ลานธรรมเสวนา: mahatep - ประวัติ

เข้าไปดูเนื้อหา

mahatep - ประวัติ ข้อมูลส่วนตัว ให้คะแนนผู้ใช้ -----

คะแนนความเห็น 133 บวก 20
กลุ่ม
สมาชิกลานธรรมถาวร
ตอบกระทู้รวม
5996(1.21 ต่อวัน)
ตอบมากที่สุดใน
สมาชิกสัมพันธ์ (2264 ตอบ)
วันที่สมัคร
27/01/2004
คนเข้าดูข้อมูล
203845
เข้าใช้ล่าสุด
ผู้ใช้ออฟไลน์ ไม่เปิดเผย
สถานะ
ออฟไลน์
ไอคอน   mahatep อุบาสก พุทธมามกะ

กระทู้ที่ตั้ง

 1. ขอเชิญร่วมบุญ โครงการน้ำดื่มสะอาด วัดและโรงเรียน ปลายปี ๒๕๖๐

  ตอบ: 3 Aug 2017

  ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวาย น้ำดื่มสะอาด
  แด่หมู่สงฆ์ พระเณร ครูและนักเรียนในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ห่างไกล
  ซึ่งเป็นพื้นที่ท้องถิ่นซึ่งทุรกันดาร ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานด้านสุขอนามัย
  ต้องพึ่งตนเองในเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่มักไปไม่ถึง
  แหล่งน้ำธรรมชาติในปัจจุบันก็มักประสบภัยแล้งถ้วนทั่ว
  จึงต้องพึ่งพา น้ำบ่อ น้ำบึง ที่มักปนเปื้อนทั้งมูลสัตว์
  ตลอดจนสารอันตรายจากเคมีการเกษตร ที่ไม่พึงประสงค์
  สิ่งสกปรก จากสารละลายในน้ำ ซึ่งอาจเป็นพิษภัยต่อร่างกาย
  ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
  ด้วยการถวายระบบน้ำดื่มปลอดภัย เป็นการใช้ถาวรในวัดตลอดไป
  และตามดูแลรักษา เปลี่ยนสารกรองไส้กรอง เมื่อชำรุดตามกาล
  ที่ผ่านมาแล้วมีวัดหลายวัด หมู่สงฆ์ที่ขาดแคลนได้ฉันดื่มน้ำที่สะอาดทุกๆวัน
  จากเครื่องที่เราถวายมานานหลายปีแล้ว และยังมีวัดอีกหลายวัด
  โรงเรียนอีกหลายโรงเรียน ที่ยังรอโอกาสจากเราอยู่
  การทำบุญด้วยน้ำ ดับกระหายคลายทุกข์ร้อน มีอานิสงส์มาก
  งานบุญทั้งหมดที่ผ่านมา ได้รับการร่วมแรง ร่วมใจ
  ร่วมบุญ จากเพื่อนๆ ญาติๆ โยมวัด พระคุณเจ้า
  นับเป็นบุญกุศลมากมายที่เกิดจากศรัทธาและความตั้งใจสร้างทานบารมี
  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหมู่สงฆ์ และผู้คนจำนวนมาก

  เพื่อนๆ สามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่
  บัญชีธนาคารกรุงเทพฯชื่อ บัญชี มยุรฉัตร พงษ์ผาตินันท์
  เลขที่ บัญชี 128-0-859925
  update ยอดบัญชีทุกครั้งที่มียอดร่วมบุญ
  pyanarg@hotmail.com sms 080-443-6358

  รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
  น้ำที่มีหินปูนเจือปนทำให้ท่อน้ำและอุปกรณ์ถูกหินปูนเกาะจับชำรุด

  รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
  สิ่งที่ละลายในน้ำที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าถูกกรองไว้ด้วยเครื่องกรองมาตรฐานต่ำกว่าเกณฑ์

  รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
  ร่วมบุญถวายการติดตั้งเครื่องกรองน้ำบาดาล ให้กับ โรงเรียนและวัด ที่ขาดแคลน

  รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
  และถวายระบบเครื่องกรองน้ำดื่มขนาดมาตรฐาน

  รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
  หลังติดตั้งถวาย พระภิกษุ สามเณร ก็มีน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยไร้สารพิษ

  รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
  พระภิกษุสามเณร จะมีน้ำสะอาด เพื่อดื่มฉันตลอดไป
  :09: :09: :09: :09: :09:
 2. ขอเชิญร่วมบุญถวายเครื่องผลิตน้ำดื่มวัดป่าสะพานสอง จ.ตาก

  ตอบ: 15 Sep 2016

  เชิญญาติๆ เพื่อนๆ พี่น้องทุกคน
  มาสร้างบารมีใหญ่กับหลวงพ่อบัวเรียนกันครับ
  ด้วยการร่วมกันถวายเครื่องกรองน้ำเครื่องใหม่
  แทนเครื่องเก่าที่ใช้งานมานาน
  ผลิตน้ำดื่มผลิตน้ำดื่มสะอาดสู่พระชี
  ทัังในวัดป่าสะพานสอง และวัดต่างๆที่หลวงพ่อไปแสดงธรรม
  ผู้มาเข้าปฏิบัติวิปัสสนา ตลอดจนผู้ประสบภัยแล้ง
  เครื่องเดิมถวายเมื่อสองปีก่อนได้ผลิตน้ำไปแล้วนับแสนลิตร
  ปัจจุบันชำรุดเนื่องจากหินปูนอุดตันจนใช้งานไม่ได้
  เพื่อให้สายธารบารมีนี้สามารถไหลรินต่อเนื่องต่อไปได้
  โดยไม่ขาดสาย ด้วยการติดตั้งเครื่องใหม่เพื่อยืดอายุการใช้งาน
  โดยจะเพิ่มถังกรองหยาบ Softener
  ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเท่าตัว
  สำหรับจำนวนพระคุณเจ้า แม่ชี ผู้ปฏิบัติวิปัสสนา ที่มากขึ้น
  เพื่อประสิทธภาพของเครื่องกรองให้ทำงานได้ดีขึ้น
  รองรับการผลิตน้ำดื่มเพื่อแจกจ่ายในปริมาณที่มากขึ้น
  ส่วนถัง Softener เดิมนี้ จะทำการเปลี่ยนสารกรอง
  แล้วย้ายไปติดตั้งถวายที่โกสัมพีอาศรม
  (มีผู้ปฏิบัติถวายที่พร้อมบ้านแด่หลวงพ่อเตรียมบวชชีในบั้นปลาย)
  แหล่งน้ำแห่งใหม่ของวัดป่าสะพานสอง
  เพื่อเป็นแหล่งน้ำสะอาดแหล่งที่สอง
  เพื่อใช้ในยามประสบภัยแล้งของทุกๆปี
  งบประมาณ 60,000 บาท
  กำหนดถวาย เมื่อมีอุปกรณ์ครบพร้อมติดตั้ง

  รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
  รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
  รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
  รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
  รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

  เพื่อนๆ สามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่
  บัญชีธนาคารกรุงเทพฯ
  ชื่อ บัญชี มยุรฉัตร พงษ์ผาตินันท์
  เลขที่ บัญชี 128-0-859925
  แจ้งยอดร่วมเป็นเจ้าภาพ ได้ที่
  mahatep@hotmail.com
  sms 080-443-6358
 3. ขอเชิญร่วมถวายแสงไฟส่องสว่าง น้ำดื่มสะอาด พระป่ากรรมฐาน

  ตอบ: 23 Mar 2016

  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายแสงไฟส่องสว่าง
  เพื่อติดตั้งที่ศาลาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสร้างใหม่
  เพื่อประโยชน์ พระเณร และ ผู้ปฏิบัติธรรม
  ที่วังมรดกธรรมพระตถาคต ต.เขาพระ
  อ่างเก็บน้ำทรายทอง อ.เมือง จ.นครนายก
  ซึ่งเป็นสถานที่ น้ำปะปา ไฟฟ้า เข้าไม่ถึง
  ต้องต่อท่อน้ำใช้ มาจากน้ำซับบนภูเขา
  น้ำดื่มน้ำฉันจากบ่อน้ำผิวดิน
  ไฟส่องสว่างใช้ตะเกียงน้ำมันก๊าด มีกลิ่น และควัน
  โดยจะทำเครื่องกรองน้ำ และ โซล่าร์เซล ถวาย
  เพื่อให้ได้น้ำสะอาดสำหรับดื่มฉัน
  และแสงไฟส่องสว่างที่ไม่ต้องใช้น้ำมันครับ

  รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

  กราบสนทนากับพระอาจารย์

  รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

  บ่อน้ำผิวดินที่สูบน้ำขึ้นไปใช้ด้วย ไดรโว่ จากเครื่องปั่นไฟ

  รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

  แหล่งน้ำซับที่พระใช้วิธี ต่อท่อดึงน้ำจากบนเขาลงมา
  เก็บกักในแท้งค์ เพื่อใช้อาบ สรง ซัก รดต้นไม้ในวัด
  เณรต้องเดินขึ้นไปใช้ปากดูดสายยาง ทิ้งปลายใส่ท่อส่ง ทุกวัน

  งบประมาณ 55,000 บาท
  กำหนดลงมือทำเมื่อรวบรวมงบประมาณและอุปกรณ์พร้อมครับ

  ร่วมบุญที่
  ธนาคาร กรุงเทพ สาขาสุนทรโกษา
  เลขบัญชี 218 017 9240
  ชื่อ บัญชี สมศักดิ์ ก้องวุฒิเวช
  แจ้งการร่วมบุญที่
  sms.080 443 6358
  email : mahatep@hotmail.com

  รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รายละเอียดของฉัน

ชื่อเล่น:
ตอบ 5000+
อายุ
62 ปี
วันเกิด
มกราคม 17, 1955
เพศ:

รายละเอียดวิธีติดต่อ

อีเมลล์
กดที่นี่เพื่ออีเมล์
Facebook:
Facebook  https://www.facebook.com/somsakkongvuttivech