูปธรรมมีโปรตรอน นิวตรอน อิเล็คตรอน ฯ และนามธรรมอันเป็นความรู้สึกนึกคิด...เมื่อถูกกระทบได้ด้วยเหตุปัจจัยได้..ก็แสดงว่า...ตัวมันเองก็ต้องเป็นเหตุปัจจัยด้วยเช่นกัน..อยู่ในระดับของเหตุปัจจัย...ก็เหมือนเครื่องบินจะชนกันได้ก็ต่อเมื่อเครื่องบินทั้งคู่เป็นวัตถุหยาบเหมือนกัน. .บินอยู่ในระดับความสูงเดียวกัน...

  นามรูป..จึงจัดเป็นกาย...เกิดการกระทบกระทั้งได้ด้วยเหตุปัจจัย..

  อาจมีหลายๆท่าน..มีประสบการณ์เรื่อง..กินอาหารมากแล้วเข้าสมาธิได้ยาก...หรือตอนร่างกายเป็นไข้ไม่สบายก็ทำสมาธิได้ลำบาก...จะห็นได้ว่า..สมาธิก็สามารถถูกกระทบได้ด้วยสภาพร่างกาย....สมาธิก็จัดว่า...เป็นระดับของเหตุปัจจัย. ..

  สิ่งใดมีเหตุมีปัตจัย...มีเหตุปัจจัยกระทบได้...ย่อมหมายความว่า..สิ่งนั้นแสดงอาการของการเกิด...

  สิ่งใดถูกทำให้เกิดได้...สิ่งนั้นก็เป็นแต่เพียงปรากฎการณ์ที่อาศัยเหตุปัจจัย...ไม่อาจมั่นหมายว่าปรากฎการณ์อันนั้นจะมีอยู่ได้ตลอดไป ..

  สมาธิ..และอีกหลายๆอย่างที่เป็นนามธรรม..ก็เป็นปรากฎการณ์อันหนึ่ง..

  มีหลายๆพระสูตร....ที่แสดงให้เห็นว่า..พระอรหันต์เมื่อยามป่วยไข้ไม่สบาย...ก็เข้าสมาธิเพื่อระงับทุกขเวทนาไม่ได้อยู่หลายองค์...จนถึงกับถามพระพุทธเจ้าว่า..ธรรมที่ตนได้แล้ว(หมายถึงความหมดกิเลส)ยังอยู่หรือว่าเสื่อมไปแล้ว. .มั้ย?

  พระพุทธ์องค์แทนที่จะตอบไปเลยว่า..ไม่เสิ่อม...พระองค์กลับถามเพื่อการยืนยันด้วยตัวเอง..ทำนองว่า...ยังเห็นรูป..เวทนา..สัญญา ฯ..เที่ยงหรือไม่เที่ยง...เป็นสุขหรือเป็นทุกข์..ควรยึดมั่นหรือไม่...เมื่อภิกษุยังยืนยันเหมือนเดิม..พระองค์ก็ทรงยืนยันว่าธรรมที่ได้(หมายถึงการละกิเลส)ก็ยังมีอยู่...

  สมาธิ..(รวมถึงฌาณ...และรวมถึงญาณบางตัวที่เนื่องจากสมาธิด้วยนะ) ..ไม่เที่ยง

  แต่มีธรรมอันหนึ่ง...ไม่บุบไม่สลาย...เพราะเป็นธรรมที่ไม่ได้อาศัยอะไรเกิด...ที่เขาพูดๆกันว่า..นิพพานมีอยู่แล้วกับทุกทุกคน..จึงไม่ผิด..เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ได้ถูกทำให้เกิด...ไม่ถูกกระทบด้วยเหตุปัจจัย..(เดียวก่อน. ..อย่าเข้าใจผิดคิดว่าผมคัดค้านมรรคมีองค์แปด...เด้วค่อยมาว่า..มรรคมีองค์แปดใช้เพื่อการใด..)

  อ้าว....ไปกันใหญ่เลย...แค่จะพูดว่า..กายมีผลต่อจิต..แค่นั้น..งั้ยเลยเถิดมาไกลจะเลยแฮ่ะ...อือิ

  วันนี้พอแค่นี้ก่อนละกัน..ครับ
 3. ในกระทู้หลักสูตร"เข็มทิศชีวิต"เราละกิเลสได้แบบใหนครับ

  ตอบ: 22 Jun 2017

  แสดงข้อความที่โพสต์ngodngam [ 22/06/2017 - 11:08 ]

  แสดงข้อความที่โพสต์กบนอกกะลา [ 21/06/2017 - 06:50 ]

  มีคนทะเล่อทะล่า..ชั่งใจไม่ทัน...ตอบ เจ้าของกระทู้ไปหลายคน...

  ถ้านับ คห ทั้งหมดในกระทู้นี้ถึง คห ของผมนี้
  คุณกบฯ ตอบในกระทู้นี้เยอะที่สุด โดยมี ๕ คห ได้แก่ คห ๓, ๖, ๑๐, ๑๑ และ ๑๕

  แม้ว่า คุณกบฯ กล่าวว่ามีหลายคน "ทะเล่อทะล่า ชั่งใจไม่ทัน" ตอบกระทู้แก่ จขกท ก็ตาม
  ผมมองแตกต่างว่า คนอื่น ๆ ได้พยายามตอบเพื่ออำนวยประโยชน์แก่ท่าน จขกท เท่าที่ตนเองสามารถทำได้
  ในขณะที่ คห ๖, ๑๐, และ ๑๑ มัวแต่ไปวุ่นวายกับคุณอโศกะ (ผมไม่ได้ใช้คำว่า "หมกมุ่น" แล้วนะครับ)
  คนเราก็มีแนวทางและเส้นทางแตกต่างกันเป็นธรรมดาครับ
  บางคนมุ่งตอบกระทู้ในประเด็นที่ท่าน จขกท ถาม
  บางคนมัวแต่ไปวุ่นวายกับคุณอโศกะ :33:


  ที่ผมไม่ตอบไม่คุยในประเด็นที่ จขกท ถาม...เพราะผมไม่รู้สึกว่า..จขกท..สงสัยจริงๆในสิ่งที่ถาม(เหมือนแกล้งถามไปงั้นแหละ..ทั้งๆที่ในใจรู้อยู่ว่าตัวเองคิดยังงัย)

  อีกอย่าง...ผมไม่รู้ว่า..คุณฐิตินาถ..สอนอะไร...ยังงัย..

  ที่กระผมคุยไปที่อโศกะ...เพราะอโศกะคุยในเรื่องที่ผมพอจะคุยด้วยได้...คือ...นิ่งรู้...อโศกะชอบสอนให้คนอื่นให้นิ่งรู้...ก็คุยเรื่องนิ่งรู้..
 4. ในกระทู้พุทธวัจจนะ

  ตอบ: 22 Jun 2017

  แสดงข้อความที่โพสต์อโศกะ [ 22/06/2017 - 06:55 ]

  :50:
  "บัณฑิต เพ่งโทษตน
  พาลชน เพ่งโทษผู้อื่นเป็นนิจ"

  :78:


  สำนวนนี้..ดี
  จะทำอะไร...ไม่ว่าจะคิด..จะพูด..จะพิมพ์..อะไรลงไป...ก็ให้ดูติตใจตนก่อน..จับผิดตนเสียก่อน..แม้แต่จะได้ทำลงไปแล้วก็รีบเร่งตรวจสอบตนทันที...อย่าปล่อยให้เนิ่นนานไป..

  อย่าง...ที่ผมพิมพ์คำว่า.."ไม่มีหูรูด"..นี้...ก่อนจะพิมพ์ผมก็คิดนะว่า..เอ๋..สำนวนอะไรนะที่แสดงอาการพูดแบบไม่ได้หยั้งคิดนี้นะ...คำว่า"ปากไม่มีหูรูด"..โผล่ขึ้นมาทันที...ดูแล้วก็ไม่ใช่คำหยาบอะไร..เป็นสำนวนตรงๆ. ..ผมเลยพิมพ์ว่า"ไม่มีหูรูด"..เพราะมันสื่อได้ชัดเจนตรงไปตรงมา...

  นี้..ผมโจทย์ตนเองก่อนอย่างนี้..และก็พร้อมที่จะอธิบายมนภายหลังด้วย..

  ทีนี้...มาที่อโศกะ...

  อ้างอิง

  ดีมากที่ถามนะคุณกบ

  อสังขตะ...ในที่นี่ผมหมายถึง อสังขาร คือไม่มีการปรุงแต่ง
  ขออภัยถ้าใช้บัญญัติผิดแล้วทำให้คุณกบเข้าใจผิดไป

  อสังขาร=ไม่ปรุงแต่ง

  ส่วนคำที่ว่า "ไม่มีหูรูด" นั้นผมว่าน่าจะเป็นคำพูดที่นำมาใช้ไม่ถูกกาละเทศะและไม่เป็นสัมมาวาจา ไม่เหมาะที่จะออกจากปากของบัณฑิตทางธรรมอย่างคุณกบนะครับ


  ที่อโศกะว่า..เป็นมิจฉาวาจา..ไม่ถูกกาละเทศะ...ไม่ควรออกจากปากบัณฑิต...คำเหล่านี้..อโศกะโจทย์ตนก่อนพิมพ์อย่างไร?...อธิบายได้มั้ย..ว่าทำไมถึงเป็นมิจฉาวาจา..ทำไมถึงเป็นคำที่ไม่ควรออกจากปากบัณฑิต...และไม่ถูกกาละเทศะอย่างไร? ..
 5. ในกระทู้เคยหลงว่าตนเป็นอริยะ..บ้างมั้ยครับ?

  ตอบ: 22 Jun 2017

  ยกกระทู้..มาให้คนอื่นอ่าน...คราบป่ม

รายละเอียดของฉัน

ชื่อเล่น:
ตอบ 1000+
อายุ
ไม่บอกอายุ
วันเกิด
ไม่บอกวันเกิด
เพศ:
ที่อยู่:
ถิ่นภูเขาไฟ..ผ้าไหมสวย..รวยวัฒนธรรม
สิ่งที่สนใจ:
อยากรู้ว่า..หากคนเรา..ไม่ต้องกิน..
ความทุกข์ทั้งหลาย..คงลดไปมากว่าครึ่ง..ของที่เป็นอยู่

รายละเอียดวิธีติดต่อ

อีเมลล์
กดที่นี่เพื่ออีเมล์