ลานธรรมเสวนา: เภตรา - ประวัติ

เข้าไปดูเนื้อหา

เภตรา - ประวัติ ข้อมูลส่วนตัว ให้คะแนนผู้ใช้ -----

คะแนนความเห็น 4205 บวก 20
กลุ่ม
สมาชิกลานธรรมถาวร
ตอบกระทู้รวม
11888(3.88 ต่อวัน)
ตอบมากที่สุดใน
ชีวิตกับธรรมะ (5570 ตอบ)
วันที่สมัคร
02/04/2009
คนเข้าดูข้อมูล
3187857
เข้าใช้ล่าสุด
ผู้ใช้ออฟไลน์ 17/08/2017 23:23
สถานะ
ออฟไลน์

คนเข้าชม

ไอคอน   เภตรา จาโค ปฏินิสสัคโค..ข้ามผ่านทุกชาติภพไป..มุตติ อนาลโย..ไม่หวนคืน

แนะนำตัว


:09: :09: :09:


"ดูกรภิกษุทั้งหลาย

พรหมจรรย์นี้เราประพฤติมิใช่เพื่อหลอกลวงคน

มิใช่เพื่อให้คนทั้งหลายมานับถือ

มิใช่เพื่ออานิสงส์ลาภสักการะและความสรรเสริญ

มิใช่จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเจ้าลัทธิและแก้ลัทธิอย่างนั้นอย่างนี้

มิใช่เพื่อให้ใครรู้จักว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วที่แท้พรหมจรรย์นี้เราประพฤติ

เพื่อสังวระ คือ ความสำรวม

เพื่อปหานะ คือ ความละ

เพื่อวิราคะ คือ คลายความกำหนัดยินดี

และเพื่อนิโรธะ คือ ความดับทุกข์":09: :09: :09:(จาก "พระพุทธโอวาท ๓ เดือนก่อนปรินิพพาน" ว่าด้วย "พรหมจริยสูตร")
เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

รายละเอียดของฉัน

ชื่อเล่น:
ตอบ 10000+
อายุ
ไม่บอกอายุ
วันเกิด
ไม่บอกวันเกิด
เพศ:
สิ่งที่สนใจ:
-

ไม่อาลัยในสิ่งลับดับ

รายละเอียดวิธีติดต่อ

อีเมลล์
กดที่นี่เพื่ออีเมล์

ความเห็น

 • (5 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 1. รูปภาพ

  เภตรา ไอคอน

  10/10/2013 - 21:38 น.
  บอกให้เลย เขาเรียกว่าอวิชชา...มันโง่ มันโง่จนมันมาหลอกซ้ำว่านี่เป็นธรรมชาติของใจที่มันต้องคิด ...ซึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมชาติของใจไม่เคยคิดเลย ใจไม่เคยคิด...ใจมีแค่รู้
  ไอ้ที่คิดน่ะไม่ใช่ใจ นั่น เขาเรียกว่าจิต หรือว่าสังขารจิต เป็นส่วนที่ออกมาจากใจต่างหาก
 2. รูปภาพ

  เภตรา ไอคอน

  10/10/2013 - 21:36 น.
  เปลี่ยนสันดานใหม่...เป็นนิจสินของศีลสมาธิปัญญา ...ไม่ใช่สันดานที่ไหลหลงเผลอเพลิน
 3. รูปภาพ

  เภตรา ไอคอน

  10/10/2013 - 21:35 น.
  เหมือนเราเจริญศีลสมาธิปัญญานี่ก็คือการประกอบกรรมนึงนะ เพราะนั้นอนุสัยที่เราประกอบกระทำเสมอ คุ้นเคย เป็นนิจ จนเป็นสันดาน มันเป็นวิบากกรรมที่เรียกว่าอาจิณณกรรม เป็นกรรมที่คุ้นเคย เคยชิน
 4. รูปภาพ

  เภตรา ไอคอน

  10/10/2013 - 21:35 น.
  เพราะนั้นเราต้องสร้างกรรมที่มาเทียบเคียงให้เท่ากับมัน ให้เป็นคุรุกรรม ...มันจึงเกิดเป็นสันดานใหม่ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ จึงจะเกิดเป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นมา
 5. รูปภาพ

  เภตรา ไอคอน

  10/10/2013 - 21:34 น.
  อยู่ดีๆ เลื่อนๆ ลอยๆ เผลอๆ ไหลๆ หลงๆ จะให้สติมาเอง เกิดเอง โดยไม่เจริญขึ้นมา...ไม่มีทางเลย
  (คำสอน "พระอาจารย์" ... แทร็ก 4/17 ที่กระทู้...ชมรมณีย์ หน้า 39 คห. 780-783)
 6. รูปภาพ

  เภตรา ไอคอน

  03/10/2013 - 21:48 น.
  ปัญญานี่มันเห็น แล้วมันละ ละของที่ไม่จริงออก ... เพราะอะไร
  เพราะ “กายเรา” นี้เป็นสาเหตุ ให้เกิดกิเลสน้อยและใหญ่ ...ถ้าไม่มีเรา ถ้าไม่มีกายเรา จะไม่มีใครโกรธ ถ้าไม่มีเรา ถ้าไม่มีกายเรา จะไม่มีใครดีใจเสียใจ ถ้าไม่มี “เรา” จะไม่มี...เราอยากหรือเราไม่อยาก
 7. รูปภาพ

  เภตรา ไอคอน

  03/10/2013 - 21:47 น.
  เนี่ย มันจะเห็น เมื่อมันเห็นแล้วมันจะเอาไว้เหรอ มันเห็นแล้วมันจะเก็บไว้ทำซากหรือไง มันละทันที ...จิตเขาละเอง ไม่ใช่ “เรา” เข้าไปละ “เรา” …ไม่ได้เอา “เรา” ไปละ “เรา” แต่จิตเขาเห็นเอง ด้วยความตรง ชัด เป็นกลาง แล้วเขาเข้าใจเองเป็นปัจจัตตัง เขาก็ละ เขาก็วาง เขาก็คลายออกไปตามลำดับ
 8. รูปภาพ

  เภตรา ไอคอน

  03/10/2013 - 21:47 น.
  จนเหลือกายที่ไม่มีมลทิน คือกายยืน เดิน นั่ง นอน เปล่าๆ นั่นเรียกว่า ศีลวิสุทธิ นั่นเรียกว่า กายวิสุทธิ ไปตามลำดับ ...กายก็บริสุทธิ์ขึ้น ปราศจากมลทินขึ้น มีกายเดียว เที่ยวไปทั่วสามโลก โดยไม่มีปัญหา เพราะมีเพียงแค่กายเดียว
 9. รูปภาพ

  เภตรา ไอคอน

  03/10/2013 - 21:46 น.
  แล้วกายเดียวที่ปรากฏนั้นจึงเรียกว่าเป็น ทุกขสัจ ...ทุกข์จึงเหลือแค่หนึ่ง ไม่มีสองทุกข์ ไม่มีสามทุกข์ สี่ห้าทุกข์ ร้อยทุกข์หรือว่าทุกข์จนนับไม่ถ้วน เพราะมีทุกข์ตามความเป็นจริงเพียงทุกข์เดียว เรียกว่าทุกขสัจ
  (คำสอน "พระอาจารย์" ... แทร็ก 9/2 ที่กระทู้...ชมรมณีย์ หน้า 38 คห. 760)
 10. รูปภาพ

  เภตรา ไอคอน

  01/10/2013 - 11:08 น.
  ธรรมมีจริง ทุกคนมีธรรมอยู่จริง...แต่เข้าไม่ถึง
  มันเข้าไม่ถึงธรรม...มันไปติดแค่เปลือกธรรม คือติดแค่สิ่งที่มันห่อหุ้มธรรม
  ติดไม่พอ ...ไม่ขวนขวายในการเจาะลึก แยบคาย โยนิโสลงไปในเปลือกที่มันหุ้มธรรมเหล่านี้ออก ...มันจึงไม่เห็นเนื้อแท้ธรรมแท้ ใจแท้ กายแท้ โลกแท้ๆ คืออะไร
 11. รูปภาพ

  เภตรา ไอคอน

  01/10/2013 - 11:08 น.
  มรรคมีองค์แปด ไตรสิกขา ศีลสมาธิปัญญา ...นี่คืออุปกรณ์ในการกะเทาะ ปอกเปลือก ลอกเปลือก...ที่มันหุ้ม ที่มันปิด ที่มันบัง ที่มันคลุม...กายใจตามความเป็นจริงออก ...สลัดออก เหวี่ยงออก ตัดออก วางออก ละออก ...แล้วไม่กลับเอามาห่อหุ้มอีก
 12. รูปภาพ

  เภตรา ไอคอน

  01/10/2013 - 11:07 น.
  จนเข้าไปถึงที่สุดของธรรม ที่สุดของกาย ที่สุดของใจ ...ที่สุดของกายคือกายวิสุทธิ ที่สุดของใจคือจิตวิสุทธิ ...เมื่ออยู่ด้วยกายวิสุทธิ จิตวิสุทธิเมื่อไหร่ จนถึงขีดสุด...เมื่อนั้นก็จะเข้าสู่จิตวิมุติ หลุดพ้น...จากสามโลกธาตุ ...ไม่กลับมาเกิดและตายอีกต่อไป...ชั่วกัลปาวสาน
 13. รูปภาพ

  เภตรา ไอคอน

  01/10/2013 - 11:07 น.
  เห็นอานิสงส์ของการภาวนาไหม เห็นคุณค่าของการภาวนาไหม
  แล้วเราก็ยังยืนยันว่าทุกคนทำได้ ทุกคนทำถึง...ถ้าทำจริง ปฏิบัติจริง
  (คำสอน "พระอาจารย์" ... แทร็ก 9/8 ที่กระทู้...ชมรมณีย์ หน้า 38 คห. 756)
 14. รูปภาพ

  เภตรา ไอคอน

  21/03/2013 - 12:44 น.
  "ภาวนานี่เอาตัวรอด...ทิ้งโลก ภาวนาแบบทิ้งโลก ... ไม่ได้ภาวนาแบบแบกโลกไปด้วยนะ..."
 15. รูปภาพ

  เภตรา ไอคอน

  21/03/2013 - 12:43 น.
  "ทิ้งเป็นทิ้ง ขาดก็คือขาด ละก็คือละ วางคือวาง หยุดคือหยุด อยู่คืออยู่ ตรงนี้คือตรงนี้ ...แล้วมันจะเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมากขึ้นๆ ไม่หวั่นพรั่นพรึง ไม่วิตกกังวล ไม่กลัว...ต่อการที่จะไม่ทำอะไรเลยในจิต ไม่มีการคิด ไม่มีการปรุง ไม่มีการต่อ ไม่มีการหาเลย นั่น มันอยู่ที่รู้ที่เดียวล้วนๆ เลย"
 • (5 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5