ลานธรรมเสวนา: เภตรา - ประวัติ

เข้าไปดูเนื้อหา

เภตรา - ประวัติ ข้อมูลส่วนตัว ให้คะแนนผู้ใช้ -----

คะแนนความเห็น 4205 บวก 20
กลุ่ม
สมาชิกลานธรรมถาวร
ตอบกระทู้รวม
11888(3.88 ต่อวัน)
ตอบมากที่สุดใน
ชีวิตกับธรรมะ (5570 ตอบ)
วันที่สมัคร
02/04/2009
คนเข้าดูข้อมูล
3187857
เข้าใช้ล่าสุด
ผู้ใช้ออฟไลน์ 17/08/2017 23:23
สถานะ
ออฟไลน์

คนเข้าชม

ไอคอน   เภตรา จาโค ปฏินิสสัคโค..ข้ามผ่านทุกชาติภพไป..มุตติ อนาลโย..ไม่หวนคืน

แนะนำตัว


:09: :09: :09:


"ดูกรภิกษุทั้งหลาย

พรหมจรรย์นี้เราประพฤติมิใช่เพื่อหลอกลวงคน

มิใช่เพื่อให้คนทั้งหลายมานับถือ

มิใช่เพื่ออานิสงส์ลาภสักการะและความสรรเสริญ

มิใช่จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเจ้าลัทธิและแก้ลัทธิอย่างนั้นอย่างนี้

มิใช่เพื่อให้ใครรู้จักว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วที่แท้พรหมจรรย์นี้เราประพฤติ

เพื่อสังวระ คือ ความสำรวม

เพื่อปหานะ คือ ความละ

เพื่อวิราคะ คือ คลายความกำหนัดยินดี

และเพื่อนิโรธะ คือ ความดับทุกข์":09: :09: :09:(จาก "พระพุทธโอวาท ๓ เดือนก่อนปรินิพพาน" ว่าด้วย "พรหมจริยสูตร")
เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

รายละเอียดของฉัน

ชื่อเล่น:
ตอบ 10000+
อายุ
ไม่บอกอายุ
วันเกิด
ไม่บอกวันเกิด
เพศ:
สิ่งที่สนใจ:
-

ไม่อาลัยในสิ่งลับดับ

รายละเอียดวิธีติดต่อ

อีเมลล์
กดที่นี่เพื่ออีเมล์

ความเห็น

เภตรา ยังไม่มีใครแสดงความเห็นเลย คุณจะฝากคำทักทายไว้ไหมครับ