ลานธรรมเสวนา: เภตรา - ประวัติ

เข้าไปดูเนื้อหา

เภตรา - ประวัติ ข้อมูลส่วนตัว ให้คะแนนผู้ใช้ -----

คะแนนความเห็น 4205 บวก 20
กลุ่ม
สมาชิกลานธรรมถาวร
ตอบกระทู้รวม
11888(3.88 ต่อวัน)
ตอบมากที่สุดใน
ชีวิตกับธรรมะ (5570 ตอบ)
วันที่สมัคร
02/04/2009
คนเข้าดูข้อมูล
3188008
เข้าใช้ล่าสุด
ผู้ใช้ออฟไลน์ 17/08/2017 23:23
สถานะ
ออฟไลน์

คนเข้าชม

ไอคอน   เภตรา จาโค ปฏินิสสัคโค..ข้ามผ่านทุกชาติภพไป..มุตติ อนาลโย..ไม่หวนคืน

แนะนำตัว


:09: :09: :09:


"ดูกรภิกษุทั้งหลาย

พรหมจรรย์นี้เราประพฤติมิใช่เพื่อหลอกลวงคน

มิใช่เพื่อให้คนทั้งหลายมานับถือ

มิใช่เพื่ออานิสงส์ลาภสักการะและความสรรเสริญ

มิใช่จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเจ้าลัทธิและแก้ลัทธิอย่างนั้นอย่างนี้

มิใช่เพื่อให้ใครรู้จักว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วที่แท้พรหมจรรย์นี้เราประพฤติ

เพื่อสังวระ คือ ความสำรวม

เพื่อปหานะ คือ ความละ

เพื่อวิราคะ คือ คลายความกำหนัดยินดี

และเพื่อนิโรธะ คือ ความดับทุกข์":09: :09: :09:(จาก "พระพุทธโอวาท ๓ เดือนก่อนปรินิพพาน" ว่าด้วย "พรหมจริยสูตร")
เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

รายละเอียดของฉัน

ชื่อเล่น:
ตอบ 10000+
อายุ
ไม่บอกอายุ
วันเกิด
ไม่บอกวันเกิด
เพศ:
สิ่งที่สนใจ:
-

ไม่อาลัยในสิ่งลับดับ

รายละเอียดวิธีติดต่อ

อีเมลล์
กดที่นี่เพื่ออีเมล์

ความเห็น

 • (5 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • สุดท้าย »
 1. รูปภาพ

  เภตรา ไอคอน

  14/01/2017 - 14:55 น.
  ร่วมบุญธรรมทานหรือต้องการติดต่อ
  ใช้ช่องทาง ngankhamsorn@gmail.com
  หรือทางจีพลัส g+ งานคำสอน พระอาจารย์
  https://plus.google.com/u/0/101642288365450066415
  หรือเฟสบุ๊ค "งานคำสอน พระอาจารย์"
  https://www.facebook.com/ngankhamsorn
  และเฟสบุ๊ค "เภตรา"
  https://www.facebook.com/petra.chomrohmanee
 2. รูปภาพ

  เภตรา ไอคอน

  22/11/2015 - 15:28 น.
  อ่าน "คำสอน พระอาจารย์" ที่ในบล็อกได้
  โดยเสิร์ชทาง google พิมพ์คำว่า "งานคำสอน พระอาจารย์"
  หรือเข้าลิงก์ทางจีพลัส(G+) งานคำสอน พระอาจารย์
  https://plus.google.com/101642288365450066415
  หรือเข้าลิงก์ภายในบล็อก "งานคำสอน พระอาจารย์" แต่ละแผ่น
  จะมีลิงก์เชื่อมโยงภายในสำหรับแต่ละแผ่นไว้แล้วค่ะ
 3. รูปภาพ

  เภตรา ไอคอน

  01/04/2014 - 10:42 น.
  "กาย-ใจ...ให้พอดีกัน" ... ถ้าไม่พอดี ส่วนที่ไม่พอดีนั่นน่ะคือส่วนที่ปรุงแต่ง
 4. รูปภาพ

  เภตรา ไอคอน

  01/04/2014 - 10:41 น.
  เหมือนขันธ์นี่ ขันธ์มันมีพอดีอยู่เท่านี้ เท่ากับปัจจุบัน ... ถ้าขันธ์ที่เกินจากปัจจุบันกายปัจจุบันจิตตรงที่รู้อยู่เห็นอยู่ตรงนี้ พวกนี้เป็นอุปาทานขันธ์หมด หรือว่าเป็นขันธ์หลอก ขันธ์ปลอม ขันธ์ไม่จริง เป็นขันธ์ที่ไม่มีสาระแก่นสาร
 5. รูปภาพ

  เภตรา ไอคอน

  01/04/2014 - 10:40 น.
  แล้วถ้าไม่มีสติ ไม่มีสมาธิที่ตั้งมั่นรู้อยู่กับปัจจุบัน มักจะหลง เผลอเพลินไปกับมัน ...เข้าไปมี เข้าไปเป็น เข้าไปหมายมั่น แล้วก็เกิดความหลงผิดจริงจัง คิดว่าตัวนั้นเป็นตัวตนที่แท้จริง ตัวเรา ความเป็นเรา ความเป็นของเรา ...ก็ไปเป็นทุกข์เป็นสุขล่วงหน้าเกิดขึ้น
 6. รูปภาพ

  เภตรา ไอคอน

  01/04/2014 - 10:40 น.
  เพราะนั้นน่ะ การที่จะอยู่กับปัจจุบัน รู้เห็นปัจจุบัน มีการสอดส่องอยู่เสมอ นี่เขาเรียกว่ามีการพิจารณาธรรม ใคร่ครวญธรรมอยู่เสมอ ...อะไรมันเกิดขึ้นมา อะไรมันปรากฏขึ้นมา ก็อย่าไปตื่นเต้นตกใจ หรือว่าดีใจเสียใจอะไร
 7. รูปภาพ

  เภตรา ไอคอน

  01/04/2014 - 10:40 น.
  ให้ใคร่ครวญด้วยความแยบคายว่าธรรมนี้คืออะไร จริงหรือปลอม ใช่หรือไม่ใช่ เกินหรือขาด
  ถ้ามันไม่ใช่ มันก็ต้องมาเทียบเคียงดูกับปัจจุบันขันธ์ที่ปรากฏ ยืน เดิน นั่ง นอน เท่านี้ ...นอกนั้นละได้ละไป อย่าไปจริงจังกับมัน
 8. รูปภาพ

  เภตรา ไอคอน

  01/04/2014 - 10:39 น.
  ก็จะเห็นว่ามันเป็นขันธ์ที่เป็นอุปาทานขันธ์ ขันธ์ใน เป็นขันธ์ไม่จริง ขันธ์ที่จะก่อให้เกิดทุกข์ อุปาทานทุกข์ ...ขันธ์ที่เกิดความต่อเนื่องไม่จบไม่สิ้น ขันธ์ที่ไม่มีวันจบ
  ก็มาอยู่กับขันธ์ปัจจุบัน แล้วก็รู้อยู่เห็นอยู่ ยืนเดินนั่งนอน เดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับ
 9. รูปภาพ

  เภตรา ไอคอน

  01/04/2014 - 10:39 น.
  แล้วก็มาเรียนรู้ปัจจุบันธรรมปัจจุบันขันธ์ มันก็เห็นปัจจุบันนั้นเป็นขันธ์แค่ชั่วคราว เห็นความเป็นชั่วคราว แล้วก็หายไป เกิดใหม่แล้วก็หายไป ตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ในความเป็นกลาง ตั้งอยู่บนความเป็นกลาง ตั้งอยู่บนความเป็นปกติ ตั้งอยู่บนความเป็นธรรมดา คือมันไม่ใช่ความเป็นสัตว์ เป็นบุคคลอะไร เหมือนกับเป็นซากขันธ์ อยู่กับซากขันธ์ที่แท้จริง
 10. รูปภาพ

  เภตรา ไอคอน

  01/04/2014 - 10:38 น.
  ส่วนอาการที่เป็นนามธรรม นามขันธ์ ...ถ้าจำเป็นต้องใช้ ต้องคิดต้องปรุง ก็ใช้ไปจบไป เป็นเรื่องๆๆ ไป ...ถ้าไม่มีอะไร ไม่จำเป็นต้องคิด ไม่จำเป็นต้องปรุง ก็ไม่ต้องปรุง ก็ละ ก็วาง ก็ปล่อย ก็แค่รู้ว่า ..เออ มันคิด ..อ้อ มันปรุง ..อ้อ มันคิด ..อ้อ มันปรุง แค่นั้น อย่าไปสนใจ อย่าไปจริงจัง อย่าไปหา หรือว่าให้มันพาไปหาอะไร ให้ความคิดพาไปหาอะไร
 11. รูปภาพ

  เภตรา ไอคอน

  01/04/2014 - 10:37 น.
  คือไม่ตามใจมัน ไม่ตามมันไป ไม่ตามอารมณ์ ไม่ตามความอยาก ไม่ตามความไม่อยากออกไป
  ใจมันจะต้องตั้งมั่นเข้มแข็ง ...ถ้าใจอ่อน ใจไหว ใจอ่อนแอนี่ มันมักจะตกลงไปในกระแสความปรุงแต่ง กระแสโลก กระแสผัสสะ ซึ่งมันจะมีอยู่ตลอดเวลา
 12. รูปภาพ

  เภตรา ไอคอน

  01/04/2014 - 10:37 น.
  ถ้าไม่มั่นคงหรือว่าไม่เอาจริงในการที่กลับมาตั้งอยู่ในฐานกายใจ รู้อยู่เห็นอยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้นี่ ในโลก...ที่เราทำงานอยู่...ที่เราสัมผัสสัมพันธ์กับผู้คนอยู่ ยังไงๆ มันจะเป็นช่องทางออกอยู่ตลอดเวลา ไหลเลื่อนลอยออกไป ตามรูปเสียงกลิ่นรส ตามความอยากนิดๆ หน่อยๆ
 13. รูปภาพ

  เภตรา ไอคอน

  01/04/2014 - 10:36 น.
  ไอ้เริ่มจากนิดๆ หน่อยๆ นี่ เดี๋ยวมันจะยืดยาวไปเลยแหละ บางที ..เฮ้ย ไม่เป็นไรหรอกๆ ปล่อยมันไปๆ ไม่เป็นไรไม่ต้องดูไม่ต้องจริง ... เดี๋ยวมันจะก่อร่างสร้างฐานเป็นความหลง...มันลาก ดึงกลับยากแล้ว
 14. รูปภาพ

  เภตรา ไอคอน

  01/04/2014 - 10:35 น.
  พอกลับมามีสติจะระลึกรู้ปุ๊บ มันเหมือนกับกระแสน้ำหลากน่ะ พอเป็นกระแสน้ำหลากแล้วเราไปยืนอยู่ตรงนั้น น้ำเชี่ยวน่ะ โอ้ย เราก็เหมือนกับใบไม้ลอยอยู่ในกระแสน้ำเชี่ยวน่ะ มันไม่มีทางตั้งหลักตั้งฐานได้เลย
 15. รูปภาพ

  เภตรา ไอคอน

  01/04/2014 - 10:33 น.
  แต่ถ้าเราไม่ประมาท ไม่เลินเล่อ แล้วก็รู้อยู่เสมอ รู้อยู่เนืองๆ รู้อยู่เป็นนิจ ไม่ว่ามันจะเคลื่อน ไม่ว่ามันจะขยับ นิดนึงก็รู้ นิดหน่อยก็เอา ...กลับมารู้ไว้ ตั้งไว้ ไม่มีอะไรก็ต้องรู้ ไม่มีอารมณ์ก็ต้องรู้ ก็มารู้กายเป็นฐานไว้ ... เนี่ย ใจมันจะเข้มแข็งขึ้นตามลำดับ สมาธิมันจะตั้งมั่น มั่นคง ไม่หวั่นไหว ...ยิ่งไม่หวั่นไหวเท่าไหร่ มันจะยิ่งเห็นชัดเจนในความเป็นไตรลักษณ์มากขึ้นเท่านั้นเอง
 • (5 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • สุดท้าย »